Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/94
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.17.
Iktatószám: 10020/2022
CPV Kód: 45212200-8
Ajánlatkérő: Esztergomi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: Süttő község belterülete, 736, 737/2 helyrajzi szám (természetben: 2543 Süttő, Templom tér 2.);Kesztölc község belterülete,204, 1205 helyrajzi szám (természetben: 2517 Kesztölc, Iskola utca 68-70.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Handy / Tok Shop Korlátolt Felelősségű Társaság;Handy / Tok Shop Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Esztergomi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15839156211
Postai cím: Lőrinc Utca 7
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szendi-Dombi Ágnes
Telefon: +36 33795225
E-mail: agnes.szendi-dombi@kk.gov.hu
Fax: +36 23500927
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/esztergom
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/esztergom
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Iskolai tornatermek fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000270432022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Falu Program keretében „Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése”című alprogramon belül , 1. rész: Süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermének részbeni felújítása és 2. rész: Kesztölci Kincses József Általános Iskola tornatermének részbeni felújítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57164001 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Süttői II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola tornaterme
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Süttő község belterülete, 736, 737/2 helyrajzi szám (természetben: 2543 Süttő, Templom tér 2.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
312/2012 Korm. rendelet, 1. sz. melléklete alapján a vonatkozó jogszabályok szerint nem építési engedély köteles munkanemek.
1.) Elektromos szerelvények részbeni felújítása:
- A meglévő mennyezeti lámpatestek cseréje LED világító lámpatestekre: 20 db
- Csatlakozó aljzat szerelése: 2 db
-Világításkapcsoló szerelvény szerelése profil nélkül, a csavarfejek megfelelő takarásával: 4 db
Érintésvédelmi és megvilágítási jegyzőkönyv készítése.
2.) Falburkolat cseréje:
- A meglévő ragasztott parafaburkolat lekaparása: 140 m2
- Fa rétegelt lemez falburkolat szerelése, (előtétfal) a csavarfejek megfelelő eltakarásával: 140 m2
3.) Csaphornyos parketta teljes cseréje:
- Meglévő csaphornyos parketta felújítása, részbeni felbontása (előirányzat 50%) felbontása: összes terület 612 m2
- Meglévő párnafa szerkezet felújítása, cseréje (előirányzat 50%): összes terület 612 m2
- Csaphornyos parketta pótlása, fektetése (előirányzat 50%): összes terület 612 m2
- Parkettacsiszolás és lakkozás vizesbázisú selyemfényű parkettalakkal, tornateremhez megfelelő használati igénybevételhez: 612 m2
3.) Festés-mázolási munkák:
- A belső falak festéshez történő előkészítése, lekaparás, lemosás: 900 m2
- A belső falak glettelése: 900 m2
- A belső falak festése előkészített felületen: 900 m2
- A fémfelületek előkészülete mázoláshoz: 250 m2
- Fémfelületek alapozása: 250 m2
- Fémfelületek alapmázolása: 250 m2
- Fémfelületek fedőmázolása: 250 m2
4.)Külső nyílászárók cseréje:
- Meglévő külső ajtó bontása: 1 db
- Új fokozott légzárású külső kétszárnyú ajtó elhelyezése, meglévő nyílásba, műanyag szerkezettel, pánikzárral: 1 db
- Meglévő ablak bontása: 35 db
- Új fokozott légzárású ablak elhelyezése, meglévő nyílásba, műanyag tokszerkezettel és 3 rtg. hőszigetelő üvegezéssel, költségvetés szerint: 35 db
Részletesen a Műszaki leírásban (Tenderterv) Süttő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tormatermének felújítási munkái. című dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerz. telj-ben résztvevő személyi állomány, az MV-É FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet szakmai tapasztalat (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 15
2 3. Garanciális meghibásodások javításának megkezdési határideje (min. 1 naptári nap, max. 7 naptári nap) 10
3 4. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelés módszere:
Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10. Az Ajánlatkérő (AK) a pontszámokat – törtek esetén – két tizedes jegyre kerekíti.
AK az 1. értékelési részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint.
AK a 2. értékelési részszempontot esetében az ékarányosítás (egyenes arányosítás) módszerét alkalmazza, az így kapott pontszámot kell az értékelési részszemponthoz, illetőleg az adott alszemponthoz rendelt súlyszámmal megszorozni.
AK az 3. értékelési részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (a garanciális meghibásodások javítása megkezdési határideje) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint.
AK az 4. részszempontotot a pontozás módszerével értékeli (azaz igen vállalás esetén - a maximális 10 pontot, nemleges vállalás esetén a minimális 0 pontot kap az Ajánlattevő)
Részletesen a közbeszerzési dokumentációban.

II.2.1)
Elnevezés: Kesztölci Kincses József Ált. Iskola tornaterme
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Kesztölc község belterülete,204, 1205 helyrajzi szám (természetben: 2517 Kesztölc, Iskola utca 68-70.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
312/2012 Korm. rendelet, 1. sz. melléklete alapján a vonatkozó jogszabályok szerint nem építési engedély köteles munkanemek.
1.) Elektromos szerelvények részbeni felújítása:
- A meglévő mennyezeti lámpatestek cseréje LED világító lámpatestekre: 14 db
- Csatlakozó aljzat szerelése: 5 db
- Világításkapcsoló szerelvény szerelése: 2 db
Érintésvédelmi és megvilágítási jegyzőkönyv készítése.
2.) Falburkolat és álmennyezet cseréje:
- A meglévő álmennyezet bontása 85 m2
- Gipszkarton álmennyezet szerelése: 85 m2
- Meglévő falburkolat bontása 185 m2
- Fa rétegelt lemez falburkolat szerelése, (előtétfal) a csavarfejek megfelelő eltakarásával, felület kezelve: 185 m2
3.) Csaphornyos parketta teljes cseréje sportpadlóra:
- Meglévő csaphornyos parketta felbontása: 85 m2
- Meglévő betonaljzat felületkezelése diszperziós anyaggal: 85 m2
- Meglévő aljzat kiegyenlítés önterülő aljzatkiegyenlítéssel: 85 m2
- Új sportpadló fektetése: 85 m2

4.) Lakatosmunkák:
- belső acél ablakrács cseréje: 15 m2
5.) Festés-mázolási munkák:
- A belső falak festéshez történő előkészítése, lekaparás, lemosás: 180 m2
- A belső falak glettelése: 180 m2
- A belső falak festése előkészített felületen: 180 m2
- A fémfelületek előkészülete mázoláshoz: 15 m2
- Fémfelületek alapozása: 15 m2
- Fémfelületek alapmázolása: 15 m2
- Fémfelületek fedőmázolása: 15 m2
6.) Külső nyílászárók cseréje:
- Meglévő külső és belső ajtó bontása: 2 db
- Új fokozott légzárású belső ajtó elhelyezése, meglévő nyílásba, műanyag szerkezettel: 1 db
- Új fokozott légzárású külső ajtó elhelyezése, meglévő nyílásba, műanyag szerkezettel, kétszárnyú, pánikzárral: 1 db
- Meglévő ablak bontása: 4 db
- Új fokozott légzárású 3 rtg. üvegezésű ablak elhelyezése, meglévő nyílásba, műanyag tokszerkezettel és hőszigetelő üvegezéssel, nyíló ablak: 2 db
- Új fokozott légzárású 3 rtg. üvegezésű ablak elhelyezése, meglévő nyílásba, műanyag tokszerkezettel és hőszigetelő üvegezéssel, tokosztós, bukó-nyíló + bukó-nyíló ablak, távnyitóval: 2 db
Részletesen a Műszaki leírásban (Tenderterv) Kesztölci Kincses József Általános Iskola, 2517 Kesztölc, Iskola u. 68. című dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerz. telj-ben résztvevő személyi állomány, az MV-É FMV jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idején túli többlet szakmai tapasztalat (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 15
2 3. Garanciális meghibásodások javításának megkezdési határideje (min. 1 naptári nap, max. 7 naptári nap) 10
3 4. Ajánlattevő vállalja-e a munkaterületen nyertes ajánlattevő által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását? (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelés módszere:
Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10. Az Ajánlatkérő (AK) a pontszámokat – törtek esetén – két tizedes jegyre kerekíti.
AK az 1. értékelési részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint.
AK a 2. értékelési részszempontot esetében az ékarányosítás (egyenes arányosítás) módszerét alkalmazza, az így kapott pontszámot kell az értékelési részszemponthoz, illetőleg az adott alszemponthoz rendelt súlyszámmal megszorozni.
AK az 3. értékelési részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legjobb (a garanciális meghibásodások javítása megkezdési határideje) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint.
AK az 4. részszempontotot a pontozás módszerével értékeli (azaz igen vállalás esetén - a maximális 10 pontot, nemleges vállalás esetén a minimális 0 pontot kap az Ajánlattevő)
Részletesen a közbeszerzési dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Süttői II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola tornaterme
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Handy / Tok Shop Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14215221211
Postai cím: Szabadság Tér 6.
Város: Nagysáp
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2524
Ország: Magyarország
E-mail: sramoa@gmail.com
Telefon: +36 707792110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14215221211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38823260
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38304184
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Handy / Tok Shop Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14215221211
Postai cím: Szabadság Tér 6.
Város: Nagysáp
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14215221211

Hivatalos név: Berki-Gipsz Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23570054213
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23570054213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kesztölci Kincses József Ált. Iskola tornaterme
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Handy / Tok Shop Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14215221211
Postai cím: Szabadság Tér 6.
Város: Nagysáp
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2524
Ország: Magyarország
E-mail: sramoa@gmail.com
Telefon: +36 707792110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14215221211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17226415
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18859817
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Handy / Tok Shop Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14215221211
Postai cím: Szabadság Tér 6.
Város: Nagysáp
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2524
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14215221211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/04/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges