Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/114
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.06.15.
Iktatószám: 10126/2020
CPV Kód: 80000000-4
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Teljesítés helye: Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest, XVII. kerület.;Budapest, XVII. kerület.;Budapest, XVII. kerület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.06.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41992711
Postai cím: Pesti Út 165
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bánóczi Zoltán
Telefon: +36 12533308
E-mail: kozbeszerzes.onk@rakosmente.hu
Fax: +36 12533541
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakosmente.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258832020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258832020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: OKJ szerinti képzések szervezése és lebonyolítása
Hivatkozási szám: EKR000258832020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében Országos Képzési Jegyzékben (továbbiakban: OKJ) 2019. december 31-én szereplő képzések szervezése és lebonyolítása 7 ajánlati részben:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata szociális célú városrehabilitációs pályázatot valósít meg konzorciumi formában (pályázati azonosítószám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007) a 2017-2021 közötti időszakban.
A lakhatást, a foglalkoztatást, a közösségfejlesztést és a közbiztonság fejlesztését célzó projekt szoft programelemeihez kapcsolódó célok eléréséhez a célterületi lakosság számára lehetőséget biztosít munkaerőpiaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére.
A projekt akcióterülete Budapest XVII. kerületének Pesti út menti panelövezetében található, mely a Pesti út 27-29., a Pesti út 37-39., az Újlak utca 17-21., a Kis utca 3., és a Kis utca 2-8. lakótömbökre kiterjedő krízis és veszélyeztetett terület. A képzések résztvevői az akcióterület lakosai.
Tárgyi ajánlati felhívás tárgyát képező szakképesítések száma mindösszesen 7 ajánlati részben az alábbi résztvevői létszámokkal:
1. ajánlati rész:
A szakképesítés azonosító száma: 32 140 01/Szakmacsoport: 3. Oktatás/ Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka/ Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 320-420 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség/ Résztvevői létszám: 38 fő.
2. ajánlati rész:
A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 05/Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció/ Részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyiáru eladó /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 240-480 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában / Résztvevői létszám: 13 fő.
3. ajánlati rész:
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 01/ Szakmacsoport: 18. Vendéglátás-turisztika/ Szakképesítés megnevezése: Cukrász /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 960-1440 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/ Résztvevői létszám: 18 fő.
4. ajánlati rész:
A Szakképesítés azonosító száma: 32 582 02/ Szakmacsoport: 5. Gépészet/ Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 60-90 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/ Résztvevői létszám: 23 fő, valamint
A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02/ Szakmacsoport: 5. Gépészet/
Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca)] /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 90-140 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/ Résztvevői létszám: 3 fő.
5. ajánlati rész:
A részszakképesítés azonosító száma: (51 344 02) /Szakmacsoport: 15. Közgazdaság/ Részszakképesítés megnevezése: Társadalombiztosítási ügyintéző (51 344 02)/Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 120-180 óra/ Iskolai előképzettség: érettségi végzettség/ Résztvevői létszám: 14 fő.
6. ajánlati rész:
A részszakképesítés azonosító száma: (51 344 01) / Szakmacsoport: 15. Közgazdaság/ Részszakképesítés megnevezése: Bérügyügyintéző (51 344 01)/Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 120-180 óra/ Iskolai előképzettség: érettségi végzettség/ Résztvevői létszám: 11 fő.
7. ajánlati rész:
A részszakképesítés azonosító száma: (31 346 02) / Szakmacsoport: 16. Ügyvitel/ Részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő (31 346 02) Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 320-480 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/ Résztvevői létszám: 18 fő.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak!
A jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő vállalkozási szerződések teljesítésével kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Hatály: 2020. I. 1-től) 30. § (3) bekezdésében foglaltakra!
Tárgyi közbeszerzés a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (a továbbiakban: "Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Óvodai dajka (3214001) képzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Óvodai dajka (32 140 01) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az ajánlati felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) szerint történik.
Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
Az 1. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A szakképesítés azonosító száma: 32 140 01/Szakmacsoport: 3. Oktatás/ Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka/ Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 320-420 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség/ Résztvevői létszám: 38 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.
Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti részének oktatását Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevő számára a Rákosmenti Vállalkozásfejlesztési Irodában (1173 Budapest, Pesti út 80.) és/vagy a Vigyázó Sándor Művelődési Központban (1173 Budapest Pesti út 113.).
A gyakorlati képzés helyszínét a nyertes ajánlattevőnek Budapest főváros területén belül szükséges biztosítania, melyet az ajánlati árának tartalmaznia szükséges. A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie. A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képzési helyszín(ek)en és tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.1.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő): / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.13) További információ
1. II.2.5) Az értékelési szempontok pontos meghatározása az az EKR karakterkorlátjára tekintettel:
1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő)
2. Az M/2.1.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Óvodai dajka (32 140 01) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap)
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
Az 1. értékelési szempont esetében a képzés összesen díját egy főre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan ártáblázat kitöltésével kell meghatározni, egész számra kerekített, nettó forintban.
Ajánlattevőknek az ajánlati felhívás III.1.3 pont M/2.1. pontjában meghatározott szakember kötelezően előírt Óvodai dajka (32 140 01) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén meglévő oktatói tapasztalatán felüli többlet Óvodai dajka (32 140 01) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén szerzett oktatói tapasztalati idejét alátámasztó, saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát szükséges csatolnia ajánlatához.
Ajánlattevő a 36 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális, vagyis 10 pontot kapja, azaz ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb, akkor ebben az esetben A legjobb = 36 hónap).
Ajánlattevő 0 hónap többlet tapasztalati időt is megajánlhat érvényesen. 0 hónap többlet tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja.
A végzettség/képzettség/szakképzettség/szakképesítés a diploma/bizonyítvány, illetve az oktatási intézmény által kiállított egyéb dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai többlettapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, a rendelkezésre állás a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával.
Ajánlattevőknek csatolniuk kell cégszerűen aláírt nyilatkozatukat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (Felolvasólap A melléklete), amelyben bemutatják, hogy a 2. értékelési szempont tekintetében bevonni kívánt szakembert a szerződés időtartama alatt milyen módon vonják be (amennyiben saját munkavállalóként, úgy a saját munkavállaló kitételt szükséges rögzíteni, egyéb esetben az alvállalkozó megjelölést).
Ajánlatkérő a Felolvasólap A mellékleteként csatolandó, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló ajánlattevői nyilatkozatot szakmai ajánlatnak tekinti, amely benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
A 2. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.

II.2.1) Elnevezés: Élelmiszer-, vegyiáru eladó (3134105) képzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Élelmiszer-, vegyiáru eladó (31 341 05) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az ajánlati felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) szerint történik.
Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
A 2. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 05/Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció/ Részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyiáru eladó /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 240-480 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában / Résztvevői létszám: 13 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.
Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti részének oktatását Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevő számára a Rákosmenti Vállalkozásfejlesztési Irodában (1173 Budapest, Pesti út 80.) és/vagy a Vigyázó Sándor Művelődési Központban (1173 Budapest Pesti út 113.).
A gyakorlati képzés helyszínét a nyertes ajánlattevőnek Budapest főváros területén belül szükséges biztosítania, melyet az ajánlati árának tartalmaznia szükséges. A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie. A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képzési helyszín(ek)en és tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az M/2.2.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.13) További információ
1. II.2.5) Az értékelési szempontok pontos meghatározása az az EKR karakterkorlátjára tekintettel:
1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő)
2. Az M/2.2.pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Élelmiszer-, vegyiáru eladó (31 341 05) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap)
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
Az 1. értékelési szempont esetében a képzés összesen díját egy főre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan ártáblázat kitöltésével kell meghatározni, egész számra kerekített, nettó forintban.
Ajánlattevőknek az ajánlati felhívás III.1.3 pont M/2.2. pontjában meghatározott szakember kötelezően előírt Élelmiszer-, vegyiáru eladó (31 341 05) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén meglévő oktatói tapasztalatán felüli többlet Élelmiszer-, vegyiáru eladó (31 341 05) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén szerzett oktatói tapasztalati idejét alátámasztó, saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát szükséges csatolnia ajánlatához.
Ajánlattevő a 36 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális, vagyis 10 pontot kapja, azaz ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb, akkor ebben az esetben A legjobb = 36 hónap).
Ajánlattevő 0 hónap többlet tapasztalati időt is megajánlhat érvényesen. 0 hónap többlet tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja.
A végzettség/képzettség/szakképzettség/szakképesítés a diploma/bizonyítvány, illetve az oktatási intézmény által kiállított egyéb dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai többlettapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, a rendelkezésre állás a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával.
Ajánlattevőknek csatolniuk kell cégszerűen aláírt nyilatkozatukat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (Felolvasólap A melléklete), amelyben bemutatják, hogy a 2. értékelési szempont tekintetében bevonni kívánt szakembert a szerződés időtartama alatt milyen módon vonják be (amennyiben saját munkavállalóként, úgy a saját munkavállaló kitételt szükséges rögzíteni, egyéb esetben az alvállalkozó megjelölést).
Ajánlatkérő a Felolvasólap A mellékleteként csatolandó, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló ajánlattevői nyilatkozatot szakmai ajánlatnak tekinti, amely benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
A 2. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.

II.2.1) Elnevezés: Cukrász (3481101) képzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Cukrász (34 811 01) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az ajánlati felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) szerint történik.
Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
A 3. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 01/ Szakmacsoport: 18. Vendéglátás-turisztika/ Szakképesítés megnevezése: Cukrász /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 960-1440 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/ Résztvevői létszám: 18 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.
Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti részének oktatását Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevő számára a Rákosmenti Vállalkozásfejlesztési Irodában (1173 Budapest, Pesti út 80.) és/vagy a Vigyázó Sándor Művelődési Központban (1173 Budapest Pesti út 113.)
A gyakorlati képzés helyszínét a nyertes ajánlattevőnek Budapest főváros területén belül szükséges biztosítania, melyet az ajánlati árának tartalmaznia szükséges. A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie. A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képzési helyszín(ek)en és tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.13) További információ
1. II.2.5) Az értékelési szempontok pontos meghatározása az az EKR karakterkorlátjára tekintettel:
1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő)
2. Az M/2.3. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Cukrász (34 811 01) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap)
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
Az 1. értékelési szempont esetében a képzés összesen díját egy főre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan ártáblázat kitöltésével kell meghatározni, egész számra kerekített, nettó forintban.
Ajánlattevőknek az ajánlati felhívás III.1.3. pont M/2.3. pontjában meghatározott szakember kötelezően előírt Cukrász (34 811 01) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén meglévő oktatói tapasztalatán felüli többlet Cukrász (34 811 01) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén szerzett oktatói tapasztalati idejét alátámasztó, saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát szükséges csatolnia ajánlatához.
Ajánlattevő a 36 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális, vagyis 10 pontot kapja, azaz ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb, akkor ebben az esetben A legjobb = 36 hónap).
Ajánlattevő 0 hónap többlet tapasztalati időt is megajánlhat érvényesen. 0 hónap többlet tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja.
A végzettség/képzettség/szakképzettség/szakképesítés a diploma/bizonyítvány, illetve az oktatási intézmény által kiállított egyéb dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai többlettapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, a rendelkezésre állás a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával.
Ajánlattevőknek csatolniuk kell cégszerűen aláírt nyilatkozatukat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (Felolvasólap A melléklete), amelyben bemutatják, hogy a 2. értékelési szempont tekintetében bevonni kívánt szakembert a szerződés időtartama alatt milyen módon vonják be (amennyiben saját munkavállalóként, úgy a saját munkavállaló kitételt szükséges rögzíteni, egyéb esetben az alvállalkozó megjelölést).
Ajánlatkérő a Felolvasólap A mellékleteként csatolandó, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló ajánlattevői nyilatkozatot szakmai ajánlatnak tekinti, amely benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
A 2. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.

II.2.1) Elnevezés: Építő- és anyagmozgató gép kezelője képzések
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Építő- és anyagmozgató gép kezelője képzések (azaz Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) képzés 3 gépcsoportra történő hatósági vizsgával (32 582 02) és Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca)] képzés 2 gépcsoportra történő hatósági vizsgával (32 582 02)) szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az ajánlati felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) szerint történik.
Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
A 4. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A Szakképesítés azonosító száma: 32 582 02/ Szakmacsoport: 5. Gépészet/ Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 60-90 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/ Résztvevői létszám: 23 fő, valamint
A szakképesítés azonosító száma: 32 582 02/ Szakmacsoport: 5. Gépészet/
Szakképesítés megnevezése: Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca)] /Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 90-140 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/ Résztvevői létszám: 3 fő
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.
Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzések elméleti részének oktatását Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevő számára a Rákosmenti Vállalkozásfejlesztési Irodában (1173 Budapest, Pesti út 80.) és/vagy a Vigyázó Sándor Művelődési Központban (1173 Budapest Pesti út 113.).
A gyakorlati képzés helyszínét a nyertes ajánlattevőnek Budapest főváros területén belül szükséges biztosítania, melyet az ajánlati árának tartalmaznia szükséges. A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie. A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő képzési helyszín(ek)en és tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.4. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Képzések díja mindösszesen / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.13) További információ
1. II.2.5) Az értékelési szempontok pontos meghatározása az az EKR karakterkorlátjára tekintettel:
1. Képzések díja mindösszesen (azaz a képzések díjának teljes létszám mennyiséggel megszorzott mindösszesen ára) (nettó Ft)
2. Az M/2.4. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) (32 582 02 vagy azzal egyenértékű képzés és/vagy Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca)] (32 582 02) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap)
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
Az 1. értékelési szempont esetében a képzések mindösszesen díját (azaz a képzések díjának teljes létszám mennyiséggel megszorzott mindösszesen árát) a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan ártáblázat kitöltésével kell meghatározni, egész számra kerekített, nettó forintban.
Ajánlattevőknek az ajánlati felhívás III.1.3. pont M/2.4. pontjában meghatározott szakember kötelezően előírt Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) (32 582 02) vagy azzal egyenértékű képzés és/vagy Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca)] (32 582 02) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén meglévő oktatói tapasztalatán felüli többlet Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető) (32 582 02) vagy azzal egyenértékű képzés és/vagy Építő- és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca)] (32 582 02) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén szerzett oktatói tapasztalati idejét alátámasztó, saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát szükséges csatolnia ajánlatához.
Ajánlattevő a 36 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális, vagyis 10 pontot kapja, azaz ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb, akkor ebben az esetben A legjobb = 36 hónap).
Ajánlattevő 0 hónap többlet tapasztalati időt is megajánlhat érvényesen. 0 hónap többlet tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja.
A végzettség/képzettség/szakképzettség/szakképesítés a diploma/bizonyítvány, illetve az oktatási intézmény által kiállított egyéb dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai többlettapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, a rendelkezésre állás a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával.
Ajánlattevőknek csatolniuk kell cégszerűen aláírt nyilatkozatukat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (Felolvasólap A melléklete), amelyben bemutatják, hogy a 2. értékelési szempont tekintetében bevonni kívánt szakembert a szerződés időtartama alatt milyen módon vonják be (amennyiben saját munkavállalóként, úgy a saját munkavállaló kitételt szükséges rögzíteni, egyéb esetben az alvállalkozó megjelölést).
Ajánlatkérő a Felolvasólap A mellékleteként csatolandó, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló ajánlattevői nyilatkozatot szakmai ajánlatnak tekinti, amely benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
A 2. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.

II.2.1) Elnevezés: Társadalombiztosítási ügyintéző (5134402) képzés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XVII. kerület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Társadalombiztosítási ügyintéző (51 344 02) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az ajánlati felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) szerint történik.
Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
A 5. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A részszakképesítés azonosító száma: (51 344 02) /Szakmacsoport: 15. Közgazdaság/ Részszakképesítés megnevezése: Társadalombiztosítási ügyintéző (51 344 02)/Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 120-180 óra/ Iskolai előképzettség: érettségi végzettség/ Résztvevői létszám: 14 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.
Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti és gyakorlati részének oktatását Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevő számára a Vigyázó Sándor Művelődési Központban (1173 Budapest Pesti út 113.)
A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie. A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.5. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.13) További információ
1. II.2.5) Az értékelési szempontok pontos meghatározása az az EKR karakterkorlátjára tekintettel:
1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő)
2. Az M/2.5. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Társadalombiztosítási ügyintéző (51 344 02) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap)
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
Az 1. értékelési szempont esetében a képzés összesen díját egy főre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan ártáblázat kitöltésével kell meghatározni, egész számra kerekített, nettó forintban.
Ajánlattevőknek az ajánlati felhívás III.1.3. pont M/2.5. pontjában meghatározott szakember kötelezően előírt Társadalombiztosítási ügyintéző (51 344 02) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén meglévő oktatói tapasztalatán felüli többlet Társadalombiztosítási ügyintéző (51 344 02) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén szerzett oktatói tapasztalati idejét alátámasztó, saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát szükséges csatolnia ajánlatához.
Ajánlattevő a 36 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális, vagyis 10 pontot kapja, azaz ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb, akkor ebben az esetben A legjobb = 36 hónap).
Ajánlattevő 0 hónap többlet tapasztalati időt is megajánlhat érvényesen. 0 hónap többlet tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja.
A végzettség/képzettség/szakképzettség/szakképesítés a diploma/bizonyítvány, illetve az oktatási intézmény által kiállított egyéb dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai többlettapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, a rendelkezésre állás a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával.
Ajánlattevőknek csatolniuk kell cégszerűen aláírt nyilatkozatukat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (Felolvasólap A melléklete), amelyben bemutatják, hogy a 2. értékelési szempont tekintetében bevonni kívánt szakembert a szerződés időtartama alatt milyen módon vonják be (amennyiben saját munkavállalóként, úgy a saját munkavállaló kitételt szükséges rögzíteni, egyéb esetben az alvállalkozó megjelölést).
Ajánlatkérő a Felolvasólap A mellékleteként csatolandó, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló ajánlattevői nyilatkozatot szakmai ajánlatnak tekinti, amely benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
A 2. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.

II.2.1) Elnevezés: Bérügyintéző (5134401) képzés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XVII. kerület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Bérügyintéző (51 344 01) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az ajánlati felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) szerint történik.
Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
A 6. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A részszakképesítés azonosító száma: (51 344 01) / Szakmacsoport: 15. Közgazdaság/ Részszakképesítés megnevezése: Bérügyügyintéző (51 344 01)/Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 120-180 óra/ Iskolai előképzettség: érettségi végzettség/ Résztvevői létszám: 11 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.
Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti és gyakorlati részének oktatását Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevő számára a Vigyázó Sándor Művelődési Központban (1173 Budapest Pesti út 113.)
A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie. A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.6. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.13) További információ
1. II.2.5) Az értékelési szempontok pontos meghatározása az az EKR karakterkorlátjára tekintettel:
1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő)
2. Az M/2.6. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Bérügyintéző (51 344 01) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap)
Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
Az 1. értékelési szempont esetében a képzés összesen díját egy főre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan ártáblázat kitöltésével kell meghatározni, egész számra kerekített, nettó forintban.
Ajánlattevőknek az ajánlati felhívás III.1.3. pont M/2.6. pontjában meghatározott szakember kötelezően előírt Bérügyintéző (51 344 01) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén meglévő oktatói tapasztalatán felüli többlet Bérügyintéző (51 344 01) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén szerzett oktatói tapasztalati idejét alátámasztó, saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát szükséges csatolnia ajánlatához.
Ajánlattevő a 36 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális, vagyis 10 pontot kapja, azaz ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb, akkor ebben az esetben A legjobb = 36 hónap).
Ajánlattevő 0 hónap többlet tapasztalati időt is megajánlhat érvényesen. 0 hónap többlet tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja.
A végzettség/képzettség/szakképzettség/szakképesítés a diploma/bizonyítvány, illetve az oktatási intézmény által kiállított egyéb dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai többlettapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, a rendelkezésre állás a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával.
Ajánlattevőknek csatolniuk kell cégszerűen aláírt nyilatkozatukat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (Felolvasólap A melléklete), amelyben bemutatják, hogy a 2. értékelési szempont tekintetében bevonni kívánt szakembert a szerződés időtartama alatt milyen módon vonják be (amennyiben saját munkavállalóként, úgy a saját munkavállaló kitételt szükséges rögzíteni, egyéb esetben az alvállalkozó megjelölést).
Ajánlatkérő a Felolvasólap A mellékleteként csatolandó, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló ajánlattevői nyilatkozatot szakmai ajánlatnak tekinti, amely benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
A 2. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.

II.2.1) Elnevezés: Számítógépes adatrögzítő (3134602) képzés
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XVII. kerület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Számítógépes adatrögzítő (31 346 02) képzés szervezése és lebonyolítása:
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” elnevezésű, VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében, egyéni fejlesztési tervhez illeszkedő, államilag elismert bizonyítványt adó Országos Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) szerinti szakképesítéseket szervez. Az ajánlati felhívás tárgyát képező OKJ-s szakképesítések megszervezése és lebonyolítása csoportban, jelenlét típusú oktatási formában, a műszaki leírásban meghatározott intenzitás (oktatási ütemezés) szerint történik.
Célcsoport: a „Rákosmenti krízistömb rehabilitáció 2016” projekt 16 éven felüli akcióterületi lakossága.
A 7. ajánlat rész meghatározása, mennyisége:
A részszakképesítés azonosító száma: (31 346 02) / Szakmacsoport: 16. Ügyvitel/ Részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő (31 346 02) Iskolarendszeren kívüli szakképzésben óraszáma: 320-480 óra/ Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/ Résztvevői létszám: 18 fő.
Az Ajánlatkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.2. pontja szerint vállal kifizetési kötelezettséget. A szolgáltatás ellentételezése során csakis a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.4.5.
Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályai alapján, amelybe nem számít bele a képzési programban rögzített megengedett hiányzás óraszáma. Az elszámolás a nyertes ajánlattevő ajánlata részét képező ártáblázatban szereplő ajánlati árak alapján történik!
Az OKJ szerinti képzési programban meghatározott képzés elméleti és gyakorlati részének oktatását Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevő számára a Vigyázó Sándor Művelődési Központban (1173 Budapest Pesti út 113.)
A tanfolyam gyakorlati óráinak megtartásához szükséges helyszíni egyeztetésekért az ajánlattevő felel, és amennyiben a gyakorlat egyes elemei engedélykötelesek, úgy ezeket be kell szereznie. A képzéseket a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő tárgyi feltételekkel kell megvalósítani a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban
találhatóak!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/2.7. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
II.2.13) További információ
1. II.2.5) Az értékelési szempontok pontos meghatározása az az EKR karakterkorlátjára tekintettel:
1. Képzés díja egy főre összesen (nettó Ft/fő)
2. Az M/2.7. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet oktatói tapasztalata Számítógépes adatrögzítő (31 346 02) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén hónapokban (Hónap, min.0-max. 36 hónap)

Az 1. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)1. sz. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerével történik.
Az 1. értékelési szempont esetében a képzés összesen díját egy főre vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan ártáblázat kitöltésével kell meghatározni, egész számra kerekített, nettó forintban.
Ajánlattevőknek az ajánlati felhívás III.1.3. pont M/2.7. pontjában meghatározott szakember kötelezően előírt Számítógépes adatrögzítő (31 346 02) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén meglévő oktatói tapasztalatán felüli többlet Számítógépes adatrögzítő (31 346 02) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén szerzett oktatói tapasztalati idejét alátámasztó, saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajzát szükséges csatolnia ajánlatához.
Ajánlattevő a 36 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális, vagyis 10 pontot kapja, azaz ajánlatkérő a 36 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (ha kedvezőbb, akkor ebben az esetben A legjobb = 36 hónap).
Ajánlattevő 0 hónap többlet tapasztalati időt is megajánlhat érvényesen. 0 hónap többlet tapasztalati időtartam megajánlása esetén Ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja.
A végzettség/képzettség/szakképzettség/szakképesítés a diploma/bizonyítvány, illetve az oktatási intézmény által kiállított egyéb dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai többlettapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, a rendelkezésre állás a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával.
Ajánlattevőknek csatolniuk kell cégszerűen aláírt nyilatkozatukat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (Felolvasólap A melléklete), amelyben bemutatják, hogy a 2. értékelési szempont tekintetében bevonni kívánt szakembert a szerződés időtartama alatt milyen módon vonják be (amennyiben saját munkavállalóként, úgy a saját munkavállaló kitételt szükséges rögzíteni, egyéb esetben az alvállalkozó megjelölést).
Ajánlatkérő a Felolvasólap A mellékleteként csatolandó, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló ajánlattevői nyilatkozatot szakmai ajánlatnak tekinti, amely benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!
A 2. értékelési szempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, azaz Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.
A Kbt. 64. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A Kbt. 64. § (2) bekezdése alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be!
A Kbt. 114/A. § (3) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani!
A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint a Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, arról hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában:
SZ/1. Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja, hogy Ajánlattevő csatolja a 321/2015. Korm. r. 26. § (3) bekezdése szerint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) 3. § (1) bekezdés szerinti, az adott képzésre vonatkozó felnőttképzési engedélyét (egyszerű másolatban).
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be!
A Kbt. 114/A. § (3) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani!
A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint a Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, arról hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Fktv. 3. § (1) bekezdés szerinti, az adott képzésre vonatkozó, érvényben lévő felnőttképzési engedéllyel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában:
M/1.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján kell igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés rendelkezéseire.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hónap-nap részletességgel);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely);
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
M/2.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, végzettségét vagy képzettségét (szakképzettségét) vagy szakképesítését, továbbá szakmai tapasztalatának ismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség/képzettség/szakképesítés/szakképzettség a diploma/bizonyítvány egyszerű másolatának benyújtásával, az oktatói szakmai tapasztalat pedig a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek egyértelműen ki kell derülnie. (Szakmai tapasztalatot év, hó dimenzióban szükséges megadni.) Az alkalmasság igazolás körében bemutatott szakembernek az ajánlat részeként saját kezűleg aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozatot szükséges benyújtania, mely nyilatkozatban a szakember kijelenti, hogy az adott ajánlattevő által megajánlott szakemberként részt vesz a tárgyi közbeszerzési eljárásban, kijelenti továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes dolgozni, és dolgozni kíván azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzát benyújtották, továbbá kijelenti azt is, hogy nincs más olyan kötelezettsége ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az a szerződésben való munkavégzését bármilyen szempontból akadályoznák.
Amennyiben a szakember egyazon időben több képzésben is részt vett oktatóként, úgy az egyes képzések során szerzett oktatói tapasztalatának hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több képzésben is részt vett, mint oktató, azaz Ajánlatkérő az időben párhuzamos tapasztalati időtartamokat csak egyszer veszi figyelembe.
Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább azt, hogy melyik szakembert az ajánlati felhívás melyik pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja ajánlattevő a szerződés teljesítésébe bevonni, a szakember milyen végzettséggel/képzettséggel, és mennyi szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, valamint azt, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra a szerződés teljesítése során.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdéseire!
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésére!
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be!
A Kbt. 114/A. § (3) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani!
A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint a Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, arról hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Karakterkorlátozás miatt a további, részletes információk a Közbeszerzési Dokumentumokban találhatóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.1.ajánlati rész:Alkalmatlan az ajánlattevő(továbbiakban:AT),ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3évben szerződésszerűen teljesített,legalább összesen 27fő részvételével megvalósuló,Óvodai dajka(32 140 01)vagy azzal egyenértékű képzés tartására vonatkozó referenciával.2.ajánlati rész:Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3évben szerződésszerűen teljesített,legalább összesen 9fő részvételével megvalósuló Élelmiszer-,vegyiáru eladó(31 341 05)vagy azzal egyenértékű képzés tartására vonatkozó referenciával.3.ajánlati rész:Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3évben szerződésszerűen teljesített,legalább összesen 13fő részvételével megvalósuló,Cukrász(34 811 01)vagy azzal egyenértékű képzés tartására vonatkozó referenciával.4.ajánlati rész:Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3évben szerződésszerűen teljesített,legalább összesen 19fő részvételével megvalósuló,Építő- és anyagmozgató gép kezelője(Targoncavezető)(32 582 02)vagy azzal egyenértékű képzés és/vagy Építő-és anyagmozgató gép kezelője [Emelőgépkezelő(kivéve targonca)](32 582 02)vagy azzal egyenértékű képzés tartására vonatkozó referenciával.
5.ajánlati rész:Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3évben szerződésszerűen teljesített,legalább összesen 10fő részvételével megvalósuló,Társadalombiztosítási ügyintéző(51 344 02)vagy azzal egyenértékű képzés tartására vonatkozó referenciával.6. ajánlati rész:Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3évben szerződésszerűen teljesített,legalább összesen 8fő részvételével megvalósuló,Bérügyintéző(51 344 01)vagy azzal egyenértékű képzés tartására vonatkozó referenciával.7. ajánlati rész:Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3évben szerződésszerűen teljesített,legalább összesen 13fő részvételével megvalósuló,Számítógépes adatrögzítő(31 346 02)vagy azzal egyenértékű képzés tartására vonatkozó referenciával.Az M/1. alkalmassági követelményeknek való megfelelés több szerződés/referencia bemutatásával is lehetséges valamennyi ajánlati rész vonatkozásában.M/2.1. ajánlati rész:M/2.1.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik legalább 1fő,a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,aki minimum 12hónap oktatói tapasztalattal rendelkezik Óvodai dajka(32 140 01)vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén.2.ajánlati rész:M/2.2.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik legalább 1fő,a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,aki minimum 12hónap oktatói tapasztalattal rendelkezik Élelmiszer-,vegyiáru eladó(31 341 05)vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén.3.ajánlati rész:M/2.3.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik legalább 1fő,a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,aki minimum 12hónap oktatói tapasztalattal rendelkezik Cukrász(34 811 01)vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén.4.ajánlati rész:M/2.4.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik legalább 1fő,a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal szakemberrel,aki minimum 12hónap oktatói tapasztalattal rendelkezik Építő-és anyagmozgató gép kezelője(Targoncavezető)(32 582 02)vagy azzal egyenértékű képzés és/vagy Építő- és anyagmozgató gép kezelője[Emelőgépkezelő(kivéve targonca)](32 582 02) vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén.5.ajánlati rész:M/2.5.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik legalább 1fő,a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,aki minimum 12hónap oktatói tapasztalattal rendelkezik Társadalombiztosítási ügyintéző(51 344 02)vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén.6.ajánlati rész:M/2.6.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik legalább 1fő,a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,aki minimum 12hónap oktatói tapasztalattal rendelkezik Bérügyintéző(51 344 01)vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén.7.ajánlati rész:M/2.7.Alkalmatlan az AT,ha nem rendelkezik legalább 1fő,a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,aki minimum 12hónap oktatói tapasztalattal rendelkezik Számítógépes adatrögzítő(31 346 02)vagy azzal egyenértékű képzés gyakorlati részének oktatása területén.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét,hogy amennyiben az alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatandó szakember nem rendelkezik a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,ez esetben a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának a szakember ötéves,adott képzés tárgyára vonatkozó szakmai gyakorlatára vonatkozó igazolást is szükséges tartalmaznia!Továbbiak a Közbeszerzési Dokumentumokban.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben nyertes ajánlattevő jelen szerződés teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó, teljes mennyiségre vonatkozó szerződéses ellenérték 0,5 %-a, de legfeljebb a nettó, teljes mennyiségre vonatkozó szerződéses ellenérték 20 %-a. 40 napos késedelem elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A késedelmi kötbér megfizetése a késedelemből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.

Hibás teljesítési kötbér:
Hibás teljesítés esetén nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett minden nap után naptári naponként a nettó, teljes mennyiségre vonatkozó szerződéses ellenérték 1 %-a, de legfeljebb a nettó, teljes mennyiségre vonatkozó szerződéses ellenérték 20 %-a.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér eléri a maximális mértéket, Ajánlatkérő jogosult a vállalkozási szerződést felmondani vagy a vállalkozási szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
A hibás teljesítési kötbér megfizetése a hibás teljesből eredő kár mértékét nem korlátozza, és a teljesítés alól nem mentesít.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, a nyertes ajánlattevő a nettó, teljes mennyiségre vonatkozó szerződéses ellenérték, mint vetítési alap 20 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés)
A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes ajánlattevővel szemben.
A hibás teljesítési és a meghiúsulási kötbér együttesen nem érvényesíthető nyertes ajánlattevővel szemben.
A meghiúsulási kötbér megfizetése a meghiúsulásból eredő kár mértékét nem korlátozza.
Ajánlatkérő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.
A szerződés biztosítékaira vonatkozó részletes előírásokat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában:
Tárgyi közbeszerzési eljárás finanszírozása az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alap, és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából lehívható támogatási forrásaiból történik.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás pénzügyi fedezetét VEKOP-6.2.1-15-2016-00007 azonosító számú, „Rákosmenti krízistömb rehabilitációja 2016” című projekt terhére biztosítja.
A támogatás intenzitása: 100,000000 %.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás.
A kifizetés a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik.
Nyertes ajánlattevő 1 db számla benyújtására jogosult az adott ajánlati rész tárgyát képező képzés(ek) befejezését, a vonatkozó vizsgák megtartását, valamint a műszaki leírásban meghatározott szöveges teljesítési jelentés és a hozzá tartozó dokumentáció átadását követően.
A nyertes ajánlattevő a szerződésben vállalt képzési feladat teljesítését követően, nyolc napon belül köteles benyújtani a megfelelő elszámolási dokumentációt. Nyertes ajánlattevő számla kiállítására az ajánlatkérő teljesítésigazolásának kézhezvétele után jogosult. Ajánlatkérő teljesítésigazolást az adott ajánlati rész tárgyát képező képzési feladat teljesítését követően, a projekt költségeinek elszámolásához szükséges, megfelelő tartalmú dokumentáció és az elvégzett feladat teljesítési jelentésének átadását követően állítja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján történik.
A vállalkozói díj az Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a szerződésszerű, hiba- és hiánymentes, és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla ellenében, a számla az Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetőleg a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint, nyertes ajánlattevő által a szerződésben megjelölt számlaszámra.
Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § szakasza irányadó.

A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás az EKR portálon történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Lásd a jelen felhívás VI.3.12) További információk pontjában.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési szempontok: fordított arányosítás, 2. értékelési szempontok: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Valamennyi ajánlati rész vonatkozásában: 1. Az ajánlatot a https://ekr.gov.hu/ címre az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig elektronikusan,jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető *.pdf formátumban kell benyújtani.2.Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5)bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia,amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. §(4)bekezdése szerinti összes adatot.Ajánlattevő a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. § (1)bekezdése alapján az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap formájában köteles a felolvasólapot az ajánlat részeként kitölteni.3.Ajánlattevőnek csatolnia kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében van-e változásbejegyzési eljárás van folyamatban.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.4.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt.66.§(2)bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.Ajánlattevő a Kbt.66.§(2)bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR rendszerben, az arra vonatkozó űrlap kitöltésével nyújtja be.5.Ajánlattevő köteles a Kbt.66.§ (6)bekezdés rendelkezései alapján ajánlatában megjelölni a)a közbeszerzésnek azt a részét(részeit),amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.6.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.65.§(7)bekezdésére vonatkozóan.A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.7.Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pont M/1, valamint M/2 alpontja szerinti alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.8.Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét,hogy tárgyi közbeszerzési eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.9. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjára rendelkezzen vizsga szervezésére való jogosultsággal az adott képzés(ek)re vonatkozóan, vagy ennek hiányában egy vizsgaszervező intézménnyel kötött megállapodással. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő a fent megjelölt dokumentumokkal a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fent megjelölt dokumentumokkal, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.10.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.11.Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen indította meg figyelembe véve azt,hogy 2020.március 11.napján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki,erre tekintettel az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetése vagy amennyiben előbb bekövetkezik, a szerződés tárgyát képező képzéshez tartozó kontaktórás tanórák megtartására vonatkozó jogszabályi akadálya elhárulása.12.Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a Közbeszerzési Dokumentumok 19.33. pontjában foglaltak szerint.A helyszínbejárás időpontja: 2020. június 23. napján 14:00 óra. Találkozási hely: Vigyázó Sándor Művelődési Központ-1173 Budapest, Pesti út 113.13.Az ajánlathoz cégszerűen aláírt, árazott ártáblázatot kell csatolni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan ártáblázat beárazásával valamennyi ajánlati rész vonatkozásában.A kiadott ártáblától eltérni nem lehet.Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt eredeti,teljes terjedelmében írásvédett(jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető)beárazott ártáblázatot,Microsoft Excel formátumban(.xls)is csatolni. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által beárazott és cégszerűen aláírt ártáblázatot szakmai ajánlatnak tekinti, amely benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!A Szakmai ajánlat a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint hiánypótolható. 14. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-ban foglaltak szerint biztosítja.Ajánlatkérő a Kbt.71.§(6)bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan,ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba,és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs (lajstromszám: 01037). 16. Az EKR karakterkorlátjára tekintettel a további információk részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges