Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/96
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.19.
Iktatószám: 10280/2022
CPV Kód: 45233228-3
Ajánlatkérő: Derecske Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4130 Derecske, Irányi Dániel utca 754. hrsz; 4130 Derecske, Zöldfa utca 2096. hrsz.; 4130 Derecske, Csillag utca 2091. hrsz.; 4130 Derecske, Nefelejcs utca 2441. hrsz.; 4130 Derecske, Bihari tér 41. hrsz.; 4130 Derecske, Tüzér utca 2070. hrsz.; 4130 Derecske, Vasút utca 3423. hrsz.; 4130 Derecske, Belterület 2106/1. hrsz, 2431. 2416. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Derecske Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728427209
Postai cím: Köztársaság Út 87 7/2
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 1111111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://derecske.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://derecske.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Derecske belterületi utak építése
Hivatkozási szám: EKR000116912022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Derecske Város Önkormányzata a rendelkezésére álló tervdokumentációk és útépítési engedélyek, valamint vízjogi létesítési engedély alapján közbeszerzési eljárást kíván megindítani az alábbi utak útépítésére és a hozzá kapcsolódó vízelvezetés megvalósítására vonatkozóan:
HB/18-ÚO/01260-18/2021 ügyiratszámú határozat alapján:
- derecskei 41 helyrajzi számú Bihari tér
szelvényezett hossz: 120,84 m
épített burkolat szélessége: 5,50 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja alapján
- derecskei 754 helyrajzi számú Irányi Dániel utca
szelvényezett hossz: 150,13 m
épített burkolat szélessége: 3,0 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja alapján
- derecskei 2091 helyrajzi számú Csillag utca
szelvényezett hossz: 128,65 m
épített burkolat szélessége: 3,0 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja, valamint a 35900/4560-8/2017.Ált. számú vízjogi létesítési engedélyben, annak módosításaiban, valamint a MARAG Komplex Vállalkozási Kft (székhelye: 4033 Debrecen, Nyereg u. 28.) által elkészített MGT- 04/2016 munkaszámú csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján
csatorna jele: 5-5-5-3
csatorna hossza: 108 fm
ebből nyílt: 71 fm GT20/30/30
ebből zárt: 8 db ø30 b., 37 fm
befogadó: 5-5-5 j. csat. (Rákóczi utca) 0+265 szelvény.
- derecskei 2096 helyrajzi számú Zöldfa utca
szelvényezett hossz: 109,49 m
épített burkolat szélessége: 3,0 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja, valamint a 35900/4560-8/2017.Ált. számú vízjogi létesítési engedélyben, annak módosításaiban, valamint a MARAG Komplex Vállalkozási Kft. (székhelye: 4033 Debrecen, Nyereg u. 28.) által elkészített MGT- 04/2016 munkaszámú csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján
csatorna jele: 6-2-5-2
csatorna hossza: 59 fm
ebből nyílt: 32 fm GT20/30/30
ebből zárt: 2 db ø30 b., 11 fm
ebből folyóka: 16 fm I/20/20
befogadó: 6.2.5 j. csat. (Mátyás Király utca) 0+113 szelvény.
csatorna jele: 5-5-5-4
csatorna hossza: 54 fm
ebből folyóka: 34 fm I/20/20
ebből padkafolyóka: 20 fm PRF40/40/10
befogadó: 5-5-5 j. csat. (Rákóczi utca) 0+332 szelvény.
- derecskei 2441 helyrajzi számú Nefelejcs utca
szelvényezett hossz: 114,07 m
épített burkolat szélessége: 3,0 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja, valamint a 35900/4560-8/2017.Ált. számú vízjogi létesítési engedélyben, annak módosításaiban, valamint a MARAG Komplex Vállalkozási Kft. (székhelye: 4033 Debrecen, Nyereg u. 28.) által elkészített MGT- 04/2016 munkaszámú csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján.
csatorna jele: 4-5-4
csatorna hossza: 59 fm
ebből nyílt: 41 fm GT20/30/30
ebből zárt: 4 db ø30 b., 18 fm
befogadó: 4-5-0 j. csat. (Hétvezér utca) 0+265 szelvény.
csatorna jele: 4-4-0
csatorna hossza: 51 fm
ebből nyílt: 17 fm GT20/30/30
ebből zárt: 1 db ø30 b., 12 fm
ebből padkafolyóka: 22 fm PRF40/40/10
befogadó: 4-4-0 j. csat. (Széchenyi utca) 0+247 szelvény.
- derecskei 3423 helyrajzi számú Vasút utca
szelvényezett hossz: 281,62 m
épített burkolat szélessége: 5,5 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja alapján
HB/18-ÚO/01095-18/2021 ügyiratszámú határozat alapján:
- derecskei 2070 helyrajzi számú Tüzér
szelvényezett hossz: 220,38 m
épített burkolat szélessége: 4,0 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 7. pontja alapján
csapadékvíz elvezetés a 35900/4560-8/2017.Ált. számú vízjogi létesítési engedélyben, annak módosításaiban, valamint a MARAG Komplex Vállalkozási Kft (székhelye: 4033 Debrecen, Nyereg u. 28.) által elkészített MGT- 04/2016 munkaszámú csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján
csatorna jele: 5-5-5-1
csatorna hossza: 232 fm
ebből nyílt: 83 fm GT20/30/30
96 fm GT30/50/40
ebből zárt: 6 db ø30 b., 19 fm
8 db ø50 b., 34 fm
befogadó: 5-5-5 j. csat. (Rákóczi utca) 0+30 szelvény.

Közvetlen az útépítéshez nem kapcsolódó, de közvetve fontos csapadékvíz elvezetés (a befogadóhoz szükséges csapadékvíz elvezetés kiépítése) a 35900/4560-8/2017.Ált. számú vízjogi létesítési engedélyben, annak módosításaiban, valamint a MARAG Komplex Vállalkozási Kft. (székhelye: 4033 Debrecen, Nyereg u. 28.) által elkészített MGT- 04/2016 munkaszámú csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján

Zöldfa utca, Csillag utca, Tüzér utca csapadékvíz elvezető rendszer befogadó csatornájának kiépítése:
csatorna jele: 5-5-5
csatorna hossza: 332 fm
ebből nyílt: 52 fm GT20/30/30
201 fm GT30/50/40
ebből zárt: 2 db ø30 b., 9 fm
13 db ø50 b., 70 fm
befogadó: 5-5-0 j. csat. (Rákóczi utca) 0+30 szelvény.
Nefelejcs utca csapadékvíz elvezető rendszer befogadó csatornájának kiépítése:
csatorna jele: 4-4-0 (Széchenyi utca)
csatorna hossza: 247 fm
ebből nyílt: 176 fm GT30/50/40
ebből zárt: 71 db ø60 b., 71 fm
befogadó: 4-0-0 j. csat. (Bajcsy- Zs. utca) 3+001 szelvény.
csatorna jele: 4-5-0 (Hétvezér utca)
csatorna hossza: 278 fm
ebből nyílt: 167 fm GT40/70/50
ebből nyílt: 16 fm GT30/50/40
ebből zárt: 16 db ø50 b., 94 fm
befogadó: 4-5-2 j. csat. (Bajcsy- Zs. utca) szelvény.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 123509000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Derecske belterületi utak építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
További tárgyak: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4130 Derecske, Irányi Dániel utca 754. hrsz;
4130 Derecske, Zöldfa utca 2096. hrsz.;
4130 Derecske, Csillag utca 2091. hrsz.;
4130 Derecske, Nefelejcs utca 2441. hrsz.;
4130 Derecske, Bihari tér 41. hrsz.;
4130 Derecske, Tüzér utca 2070. hrsz.;
4130 Derecske, Vasút utca 3423. hrsz.;
4130 Derecske, Belterület 2106/1. hrsz, 2431. 2416. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Derecske Város Önkormányzata a rendelkezésére álló tervdokumentációk és útépítési engedélyek, valamint vízjogi létesítési engedély alapján közbeszerzési eljárást kíván megindítani az alábbi utak útépítésére és a hozzá kapcsolódó vízelvezetés megvalósítására vonatkozóan:
HB/18-ÚO/01260-18/2021 ügyiratszámú határozat alapján:
- derecskei 41 helyrajzi számú Bihari tér
szelvényezett hossz: 120,84 m
épített burkolat szélessége: 5,50 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja alapján
- derecskei 754 helyrajzi számú Irányi Dániel utca
szelvényezett hossz: 150,13 m
épített burkolat szélessége: 3,0 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja alapján
- derecskei 2091 helyrajzi számú Csillag utca
szelvényezett hossz: 128,65 m
épített burkolat szélessége: 3,0 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja, valamint a 35900/4560-8/2017.Ált. számú vízjogi létesítési engedélyben, annak módosításaiban, valamint a MARAG Komplex Vállalkozási Kft (székhelye: 4033 Debrecen, Nyereg u. 28.) által elkészített MGT- 04/2016 munkaszámú csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján
csatorna jele: 5-5-5-3
csatorna hossza: 108 fm
ebből nyílt: 71 fm GT20/30/30
ebből zárt: 8 db ø30 b., 37 fm
befogadó: 5-5-5 j. csat. (Rákóczi utca) 0+265 szelvény.
- derecskei 2096 helyrajzi számú Zöldfa utca
szelvényezett hossz: 109,49 m
épített burkolat szélessége: 3,0 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja, valamint a 35900/4560-8/2017.Ált. számú vízjogi létesítési engedélyben, annak módosításaiban, valamint a MARAG Komplex Vállalkozási Kft. (székhelye: 4033 Debrecen, Nyereg u. 28.) által elkészített MGT- 04/2016 munkaszámú csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján
csatorna jele: 6-2-5-2
csatorna hossza: 59 fm
ebből nyílt: 32 fm GT20/30/30
ebből zárt: 2 db ø30 b., 11 fm
ebből folyóka: 16 fm I/20/20
befogadó: 6.2.5 j. csat. (Mátyás Király utca) 0+113 szelvény.
csatorna jele: 5-5-5-4
csatorna hossza: 54 fm
ebből folyóka: 34 fm I/20/20
ebből padkafolyóka: 20 fm PRF40/40/10
befogadó: 5-5-5 j. csat. (Rákóczi utca) 0+332 szelvény.
- derecskei 2441 helyrajzi számú Nefelejcs utca
szelvényezett hossz: 114,07 m
épített burkolat szélessége: 3,0 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja, valamint a 35900/4560-8/2017.Ált. számú vízjogi létesítési engedélyben, annak módosításaiban, valamint a MARAG Komplex Vállalkozási Kft. (székhelye: 4033 Debrecen, Nyereg u. 28.) által elkészített MGT- 04/2016 munkaszámú csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján
csatorna jele: 4-5-4
csatorna hossza: 59 fm
ebből nyílt: 41 fm GT20/30/30
ebből zárt: 4 db ø30 b., 18 fm
befogadó: 4-5-0 j. csat. (Hétvezér utca) 0+265 szelvény.
csatorna jele: 4-4-0
csatorna hossza: 51 fm
ebből nyílt: 17 fm GT20/30/30
ebből zárt: 1 db ø30 b., 12 fm
ebből padkafolyóka: 22 fm PRF40/40/10
befogadó: 4-4-0 j. csat. (Széchenyi utca) 0+247 szelvény.
- derecskei 3423 helyrajzi számú Vasút utca
szelvényezett hossz: 281,62 m
épített burkolat szélessége: 5,5 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 4.4 pontja alapján
csapadékvíz elvezetés: a műszaki leírás 4.9. pontja alapján
HB/18-ÚO/01095-18/2021 ügyiratszámú határozat alapján:
- derecskei 2070 helyrajzi számú Tüzér
szelvényezett hossz: 220,38 m
épített burkolat szélessége: 4,0 m
tervezett padka: 1,0 m nemesített padka
pályaszerkezet: a műszaki leírás 7. pontja alapján
csapadékvíz elvezetés a 35900/4560-8/2017.Ált. számú vízjogi létesítési engedélyben, annak módosításaiban, valamint a MARAG Komplex Vállalkozási Kft (székhelye: 4033 Debrecen, Nyereg u. 28.) által elkészített MGT- 04/2016 munkaszámú csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján
csatorna jele: 5-5-5-1
csatorna hossza: 232 fm
ebből nyílt: 83 fm GT20/30/30
96 fm GT30/50/40
ebből zárt: 6 db ø30 b., 19 fm
8 db ø50 b., 34 fm
befogadó: 5-5-5 j. csat. (Rákóczi utca) 0+30 szelvény.
Közvetlen az útépítéshez nem kapcsolódó, de közvetve fontos csapadékvíz elvezetés (a befogadóhoz szükséges csapadékvíz elvezetés kiépítése) a 35900/4560-8/2017.Ált. számú vízjogi létesítési engedélyben, annak módosításaiban, valamint a MARAG Komplex Vállalkozási Kft. (székhelye: 4033 Debrecen, Nyereg u. 28.) által elkészített MGT- 04/2016 munkaszámú csatolt tervdokumentációban foglaltak alapján

Zöldfa utca, Csillag utca, Tüzér utca csapadékvíz elvezető rendszer befogadó csatornájának kiépítése:
csatorna jele: 5-5-5
csatorna hossza: 332 fm
ebből nyílt: 52 fm GT20/30/30
201 fm GT30/50/40
ebből zárt: 2 db ø30 b., 9 fm
13 db ø50 b., 70 fm
befogadó: 5-5-0 j. csat. (Rákóczi utca) 0+30 szelvény.
Nefelejcs utca csapadékvíz elvezető rendszer befogadó csatornájának kiépítése:
csatorna jele: 4-4-0 (Széchenyi utca)
csatorna hossza: 247 fm
ebből nyílt: 176 fm GT30/50/40
ebből zárt: 71 db ø60 b., 71 fm
befogadó: 4-0-0 j. csat. (Bajcsy- Zs. utca) 3+001 szelvény.
csatorna jele: 4-5-0 (Hétvezér utca)
csatorna hossza: 278 fm
ebből nyílt: 167 fm GT40/70/50
ebből nyílt: 16 fm GT30/50/40
ebből zárt: 16 db ø50 b., 94 fm
befogadó: 4-5-2 j. csat. (Bajcsy- Zs. utca) szelvény.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő olyan szakember, akinek van útépítésben/útfelújítás irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem) 13
2 A teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő olyan szakember, akinek van vízjogi beruházásokban vagy vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) építési-szerelési munkáiban szerzett szakmai tap. (igen/nem) 12
3 Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. A végteljesítési határidő (műszaki átadás-átvétel határideje): a szerződés hatálybalépését követően a munkaterület átadásától számított 7 hónap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Derecske belterületi utak építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 109390706
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 123509000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Balczó Sándor egyéni vállalkozó
adószáma: 44672371-2-24
MV-KÉ, MV-VZ Felelelős vezetői műszaki feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Aréna Trans Fuvarozó, Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13619622215
Postai cím: Kistanya 0123/41
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13619622215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges