Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.06.26.
Iktatószám: 10257/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Vasas Sport Club
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MARKET Építő Zrt.;KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: AK18741
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
Telefon: +36 13294074
E-mail: m.toth@vasassc.hu
Fax: +36 1 3296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vasassc.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz: 26085/1123
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az új Illovszky Rudolf stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében
A feladat egy MLSZ B (UFEA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.
A feladat részét képezi:
a) A jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;
b) A kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;
c) A létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.
Jellemző épületszerkezetek:
Tartószerkezetek:
Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül.
Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek.
A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel.
Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.
Határoló szerkezetek:
A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
Durva tereprendezés: kb. 20.000 m3
Lelátók összkapacitása: legalább 5.000 férőhely
Nyugati lelátó és főépület:
- 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1.500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: kb. 7.270m2
Keleti lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 2.000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: kb. 3.030m2
Északi lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel
- Alapterület: 925m2
Déli lelátó:
- 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára.
- Alapterület: 905m2
Centerpálya:
- 105×68m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya
- csapadékvíz elvezető rendszerrel
- automata öntözőrendszerrel
- pályafűtési rendszerrel
Parkoló:
- legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 070 - 131899

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MARKET Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár utca 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5240917752 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosításának időpontja: 2018.04.17.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak: 45212200-8
45212224-2
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1139 Budapest, Hajdú utca 43., 26085/1123. hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladat egy labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel, úgy, hogy a feladat részét képező műszaki tartalom megfelel az MLSZ B (UFEA III) kategória előírásainak.
A feladat részét képezi:
a) a jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;
b) a kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;
c) a létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének megszerzése és közreműködés az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzésében.
Jellemző épületszerkezetek:
Tartószerkezetek:
Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül. Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek. A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel. Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.
Határoló szerkezetek:
A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
Durva tereprendezés: kb. 20 000 m³.
Lelátók összkapacitása: legalább 5 000 férőhely.
Nyugati lelátó és főépület:
- 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1 500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,
- Alapterület: kb. 7 270 m².
Keleti lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 2 000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,
- Alapterület: kb. 3 030 m².
Északi lelátó:
- 2 szintes lelátóépület, kb. 880 férőhelyes lelátóval a főpálya felé hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,
- Alapterület: 925 m².
Déli lelátó:
- 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára,
- Alapterület: 905 m².
Centerpálya:
- 105×68 m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya,
- csapadékvíz elvezető rendszerrel.
- automata öntözőrendszerrel,
- pályafűtési rendszerrel.
Parkoló:
- legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5665071774
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MARKET Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítással összefüggésben újabb tervezési és engedélyezési feladatok is felmerültek.
A szerződésnek a módosításokkal érintett rendelkezései a következők:
A szerződésmódosítás mellékleteként csatolt Műszaki Tartalom nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és illeszkedik a Szerződés jellegéhez, azaz a módosítás szerinti műszaki tartalom továbbra is egy stadion és tartalékpálya tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése.
A szerződésmódosítás szerinti többlet műszaki tartalom tervezési és kivitelezési feladatai megvalósítási időigénye, továbbá egyes, speciális, kész szerkezeti elemek gyártási, szállítási, szerelési időigénye, a piaci sajátosságokra is figyelemmel, hatással vannak a megvalósítás időigényére amely szükségessé teszi a teljesítési határidők módosítását. A határidőmódosítás mértéke tekintetében rögzítendő, hogy egyes kivitelezési munkák 2018. január 24-én felfüggesztésre kerültek 90 (kilencven) napra, amely felfüggesztést a Felek a Szerződésmódosítással érintett határidőmódosításnál szintén figyelembe vettek.
A módosítások szerint megváltozott műszaki tartalom díjnövekedést eredményez nettó 413.037.298,- forint értékben, amely a Vállalkozási Szerződés eredeti, tartalékkeret nélkül számított értékéhez (5.240.917.752 Ft) képest - a 2. sz. szerződésmódosítás (11.116.724,- Ft) együtt számítva - 8,09%-os vállalkozói díj emelkedést jelent, amely nem lépi túl a Kbt. 141.§ (2) bekezdés szerinti 15%-os határt, ezért a Kbt. szerinti ezen feltétel is teljesül.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek kijelentik, hogy megvizsgálták a Kbt. 141.§ (2-3) bekezdéseiben meghatározott feltételeket és megállapították, hogy az ott meghatározott körülmények fennállnak, tehát a módosításra alkalmazható a de minimis szabály.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5240917752 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5665071774 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben