Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/133
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.08.02.
Iktatószám: 10670/2017
CPV Kód: 72221000-0
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: eGOV-IFUA-KPMG Konzorcium;MultiContact-Eupro Konzorcium;KÜRT Zrt.- STRATIS KFT-4Sales Systems Kft.- Vialto Consulting Kft.- VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. közös ajánlattevők;Field Consulting Services Zrt.- AAM Tanácsadó Zrt. - Clarity Consulting Kft. - Collective-Intelligence Kft. - Ernst & Young Tanácsadó Kft. - MAGNASOFT Kft. - VITAL MANAGEMENT Kft. közös ajánlattevők;eNET Internetkutató Kft. - Bluefield Kft. - Századvég Gazdaságkutató Zrt. - KIRULY Kft. - DMS One Zrt. - SDA Informatika Zrt. közös ajánlattevők;eGOV-IFUA-KPMG Konzorcium;MultiContact-Eupro Konzorcium;KÜRT Zrt.- STRATIS KFT-4Sales Systems Kft.- Vialto Consulting Kft.- VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt.;Field Consulting Services Zrt.- AAM Tanácsadó Zrt. - Clarity Consulting Kft. - Collective-Intelligence Kft. - Ernst & Young Tanácsadó Kft. - MAGNASOFT Kft. - VITAL MANAGEMENT Kft.
Ajánlatkérő típusa: központi beszerző szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László osztályvezető
Telefon: +36 17955282
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi beszerző szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „A 2014-2020. programozási időszak Európai Uniós finanszírozás keretében megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbi
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási keretmegállapodás a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények
azon részére, akik a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keretekben nevesített és támogatást nyert szervezetnek minősülnek, a
projektek megvalósításához szükségessé váló Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási
szolgáltatások beszerzésére.
Az egyes közbeszerzési részek, valamint az elvégzendő feladatok pontos meghatározását a felhívás II.2.4) pontja, valamint az Egyéb
közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 16000000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224000-1
További tárgyak: 79400000-8
75100000-7
79421200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos folyamatés
szervezetfejlesztés,
igazgatásszervezés és szabályozás, pénzügyi tervezés, követelményspecifikálás, rendszertervezés, rendszerintegráció, tesztelés, oktatás,
migráció, bevezetéstámogatás,
üzemeltetéstervezés
körébe tartozó szakértői szolgáltatások
Mennyiség: 1 db szolgáltatási csomag
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 CMC vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező szakember 4
2 TOGAF v9.1 Certified vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező szakember 4
3 CoBIT v4.1 Foundation vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező szakember 4
4 IPMA BSenior projektmenedzser vagy PMP vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező szakember 4
5 ITIL vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező szakember 4
6 Szakember aki legalább 500 millió Ft értékű Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához, bevezetéséhez kapcsolódó projekt során legalább 6 hónap tapasztalattal rendelkezik 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a beszerzések az EU Alapokbólfinanszírozott beszerzésként valósulnak meg az eljárás 2. részének felhívásában foglaltak szerint.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közigazgatási informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224200-3
További tárgyak: 72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához, bevezetéséhez kapcsolódóminőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása.
Mennyiség: 1 db. szolgáltatási csomag.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 CMC vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező szakember 4
2 CISA vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező szakember 4
3 CoBIT v4.1 Foundation vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkezőszakember 4
4 IPMA B-Senior projektmenedzser vagy PMP vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyalrendelkező szakember 4
5 ITIL vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező szakember 4
6 Szakember aki legalább 500 000 000 HUF értékű Közigazgatási informatikairendszerek tervezéséhez, megvalósításához, bevezetéséhez kapcsolódó projekt során legalább 6 hónaptapasztalattal rendelkezik 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a beszerzések az EU Alapokbólfinanszírozott beszerzésként valósulnak meg az eljárás 2. részének felhívásában foglaltak szerint.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 239 - 435633
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eGOV-IFUA-KPMG Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zoltán utca 8. félemelet 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: MultiContact-Eupro Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: KÜRT Zrt.- STRATIS KFT-4Sales Systems Kft.- Vialto Consulting Kft.- VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Field Consulting Services Zrt.- AAM Tanácsadó Zrt. - Clarity Consulting Kft. - Collective-Intelligence Kft. - Ernst & Young Tanácsadó Kft. - MAGNASOFT Kft. - VITAL MANAGEMENT Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vihorlát u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: eNET Internetkutató Kft. - Bluefield Kft. - Századvég Gazdaságkutató Zrt. - KIRULY Kft. - DMS One Zrt. - SDA Informatika Zrt. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 42-44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Közigazgatási informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eGOV-IFUA-KPMG Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zoltán utca 8. félemelet 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: MultiContact-Eupro Konzorcium
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: KÜRT Zrt.- STRATIS KFT-4Sales Systems Kft.- Vialto Consulting Kft.- VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rétköz u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Field Consulting Services Zrt.- AAM Tanácsadó Zrt. - Clarity Consulting Kft. - Collective-Intelligence Kft. - Ernst & Young Tanácsadó Kft. - MAGNASOFT Kft. - VITAL MANAGEMENT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vihorlát u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a hirdetményt érintő terjedelmi korlátozások miatt a nyertes ajánlattevők jelen pontban kerülnek rögzítésre.
1.rész nyertes AT-i:
1.közös AT-k:
eGOV Kft. 1054 Budapest, Zoltán u. 8. félemelet 1.adószám:12870491-2-41
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79.adószám:10304491-2-43
KPMG Tanácsadó Kft. 1134 Budapest, Váci út 31.adószám:12691908-2-44
2. közös AT-k:
MultiContact Consulting Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.adószám:12965580-2-43
Eupro Projektmenedzsment Kft. 1051 Budapest, Sas u. 10-12.adószám:13609300-2-41
3.közös AT-k
KÜRT Zrt. 1118 Budapest, Rétköz u. 5.adószám:11780359-2-43
STRATIS KFT 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.adószám:11782454-2-41
4Sales Systems Kft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.adószám:12631186-2-17
Vialto Consulting Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.adószám:12849675-2-41
VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. 1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/B.adószám:23477827-2-43
4. közös AT-k:
Field Consulting Services Zrt. 1025 Budapest, Vihorlát u. 33.adószám:25445525-2-41
AAM Tanácsadó Zrt. 1133 Budapest, Váci út 76.adószám:13012252-2-41
Clarity Consulting Kft. 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b.adószám:12735345-2-42
Collective-Intelligence Kft. 7624 Pécs, Rókusalja u. 14.adószám:22618227-2-02
Ernst & Young Tanácsadó Kft. 1132 Budapest, Váci út 20.adószám:12715244-2-44
MAGNASOFT Kft.2100 Gödöllő, Korona tér 7.adószám:24209746-2-13
VITAL MANAGEMENT Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.adószám:14540767-2-41
5. közös AT-k:
eNET Internetkutató Kft. 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.adószám:12669789-2-43
Bluefield Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56.adószám:14110968-2-43
Századvég Gazdaságkutató Zrt. 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.adószám:22628374-2-41
KIRULY Kft. 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.adószám:12560264-2-41
DMS One Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1/I.adószám:13927606-2-43
SDA Informatika Zrt. cím: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.adószám:11684057-2-13
Érvénytelen AT az 1.részben:
Sysman Informatikai Zrt., címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Ajánlattevő az 1. közbeszerzési részben előírt ajánlati biztosítékot határidőre nem bocsátotta az Ajánlatkérő rendelkezésére, ezért az Ajánlattevő 1. közbeszerzési részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.
2.rész nyertes AT-i:
1.közös AT-k:
eGOV Kft. 1054 Budapest, Zoltán u. 8. félemelet 1.adószám:12870491-2-41
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79.adószám:10304491-2-43
KPMG Tanácsadó Kft. 1134 Budapest, Váci út 31.adószám:12691908-2-44
2. közös AT-k:
MultiContact Consulting Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.adószám:12965580-2-43
Eupro Projektmenedzsment Kft. 1051 Budapest, Sas u. 10-12.adószám:13609300-2-41
3. közös AT-k:
KÜRT Zrt. 1118 Budapest, Rétköz u. 5.adószám:11780359-2-43
STRATIS KFT 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.adószám:11782454-2-41
4Sales Systems Kft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.adószám:12631186-2-17
Vialto Consulting Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.adószám:12849675-2-41
VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. 1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/B.adószám:23477827-2-43
4. közös AT-k:
Field Consulting Services Zrt. 1025 Budapest, Vihorlát u. 33.adószám:25445525-2-41
AAM Tanácsadó Zrt. 1133 Budapest, Váci út 76.adószám:13012252-2-41
Clarity Consulting Kft. 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b.adószám:12735345-2-42
Collective-Intelligence Kft. 7624 Pécs, Rókusalja u. 14.adószám:22618227-2-02
Ernst & Young Tanácsadó Kft. 1132 Budapest, Váci út 20.adószám:12715244-2-44
MAGNASOFT Kft.2100 Gödöllő, Korona tér 7.adószám:24209746-2-13
VITAL MANAGEMENT Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.adószám:14540767-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje a Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a hirdetményt érintő terjedelmi korlátozások miatt az alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez Ajánlatkérő jelen pontban tünteti fel:
Alvállalkozók igénybevétele az 1.rész tekintetében:
1.Közös AT-k: Követelményspecifikálás, igazgatási és szervezeti alaptevékenység elemzés, üzleti követelmények specifikálása, rendszerszervezési feladatok elvégzése, IT specifikáció részei.
2. Közös AT-k:Folyamat-és szervezetfejlesztés, igazgatásszervezés és szabályozás, pénzügyi tervezés, követelményspecifikálás, rendszertervezés, tesztelés, oktatás, migráció, bevezetés-támogatás, üzemeltetés-tervezés körébe tartozó szakértői szolgáltatások, igazgatási és szervezeti alaptevékenységek elemzés, rendszerszervezési feladatok ellátása, IT specifikáció, egyéb közigazgatási szakértői feladatok ellátása.
3.Közös AT-k:Folyamat-és szervezetfejlesztés, igazgatásszervezés és szabályozás, pénzügyi tervezés, követelményspecifikálás, rendszertervezés, rendszerintegrációs, tesztelés, oktatás, migráció, bevezetés-támogatás, üzemeltetés-tervezési részfeladatok.
4.Közös AT-k:Közigazgatási IT rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéséhez kapcsolódó szakértői feladatok.
5. Közös AT-k:Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása: követelményspecifikálás, igazgatási és szervezeti alaptevékenység elemzés, üzleti követelmények specifikálása, rendszerszervezési feladatok elvégzése, IT specifikáció
Alvállalkozók igénybevétele a 2. rész tekintetében:
1.Közös AT-k:Az egyes projektekhez kapcsolódó, tartalmában igazgatás-igazgatásszervezési, közigazgatási-szervezetfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások. A projektek megrendelő oldalon biztosítandó, a projektek igazgatási, jogi és szervezetfejlesztési szempontból szükséges minőségbiztosítási feladatainak ellátása. Együttműködés a projektmenedzsment szervezettel. Szakmai támogatás biztosítása a projektvezetés számára.
2.Közös AT-k: Igazgatási és közigazgatási informatikai fejlesztési minőségbiztosítási feladatok. Egyes minőségbiztosítási szakértői feladatok.
3. Közös AT-k: Minőségbiztosítási részfeladatok nyújtása.
4. Közös AT-k: Közigazgatási informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási szolgáltatások nyújtása (vezető minőségbiztosítási szakértő, rendszerszervezői feladatok).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)