Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/118
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.19.
Iktatószám:10559/2020
CPV Kód:45233000-9
Ajánlatkérő:Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76131644
Postai cím: Honvéd Utca 13-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zoltán cégvezető
Telefon: +36 17849913
E-mail: apz@apz.hu
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.apz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.apz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás II.
Hivatkozási szám: EKR000782142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésére II.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 11402000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111220-6
További tárgyak:45111230-9
45111240-2
45111290-7
45111291-4
45112000-5
45112210-0
45112300-8
45112400-9
45112450-4
45112700-2
45221110-6
45221200-4
45223000-6
45223300-9
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232120-9
45232330-4
45232450-1
45233128-2
45233144-0
45233200-1
45233300-2
45234111-7
45234140-9
45247270-3
45315300-1
45315700-5
45316000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg 0779/9. helyrajzi számon nyilvántartott terület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.
Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.
Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:
- közművezetékek építése,
- előkészítő- és földmunkák;
- útépítés és egyéb pályaszerkezet építés;
- vízépítés;
- híd- és műtárgyépítés;
- vasút és kötöttpályás vonal építés;
- növénytelepítés,
- szerkezetépítés;
- belátásgátló építmények telepítése.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg felső határáig jogosult egyedi szerződés megkötésére, melynek mértéke: nettó 11.402.000.000 forint.
A keretmegállapodás alapján kiírandó írásbeli konzultációk során Ajánlatkérő az alábbi beruházási elemeket (vagy azok részeit, a finanszírozási lehetőségek függvényében) kívánja megvalósítani:
• Smart city zóna
• kissebességű kezelhetőségi pálya,
• nagysebességű kezelhetőségi pálya további építések,
• autópálya szakasz kiegészítő útszakaszok és további építések,
• országúti szakasz további elemek,
• ADAS testing modules,
• emelkedők,
• belátásgátlás építése,
• parkolók építése,
• belső úthálózat bővítése,
• vízépítési munkák,
• benzinkút (útépítési munkák) létesítése,
• kapcsolódó közművek és kiegészítő munkálatok,
• könnyűszerkezetes létesítmények építése.
Főbb tervezett műszaki tartalom és mennyiségek (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a tervezés előrehaladásával kerülnek pontosításra, így nem jelentenek lehívási kötelezettséget):
- - 4,0 km, új nyomvonalon épített 2x1 forgalmi sávos út építése,
- 1,5 km, új nyomvonalon épített 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése különszintű csomóponttal,
- 3 db új híd műtárgy, melyek közül legalább egy, legalább 30 m-es támaszközzel rendelkezik,
- 2 db körforgalmi csomópont építése,
- 9.500 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) réteg építése, ebből legalább 3.094 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) kopóréteg építése esetén az UT-02 berendezéssel mért felületi egyenletesség vizsgálata során a megengedett legnagyobb elmozdulás osztályköz 0-2 mm
- útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy nyílt árokkal 7,9 km hosszon,
- terület előkészítés, előkészítő földmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 500.000 m2 területén,
- szennyvíz, csapadékvíz, elektromos közmű vezetékek és rákötési lehetőségek kiépítése.
A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalatának mértéke 40
2 2.1 A felhívás III.1.3) M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke 10
3 2.2 A felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke 20
4 2.2.1 A felhívás III.1.3) M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember – útépítéssel kapcsolatos - többlet szakmai tapasztalatának mértéke 10
5 2.2.2 Felhívás M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember – speciális útépítéssel kapcsolatos - többlet szakmai tapasztalatának mértéke 10
6 2.3 A felhívás III.1.3) M.2.3 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 104. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi, illetve szerződéskötési kötelezettségének olyan okból nem tesz eleget, melyért felelős, ajánlattételi kötbér megfizetésére köteles az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 051 - 119996
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/06/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke Utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL) https://www.dunaaszfalt.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11402000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezési és tervezői művezetési feladatok egyes részfeladatai; szakfelügyeletek egyes részfeladatai; geodéziai pontokhoz
kapcsolódó egyes részfeladatok;fémmentesítési munkák egyes részfeladatai régészethez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai zajmérési munka egyes részfeladatai; lőszermentesítés egyes részfeladatai; természeti területek védelmének egyes részfeladatai; folytatás az V.1.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevőkre vonatkozó adatok:
- DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) (11426628-4-03) - összehasonlító ajánlati ára: nettó 6.445.212.342,- Ft
- STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).) (12961555-4-43) - összehasonlító ajánlati ára: nettó 11.309.213.489,- Ft
Szociális szempontok a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem kerültek figyelembe vételre. Környezetvédelmi szempontok figyelembevételre kerültek a műszaki dokumentációban (leírásban).
Az V.2.5) pont folytatása:
védőcsövek elhelyezésének egyes részfeladatai optikai hálózat építésének egyes részfeladatai elektromos hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai út- közvilágítás, térvilágítás építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai víz- és csatornavezeték építésének bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai gázvezeték építésének egyes részfeladatai pályairányítási rendszer (alépítmény, berendezés, jelző lámpák és jelző táblák) építésének, bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai hírközlő hálózat építésének, bontásának, bevédésének, szabványosításának egyes részfeladatai irtási terület előkészítési munkák egyes részfeladatai beléptető rendszer építésének (alépítmény, berendezés), bontásának, bevédésének, sajtolásának, irányított fúrásának egyes részfeladatai földmunkák egyes részfeladatai bontási munkák egyes részfeladatai útépítési munkák egyes részfeladatai ideiglenes-, végleges forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai vízépítési létesítmények bontási, építési munkák egyes részfeladatai tisztító műtárgyak építésének egyes részfeladatai átereszek építési munkák egyes részfeladatai árok, folyóka építés egyes részfeladatai kútlétesítés egyes részfeladatai vízelvezetési szegélyekhez kapcsolatos munkák egyes részfeladatai szivárgók, kereszt- és hosszcsatornák építési munkáihoz kapcsolódó egyes részfeladatok burkolt elválasztó sáv építés egyes részfeladatai kereszt-, hossz csatornák egyes részfeladatai speciális aknák építés egyes részfeladatai burkolt és földmedrű árok építés egyes részfeladatai tározó építés egyes részfeladatai híd és műtárgyépítés egyes részfeladatai síkalapozás egyes részfeladatai mélyalapozás egyes részfeladatai pillérek, oszlopok, hídfők, szárnyfalak, gerendák egyes részfeladatai monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek egyes részfeladatai acélszerkezetek gyártása, szerelése, beépítése korrózióvédelme egyes részfeladatai szigetelési munkák egyes részfeladatai dilatációs szerkezetek egyes részfeladatai rezsűburkolatok egyes részfeladatai betonfelület védelmi rendszerének egyes részfeladatai felületképzés egyes részfeladatai támfalépítés egyes részfeladatai városi kötöttpályás vonal kialakításának egyes részfeladatai környezetvédelmi feladatok egyes részfeladatai kerítésépítés egyes részfeladatai közúti vasútépítési, bontási munkák egyes részfeladatai pályanedvesítő rendszer egyes részfeladatai energiaellátás, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai növénytelepítés egyes részfeladatai kerépítészet egyes részfeladatai magasépítési munkálatok egyes részfeladatai anyagok beszállítása minőségbiztosítás egyes részfeladatai tömörségvizsgálat geodézia munkák egyes részfeladatai mobil illemhelyek bérlése információs anyagok beszerzése pénzügyi szolgáltatások igénybevétele megvalósulási dokumentációk elkészítése műtárgyak építészeti, gépészeti munkái lakatosmunkák egyes részfeladatai daruzási feladatok egyes részfeladatai irányított fúrás, csősajtolás egyes részfeladatai kőburkolat építés egyes részfeladatai
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)