Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/118
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.21.
Iktatószám: 10176/2018
CPV Kód: 45223310-2
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: West Hungária Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +3614801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Dózsa György úti mélygarázs generálkivitelezésére vonatkozóan
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223310-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Dózsa György úti mélygarázs generálkivitelezése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5996952704 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Dózsa György úti mélygarázs generálkivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11. hrsz. (korábban 29732/1. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Növényzet és építmény nincs a tervezési határon belül, a terep alatt kisebb műtárgyak fordulnak elő. Épületbontásra nincs szükség a területen.
A felszínen a lehajtó rámpák, a lépcsőházak, és a szellőzők jelennek meg.
A mélygarázs feletti terület közel síknak tekinthető. A felszínen a garázs kijárati felépítményei helyezkednek el.
A 4 lépcsőházi blokk felszíni felépítményei kijelölik a mélygarázs gyalogos megközelítési pontjait. A lépcsőházak eltérő színezést kapnak a könnyebb tájékozódás érdekében, illetve a minden lépcsőház betűjellel ellátott (A,B,C,D).
A három fő funkcionális szintje a P1, P2, P3 szint, itt helyezkednek el a gépkocsiparkolók, és az azzal összefüggő kiszolgáló helyiségek: szintenkénti vizesblokkok, raktárak, elektromos kapcsolók, és takarítószer raktárak.
Közvetlenül a felszín alatt, a parkolószintek felett helyezkedik el a P0 szint, amely részben beépített. Beépítetlen részét fák ültetésére alkalmas vastagságú földfeltöltés alkotja. Beépített részén kap helyet a kerékpár tároló illetve a felszínről különállóan is megközelíthető WC- és öltözőblokk. Ide a garázs területétől független kerékpáros rámpa vezet a felszínről. A szint egyéb részeit a mélygarázs szellőzését biztosító vízszintes aknarendszer és a hozzá kapcsolódó gépházak foglalják el, valamint itt helyezkedik el a mélygarázst és a tervezett Fővárosi Városligeti Színházat is ellátó trafó.
Az elektromos autótöltőkkel felszerelt parkolóhelyek a P1-es szinten kapnak helyet úgy, mint a garázsmesteri iroda, a biztonsági helyiség, a hulladéktároló és egyéb kiszolgáló helyiségek.
A legalsó, P3-as szintre kerül a sprinkler-tartály és gépház. Minden szinten vannak motorparkolóhelyek továbbá tárolóhelyiségek, amelyek a Városliget üzemeltetését is szolgálják majd.
A szintek négy dilatációs egységből állnak, az épület belső közlekedési rendszere ehhez igazodik, minden dilatációs egységben van lépcsőház. A szélső lépcsőházi magok minden szinten vizesblokkokkal egészülnek ki. A szintek közötti mozgáshoz 4 akadálymentes felvonó áll rendelkezésre.
Az „A” lépcsőház környezetében kerülnek elhelyezésre az akadálymentes parkolók és az akadálymentes WC-k.
A Dózsa György úti mélygarázs kivitelezési munkái során teljes munkatérelhatárolási, hozzá kapcsolódó földmunkák és víztelenítési munkák valósulnak meg az alábbiak szerint:
A tervezett mélyépítés határzónáján belül más építmény nincsen, de a Dózsa György út illetve a Dvorak csomópont közműhálózatát a tervezésnél és a kivitelezésnél figyelembe kell venni.
Az építés első fázisa a munkagödör térelhatárolási és a hozzá kapcsolódó egyéb kivitelezési (közműkiváltási, bontási, víztelenítési) feladatok elvégzése. A terület közmű kiváltási munkái nagyrészben megtörténnek az MKO illetve a NEP projektek keretein belül, de a mélygarázs területén a térszín alatt maradt DN800 víz elbontása jelen közbeszerzési feladat részét képezi.
A résfallal körülhatárolandó tervezett mélygarázs külső mérete 263,2 x 34,2 m. és kb. 14,5 m mélységű, azaz 8.613 m2. A résfal gyámolítására horgony készül. A kivitelezés megkezdése előtt az épület környezetében lévő épületeknek feltétlenül el kell végezni az állapotfelmérését és annak fényképes dokumentálását.
Az épület helye: Budapest, belterület
Helyrajzi szám: 29732/11
Építési övezet: Z-VI
Beépítési mód: szabadon álló
Telek területe: 962.303 m2
A tervezési terület nagysága: 9001,44 m2
Beépített terület (OTÉK szerinti számítással) 149,53 m2
Épületmagasság: 4,00 m
Beépített bruttó alapterület:
terepszinten 147,47 m2
P0 szint 2336,74 m2
P1 szint 9001,44 m2
P2 szint 9001,44 m2
P3 szint 9001,44 m2
összesen: 29 488,53 m2
Beépített nettó alapterület:
0 szint, felszín 63,69 m2
P0 szint 1186,20 m2
P1 szint 8 159,11m2
P2 szint 8 180,71 m2
P3 szint 7 888,14 m2
összesen: 25 477,85 m2
Parkolószám kimutatás összesen:
Általános Parkoló 751db
Mozgássérült parkoló 17db
Elektromos autó 24db
Telekocsi parkoló 8db
Parkoló 800 db
Motorkerékpár 71 db
Kerékpár 90 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Munkamenet-szervezési folyamatterv (Műszaki ütemterv) megalapozottsága  1
2 Pincetömb szárazsági követelmény betarthatósági garanciákra, szigetelési hibák javítására vonatkozó szakmai elemzés megalapozottsága  1
3 Fenntarthatóság, környezetvédelem, valamint hulladékgazdálkodás szakmai megalapozottsága  1
4 A kivitelezés térbeli organizációjának minősége 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 4
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Parkolástechnika
Gyengeáramú IT (passzív)
Garázsfelszín kialakítása
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 240 - 497427
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Dózsa György úti mélygarázs generálkivitelezésére vonatkozóan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5996952704
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve:
• West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., Adószám: 11469830-2-44)
• AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61., Adószám: 11259789-2-15)
A szerződés értéke nettó 5.996.952.704,- Ft + (78.616.534,- Ft opció)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)