Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.25.
Iktatószám: 10639/2018
CPV Kód: 45241000-8
Ajánlatkérő: Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.
Teljesítés helye: HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DUNA ASZFALT Kft.
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kikötő üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK15210
Postai cím: Szentjánosi utca 12.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László, ügyvezető
Telefon: +36 79422502
E-mail: info@portofbaja.hu
Fax: +36 79422502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.portofbaja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://portofbaja.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kikötő üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint az ép
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45241000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint az építési-kivitelezési munkák elvégzésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 3443009599 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamin
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45241000-8
További tárgyak: 45221250-9
45233120-6
45213316-1
45233161-5
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233228-3
45233200-1
45233150-5
45232400-6
45232410-9
45232411-6
45231000-5
45247130-0
45247112-8
45111290-7
45111100-9
45233250-6
45231220-3
45231300-8
45232452-5
71220000-6
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6500 Baja, Szentjánosi utca 12.; Baja 1861/8, 5646, 5655, 5656, 5657, 5662/6, 5664, 5663/2 , 5353/4, 5353/6, 5355, 5659, 5668, 5671/3, 5671/7, 5360, 5650/8, 5653, 5665, 5671/8, 5360 Hrsz. ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes mennyiség (az adatok tájékoztató jellegűek):
Tervezési előkészítési feladatok
- Létesítmény megvalósításához szükséges tervek és egyéb kapcsolódó dokumentációk elkészítése
- Megvalósulási tervek üzemeltetési utasítások készítése
- Régészet
- Lőszermentesítés
- Ideiglenes létesítmények tervezése kivitelezése
- Környezeti hatásvizsgálat, klímakockázati elemzés, ökológiai állapotfelmérés (beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatásbecslést) elkészítése
- Natura 2000 nyilatkozat beszerzése
Közművek létesítése
- Térvilágítási hálózat kiépítése, védelembe helyezése: 1052 fm
- Víz és tüzivíz vezeték építése, védelembe helyezése:1337,5 fm
- Csapadékvíz vezeték és szivárgó csatorna építése, védelembe helyezése: 795 fm
Útépítés és kapcsolódó magasépítési feladatok
- Épületbontás: 10030 légm3
- Töltés építés: 3171 m3
- Térkő burkolat építése: 7702 m2
- Aszfalt burkolat építése: 193 m3
- Cementes stabilizáció: 535 m3
Partfal építés
- Beton és cementes kötőanyagú burkolat bontása: 2248 m3
- Műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák: 1190 m3
- Cementes stabilizáció 495 m3
- CP4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 792 m3
- Aszfaltozás: 142 m3
- Földkitermelés: 9850 m3
- Földvisszatöltés és tömörítés: 10800 m3
- Csatlakozó meder kotrása: 3000 m3
- Szádfalazás: 1870 m2
- Szádfalak korrózióvédelme: 1125 m2
- Meglévő üreg kitöltése speciális talajkeverékkel: 4000 m3
- Bent maradó acél szádlemez védelem: 300 m2
- Meglévő dilatációk zárása acél elemekkel: 160 m2
- Hézag tömítése speciális duzzadó anyaggal: 400 m2
- Vasbeton szerkezet felületi javítása: 2400 m2
- Szerkezeti vasbeton gerenda készítése: 150 m3
- Vasbeton támfal készítése: 280 m3
- Rézsűburkolat készítése:445 m2
Vasútépítés
- Meglévő dilatációk zárása acél elemekkel: 160 m2
- Hézag tömítése speciális duzzadó anyaggal: 400 m2
- Vasbeton szerkezet felületi javítása: 2400 m2
- Vágány bontása kompletten 24 mh: 950 vfm
- Egyszerű kitérő bontása: 7 csop
- Átszelési kitérő bontása: 2 csop
- Felső ágyazat bontás: 1200 m3
- Alsó ágyazat bontás:970 m3
- Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű: 1 130 vfm
- Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű: 45 vfm
- Nagygépes vágányszabályozás: 3 000.0 vfm
- Sín csiszolása: 3 000 vfm
- B54-XIII típusú kitérő beépítése: 5 csop
- B54-XIV típusú kitérő beépítése: 1 csop
- Nagygépes kitérő szabályozás: 14 csop
- 48-XIII típusú, használt minősített kitérő beépítése: 2 csop
- 48-XIV típusú, használt minősített kitérő beépítése: 1 csop
- B54-XIII típusú kitérő burkolható közbensőrésszel: 1 csop
- B54-XIII típusú kitérő burkolható közbenső-, és keresztezési résszel: 1 csop
- B54-XIII típusú kitérő teljes hosszban burkolható kivitelben: 1 csop
- Vasúti távközlő vezeték építése: 970 fm
- Statikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése: 1 db
- Ürítő garat létesítése 2 db
- Anyagmozgató berendezés létesítése 2 db
- Anyagmozgató berendezés átalakítása 2 db
Kapcsolódó alépítményi és kiegészítő munkák
A használatba vételi engedélyezési eljárás(ok)hoz kapcsolódó valamennyi szükséges dokumentáció Ajánlatkérő részére történő átadása
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3)pont M/2.1)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont)  10
2 III.1.3)pont M/2.2)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont)  10
3 III.1.3)pont M/2.3)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont)  5
4 III.1.3)pont M/2.4)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című európai uniós projekt
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 215 - 446129
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DUNA ASZFALT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3624529215
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3443009599
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított része: Tervezési munkák (tervdokumentációk és egyéb kapcsolódó dokumentációk, kézikönyvek, utasítások, elemzések, hatásvizsgálatok-becslések, állapotfelvétel, betanítás, felügyelet, engedélyezések, tervezői művezés és egyéb tervezési munkák) egyes részfeladatai; Geodéziai munkák egyes részfeladatai; Felügyeletek, védelmek (régészeti, tűzszerészeti, geodéziai pontok és védelme, szakfelügyeletek) egyes részfeladatai; Ideiglenes létesítmények (forgalomterelés, forgalomtechnika, jelző táblák, ideiglenes melléképítmények, szállító és terelőutak - építési-bontási munkák) egyes részfeladatai; Előkészítő, befejező és egyéb járulékos munkák, terület előkészítő és rekultivációs munkák - egyes részfeladatai; Közművezetékek (víz-és csatornavezetékek, köz- és térvilágítás, elektromos munkák építési, bővítési, feltárási, kiváltási, bontási, védelembe helyezési, szintbehelyezési munkák, védőcsövezési és egyéb járulékos munkák) egyes részfeladatai; Vízépítési, rézsűburkolási munkák egyes részfeladatai; Útépítési és egyéb pályaszerkezetek építési munkáinak egyes részfeladatai; Forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai; Partfal építési, helyreállítási munkák egyes részfeladatai; Bontási munkák egyes részfeladatai; Terület előkészítő munkák, föld- és tereprendezési munkák, mederkotrási munkák - egyes részfeladatai; Híd- és műtárgyépítési munkák egyes részfeladatai; Zsaluzási és állványozási munkák egyes részfeladatai; Beton- és vasbetonozási munkák egyes részfeladatai; Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek építési munkáinak egyes részfeladatai; Felújítási és javítási munkák egyes részfeladatai; Víztelenítési, vízelvezetési, talajvízszint megfigyelő kutak létesítési munkák egyes részfeladatai; Kiegészítő munkák (úszó egységek vízről végzett munkákhoz, kikötői szerkezetek áttelepítése) egyes részfeladatai; Geotechnikai munkák, vizsgálatok egyes részfeladatai; Dúcolási, szádfalazási munkák egyes részfeladatai; Korrózióvédelmi munkák egyes részfeladatai; Vasútépítési munkák (al- és felépítmény, vágányépítés-szabályozás, síncsiszolás, kitérőépítés, pályatartozékok, vasúti jelző- és biztosító berendezések-, távközlő berendezések építése és bontása, egyéb elektromos berendezések, kábelépítmények, szekrények, védőcsövek, egyéb gépészeti berendezések, térvilágítás, energiaellátás) és hozzátartozó egyéb, kapcsolódó, kiegészítő, specifikus munkák - egyes részfeladatai; Sajtolási munkák egyes részfeladatai; Támfalépítési munkák egyes részfeladatai; Magasépítési munkák egyes részfeladatai; Acélszerkezeti, lakatos munkák egyes részfeladatai; Felvonulási létesítmények kiépítése és bontása, Iroda és konténer bérlése-, mobil illemhelyek építési, átépítési munkáinak - egyes részfeladatai egyes részfeladatai; Minőségbiztosítási - minőségellenőrzési munkák, vizsgálatok, mérések egyes részfeladatai; Kármentesítési, hulladék és veszélyes hulladék szállítási, kezelési munkák egyes részfeladatai; Őrzés és vagyonvédelem egyes részfeladatai; Fuvarozási munkák egyes részfeladatai; Daruzási munkák egyes részfeladatai; MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember tevékenysége, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása (M/2.1)); VZ-TEL vagy VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember tevékenysége, tervezői feladatok ellátása (M/2.3)); V jogosultsággal rendelkező szakember tevékenysége, tervezői feladatok ellátása (M/2.4))
2.Nyertes ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03
3.Ajánlattevők neve,címe,adószáma:
STRABAG Építőipari Zrt.(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.(Infopark D épület));adószám:10776456-4-43
DUNA ASZFALT Kft.(6060 Tiszakécske, Béke u. 150.);adószám:11426628-4-03
A-Híd Zrt.(1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.);adószám:24857538-2-44
SWIETELSKY Magyarország Kft.(1072 Budapest, Rákóczi út 42.);adószám: 14300327-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)