Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/107
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.05.
Iktatószám: 10025/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2030 Érd, Tállya utca 3. (hrsz: 20977);2030 Érd, Felső utca 51. (hrsz: 22789)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.;General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Konkoly Zita
Telefon: +36 23522328
E-mail: kozbeszerzes@erd.hu
Fax: +36 23523733
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda felújítás 2019
Hivatkozási szám: EKR000385792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Tállya utca 3. (hrsz: 20977) Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodájának kivitelezési munkái és Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén 2030 Érd, Felső utca 51. (hrsz: 22789) Érdi Kincses Óvoda Tündérkert kivitelezési munkái
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 63290070 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tállya Tagóvoda kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2030 Érd, Tállya utca 3. (hrsz: 20977)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő óvoda (építésügyi eljáráshoz nem kötött) felújítása, melyhez műszaki terv nem készült.
A felújítási feladat az alábbi munkákat tartalmazza:
- A meglévő tetőfedés cseréje, a meglévő fedés bontásával. A megmaradó tetőszerkezet átvizsgálásával a szükséges faszerkezet cseréje, megerősítése.
- Alátét fóliázás lécezés, ellenlécezés új CREATON RONA cserépfedés készül, a bádogos szerkezetek függőeresz, lefolyó, szegélyek teljes cseréjével a deszkázatok átépítésével, fa felületek glazúrozása gyalult felületen oldószeres glazúrral két rétegben.
- A padlástérben a födémre a párazárást követően 2x10cm kőzetgyapot hőszigetelés épül a szigetelés geotextílíával való védelmével.
- Egy csoportszobában a meglévő lámpatestek elbontásával új LED típusú világítás készül, ezt követően a mennyezeten glettelési, javítási munkák után két rétegű diszperziós festés készül.
- A fűtéscsövek mázolása a tetőszerkezet és fedés bontása miatt a meglévő villámvédelem elbontása, új tetőfedés utáni visszaépítése, villámvédelmi jegyzőkönyvel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás mértéke (min. 0 hónap max 36 hónap) 10
2 Ajánlattevő rendelkezik 266/2013. Kr. szerinti MV-É (vagy egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel, akit bevon a teljesítésbe (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kincses Óvoda Tündérkert kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2030 Érd, Felső utca 51. (hrsz: 22789)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építészeti kialakítások felújítások.
A program a meglévő elavult, épület részleges állagmegóvását a szükséges felújításokat, az épület minőségi állapotának javítását
célozza meg, az alábbiak szerint:
-A meglévő síkpala fedés, mint veszélyes anyag elbontásra kerül, a bontott anyag veszélyes hulladék, elszállítása semlegesítő lerakó-
helyre történik.
A tető faszerkezetének átvizsgálásával a szükséges megerősítések
után az ereszdeszkázat cseréje és lazúrozása,a tetőfólia elhelyezése ellenléccel, lécezéssel melyre Creaton Róna cserépfedés készül.
A tetőfelújítás után a padlásfödémen 2x10cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés készül, párazáró és páraáteresztő fóliák beépítésével.
- A tetőszerkezet felújításával együtt a bádogos szerkezetek teljes cseréje is megtörténik, a látszó fafelületek lazúrozásával
- A tető és felszíni csapadékvizek szikkasztására, szikkasztóárkok és kb. 5m3 térfogatú, kavicstestű derítők készülnek az utcán és az udvaron
- Az épület utcai lábazatán a vizesedéből eredő lábazat kijavításra, kerül, 20m2 felületen, kenhető vízszigeteléssel, a szigetelést XPS védelemmel látjuk el. Az utcai lábazat melletti megsüllyedt járdabeton elbontásra kerül, az új betonalapon, a járda szakasz hengerelt aszfaltburkolatot kap.
2 db belső ajtó cserére, 9db passzításra javításra kerül, a javított ajtók
fedőmázolást kapnak.
Az elavult belső oldalfali vakolatot 1.5m magasságig lebontjuk, a bontott vakolat helyére szellőző, falszárító vakolat kerül. A falfelületekre, átszellőző gipszkarton előtétfalak, a mennyezetekre gipszkarton borítások készülnek. Az előtétfalakon az átszellőzést műanyag szellőrámák biztosítják. A szárazépítések befejeztével a belső falakon festés, festésjavítás történik.
A megkopott hibás, belső padló és fali burkolatok elbontásra kerülnek. Helyükre 65m2 kerámia fal, 42m2 kerámia padló, 50m2 laminált parketta, aljzatkiegyenlítéssel, szegélyezéssel, alátétfóliára és polifonomra, 40m2 új PVC kerül, aljzatkiegyenlítéssel és szegélyezéssel.
A meglévő korlát elbontásával, új lépcsőkísérő korlát készül, mázolással.
A falfelületeken két rtg. festés készül, gletteléssel, felület javítással. Az acélfelületek rozsdagátlással mázolást, a belső passzított ajtók fedőmázolást kapnak. A külső gyalult fafelületeken két rétegű lazúrozás lesz.
A vizesedés miatt megrongálódott lábazat a terepcsatlakozás felett
30cm magasságig két rtg. kenhető vízszigetelést kap 80mm vtg.
ragasztott XPS védelemmel. A javított lábazati szakaszon, a bontások
miatt, 3cm vtg hengerelt aszfaltburkolat készül.
2.2.Gépészeti felújítás
- a meglevő belső víz és szennyvízhálózat elbontásra kerül, helyettük új korszerű hálózatok épülnek. A hálózati cserével együtt új mosdók, csapokkal, új WC csészék készülnek öblítőtartállyal ülőkével. – a meglévő radiátorok le és felszerelése kerülnek a szárazépítési és a festési munkák miatt.
-a fűtési hálózat szükségszerű kisebb átalakításával 2db új szobai és 2db fürdőszobai radiátor kicserélésre kerül
-új kazánházi ajtó készül
- a meglevő villamos és világítási vezeték teljes elbontásával új bekötéssel, elosztókkal, vezetékhálózattal, korszerű villamos hálózat létesül. A teljes hálózati cserével 100db új világítási szerelvény, 34 beltéri Le des mennyezeti, 10db Le des kültéri lámpatest kerül beépítésre. A felújítással vészvilágítók, kijáratjelzők készülnek.
A tetőépítési munkák miatt ideiglenesen leszerelt villámvédelmi ren-
szer visszaépül, ellenállás méréssel, mérési jegyzőkönyvvel.
A felújítási munkák befejeztével, az épület átadását megelőzően finom takarítás készül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás mértéke (min. 0 hónap max 36 hónap) 10
2 Ajánlattevő rendelkezik 266/2013. Kr. szerinti MV-É (vagy egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel, akit bevon a teljesítésbe (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tállya Tagóvoda kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38900411
Postai cím: Velencei Út 17.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: generalinvestbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309448798
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14427037213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16439550
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38900411
Postai cím: Velencei Út 17.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14427037213

Hivatalos név: KÁBLÁN BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64993821
Postai cím: Titkár Utca 19.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25876741213

Hivatalos név: Mimico Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88642657
Postai cím: Állomás Sétány 11
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25517424213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Kincses Óvoda Tündérkert kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38900411
Postai cím: Velencei Út 17.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: generalinvestbaukft@gmail.com
Telefon: +36 309448798
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14427037213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46850520
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: General-Invest Bau Ingatforgalmazó és Beruházó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38900411
Postai cím: Velencei Út 17.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14427037213

Hivatalos név: KÁBLÁN BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64993821
Postai cím: Titkár Utca 19.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25876741213

Hivatalos név: Mimico Invest Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88642657
Postai cím: Állomás Sétány 11
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25517424213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazása miatt a nem bírált ajánlattevők neve, adószáma, székhelye, értékelési szempontok:
Ajánlattevő: Ajánlati ár (nettó Ft) és pontszáma (súlyszám: 70) Többletjótállás
mértéke és pontszáma: (súlyszám: 10) Ajánlattevő rendelkezik 266/ 2013. Kr. szerinti MV-É (vagy egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel, akit bevon a teljesítésbe (igen/nem) és pontszáma (súlyszám: 20) Kapott súlyozott összpontszám:
1. közbeszerzési rész:
KÁBLÁN BAU Kft. 25876741-2-13 Székhelye: 2030 Érd Titkár Utca 19.
16 924 630,- Ft
pontszám: 9,71
1
pontszám: 3,33 igen
pontszám: 10 913
Ajánlattevő: Ajánlati ár (nettó Ft) és pontszáma (súlyszám: 70) Többletjótállás
mértéke és pontszáma: (súlyszám: 10) Ajánlattevő rendelkezik 266/ 2013. Kr. szerinti MV-É (vagy egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel, akit bevon a teljesítésbe (igen/nem) és pontszáma (súlyszám: 20) Kapott súlyozott összpontszám:
Mimico Invest Kft, 25517424-2-13
Székhelye: 2120 Dunakeszi Állomás Sétány 11.
17 607 780,- Ft
pontszám: 9,34
2
pontszám: 6,67
igen
pontszám: 10
920,5
2. közbeszerzési rész:
Ajánlattevő: Ajánlati ár (nettó Ft) és pontszáma (súlyszám: 70) Többletjótállás
mértéke és pontszáma: (súlyszám: 10) Ajánlattevő rendelkezik 266/ 2013. Kr. szerinti MV-É (vagy egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel, akit bevon a teljesítésbe (igen/nem) és pontszáma (súlyszám: 20) Kapott súlyozott összpontszám:
KÁBLÁN BAU Kft. 25876741-2-13 Székhelye: 2030 Érd Titkár Utca 19.
47 587 815,- Ft
pontszám: 9,85
1
pontszám: 3,33 igen
pontszám: 10 922,8
Ajánlattevő: Ajánlati ár (nettó Ft) és pontszáma (súlyszám: 70) Többletjótállás
mértéke és pontszáma: (súlyszám: 10) Ajánlattevő rendelkezik 266/ 2013. Kr. szerinti MV-É (vagy egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel, akit bevon a teljesítésbe (igen/nem) és pontszáma (súlyszám: 20) Kapott súlyozott összpontszám:
Mimico Invest Kft, 25517424-2-13
Székhelye: 2120 Dunakeszi Állomás Sétány 11.
49 040 265,- Ft
pontszám: 9,55
2
pontszám: 6,67
igen
pontszám: 10
935,2
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges