Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/108
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.07.
Iktatószám: 10400/2022
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Teljesítés helye: HU110; HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EKRÉTA Informatikai Zrt.;EKRÉTA Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: 15799658241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Csilla
Telefon: +36 17952293
E-mail: csilla.sandor@kk.gov.hu
Fax: +36 17951170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KK Kréta support 2022-2025. évre
Hivatkozási szám: EKR000165932022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Klebelsberg Központ, mint központi költségvetési szerv a középirányítása alá tartozó tankerületi központok, valamint az általuk fenntartott köznevelési intézmények vonatkozásában a Kréta rendszer bevezetett moduljaihoz kapcsolódóan terméktámogatási szolgáltatásra és opciós jelleggel igénybe vehető szolgáltatásokra köt vállalkozási szerződést a kizárólagos jogtulajdonos gazdasági szereplővel a 2022-2025. január 31. tartó időtartamra.
Részletek a műszaki leírásokban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 11400000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kréta support és DKT modul support
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KRÉTA TERMÉKTÁMOGATÁSBAN ÉRINTETT MODULOK
a) Megrendelő üzemszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő működésének fenntartásához a KRÉTA rendszer terméktámogatása az alábbi kiemelt modulok tekintetében értendő a Klebelsberg Központ vonatkozásában:
aa) KRÉTA Intézményi Adminisztrációs Rendszer modul;
ab) KRÉTA Elektronikus Napló modul;
ac) KRÉTA Elektronikus Ellenőrző modul;
ad) KRÉTA Tantárgyfelosztás modul;
ae) KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul;
af) KRÉTA Központi Rendszermodul;
ag) KRÉTA Adatszolgáltatás modul;
ah) KRÉTA Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (KKÖP) modul;
ai) KRÉTA Projekteszköz-nyilvántartó modul;
aj) KRÉTA Lázár Ervin Program modul;
ak) KRÉTA e-Ügyintézési modul;
al) KRÉTA Pénzügyi modul;
am) KRÉTA Kötelezettségvállalás engedélyeztetési funkcionalitás;
an) KRÉTA Gazdálkodási modul;
ao) KRÉTA Humánerőforrás modul;
ap) KRÉTA Fenntartói Ellenőrzési modul;
aq) KRÉTA Tanuló Monitoring modul
ar) KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér (DKT) modul;
b) Az alábbi modulok tekintetében a tankerületi központok üzemszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő működésének fenntartásához a KRÉTA rendszer terméktámogatása:
ba) KRÉTA Tantárgyfelosztás modul
bb) KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul
bc) KRÉTA Központi rendszer modul
bd) KRÉTA Adatszolgáltatás modul
be) KRÉTA Beiratkozás modul
bf) KRÉTA Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program modul
bg) KRÉTA Eszköznyilvántartó modul
bh) KRÉTA Projekt nyilvántartó modul
bi) KRÉTA Lázár Ervin Program modul
bj) KRÉTA Pénzügyi modul
bk) KRÉTA Gazdálkodási modul
bl) KRÉTA Humánerőforrás modul
bm) KRÉTA Intézményi Monitoring modul
bn) KRÉTA Tanuló Monitoring modul
bo) KRÉTA Fenntartói Ellenőrzési Modul
bp) KRÉTA Kötelezettségvállalás engedélyeztetési funkcionalitás
c) Az alábbi modulok tekintetében a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények vonatkozásában:
ca) KRÉTA Intézményi Adminisztrációs Rendszer modul
cb) KRÉTA Elektronikus napló modul
cc) KRÉTA Elektronikus Ellenőrző modul
cd) KRÉTA Tantárgyfelosztás modul
ce) KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul
cf) KRÉTA Adatszolgáltatás modul
cg) KRÉTA Beiratkozás modul
ch) KRÉTA Eszköznyilvántartó modul
ci) KRÉTA Projekt nyilvántartó modul
cj) KRÉTA Lázár Ervin Program modul
ck) KRÉTA eÜgyintézési modul
cl) KRÉTA Pénzügyi modul
cm) KRÉTA Pedagógus Monitoring modul
cn) KRÉTA Közmű adatszolgáltatás modul
co) KRÉTA Beléptető modul
cp) KRÉTA Duális képzés modul
cq) KRÉTA Iskola Egészségügyi Rendszer modul
cr) KRÉTA open board kezelő
cs) KRÉTA e-ügyintézés Étkezés modul
ct) KRÉTA AMI modul
cu) KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér modul
KRÉTA TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK (support)
a) Ajánlatkérő, valamint a NISZ (felelősségi kör megosztást a KK és NISZ között 2021. decemberi megállapodás rögzíti) által biztosított infrastruktúrán futó KRÉTA rendszerhez kapcsolódóan Ajánlattevő a fentebb felsorolt modulok tekintetében a Klebelsberg Központ, valamint a Tankerületi Központok (és az általuk fenntartott köznevelési intézmények) vonatkozásában az alábbi szolgáltatásokat köteles a szerződés teljesítése során folyamatosan biztosítani:
1) Ügyfélszolgálat – Helpdesk;
2) Rendszerkövetés, jogszabálykövetés biztosítása;
3) Bejelentés kezelés szolgáltatás biztosítása;
4) Szoftverfrissítések biztosítása.
b) Ajánlatkérő, valamint a NISZ (felelősségi kör megosztást a KK és NISZ között 2021. decemberi megállapodás rögzíti) által biztosított infrastruktúrán futó KRÉTA rendszerhez kapcsolódóan Ajánlattevő a fentebb felsorolt modulok tekintetében a Klebelsberg Központ, valamint a Tankerületi Központok (és az általuk fenntartott köznevelési intézmények) vonatkozásában az alábbi szolgáltatásokat köteles a szerződés teljesítése során eseti jelleggel, az Ajánlatkérő előzetes igénye esetén biztosítani:
1) Szakértői, tanácsadói tevékenység biztosítása;
2) KIR interface támogatása;
3) Oktatás (egyedi szakértői oktatás);
4) KRÉTA információbiztonsági és adatvédelmi audit támogatása;
5) Rendszerfelülvizsgálat elvégzése
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1.) Egyedi igények, paraméterezések megvalósításának támogatása
Ajánlattevő a terméktámogatási alapszolgáltatásokon túl az üzemszerű működés biztosításához – a KRÉTA rendszeren keresztül történt megrendelés alapján – eseti szakértői támogatást köteles biztosítani Ajánlatkérő számára eseti, ráfordítás alapú elszámolás keretében a KRÉTA rendszer egyes moduljaihoz kapcsolódóan.
2.) Tranzakciós szolgáltatások biztosítása
a) KRÉTA Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás;
b) KRÉTA felhős szolgáltatások rendszer használata;
c) KRÉTA irathitelesítési szolgáltatás.
3.) Csoportos oktatás
Csoportos szakértői oktatások a KRÉTA rendszer érintett moduljaival kapcsolatosan (Ajánlatkérő elvárja, hogy az oktatáson résztvevők az adott témában elérhető e-learning képzést előzetesen igazoltan elvégezzék az oktatás hatékonysága érdekében.)
4.) KRÉTA Leltár funkcionalitás kiterjesztése egy adott Tankerületre
KRÉTA Leltár funkcionalitás beállítása és bevezetése az érintett Tankerület vonatkozásában, amely az alábbi főbb tevékenységek elvégzésének teljeskörű támogatását jelenti:
- Idegen eszközök besorolása;
- Csoportos illetve egyedileg nyilvántartandó eszközök besorolása;
- Tárgyi eszköz törzsében végrehajtandó leíró és helyadatok tisztítása;
- Tárolási helyek hierarchiájának kialakítása, amely figyelembe veszi a tankerület és az intézmények sajátosságait;
- Eszköz besorolások a tárolási hely struktúra változásának függvényében.
A funkcionalitás beállítása mellett a bevezetéshez kapcsolódóan Nyertes Ajánlattevőnek az alábbi tevékenységeket szükséges biztosítania:
- Éles környezet paraméterezése;
- Felhasználók oktatása;
- Éles üzemi támogatás.
Ajánlatérő az opcionális, egyedi megrendeléssel lehívható szolgáltatásokat legfeljebb nettó 335.000.000,- Ft + áfa keretösszeg erejéig jogosult – de nem köteles – igénybe venni Ajánlattevőtől.
További részletek a műszaki leírásban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra.
A II.2.7) ponttal kapcsolatban AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba és 2025. január 31. napjáig terjedő határozott időre jön létre.

II.2.1)
Elnevezés: Kréta IFM modul support
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
KRÉTA IDEGENNYELVI FELKÉSZÍTŐ MODUL TERMÉKTÁMOGATÁSA
A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (KRÉTA IFM modul) terméktámogatása az alábbi szervezetek, illetve intézmények vonatkozásában értendő:
- Klebelsberg Központ;
- Tankerületi központok;
- Tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények.
KRÉTA IFM MODUL TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
a) Ajánlatkérő, valamint a NISZ (felelősségi kör megosztást a KK és NISZ között 2021. decemberi megállapodás rögzíti) által biztosított infrastruktúrán futó KRÉTA rendszerhez kapcsolódóan Ajánlattevő a KRÉTA IFM modul tekintetében a Klebelsberg Központ, valamint a Tankerületi Központok (és az általuk fenntartott köznevelési intézmények) vonatkozásában az alábbi szolgáltatásokat köteles a szerződés teljesítése során folyamatosan biztosítani:
1) Ügyfélszolgálat – Helpdesk;
2) Rendszerkövetés, jogszabálykövetés biztosítása;
3) Bejelentés kezelés szolgáltatás biztosítása;
4) Szoftverfrissítések biztosítása.
b) Ajánlatkérő, valamint a NISZ (felelősségi kör megosztást a KK és NISZ között 2021. decemberi megállapodás rögzíti) által biztosított infrastruktúrán futó KRÉTA rendszerhez kapcsolódóan Ajánlattevő a KRÉTA IFM modul tekintetében a Klebelsberg Központ, valamint a Tankerületi Központok (és az általuk fenntartott köznevelési intézmények) vonatkozásában az alábbi szolgáltatásokat köteles a szerződés teljesítése során eseti jelleggel, az Ajánlatkérő előzetes igénye esetén biztosítani:
1) Szakértői, tanácsadói tevékenység biztosítása;
2) Oktatás;
3) KRÉTA információbiztonsági és adatvédelmi audit támogatása;
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Egyedi igények, paraméterezések megvalósításának támogatása
Ajánlattevő a terméktámogatási alapszolgáltatásokon túl az üzemszerű működés biztosításához – a KRÉTA rendszeren keresztül történt megrendelés alapján – eseti szakértői támogatást köteles biztosítani Ajánlatkérő számára eseti, ráfordítás alapú elszámolás keretében a KRÉTA rendszer egyes moduljaihoz kapcsolódóan. Az eseti szakértői támogatás keretében Ajánlattevő az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
a) Szakértői oktatások, illetve konzultációk megtartása a KRÉTA rendszer érintett moduljaival kapcsolatosan
b) Szakértői támogatás a KRÉTA rendszer egyes moduljainak működésével kapcsolatosan (lehetőségek használata, konkrét feladatok megoldásához kapcsolódó konzultáció).
Ajánlatkérő az opcionális, egyedi megrendeléssel lehívható szolgáltatásokat legfeljebb nettó 20.000.000,- Ft + áfa keretösszeg erejéig jogosult – de nem köteles – igénybe venni az Ajánlattevőtől.
További részletek a műszaki leírásban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) ponthoz: AK az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésében foglaltakra.
A II.2.7) ponthoz: AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződés 2022. szeptember 1. napján lép hatályba (feltétele a fedezet rendelkezésre állása) és 2025. január 31. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 060 - 158296
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kréta support és DKT modul support
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25707144243
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 19991700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7812672000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7135000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kréta IFM modul support
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25707144243
Postai cím: Budafoki Út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 19991700
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4688800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4265000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Mindkét rész tekintetében irányadó:
Nyertes ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: EKRÉTA Informatikai Zrt., 1111 Budapest, Budafoki út 59., 25707144-2-43.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Neptun KRÉTA (Neptun Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) Rendszer használatára az Emberi Erőforrások Minisztériuma licencszerződést kötött 2015.10.21. napján az SDA Informatika Zrt-vel. A megkötött licencszerződés 3.1.1. pontja szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumot, mint Felhasználót, örökös használati jog illeti meg a Neptun KRÉTA Rendszert illetően. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – jelenleg Klebelsberg Központ – az SDA Informatika Zrt. 2016. 06. 24-én írta alá licencszerződést.
2016.07.31. napján létrejött kiválási szerződés alapján az SDA Informatikai Zrt-ből kivált az eKRÉTA Informatikai Zrt., aki a Neptun KRÉTA rendszernek, valamint moduljainak szerzői jogát és a szoftver forráskódját a kiválását követően kizárólagosan birtokolja, vagyoni jogaival kizárólagosan rendelkezik. Az eKRÉTA Zrt. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – jelenleg Klebelsberg Központ – 2016. 09. 07-én írta alá Neptun KRÉTA rendszer használatára vonatkozó szerződést.
A Neptun KRÉTA licencigazolás, illetve az ahhoz kapcsolódó licencszerződés alapján az intézmény jogosult a Neptun KRÉTA rendszert terméktámogatási szerződés nélkül használni. A megkötött örökös Felhasználói Licenceszerződés értelmében a Neptun KRÉTA rendszer – beleértve a Rendszerbe integrált és a Rendszer elválaszthatatlan részét képező modulokat is – szerzői jogai és a szoftver forráskódja kizárólag az eKRÉTA Informatikai Zrt. tulajdonában vannak és ezen vagyoni jogokkal kizárólagosan rendelkezik.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés keretében az Ajánlatkérő, a tankerületi központok, valamint a fenntartásukban lévő köznevelési intézmények által használt modulok üzemszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő működésének fenntartásához a KRÉTA rendszer terméktámogatása szükséges 2025. január 31-ig tartó időtartamban.
Mivel a Neptun KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer kizárólagos jogaival és forráskódjával kizárólag az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplő rendelkezik, és ebből fakadóan Ajánlatkérő, illetve más gazdasági szereplő sem jogosult a Neptun KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer, annak moduljai és adatbázisa működésének visszafejtésére, módosítására, külső rendszerekkel történő integrálására, illetve kiterjesztésére, az Ajánlatkérő beszerzési igényét kizárólag az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplő képes teljesíteni.
A reális alternatíva hiánya tárgykörben Ajánlatkérő hangsúlyozni szeretné, a Neptun KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer meglévő funkcióira épülő egyedi informatikai szolgáltatások megvalósítására van szükség, amelyeknek alapját képező funkciókkal, illetve az ezekre épülő, a köznevelési rendszer sajátosságaiból fakadó egyedi informatikai szolgáltatásokkal, funkciókkal egyetlen más piacon hozzáférhető informatikai megoldás sem rendelkezik.
Amennyiben a Klebelsberg Központ a Neptun KRÉTA rendszer terméktámogatási, szupportálási, továbbfejlesztési feladatai tárgyban az eKRÉTA Informatikai Zrt.-n kívül más gazdasági szereplővel kötne szerződést, a más gazdasági szereplő által történő teljesítés az eKRÉTA Informatikai Zrt. előzőekben ismertetett kizárólagos jogait sértené.
A fentiekre való tekintettel az Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján folytatja le az eljárást, mert a műszaki leírásban meghatározott valamennyi feladat tekintetében a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.
Jelen beszerzés tárgya csak és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő kizárólagos joga fennáll.