Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.02.
Iktatószám:10622/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Külgazdasági és Külügyminisztérium
Teljesítés helye:1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.08.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Külügy, külpolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK15532
Postai cím: Bem rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szendrey Sándor Gábor
Telefon: +36 14581982
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Fax: +36 14582156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Külügy, külpolitika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítése (a zoning engedély megszerzéséhez), és a komplett
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005 washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítése (a zoning engedélyek megszerzése, az építési engedély megszerzése) és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítése (a zoning engedély megszerzéséhez), és a komplett
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
További tárgyak:45210000-2
45220000-5
45230000-8
45232000-2
45233300-2
45236000-0
45260000-7
45300000-0
45400000-1
71000000-8
71220000-6
71400000-2
71500000-3
71540000-5
45421160-3
45421000-4
45430000-0
45440000-3
35125000-6
45310000-3
45331000-6
45350000-5
45340000-2
39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: 1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005 washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítése (a zoning engedély megszerzéséhez), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A feladat magába foglalja az új washingtoni nagykövetségi épület (Washington D.C, Rhode Island 1500) területén található meglévő épület átalakítását és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítését (a zoning engedély megszerzéséhez), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatainak elvégzését, a tereprendezési és kertészeti munkálatokkal, valamint egyéb szakipari (építész, gépész, elektromos, tartószerkezet, stb.) feladatokkal együtt.
A Washington, Rhode Island 1500 sz. alatti ingatlan adatai:
- a meglévő Pince + Alagsor + Magasföldszint + 3 emelet szintszámú épület - nem változott
- telekterület: 1995 m2 - nem változott
- a meglévő épület beépített bruttó fszt-i alapterülete 574 m2 - nem változott
- a meglévő épület hasznos alapterülete jelenleg: 1988 m2 (utolsó szint padlója < 14 m a tereptől)
- a meglévő épület hasznos alapterülete tervezett: 2139,04 m2
- tervezett új terepszint alatti (pinceszint) 1 szintes rámpás mélygarázsnettó alapterület: 654,53 m2; (bruttó: 728,36 m2; tetején zöldtető)
- tervezett új kerítés
- a 6 szintes meglévő épületrész műemléki védettség alatt áll.
A kiviteli szintű tervdokumentáció készítése a szerzői jogok figyelembevételével: magyar-angol tervek elkészítése és adaptálása, a zoning engedélyek megszerzése, az építési engedély megszerzése, kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés) A tervek adaptálását csak helyi jogosultsággal rendelkező amerikai tervezőcég végezheti.
A részletes feladatokat az ajánlati szakaszhoz tartozó közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Organizációs terv minősége  15
2 Teljesítési határidő (munkanap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 387
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Organizációs t. min:AK a köz.dok.Útmut.7.2 pontban részletezettek bemutatását kéri.
Telj.határidő:az építési engedélyre vonatkozó hiány-éshibamentes kérelem benyújtására ésa kivitelezésre vállalt időtartam összege úgy,hogyaz ép. eng.-re vonatkozó kér.benyújt-nak határideje:legkésőbb aszerződéskötéstől számított 70munkanap,kivitelezés határideje:az ép.eng.jogerőre emelkedésétőlszámított 252munkanap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR.8. § (1) és a 21. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a jelentkező szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, valamint az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországi gazdasági szereplő esetén mellékelnie kell az adott ország nyilvántartásba vételi igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.
P2) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés generál kivitelezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. A gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozik arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó három lezárt üzleti évben az adózás előtti eredménye valamelyik évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - a jelentkező alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - árbevétele nem éri el a 800 millió Ft-ot.
P2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) árbevétele mindösszesen nem éri el a 800 millió forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, sikeres műszaki átadással lezárt legjelentősebb generál kivitelezési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap) és helyét,
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• az ellenszolgáltatás nettó összegét,
• az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 21. § (2a) bekezdés b) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére.
M2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
M3) a 321/2015. (X. 30.) KR 21. § (2) bek. c) pontja alapján a jelentkezőnek ismertetnie kell a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, minőségirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.
M4) a 321/2015. (X. 30.) KR 21. § (2) bek. f) pontja alapján a jelentkezőnek ismertetnie kell a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud, vagy csatolnia kell az ezzel egyenértékű, környezetvédelmi rendszer meglétéről szóló tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik
M1) a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben összesen legalább 1 darab a jelentkező székhelyétől eltérő EU-n kívüli országban, legalább 700.000.000 Ft összegben végzett referenciával.
M2) legalább az alábbi szakemberekkel:
A) 1 fő Magasépítési munkák építéséhez jogosultsággal (MV-É) rendelkező felelős műszaki vezetővel,
B) 1 fő Épületgépészeti szakterület jogosultsággal (MV-ÉG) rendelkező felelős műszaki vezetővel,
C) 1 fő Épületvillamossági szakterület jogosultsággal (MV-ÉV) rendelkező felelős műszaki vezetővel.
Ugyanazon szakemberrel csak egy alkalmassági követelmény teljesítése igazolható.
M3) kivitelezésre vonatkozó ISO 9001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával.
M4) kivitelezésre vonatkozó ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvánnyal, vagy azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 1 %-a/nap, max a Vállalkozói Díj 30 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: uaz, mint késedelemi.
Jótállás: 36 hó.
Jólteljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 %-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015.(X.30.) KR 30. és 32. § szerint a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembevételével átutalással fizeti meg A. vonatkozó számla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a 322/2015 (X. 30.) Kormányrendelet 32/A §-ában foglalt szabályok szerint történik.Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A. § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme Ft. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közb. dok. tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2017/09/21 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)Ajánlatkérő a Kbt.35.§ (8) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2)A jelentkezések felbontásának időpontja:2017.08.23. 11:00,helye a felhívás I.3. pontja szerint.A jelentkezések felbontása a Kbt. 68. §(3)és(5) bek. szerint történik.
3)A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát,vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,csatolni kell a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.
4)Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a jelentkező köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban,úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.
5)Csatolni kell a Kbt.66.§ (4),(5) és (6) bek. szerinti nyilatkozatot.A Kbt.66.§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
6)Az értékelés módszere:az ár esetén a fordított arányosítás, a minőségre vonatkozó részszempontok esetén a sorba rendezés és fordított arányosítás.Az értékelés során használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.A szempontonként kiosztható pontszám 1-10.
7)Ajánlatkérő a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi,gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.
8)Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek,a kivitelezés nem osztható oly módon,hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
9)Ajánlatkérő a Kbt.57.§(2) bek. szerint a közb. dokumentumokat valamennyi gazdasági szereplőnek korlátlanul és teljeskörűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja:letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu) előzetes regisztrációt követően.
10)Közös jelentkezés esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közb. dokumentumok II. fej. 4.12. pontja szerint.
11)A 322/2015. KR. 26. § szerint a nyertes ajánlattevőnek min. évi 500.000.000 Ft és min. 150.000.000 Ft/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
12)Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő az alábbi minőségirányítási rendszerrel való rendelkezést:az OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa egyszerű másolata,vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó,részvételre jelentkező által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes,tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírása.
13)Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
14)Az elektronikus és a papíralapú jelentkezés eltérése esetén ajánlatkérő a papír alapon benyújtott jelentkezés az irányadó.
15)FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
16)Tárgyalásos eljárás indoka:Kbt. 85. § (2) d) pontja,azaz az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok,európai műszaki értékelés,közös műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással.Ajánlatkérő a műszaki tartalomról és a szerződéses feltételekről tárgyalni kíván.
17)A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
18)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra,hogy jelen eljárás során a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák