Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/107
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.05.
Iktatószám: 10018/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2030 Érd, Edit utca 3. (hrsz: 22552/18)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Edit utcában óvodafelújítás
Hivatkozási szám: EKR000488392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.ELŐZMÉNYEK.
A meglévő és üzemelő Óvoda, a felújítást követően is hasonló létszámmal fog működni. A tervezett építészeti beavatkozások, az elhasználódott burkolatok, nyílászárók, beépített bútorok cseréje, állmennyezet építés, festés, mázolás, szerkezeti átalakítással nem járnak. A felújítás épület gépészeti tervezést igényel, de építésügyi hatósági eljárást nem igényel.
A felújítás jelentős épületgépészeti változást tervez, a vizesblokkok a fűtési és elektromos rendszer felújítása történik. A felújítással, a távfűtési üzemmódról való leválás miatt, gázüzemű kazánház készül. A felújításhoz tervek készültek.
2.FELUJÍTÁSI PROGRAM
2.1 Építészeti kialakítás
A tornaterem a meglévő szertári funkció megszüntetésével területileg bővül, az átalakításhoz a fali csempe, padlóburkolat elbontásra kerül. A bontást követő, szükségszerű oldalfali vakolatjavítás után, gipszkarton burkolat készül.
A tornaterem padlóján laminált parketta készül, alátétfóliára és polifonomra szegélyezéssel.
A beltérben 27 db VEKA profilrendszerű beltéri ajtó, a homlokzaton 5db üvegportál, bontással kicserélésre kerül. A beépített szekrények elbontandók, helyettük, új egyedi gyártású szekrények készülnek, az óvodai és a bölcsődei folyosókon. A hő leadó radiátorok cseréjével 8 helyen, a fűtőtestekre, új, faszerkezetű védőburkolat készül.
Az épület hosszában végigfutó folyosók mennyezetén, átépülnek a víz és fűtés gerinc vezetékek. Az átépítéssel a folyosókon látszó bordás, kazettás állmennyezet készül, 60m2 meglévő bontásával és cseréjével.
A meglevő PVC burkolatok elbontásra kerülnek, helyettük, kiegyenlített aljzattal, 330m2 új PVC burkolat készül. A vizes helyiségek falairól 360m2 a padlókon 125m2 burkolat kerül bontásra. A bontást követő szükségszerű vakolás, faljavítás után a falakon új, 20x25 cm, a padlókon, 30x30cm csempeburkolat készül.
A csoportszobák előtti tereken és közlekedőkben 150cm magas gipszkarton falak épülnek, CD tartószerkezettel, 2x2rtg. gipszkarton borítással.
A felújítási munkák során, az oldalfalakon, mennyezeteken, 2rtg. festés lesz,
szükség szerinti gletteléssel, felületi javítással. A fűtés átalakítás után a megmaradó csövek mázolásra kerülnek.
2.2.Épületgépészeti munkák.
2.21.Elektromos munkák
A felújítás során az épület elektromos és világítási hálózata átépítésre kerül. A meglevő vezetékek, szerelvények, lámpatestek elbontása és lerakóhelyre szállítását követően az új betáp- kábelt, az új kapcsoló szekrénybe kötjük be. Új hordó és tartószerkezeteken épül az új világítási és riasztó hálózat. A csoportszobák, a közlekedő folyosók, új korszerű ledes lámpatesteket kapnak, valamennyi helyiségbe új szerelvények kerülnek. A közlekedőkön új irányfények készülnek.
2.22 Gépészeti munkák
2.221.Vizellátás
Az épületben vízigény növekedés nem várható, a felújítást a távfűtő rendszerről való leválás is szükségessé teszi, mert a használati meleg vízellátást a távfűtő rendszer biztosította, központi meleg víz bojlerrel. Az új hideg víz gerinc a folyosói mennyezeten kerül kiépítésre, új leágazásokat biztosítva a vizesblokkokhoz, szakaszoló elzárókkal. A meleg vízellátás módosul, a kis vízigényekhez igazodva a csoportszobák vizesblokkjaiba 80literes, a különálló vizes helyiségekbe 10literes átfolyós rendszerű elektromos bojlerek kerülnek. Ezzel elkerülhető a meleg víz és cirkulációs hálózat kiépítése. Az új gerincvezeték horganyzott acél anyagú, menetes csőkapcsolatokkal. Az új ágvezetékek többrétegű csőből készülnek, toldó hüvelyes kötésekkel. A vezetékek csőhéj szigeteléssel látandók el.
2.222. Csatornázás
A meglévő vezetékhálózat, berendezések elbontásával új szennyvíz elvezető gerinchálózat készül, új ágvezetékekkel, melyek az átépített vizesblokkok új berendezési tárgyaihoz csatlakoznak. A kibocsátott szennyvíz mennyiség nem változik. Az új vezeték p1 jelű, lejtése 1%.
karakterkorlát miatt folytatás II.2.4. pontban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 145658915 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Edit utcában óvodafelújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2030 Érd, Edit utca 3. (hrsz: 22552/18)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
folytatás II. 1.4 pont
2.223.Központi fűtés
Az új fűtési rendszer a meglévőhöz hasonló elvek szerint épül ki. Az új gerincvezeték szénacél cső, a vezetékágak rejtett szereléssel, többrétegű cső felhasználásával, toldó hüvelyes kötésekkel készülnek, csőhéj szigeteléssel. Az új hő leadók acéllemez lapradiátorok, a szükséges helyeken védő faburkolattal ellátva. A szerelések befejezése után festés-mázolást kell végezni. Átadás előtt próbafűtést kell tartani, a rendszert be kell szabályozni.
2.224.Földgázellátás
Az épületben az új fűtési rendszer gázigény növekményt eredményez, az új kazánház berendezéseinek ellátása érdekében a meglévő gázbekötést bővíteni kell. Ezt az új csatlakozási szerződés keretében a TIGÁZ ZRT, mint szolgáltató végzi el, a felújítási munkák keretein felül. A csatlakozó vezeték a meglévő óvodai vezetékről csatlakozatható.
Az új fűtőberendezés, két 100kW teljesítményű BOSCH kondenzációs fali kazán, függőlegesen kialakított koaxiális égéstermék-levegőrendszerrel szerelve. A kéményrendszerek a MEO átadást követően, a kéményseprő szakvéleménnyel bizonylatolják, az előírások szerinti fűst gáz-levegő egység megfelelőségét.
A jelenlegi vezetékrendszerhez kapcsolódóan fekete acél gázcsöveket kell alkalmazni, az átalakítási munkáknál. A vezeték Msz 120/2 szerinti, varratnélküli, A37X kivitelű, hegesztett csőkapcsolatokkal, szabadon szerelve. Az átalakítás után az acél szerkezetek mázolásra kerülnek. A felújítási munkák befejeztével, a vezeték hálózaton nyomáspróba és a szolgáltatató felé, MEO átadás szükséges. A befejező munkákat követően a teljes építési területen finom takarítás.
A Vállalkozó feladatát képezi a közmű szolgáltatási terv elkészítése is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás mértéke (min. 0 hónap max 36 hónap) 10
2 Ajánlattevő rendelkezik 266/2013. Kr. szerinti MV-É (vagy egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel, akit bevon a teljesítésbe (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Edit utcában óvodafelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38900411
Postai cím: Velencei Út 17.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: generalinvestbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309448798
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14427037213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 145658915
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészeti munkák, villanyszerelési munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38900411
Postai cím: Velencei Út 17.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14427037213

Hivatalos név: KÁBLÁN BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64993821
Postai cím: Titkár Utca 19.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25876741213

Hivatalos név: Mimico Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88642657
Postai cím: Állomás Sétány 11
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25517424213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazása miatt a nem bírált ajánlattevők neve, adószáma, székhelye, értékelési szempontok:
Ajánlattevő: Ajánlati ár (nettó Ft) és pontszáma (súlyszám: 70) Többletjótállás
mértéke és pontszáma: (súlyszám: 10) Ajánlattevő rendelkezik 266/ 2013. Kr. szerinti MV-É (vagy egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel, akit bevon a teljesítésbe (igen/nem) és pontszáma (súlyszám: 20) Kapott súlyozott összpontszám:
KÁBLÁN BAU Kft. 25876741-2-13 Székhelye: 2030 Érd Titkár Utca 19.
147 715 015,- Ft
pontszám: 9,86 1
pontszám: 3,33 igen
pontszám: 10 783,5
Ajánlattevő: Ajánlati ár (nettó Ft) és pontszáma (súlyszám: 70) Többletjótállás
mértéke és pontszáma: (súlyszám: 10) Ajánlattevő rendelkezik 266/ 2013. Kr. szerinti MV-É (vagy egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel, akit bevon a teljesítésbe (igen/nem) és pontszáma (súlyszám: 20) Kapott súlyozott összpontszám:
Mimico Invest Kft, 25517424-2-13
Székhelye: 2120 Dunakeszi Állomás Sétány 11.
149 886 015,- Ft
pontszám: 9,71
2
pontszám: 6,67
igen
pontszám: 10
946,4
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges