Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/105
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.03.
Iktatószám: 10177/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8., hrsz.: 2251;4900 Fehérgyarmat, 779. helyrajzi számú ingatlan;4600 Kisvárda, Szent László u. 20., hrsz.: 2536/8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Televízióműsor szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20343033215
Postai cím: Hősök Tere 5
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogáti János
Telefon: +36 703843286
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu
Fax: +36 703843286
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kolcseytv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000647612021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000647612021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Televízióműsor szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Marketing és média centrumok kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000647612021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész – Mátészalka marketing és média centrum kialakítása
A ROHU-456 azonosító számú, „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (EASYDOOR)” című projekt keretében a 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. szám alatt található stúdió épület felújításával egy marketing és média centrum kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
2. rész – Fehérgyarmat marketing és média centrum kialakítása
A ROHU-456 azonosító számú, „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (EASYDOOR)” című projekt keretében a 4900 Fehérgyarmat, 779. helyrajzi számú ingatlanon található épületben egy marketing és média centrum kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
3. rész – Kisvárda marketing és média centrum kialakítása
A ROHU-456 azonosító számú, „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (EASYDOOR)” című projekt keretében a 4600 Kisvárda, Szent László u. 20. szám alatt található épületben egy marketing és média centrum kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mátészalka marketing és média centrum kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45261900-3
45262700-8
45311200-2
45321000-3
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45421152-4
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8., hrsz.: 2251
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A ROHU-456 azonosító számú, „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (EASYDOOR)” című projekt keretében a 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. szám alatt található stúdió épület felújításával egy marketing és média centrum kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
Főbb kivitelezési feladatok: meglévő stúdió épület belső átalakítása, illetve külső felújítása; vezérlő kialakítása antisztatikus gumi burkolattal, iroda helyiség, vendégek fogadására alkalmas előtér kialakítása; padlástér és pince állagmegóvási célú felújítása; homlokzat és padlás hőszigetelése; kerámia cserép héjazat és ereszcsatorna rendszer javítása; épületgépészeti és épületvillamossági korszerűsítés.
Válaszfalak áthelyezése, válaszfal építése 41 m2; előregyártott nyílásáthidalók elhelyezése 6 db; fa fedélszerkezet felújítása, javítása 156,9 m2; gres, kőporcelán padlóburkolat készítése; új nyílászárók beépítése 13 db; meglévő nyílászáró szerkezetek javítása 8 db; belső festés 500 m2; homlokzati hőszigetelés 270 m2; padlásfödém hőszigetelés 99 m2; kondenzációs gázkazán (24 kW) felszerelése 1 db; multi inverteres légkondicionáló berendezés elhelyezés 4 beltéri egységgel; monosplit klímaberendezés beépítése; szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőben 422 fm; LED lámpatestek elhelyezése 22 db; mozgásérzékelős lámpatestek elhelyezése 5 db; csatlakozóaljzatok, világítási szerelvények elhelyezése;
Pince alapterülete: 18,46 m2
Földszinti alapterület: 98,49 m2
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREG ROHU-456
II.2.13) További információ
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalatot értékeli. Megajánlható legkisebb érték 0 hó, a legkedvezőbb 36 hó.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

II.2.1) Elnevezés:
Fehérgyarmat marketing és média centrum kialakítás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45262700-8
45311200-2
45324000-4
45331000-6
45421152-4
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4900 Fehérgyarmat, 779. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A ROHU-456 azonosító számú, „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (EASYDOOR)” című projekt keretében a 4900 Fehérgyarmat, 779. helyrajzi számú ingatlanon található épületben egy marketing és média centrum kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
Főbb kivitelezési feladatok: A Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtár épületében a marketing és média centrum működéséhez szükséges háttérhelyiségek (iroda, fogadótér, RACK helyiség, vezérlő) kialakítása, az épületegység gazdaságos működéséhez szükséges megoldások kialakítása. Teljes belső felújítás, funkciók elkülönítése, zsilipelhetőség kialakítása, épületrész hűtési rendszerének kiépítése, elektromos hálózat felújítása, lámpatestek cseréje.
Válaszfal bontása 31,4 m2; válaszfal építése 16 m2; oldalfalvakolat készítése: 32 m2; gipszkarton álmennyezet készítése 17 m2; vezetőképes antisztatikus burkolat fektetése 36,7 m2; nyílászárók beépítése 6 db; diszperziós festés 285 m2; multi inverteres légkondicionáló berendezés elhelyezés 4 beltéri egységgel; monosplit klímaberendezés beépítése; szigetelt vezetékek elhelyezése, csatlakozóaljzatok, világítási szerelvények elhelyezése;
Alapterület: 65,62 m2
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREG ROHU-456
II.2.13) További információ
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalatot értékeli. Megajánlható legkisebb érték 0 hó, a legkedvezőbb 36 hó.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

II.2.1) Elnevezés:
Kisvárda marketing és média centrum kialakítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45262700-8
45311200-2
45324000-4
45331000-6
45421152-4
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 20., hrsz.: 2536/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A ROHU-456 azonosító számú, „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources (EASYDOOR)” című projekt keretében a 4600 Kisvárda, Szent László u. 20. szám alatt található épületben egy marketing és média centrum kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
Főbb kivitelezési feladatok: A marketing és média centrum működéséhez szükséges háttérhelyiségek (iroda, irattár, vizesblokk, RACK helyiség, vezérlő) kialakítása, az épületegység gazdaságos működéséhez szükséges megoldások kialakítása. Teljes belső felújítás, funkciók elkülönítése, zsilipelhetőség kialakítása, épületrész fűtési rendszerének korszerűsítése, hűtési rendszerének kiépítése, meglévő vizesblokkok áthelyezése, új víz és szennyvízhálózat kiépítése elektromos hálózat felújítása, lámpatestek cseréje.
Válaszfal bontása 51,3 m2; válaszfal építése 59,8 m2; teherhordó és kitöltő falazat készítése 18,5 m2; oldalfalvakolat készítése: 156,6 m2; gipszkarton álmennyezet készítése 12 m2; vezetőképes antisztatikus burkolat fektetése 41,4 m2; laminált padló fektetése 25,6 m2; nyílászárók beépítése 6 db; diszperziós festés 500 m2; multi inverteres légkondicionáló berendezés elhelyezés 4 beltéri egységgel; monosplit klímaberendezés beépítése; szigetelt vezetékek elhelyezése, csatlakozóaljzatok, világítási szerelvények elhelyezése;
Alapterület: 94,08 m2
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: INTERREG ROHU-456
II.2.13) További információ
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalatot értékeli. Megajánlható legkisebb érték 0 hó, a legkedvezőbb 36 hó.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetén:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetén:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek kell nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §, valamint a 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetén:
P1: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevétel adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelményeknek.
Amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik a P1 pontban meghatározott irattal, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés]
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük az egyik felel meg.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419 §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésében ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Valamennyi rész esetén:
P1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzési tárgyából (magasépítési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el legalább a következő értékeket: 1. rész: 22 millió Ft, 2. rész: 9 millió Ft, 3. rész: 14 millió Ft.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész esetén:
M1-M3 : Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatását, azok megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével. A szakember bemutatása során csatolandók: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli: a bevonni kívánt szakember nevét, a szakember képzettségét/végzettségét, kamarai regisztrációs számát (amennyiben releváns), a szakember munkáltatójának feltüntetését vagy annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel a szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, mely év/hónap részletességgel tartalmazza a szakmai tapasztalatokat az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés elbírálása érdekében; az alkalmasság körében meghatározott jogosultság megléte esetén a szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a kamarai regisztrációs számot, továbbá a jogosultság megszerzésének időpontját; c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat; d) a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok.
Ajánlatkérő az időben párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot kizárólag egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa a teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik az előírt jogosultsággal, valamint kamarai regisztrációs számmal, a végzettséget/képzettséget, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot nem szükséges külön igazolni.
Több részre történő ajánlattétel esetén a megjelölt ugyanazon szakember több, akár valamennyi rész tekintetében is bemutatható.
M4: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: szerződést kötő másik fél megnevezése; építési beruházás tárgya, mennyisége, melyből megállapítható az alkalmassági minimum követelményeknél előírt feltételeknek történő megfelelés.; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont – műszaki átadás-átvétel – év-hónap-nap pontossággal); teljesítés helye; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ugyanazon referencia több részben is bemutatható, több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb követelményeknek megfelelni.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész esetén:
M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” MV-É (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M2: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M3: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember bemutatható több részben.
M4: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db, legalább 45 m2 alapterületű épület felújításra vonatkozó referenciával, amely legalább az alábbi munkákat tartalmazta: belső festés, nyílászárók beépítése, elektromos hálózat felújítása, klímaberendezés beszerelése. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától számított 8 évben megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén:
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan késedelmi kötbért ír elő, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a/naptári nap, maximális mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10%-a. A szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10%-át meghaladó késedelmet ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekinti és megilleti a szerződés felmondásának joga, a szerződéstől való elállás joga.
Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott jótállási igények biztosítékaként jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő. Jótállás minimális időtartama 36 hónap. A jótállási biztosíték mértéke a nettó ellenszolgáltatás 3%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetén:
Az ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet a ROHU-456 azonosító számú projekthez tartozó támogatásból biztosítja. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. Támogatási intenzitás: 95% Az ajánlattétel, szerződés és elszámolás pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
1. rész: A nyertes ajánlattevő 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
2. rész: A nyertes ajánlattevő 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
3. rész: A nyertes ajánlattevő 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Az ellenérték a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítést követően banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (3) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt különös szabályok szerint fogja teljesíteni.
Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű, a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/06/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR rendszerben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi építési beruházásra irányulóan támogatásra irányuló igényt (változásbejelentést) fog benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény elfogadását a megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő lineáris függvények alkalmazásával értékeli az ajánlatokat a megadott részszempontok alapján. Az alkalmazott képlet részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bogáti János (lajstromszám: 00755).
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a-b) pontja alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az abban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
6. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt teljes körű felelősségbiztosítás (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R.) mértéke: 1. rész: legalább 29 millió Ft/év és legalább 14 millió Ft/káresemény, 2. rész: legalább 12 millió Ft/év és legalább 6 millió Ft/káresemény, 3. rész: legalább 19 millió Ft/év és legalább 9 millió Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, a biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia.
7. Ajánlattevő köteles az ajánlatához tételes árazott költségvetést csatolni. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. Ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetést – változtatás nélkül – beárazva kell csatolniuk.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlat részeként nyújtsák be.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (P1, M1-M4) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi építési beruházásra irányulóan támogatásra irányuló igényt (változásbejelentést) fog benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény elfogadását a megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
13. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok, a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges