Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/132
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.08.01.
Iktatószám: 10677/2017
CPV Kód: 38000000-5
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: Nyíregyháza, Szolnok;Kaposvár, Szekszárd;Gyula, Hódmezővásárhely, Kecskemét;Tatabánya, Veszprém;Salgótarján, Miskolc;Győr, Zalaegerszeg, Szombathely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.09.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Juratio Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707
E-mail: sdani@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juratio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Juratio Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Monostori út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707
E-mail: sdani@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.juratio.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés preanalitikai és mikrobiológiai labor berendezések beszerzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés preanalitikai labor és mikrobiológiai labor berendezések beszerzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés preanalitikai és mikrobiológiai labor berendezések beszerzésére I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza, Szolnok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés preanalitikai és mikrobiológiai labor berendezések beszerzése, a jótállás időtartama alatt a gyártó által előírt karbantartás elvégzésével az alábbiak szerint:
Hemosztázis automata I 2 db
Hemosztázis automata II. 2 db
Hematológiai automata I 1 db
Hematológiai automata II. 2 db
Immunkémiai automata 2 db
Kémiai automata I. 3 db
Kémiai automata II. 1 db
Laboratóriumi automatizáció 1 db.
Automata vizelet analizáló rendszer 1 db
Vizelet automata 1 db
Autokláv 3 db
Automatikus mikroorganizmus azonosító és antibiotikum érzékenység meghatározó rendszer 1 db
Gomba termosztát 1 db
Hőlégsterilizáló 1 db
Automata mikrobiológiai leoltó és minta előkészítő rendszer 1 db
Automata mikrobiológiai tömegspektrometriás (MS) identifikáló rendszer 1 db
Mycobacterium tesztelő rendszer 1 db
Mikrobiológiai termosztát 5 db
CO2 termosztát 2 db
Automata Gram festő készülék 2db
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
műszaki csatlakozások kiépítését, berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést (max. 1 hét), az üzemeltető képviselőinek betanítását (max. 2 hét ), magyar nyelvű használati utasításokat.
II.2.5. pont folytatása:
6. Kémiai automata I
6.1. Teljesítmény (minimum 1200- max. 2000 fotometriás teszt óránként) (előny a nagyobb) 5
6.2. Teljesítmény (minimum 600 -max. 800 ISE teszt óránként) (előny a nagyobb) 5
6.3. Reagensek és rendszeroldatok üzem közben cserélhetők (előny a megléte) 20
6.4. Minta előhígítása a mérés előtt (előny a megléte) 10
7. Kémiai automata II.
7.1. Teljesítmény: minimum 1200- max. 2000 fotometriás teszt óránként (előny a nagyobb) 5
7.2. Teljesítmény minimum 600 -max. 800 ISE teszt óránként (előny a nagyobb) 5
7.3. Reagensek és rendszeroldatok üzem közben cserélhetők (előny a megléte) 10
7.4. Minta előhígítása a mérés előtt (előny a megléte) 10
8. Laboratóriumi automatizáció
8.1. Egyenkénti mintaszállítás a sürgős minta prioritásával (előny a megléte) 10
8.2. A mintaszállító rendszer hibája esetén a kapcsolt analizátorok önállóan is működtethetők (előny a megléte) 10
8.3. Hűtő, tároló egység kapacitása min.12.000 cső (előny a megléte) 20
9. Automata vizelet analizáló rendszer
9.1. Zárt térben tárolt vizeletcsík mennyisége (min 200 - max 500 db) (előny a nagyobb) 20
9.2. SG (fajsúly) meghatározás transzmissziós refraktometriával (előny a megléte) 10
9.3. Szükséges minta mennyiség a vizeletcsík leolvasóhoz (min. 2-max5 ml )(előny a kisebb) 10
10. Vizelet automata
10.1. A megajánlott vizeletcsík automata kapacitása ( min. 200 - max. 250 minta/óra) (előny a több) 20
10.2. A megajánlott vizeletüledék automata kapacitása (min. 100 - max 150 minta/óra) (előny a több) 20
11. Autokláv
11.1. Agar felolvasztási program legyen állítható 40 °C - 80 °C (előny a megléte) 10
11.2. Validációs nyílás megléte (előny a megléte) 10
11.3. RS 232 számítógép interfész megléte (előny a megléte) 20
12. Automatikus mikroorganizmus azonosító és antibiotikum érzékenység meghatározó rendszer
12.1. Felhelyezhető minták száma (min.100 - max. 200 minta) (előny a nagyobb) 20
12.2. Sarjadzó gomba rezisztencia teszt (előny a megléte) 20
13. Gomba termosztát
13.1. RS 232 számítógép interfész a hőmérséklet monitorozására (előny a megléte) 20
13.2. Ajtóba épített üvegablak a minták zavartalan vizsgálatához (előny a megléte) 10
14. Hőlégsterilizáló
14.1. Űrtartalom (min. 170 - max. 250 l) (előny a nagyobb) 20
14.2. RS 232 számítógép interfész megléte (előny a megléte) 20
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Hemosztázis automata I 0
2 1.1. Mérési kapacitás (min. 350 - max 500 PT teszt/óra) (előny a több)  20
3 1.2. Trombocita aggregációs mérés lehetősége (előny a megléte) 20
4 2. Hemosztázis automata II. 0
5 2.1. A megajánlott készülék magyar nyelvű, felhasználói szoftverrel rendelkezik (előny a megléte)  25
6 2.2. A megajánlott készülékhez online távfelügyelet biztosításának lehetősége (távelérés)(előny a megléte)  15
7 3. Hematológiai automata I. 0
8 3.1. Teljesítmény (minimum 100 - maximum 150 vizsgálat/óra) (előny a több)  20
9 3.2. CSF mérés lehetősége (előny a megléte)  20
10 4. Hematológiai automata II. 0
11 4.1. Megajánlott készülék alkalmas áramlási citometriás elven történő, sejtfelszíni marker (CD marker) meghatározásokra is (legalább kutatási paraméterként) (előny a megléte)  10
12 4.2. Megajánlott készülék minden vérkép mérés esetben mér optikai és impedanciás vvt-t és trombocitát, ezzel ellenőrizve a mért eredményt (előny a megléte)  6
13 4.3. Megajánlott készülék képes a vvt-k haemoglobin koncentrációját optikailag mérni, és hypo- hyperchromomiát (%) paramétert eredményként megadni (előny a megléte)  6
14 4.4. Megajánlott készülék képes a lemért össz Fvs számból megállapítani az életképes Fvs-k számát, a WVF(Wbc Viability Factor) paraméterrel (előny a megléte)  6
15 4.5. Megajánlott készülék az fvs differenciálásakor képes megállapítani thrombocyta aggregációt (PltClmp) (előny a megléte 6
16 4.6. Megajánlott készülék a fvs populáció mérésénél minden esetben 4 féle éretlen fvs sejtpopulációt különít el (band, blast, var limph, IG) (előny a megléte)  6
17 5. Immunkémiai automata  0
18 5.1. Teljesítmény (minimum 150 - max. 500 vizsgálat/óra) (előny a nagyobb 20
19 5.2. Egyszerre a készülékre felhelyezhető minták száma: (minimum 100- max. 200 db)(előny a nagyobb)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1170
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása”
II.2.14) További információ:
AKbt.54.§értelmében,az eljárásbanrészvételajánlatibiztosítékadásáhozkötött.AzAKrészenként2.000.000,- Ft összegbenajánlatibiztosítékotköteleseknyújtani.Azajánlatibiztosítékteljesíthetőa10032000-01490576-30005156 számúbankszámlárabefizetésselvagyaKbt.54.§(2)bek.szerint.Abefizetéstigazolódokumentumot,garanciavagykötelezvényeredetipéldányátazajánlathozcsatolnikell. IrányadóaKbt.35.§(5)és54.§(1)-(7).

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés preanalitikai labor berendezések beszerzésére II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár, Szekszárd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés preanalitikai labor berendezések beszerzése, a jótállás időtartama alatt a gyártó által előírt karbantartás elvégzésével az alábbiak szerint:
Hemosztázis automata 5 db
Hematológiai automata 4 db
Immunkémiai automata I. 1 db
Immunkémiai automata II. 1 db
Kémiai automata 1 db
Klinikai kémiai automata 1 db
Automatikus mikroorganizmus azonosító és antibiotikum érzékenység meghatározó rendszer 1 db
Mintakezelő rendszer 1 db
Szorter 1 db
Vizelet automata 2 db
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
műszaki csatlakozások kiépítését, berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést(max. 1 hét), az üzemeltető képviselőinek betanítását (max. 2 hét), magyar nyelvű használati utasításokat.
II.2.5. pont folytatása:
5. Kémiai automata
5.1. Minta előhígítása a mérés előtt (előny a megléte) 20
5.2. Teljesítmény( min.1200 - max 2000 fotometriás teszt óránként (előny a nagyobb) 10
5.3. Teljesítmény:( min.600 - max 800 ISE teszt óránként (előny a nagyobb) 10
6. Klinikai kémiai automata
6.1. A készülék alkalmas a helyszínen további modullal történő utólagos kapacitásbővítésre, mely esetében biztosított az új és a meglévő egységek közötti automatikus mintatranszport (előny a megléte) 10
6.2. A megajánlott automata képes tesztspecifikus szérumindex meghatározására automatikus kiértékeléssel és figyelmeztetéssel (előny a megléte) 10
6.3. A megajánlott automata esetében a reagensek a mérést végző modulba folyamatos működés közben (azaz mérés közben, nem standby üzemmódban) is behelyezhetőek (előny a megléte) 10
6.4. A klinikai kémiai automata képes a reakcióelegy átszennyezés-mentes (érintkezés-mentes) keverésére. (előny a megléte) 10
7. Automatikus mikroorganizmus azonosító és antibiotikum érzékenység meghatározó rendszer
7.1. Felhelyezhető minták száma (min.60 -max. 90 minta) (előny a nagyobb) 20
7.2. Sarjadzó gomba rezisztencia teszt (előny a megléte) 20
8. Mintakezelő rendszer
8.1. Egyszerre felhelyezhető minták száma (min.200 - max. 300 minta) (előny a több) 20
8.2. Minta szortírozás lehetősége (előny a megléte) 10
8.3. Minta követés 1 számítógépes platformon keresztül (előny a megléte) 10
9. Szorter
9.1. A megajánlott készülék szortírozó teljesítménye (min. 1000 -max. 2000 minta/óra) (előny a nagyobb) 5
9.2. A megajánlott szorter centrifugálási teljesítménye (min 100 - max. 200 cső/óra) (előny a nagyobb) 5
9.3. A készülék alkalmas a minta minőségének ellenőrzésére és kategorizálására hemolízis, lipémia és ikterusz szempontjából. (előny a megléte) 10
9.4. A készülék alkalmas a minta centrifugáltsági állapotának ellenőrzésére. (előny a megléte) 10
9.5. A készülék alkalmas a csövek un. bulk módban (a készülékbe beborítva, nem rack-be helyezve) történő fogadására(előny a megléte) 10
10. Vizelet automata
10.1. A megajánlott vizeletcsík automata kapacitása ( min. 200 - max. 250 minta/óra) (előny a több) 20
10.2. A megajánlott vizeletüledék automata kapacitása (min. 100 - max. 130 minta/óra) (előny a több) 20
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Hemosztázis automata  0
2 1.1. A megajánlott készülék magyar nyelvű, felhasználói szoftverrel rendelkezik (előny a megléte)  25
3 1.2. A megajánlott készülékhez online távfelügyelet biztosításának lehetősége (távelérés)(előny a megléte)  15
4 2. Hematológiai automata 0
5 2.1. Megajánlott készülék alkalmas áramlási citometriás elven történő, sejtfelszíni marker (CD marker) meghatározásokra is (legalább kutatási paraméterként) (előny a megléte)  10
6 2.2. Megajánlott készülék minden vérkép mérés esetben mér optikai és impedanciás vvt-t és trombocitát, ezzel ellenőrizve a mért eredményt (előny a megléte) 6
7 2.3. Megajánlott készülék képes a vvt-k haemoglobin koncentrációját optikailag mérni, és hypo- hyperchromomiát (%) paramétert eredményként megadni (előny a megléte)  6
8 2.4. Megajánlott készülék képes a lemért össz Fvs számból megállapítani az életképes Fvs-k számát, a WVF(Wbc Viability Factor) paraméterrel (előny a megléte)  6
9 2.5. Megajánlott készülék az fvs differenciálásakor képes megállapítani thrombocyta aggregációt (PltClmp) (előny a megléte)  6
10 2.6. Megajánlott készülék a fvs populáció mérésénél minden esetben 4 féle éretlen fvs sejtpopulációt különít el (band, blast, var limph, IG) (előny a megléte)  6
11 3. Immunkémiai automata I 0
12 3.1. Teljesítmény (min.150 - max. 400 vizsgálat/óra) (előny a nagyobb) 20
13 3.2. Egyszerre a készülékre felhelyezhető minták száma (min. 100 - max. 200 minta) (előny a nagyobb)  20
14 4. Immunkémiai automata II. 0
15 4.1. Amegajánlottimmunkémiaiautomataalkalmasahelyszínentovábbimodullaltörténőutólagoskapacításbővítésre,melyesetébenbiztosítottazújésameglévőegységekközöttiaut.mintatranszport (előny a megléte)  5
16 4.2. Az automatán mérhető sürgős paraméter (troponin) mérési ideje. (min. 9 - max. 25 perc) (előny a kisebb)  5
17 4.3. A megajánlott készülék egyszer használatos tippel és cup-pal működik - az átszennyezés elkerülése érdekében (előny a megléte)  10
18 4.4. A megajánlott készülék alkalmas az alábbi csontmarkerek szérumból történő mérésére is: D-vitamin, béta-keresztkötés, Osteocalcin, PTH (előny a megléte 10
19 4.5. A megajánlott készülék alkalmas az Európai Kardiológus Társaság definíciója szerinti (Eur. Heart Journal (2016) 37(3) 267-315 o. ) high-sensitive troponin meghatározására. (előny a megléte)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 592,5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása”
II.2.14) További információ:
AKbt.54.§értelmében,az eljárásbanrészvételajánlatibiztosítékadásáhozkötött.AzAKrészenként2.000.000,- Ft összegbenajánlatibiztosítékotköteleseknyújtani.Azajánlatibiztosítékteljesíthetőa10032000-01490576-30005156 számúbankszámlárabefizetésselvagyaKbt.54.§(2)bek.szerint.Abefizetéstigazolódokumentumot,garanciavagykötelezvényeredetipéldányátazajánlathozcsatolnikell. IrányadóaKbt.35.§(5)és54.§(1)-(7).

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés preanalitikai és mikrobiológiai labor berendezések beszerzésére III.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Gyula, Hódmezővásárhely, Kecskemét
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés preanalitikai és mikrobiológiai labor berendezések beszerzése, a jótállás időtartama alatt a gyártó által előírt karbantartás elvégzésével az alábbiak szerint:
Hemosztázis automata 4 db
Hematológiai automata 4 db
Immunkémiai automata I. 1 db.
Immunkémiai automata II. 1 db.
Immunkémiai automata III. 1 db.
Kémiai automata 1 db
Klinikai kémiai automata I. 1 db
Klinikai kémiai automata II. 1 db
Automatikus mikroorganizmus azonosító és antibiotikum érzékenység meghatározó rendszer 1 db
Mintakezelő rendszer 1 db
Szorter 1 db
Vizelet automata 2 db
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
műszaki csatlakozások kiépítését, berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést(max.1 hét), az üzemeltető képviselőinek betanítását (max. 2 hét), magyar nyelvű használati utasításokat.
II.2.5. pont folytatása:
5. Immunkémiai automata III.
5.1. A megajánlott készüléken mérhető NGAL teszt vizeletből. (előny a megléte) 5
5.2. A megajánlott készüléken mérhető methotrexát gyógyszerszint. (előny a megléte) 10
5.3. A megajánlott készüléken mérhető aktív B12 (előny a megléte) 10
5.4. A megajánlott készüléken mérhető PIVKA teszt (előny a megléte) 10
5.5. A megajánlott készüléken mérhető HE4 és SCC teszt. (előny a megléte) 5
6. Kémiai automata
6.1. Minta előhígítása a mérés előtt (előny a megléte) 20
6.2. Teljesítmény (min 1200 - max 2000 fotometriás teszt óránként (előny a nagyobb) 10
6.3. Teljesítmény (min.600 - max. 800 ISE teszt óránként (előny a nagyobb) 10
7. Klinikai kémiai automata I.
7.1. A készülék alkalmas a helyszínen további modullal történő utólagos kapacitásbővítésre, mely esetében biztosított az új és a meglévő egységek közötti automatikus mintatranszport (előny a megléte) 10
7.2. A megajánlott automata képes tesztspecifikus szérumindex meghatározására automatikus kiértékeléssel és figyelmeztetéssel (előny a megléte) 10
7.3. A megajánlott automata esetében a reagensek a mérést végző modulba folyamatos működés közben (azaz mérés közben, nem standby üzemmódban) is behelyezhetőek (előny a megléte) 10
7.4. A klinikai kémiai automata képes a reakcióelegy átszennyezés-mentes (érintkezés-mentes) keverésére. (előny a megléte) 10
8. Klinikai kémiai automata II.
8.1. A megajánlott készülék integrált, kompakt, karbantartást nem igénylő ionszelektív egységgel (ISE chip (ICT)) rendelkezik (előny a megléte) 15
8.2. Kiterjesztett linearitási funkcióval rendelkezik (Flex-Rate) (előny a megléte) 10
8.3. Interferencia érték meghatározása lipémiás, hemolizált és ikteruszos mintában (előny a megléte) 15
9. Automatikus mikroorganizmus azonosító és antibiotikum érzékenység meghatározó rendszer
9.1. Felhelyezhető minták száma (min.60 - max. 90) (előny a nagyobb) 20
9.2. Sarjadzó gomba rezisztencia teszt (előny a megléte) 20
10. Mintakezelő rendszer
10.1. Egyszerre felhelyezhető minták száma (min 200 - max. 300) (előny a több) 20
10.2. Minta szortírozás lehetősége (előny a megléte) 10
10.3. Minta követés 1 számítógépes platformon keresztül (előny a megléte) 10
11. Szorter
11.1. A megajánlott készülék szortírozó teljesítménye (min. 1000 - max. 2000 minta/óra) (előny a nagyobb) 5
11.2. A megajánlott szorter centrifugálási teljesítménye (min 100 - max. 200 cső/óra) (előny a nagyobb) 5
11.3. A készülék alkalmas a minta minőségének ellenőrzésére és kategorizálására hemolízis, lipémia és ikterusz szempontjából. (előny a megléte) 10
11.4.Akészülékalkalmasamintacentrifugáltságiállapotánakellenőrzésére(előnyamegléte)10
11.5.Akészülékalkalmasacsövekun.bulkmódban(akészülékbebeborítva,nemrack-behelyezve)történőfogadására(előnyamegléte)10
12.Vizeletautomata
12.1.Amegajánlottvizeletcsíkautomatakapacitása(min.200-max.250minta/óra)(előnyatöbb)20
12.2.Amegajánlottvizeletüledékautomatakapacitása(min.100-max.130minta/óra)(előnyatöbb)20
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Hemosztázis automata  0
2 1.1. A megajánlott készülék magyar nyelvű, felhasználói szoftverrel rendelkezik (előny a megléte)  25
3 1.2. A megajánlott készülékhez online távfelügyelet biztosításának lehetősége (távelérés)(előny a megléte)  15
4 2. Hematológiai automata 0
5 2.1. Megajánlott készülék alkalmas áramlási citometriás elven történő, sejtfelszíni marker (CD marker) meghatározásokra is (legalább kutatási paraméterként) (előny a megléte) 10
6 2.2. Megajánlott készülék minden vérkép mérés esetben mér optikai és impedanciás vvt-t és trombocitát, ezzel ellenőrizve a mért eredményt (előny a megléte)  6
7 2.3. Megajánlott készülék képes a vvt-k haemoglobin koncentrációját optikailag mérni, és hypo- hyperchromomiát (%) paramétert eredményként megadni (előny a megléte)  6
8 2.4. Megajánlott készülék képes a lemért össz Fvs számból megállapítani az életképes Fvs-k számát, a WVF(Wbc Viability Factor) paraméterrel (előny a megléte) 6
9 2.5. Megajánlott készülék az fvs differenciálásakor képes megállapítani thrombocyta aggregációt (PltClmp) (előny a megléte) 6
10 2.6. Megajánlott készülék a fvs populáció mérésénél minden esetben 4 féle éretlen fvs sejtpopulációt különít el (band, blast, var limph, IG) (előny a megléte)  6
11 3. Immunkémiai automata I. 0
12 3.1. Teljesítmény (min. 150 - max. 400 vizsgálat/óra) (előny a nagyobb)  20
13 3.2. Egyszerre a készülékre felhelyezhető minták száma (min. 100 - max 200) (előny a nagyobb)  20
14 4. Immunkémiai automata II. 0
15 4.1. Amegajánlottimmunkémiaiautomataalkalmasahelyszínentovábbimodullaltörténőutólagoskapacításbővítésre,melyesetébenbiztosítottazújésameglévőegységekközöttiaut.mintatranszport (előny a megléte)  5
16 4.2. Az automatán mérhető sürgős paraméter (troponin) (min.9- max 25 perc) mérési ideje. (előny a kisebb)  5
17 4.3. A megajánlott készülék egyszer használatos tippel és cup-pal működik - az átszennyezés elkerülése érdekében (előny a megléte)  10
18 4.4. A megajánlott készülék alkalmas az alábbi csontmarkerek szérumból történő mérésére is: D-vitamin, béta-keresztkötés, Osteocalcin, PTH (előny a megléte)  10
19 4.5. A megajánlott készülék alkalmas az Európai Kardiológus Társaság definíciója szerinti (Eur. Heart Journal (2016) 37 (3) 267-315 o. ) high-sensitive troponin meghatározására. (előny a megléte)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 712,5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása
II.2.14) További információ:
AKbt.54.§értelmében,az eljárásbanrészvételajánlatibiztosítékadásáhozkötött.AzAKrészenként2.000.000,- Ft összegbenajánlatibiztosítékotköteleseknyújtani.Azajánlatibiztosítékteljesíthetőa10032000-01490576-30005156 számúbankszámlárabefizetésselvagyaKbt.54.§(2)bek.szerint.Abefizetéstigazolódokumentumot,garanciavagykötelezvényeredetipéldányátazajánlathozcsatolnikell. IrányadóaKbt.35.§(5)és54.§(1)-(7).

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés preanalitikai labor berendezések beszerzésére IV.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya, Veszprém
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés preanalitikai labor berendezések beszerzése, a jótállás időtartama alatt a gyártó által előírt karbantartás elvégzésével az alábbiak szerint:
Hemosztázis automata 3 db
Hematológiai automata 3 db
Immunkémiai automata I 1 db
Immunkémiai automata II 1 db
Kémiai automata 1 db
Klinikai kémiai automata 1 db
Mintakezelő rendszer 1 db
Vizelet automata 2 db
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
műszaki csatlakozások kiépítését, berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést(max. 1 hét), az üzemeltető képviselőinek betanítását (2 hét), magyar nyelvű használati utasításokat.
II.2.5. pont folytatása:
5. Kémiai automata
5.1. Minta előhígítása a mérés előtt (előny a megléte) 20
5.2. Teljesítmény: (min 1200 - max 2000 fotometriás teszt óránként (előny a nagyobb) 10
5.3. Teljesítmény: (min 600 - max 800 ISE teszt óránként (előny a nagyobb) 10
6. Klinikai kémiai automata
6.1. A megajánlott készülék integrált, kompakt, karbantartást nem igénylő ionszelektív egységgel (ISE chip (ICT)) rendelkezik? (előny a megléte) 15
6.2. Kiterjesztett linearitási funkcióval rendelkezik (Flex-Rate) (előny a megléte) 10
6.3. Interferencia érték meghatározása lipémiás, hemolizált és ikteruszos mintában (előny a megléte) 15
7. Mintakezelő rendszer
7.1. Egyszerre felhelyezhető minták száma: (min 200 - max. 300) (előny a több) 20
7.2. Minta szortírozás lehetősége (előny a megléte) 10
7.3. Minta követés 1 számítógépes platformon keresztül (előny a megléte) 10
8. Vizelet automata
8.1. A megajánlott vizeletcsík automata kapacitása ( min. 200 - max 250 minta/óra) (előny a több) 20
8.2. A megajánlott vizeletüledék automata kapacitása (min. 100 - max. 130 minta/óra) (előny a több) 20
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Hemosztázis automata  0
2 1.1. A megajánlott készülék magyar nyelvű, felhasználói szoftverrel rendelkezik (előny a megléte)  25
3 1.2. A megajánlott készülékhez online távfelügyelet biztosításának lehetősége (távelérés)(előny a megléte)  15
4 2. Hematológiai automata 0
5 2.1. Megajánlott készülék alkalmas áramlási citometriás elven történő, sejtfelszíni marker (CD marker) meghatározásokra is (legalább kutatási paraméterként) (előny a megléte)  10
6 2.2. Megajánlott készülék minden vérkép mérés esetben mér optikai és impedanciás vvt-t és trombocitát, ezzel ellenőrizve a mért eredményt (előny a megléte)  6
7 2.3. Megajánlott készülék képes a vvt-k haemoglobin koncentrációját optikailag mérni, és hypo- hyperchromomiát (%) paramétert eredményként megadni (előny a megléte)  6
8 2.4. Megajánlott készülék képes a lemért össz Fvs számból megállapítani az életképes Fvs-k számát, a WVF(Wbc Viability Factor) paraméterrel (előny a megléte)  6
9 2.5. Megajánlott készülék az fvs differenciálásakor képes megállapítani thrombocyta aggregációt (PltClmp) (előny a megléte) 6
10 2.6. Megajánlott készülék a fvs populáció mérésénél minden esetben 4 féle éretlen fvs sejtpopulációt különít el (band, blast, var limph, IG) (előny a megléte)  6
11 3. Immunkémiai automata I 0
12 3.1. Teljesítmény (min. 150 - max 400 vizsgálat/óra) (előny a nagyobb) 20
13 3.2. Egyszerre a készülékre felhelyezhető minták száma: (min100 -max. 200) (előny a nagyobb) 20
14 4. Immunkémiai automata II. 0
15 4.1. A megajánlott készüléken mérhető NGAL teszt vizeletből. (előny a megléte)  5
16 4.2. A megajánlott készüléken mérhető methotrexát gyógyszerszint. (előny a megléte)  10
17 4.3. A megajánlott készüléken mérhető aktív B12 (előny a megléte)  10
18 4.4. A megajánlott készüléken mérhető PIVKA teszt (előny a megléte) 10
19 4.5. A megajánlott készüléken mérhető HE4 és SCC teszt. (előny a megléte) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 480
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása”
II.2.14) További információ:
AKbt.54.§értelmében,az eljárásbanrészvételajánlatibiztosítékadásáhozkötött.AzAKrészenként2.000.000,- Ft összegbenajánlatibiztosítékotköteleseknyújtani.Azajánlatibiztosítékteljesíthetőa10032000-01490576-30005156 számúbankszámlárabefizetésselvagyaKbt.54.§(2)bek.szerint.Abefizetéstigazolódokumentumot,garanciavagykötelezvényeredetipéldányátazajánlathozcsatolnikell. IrányadóaKbt.35.§(5)és54.§(1)-(7).

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés preanalitikai labor berendezések beszerzésére V.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Salgótarján, Miskolc
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés preanalitikai labor berendezések beszerzése, a jótállás időtartama alatt a gyártó által előírt karbantartás elvégzésével az alábbiak szerint:
Hemosztázis automata I. 2 db
Hemosztázis automata II. 1 db
Hematológiai automata 3 db
Immunkémiai automata I. 1 db
Immunkémiai automata II. 1 db
Kémiai automata 1 db
Klinikai kémiai automata 1 db
Szorter 1 db
Vizelet automata 2 db
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
műszaki csatlakozások kiépítését, berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést(max. 1 hét), az üzemeltető képviselőinek betanítását (max. 2 hét), magyar nyelvű használati utasításokat.
II.2.5. pont folytatása:
5. Immunkémiai automata II.
5.1. A megajánlott immunkémiai automata alkalmas a helyszínen további modullal történő utólagos kapacítás bővítésre, mely esetében biztosított az új és a meglévő egységek közötti automatikus mintatranszport. (előny a megléte) 5
5.2. Az automatán mérhető sürgős paraméter (troponin) mérési ideje. (min. 9 - max. 25 perc) (előny a kisebb) 5
5.3. A megajánlott készülék egyszer használatos tippel és cup-pal működik - az átszennyezés elkerülése érdekében (előny a megléte) 10
5.4. A megajánlott készülék alkalmas az alábbi csontmarkerek szérumból történő mérésére is: D-vitamin, béta-keresztkötés, Osteocalcin, PTH (előny a megléte) 10
5.5. A megajánlott készülék alkalmas az Európai Kardiológus Társaság definíciója szerinti (Eur. Heart Journal (2016) 37(3) 267-315 o. ) high-sensitive troponin meghatározására. (előny a megléte) 5
6. Kémiai automata
6.1. . Teljesítmény: min1200 - max. 2000 fotometriás teszt óránként (előny a nagyobb) 10
6.2. Teljesítmény: min 600 - max. 800 ISE teszt óránként (előny a nagyobb) 10
6.3. Reagensek és rendszeroldatok üzem közben cserélhetők (előny a megléte) 10
6.4. Minta előhígítása a mérés előtt (előny a megléte) 10
7. Klinikai kémiai automata
7.1. A készülék alkalmas a helyszínen további modullal történő utólagos kapacitásbővítésre, mely esetében biztosított az új és a meglévő egységek közötti automatikus mintatranszport (előny a megléte) 10
7.2. A megajánlott automata képes tesztspecifikus szérumindex meghatározására automatikus kiértékeléssel és figyelmeztetéssel (előny a megléte) 10
7.3. A megajánlott automata esetében a reagensek a mérést végző modulba folyamatos működés közben (azaz mérés közben, nem standby üzemmódban) is behelyezhetőek (előny a megléte) 10
7.4. A klinikai kémiai automata képes a reakcióelegy átszennyezés-mentes (érintkezés-mentes) keverésére. (előny a megléte) 10
8. Szorter
8.1. A megajánlott készülék szortírozó teljesítménye (min. 1000 - max 2000 minta/óra) (előny a nagyobb) 5
8.2. A megajánlott szorter centrifugálási teljesítménye (min 100 - max 200 cső/óra) (előny a nagyobb) 5
8.3. A készülék alkalmas a minta minőségének ellenőrzésére és kategorizálására hemolízis, lipémia és ikterusz szempontjából. (előny a megléte) 10
8.4. A készülék alkalmas a minta centrifugáltsági állapotának ellenőrzésére. (előny a megléte) 10
8.5. A készülék alkalmas a csövek un. bulk módban (a készülékbe beborítva, nem rack-be helyezve) történő fogadására (előny a megléte) 10
9. Vizelet automata
9.1. A megajánlott vizeletcsík automata kapacitása ( min. 200 - max 250 minta/óra) (előny a több) 20
9.2. A megajánlott vizeletüledék automata kapacitása (min. 100 - max 130 minta/óra) (előny a több) 20
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Hemosztázis automata I. 0
2 1.1. Mérési kapacitás min. 350 - max 500 PT teszt/óra (előny a nagyobb) 20
3 1.2. Trombocita aggregációs mérés lehetősége (előny a megléte)  20
4 2. Hemosztázis automata II. 0
5 2.1. A megajánlott készülék magyar nyelvű, felhasználói szoftverrel rendelkezik (előny a megléte) 25
6 2.2. A megajánlott készülékhez online távfelügyelet biztosításának lehetősége (távelérés)(előny a megléte)  15
7 3. Hematológiai automata 0
8 3.1. Megajánlott készülék alkalmas áramlási citometriás elven történő, sejtfelszíni marker (CD marker) meghatározásokra is (legalább kutatási paraméterként) (előny a megléte)  10
9 3.2. Megajánlott készülék minden vérkép mérés esetben mér optikai és impedanciás vvt-t és trombocitát, ezzel ellenőrizve a mért eredményt (előny a megléte)  6
10 3.3. Megajánlott készülék képes a vvt-k haemoglobin koncentrációját optikailag mérni, és hypo- hyperchromomiát (%) paramétert eredményként megadni (előny a megléte)  6
11 3.4. Megajánlott készülék képes a lemért össz Fvs számból megállapítani az életképes Fvs-k számát, a WVF(Wbc Viability Factor) paraméterrel (előny a megléte)  6
12 3.5. Megajánlott készülék az fvs differenciálásakor képes megállapítani thrombocyta aggregációt (PltClmp) (előny a megléte)  6
13 3.6. Megajánlott készülék a fvs populáció mérésénél minden esetben 4 féle éretlen fvs sejtpopulációt különít el (band, blast, var limph, IG) (előny a megléte)  6
14 4. Immunkémiai automata I. 0
15 4.1. Teljesítmény: (min. 150 - max 400 vizsgálat/óra. (előny a nagyobb)  20
16 4.2. Egyszerre a készülékre felhelyezhető minták száma: (min100 - max. 200)(előny a nagyobb)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 532,5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása
II.2.14) További információ:
AKbt.54.§értelmében,az eljárásbanrészvételajánlatibiztosítékadásáhozkötött.AzAKrészenként2.000.000,- Ft összegbenajánlatibiztosítékotköteleseknyújtani.Azajánlatibiztosítékteljesíthetőa10032000-01490576-30005156 számúbankszámlárabefizetésselvagyaKbt.54.§(2)bek.szerint.Abefizetéstigazolódokumentumot,garanciavagykötelezvényeredetipéldányátazajánlathozcsatolnikell. IrányadóaKbt.35.§(5)és54.§(1)-(7).

II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés preanalitikai és mikrobiológiai labor berendezések beszerzésére VI.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: Győr, Zalaegerszeg, Szombathely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés preanalitikai és mikrobiológiai labor berendezések beszerzése, a jótállás időtartama alatt a gyártó által előírt karbantartás elvégzésével az alábbiak szerint:
Hemosztázis automata 4 db
Hematológiai automata 4 db
Immunkémiai automata I. 1 db.
Immunkémiai automata II. 1 db.
Immunkémiai automata III. 1 db.
Kémiai automata 1 db
Klinikai kémiai automata I. 1 db.
Klinikai kémiai automata II. 1 db.
Automatikus mikroorganizmus azonosító és antibiotikum érzékenység meghatározó rendszer 1 db
Szorter 1 db.
Mintakezelő és szortírozó automata 1 db
Vizelet automata 3 db
Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
műszaki csatlakozások kiépítését, berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, próbaüzemeltetést(max. 1 hét), az üzemeltető képviselőinek betanítását (max. 2 hét), magyar nyelvű használati utasításokat.
II.2.5. pont folytatása:
5. Immunkémiai automata III.
5.1. A megajánlott készüléken mérhető NGAL teszt vizeletből. (előny a megléte) 5
5.2. A megajánlott készüléken mérhető methotrexát gyógyszerszint. (előny a megléte) 10
5.3. A megajánlott készüléken mérhető aktív B12 (előny a megléte) 10
5.4. A megajánlott készüléken mérhető PIVKA teszt (előny a megléte) 10
5.5. A megajánlott készüléken mérhető HE4 és SCC teszt. (előny a megléte) 5
6. Kémiai automata I
6.1. Teljesítmény: min 1200 - max 2000 fotometriás teszt óránként (előny a nagyobb) 10
6.2. Teljesítmény: (min 600 - max. 800 ISE teszt óránként (előny a nagyobb) 10
6.3. Reagensek és rendszeroldatok üzem közben cserélhetők (előny a megléte) 10
6.4. Minta előhígítása a mérés előtt (előny a megléte) 10
7. Klinikai kémiai automata I
7.1. A készülék alkalmas a helyszínen további modullal történő utólagos kapacitásbővítésre, mely esetében biztosított az új és a meglévő egységek közötti automatikus mintatranszport (előny a megléte) 10
7.2. A megajánlott automata képes tesztspecifikus szérumindex meghatározására automatikus kiértékeléssel és figyelmeztetéssel (előny a megléte) 10
7.3. A megajánlott automata esetében a reagensek a mérést végző modulba folyamatos működés közben (azaz mérés közben, nem standby üzemmódban) is behelyezhetőek (előny a megléte) 10
7.4. A klinikai kémiai automata képes a reakcióelegy átszennyezés-mentes (érintkezés-mentes) keverésére. (előny a megléte) 10
8. Klinikai kémiai automata II.
8.1. A megajánlott készülék integrált, kompakt, karbantartást nem igénylő ionszelektív egységgel (ISE chip (ICT)) rendelkezik (előny a megléte) 15
8.2. Kiterjesztett linearitási funkcióval rendelkezik (Flex-Rate) (előny a megléte) 10
8.3. Interferencia érték meghatározása lipémiás, hemolizált és ikteruszos mintában (előny a megléte) 15
9. Automatikus mikroorganizmus azonosító és antibiotikum érzékenység meghatározó rendszer
9.1. Felhelyezhető minták száma min.imum 60 -max. 90 minta (előny a nagyobb) 20
9.2. Sarjadzó gomba rezisztencia teszt (előny a megléte) 20
10. Szorter
10.1. A megajánlott készülék szortírozó teljesítménye (min. 1000 - max 2000 minta/óra) (előny a nagyobb) 5
10.2. A megajánlott szorter centrifugálási teljesítménye (min 100 - max.200 cső/óra) (előny a nagyobb) 5
10.3. A készülék alkalmas a minta minőségének ellenőrzésére és kategorizálására hemolízis, lipémia és ikterusz szempontjából. (előny a megléte) 10
10.4. A készülék alkalmas a minta centrifugáltsági állapotának ellenőrzésére. (előny a megléte) 10
10.5. A készülék alkalmas a csövek un. bulk módban (a készülékbe beborítva, nem rack-be helyezve) történő fogadására (előny a megléte) 10
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Hemosztázis automata  0
2 1.1. A megajánlott készülék magyar nyelvű, felhasználói szoftverrel rendelkezik (előny a megléte)  25
3 1.2. A megajánlott készülékhez online távfelügyelet biztosításának lehetősége (távelérés)(előny a megléte)  15
4 2. Hematológiai automata 0
5 2.1. Megajánlott készülék alkalmas áramlási citometriás elven történő, sejtfelszíni marker (CD marker) meghatározásokra is (legalább kutatási paraméterként) (előny a megléte) 10
6 2.2. Megajánlott készülék minden vérkép mérés esetben mér optikai és impedanciás vvt-t és trombocitát, ezzel ellenőrizve a mért eredményt (előny a megléte)  6
7 2.3. Megajánlott készülék képes a vvt-k haemoglobin koncentrációját optikailag mérni, és hypo- hyperchromomiát (%) paramétert eredményként megadni (előny a megléte) 6
8 2.4. Megajánlott készülék képes a lemért össz Fvs számból megállapítani az életképes Fvs-k számát, a WVF(Wbc Viability Factor) paraméterrel (előny a megléte) 6
9 2.5. Megajánlott készülék az fvs differenciálásakor képes megállapítani thrombocyta aggregációt (PltClmp) (előny a megléte)  6
10 2.6. Megajánlott készülék a fvs populáció mérésénél minden esetben 4 féle éretlen fvs sejtpopulációt különít el (band, blast, var limph, IG) (előny a megléte) 6
11 3. Immunkémiai automata I. 0
12 3.1. Teljesítmény: (min 150 - max 400 vizsgálat/óra) (előny a nagyobb) 20
13 3.2. Egyszerre a készülékre felhelyezhető minták száma: (min 100 - max. 200) (előny a nagyobb)  20
14 4. Immunkémiai automata II. 0
15 4.1. Amegajánlottimmunkémiaiautomataalkalmasahelyszínentovábbimodullaltörténőutólagoskapacításbővítésre,melyesetébenbiztosítottazújésameglévőegységekközöttiaut.mintatranszport (előny a megléte)  5
16 4.2. Az automatán mérhető sürgős paraméter (troponin) mérési ideje. (min. 9 - max. 25 perc) (előny a kisebb)  5
17 4.3. A megajánlott készülék egyszer használatos tippel és cup-pal működik - az átszennyezés elkerülése érdekében (előny a megléte)  10
18 4.4. A megajánlott készülék alkalmas az alábbi csontmarkerek szérumból történő mérésére is: D-vitamin, béta-keresztkötés, Osteocalcin, PTH (előny a megléte)  10
19 4.5. A megajánlott készülék alkalmas az Európai Kardiológus Társaság definíciója szerinti (Eur. Heart Journal (2016) 37 (3) 267-315 o. ) high-sensitive troponin meghatározására. (előny a megléte)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 712,5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00007 „Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása"
II.2.14) További információ:
AKbt.54.§értelmében,az eljárásbanrészvételajánlatibiztosítékadásáhozkötött.AzAKrészenként2.000.000,- Ft összegbenajánlatibiztosítékotköteleseknyújtani.Azajánlatibiztosítékteljesíthetőa10032000-01490576-30005156 számúbankszámlárabefizetésselvagyaKbt.54.§(2)bek.szerint.Abefizetéstigazolódokumentumot,garanciavagykötelezvényeredetipéldányátazajánlathozcsatolnikell. IrányadóaKbt.35.§(5)és54.§(1)-(7).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban (valamennyi részben) nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Öntisztázás:
A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Irányadó a Kbt.188. § (4) bekezdése és a Kbt. 188. § (5) bekezdése. A jogerős határozatot az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg kell benyújtani.
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján köteles becsatolni valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot, melyben az alábbi adatok szerepelnek:
- számlavezető pénzügyi intézmény neve és székhelye,
- számlanyitás dátuma,
- a vezetett számla száma,
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évben (24 hónapban) ajánlattevő számláján 15 napon túli sorba állítás előfordult-e és ha igen, milyen összegben. Sorba állítás alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontja szerinti fogalmat érti.
Az Alkr 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm.rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie. Ha az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
Irányadó a Kbt.65.§ 6) bekezdése. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania.
Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69.§ (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az Alkr.19.§(1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására.
Irányadó még a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése és a Kbt. 47. § (2) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évben (24 hónapban), vagy amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két éven belül jött létre, illetve kezdte meg működését, így ettől az időponttól kezdődően az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjáig terjedő időszakban) 15 napon túli sorba állítás előfordult.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt alkalmassági feltételek mind a hat rész tekintetében egységesen irányadóak, azaz amennyiben Ajánlattevő megfelel a P/1. pontban előírt alkalmassági feltételeknek, úgy pénzügyi alkalmassága mind a valamennyi rész tekintetében megállapítható.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Az Alkr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (preanalitikai és/vagy mikrobiológiai labor berendezések eladása és/vagy szállítása) szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
- referenciát adó személy nevét, telefonszámát
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő év, hó, nap szerint),
- a szállítás tárgyát (olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés részenként)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 22.§ (1) bekezdés alapján a szállítások ismertetését a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie. Ha az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania.
Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az Alkr. 21. § szerinti igazolások benyújtását.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolások benyújtására
Irányadó még a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltak.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen, a közbeszerzés tárgyában (preanalitikai és/vagy mikrobiológiai labor berendezések eladása és/vagy szállítása) teljesített szállítási referenciával vagy referenciákkal, amely(n)ek során sor került összesen legalább 7 darab preanalitikai és/vagy mikrobiológiai labor berendezések eladására és/vagy szállítására
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen feladatok elvégzésében vett részt. Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor a saját teljesítést veszi figyelembe. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti teljesített szállításokat veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb kettő, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával igazolható.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt alkalmassági feltételek mind a hat rész tekintetében egységesen irányadóak, azokat elegendő egyszer benyújtani. Amennyiben Ajánlattevő megfelel az M/1. pontokban előírt alkalmassági feltételeknek, úgy műszaki-szakmai alkalmassága valamennyi rész tekintetében megállapítható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződésszerű teljesítést követően egy számla nyújtható be. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Kbt.135.§(1), (4), (6), a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 napon belül. Irányadó az Art., 36/A. §, az Áfatv., az Áht., és vonatkozó rendelkezései.
A kifizetés alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt.135.§(5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint történik.
Szerződés biztosítékai:
- késedelmi kötbér
- meghiúsulási kötbér
A szerződés biztosítékai abban az esetben érvényesíthetők, amennyiben a szerződés-olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős - nem szerződésszerű.
Teljes körű jótállás: 36 hónap. A jótállási kötelezettség a sikeres minőségi átadás-átvétel időpontjában kezdődik.
Előleg igénylésére a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján 30 %-os mértékben van lehetőség. Az előleg elszámolása a végszámlában történik.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/09/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/09/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Juratio Zrt. 1031 Budapest, Monostori út 34.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3)-(6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentum elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elérhető a http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok menü pont alatt.
Az AF-t kiegészítő dokumentum elektronikusan elérhető a fenti címen, illetőleg igény esetén papíralapon személyesen átvehető a JURATIO Zrt. irodájában (1031 Budapest, Monostori út 34.) hétfőtől-csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig. Az AF-t kiegészítő dokumentum papíralapon az ajánlattétel napján 9.00-10.00 óráig áll rendelkezésre. Az AF-t kiegészítő dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell vennie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.) KiegészítőtájékoztatásrairányadóaKbt.56.§-ában foglaltak,az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton.
3.)Aminősítettajánlattevőkhivatalosjegyzékébetörténőfelvételfeltételétképezőminősítésiszempontokhozképestszigorúbbakaminősítésfeltételei.Aszigorúbbminősítésifeltételekaműszaki,szakmaialkalmasságikritériumokat(M/1.pont)érintik.
4.)Azajánlatokértékelésiszempontjarészenkéntalegjobbár-értékarányértékelési szempontja alapjántörténik,a dokumentumban meghatározottak szerint.Abírálati részszempontoknál az adható pontszám:1-10.Abírálatmódszererészenként:azajánlati ár esetébenfordítottarányosítás,atovábbirészszempontokesetébenpontkiosztás,illetve arányosítás a dokumentációban részletezettek szerint.
5.)A szakmai ajánlat az ajánlati dokumentum elektronikus (szerkeszthető,doc-) formátumban kiadott mellékletében foglalt paraméterek betartásával, a dokumentumban és az ajánlati felhívásban meghatározott szempontok szerint készítendő el. Az előírt műszaki követelmények,valamint a lényeges paraméterek minimális szintjét az ajánlott termékeknek el kell érniük. Ennek való megfelelőséget az ajánlattevőnek az általa ajánlottberendezésrevonatkozóanvalamennyielőírtfunkcióésszámszerűparaméterismertetésévelkelltanúsítania.Nemelegendőaszakmaiajánlatbanaz„igen”megjegyzés,aszakmaiajánlatotazajánlotttermékparamétereivelkitöltvekellbenyújtani.Azajánlatbancsakúj,azaznemhasználtésnemdemokészülék,termékajánlható.Aszakmaiajánlattartalmazzaazajánlotttermékéstartozékaipontosgyártóját,típusát,darabszámát.
6.)Az ajánlathoz csatolni kell:
- felolvasólapot a Kbt.68.§ (4) bekezdés szerint;
- eredeti nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (2) és nyilatkozatát a (4) bekezdéseire vonatkozóan;
- nyilatkozatot a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);
- ajánlattevő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban:EEKD )foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében;
- kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet/személy igyénybevétele esetén csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell);
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
7.) Ajánlatkérő az adott eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
8. ) Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban megjelölt két hónapon 60 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
1. részre vonatkozó II.2.5. pont folytatása:
15. Automata mikrobiológiai leoltó és minta előkészítő rendszer
15.1. Inokulálási eljárás fémkaccsal (előny a megléte) 10
15.2. Inokulátum mennyiség változtatható(előny a megléte) 10
15.3. Automatikus antibiotikum korong adagoló rezisztencia vizsgálathoz(előny a megléte) 10
15.4. Gram kenet automatikus vonalkóddal történő címkézése és ellenőrzése (előny a megléte) 10
16. Automata mikrobiológiai tömegspektrometriás (MS) identifikáló rendszer
16.1. Egyszerre felhelyezhető minták száma (min. 100 - max 200 db) (előny a több) 20
16.2. Felhasználásra kész reagensek (előny a megléte) 20
17. Mycobacterium tesztelő rendszer
17.1. Mycobacterium kimutatás elve fluoreszcencia alapján (előny a megléte) 20
17.2. Egyszerre tesztelhető minták száma (min. 900 -max 1500 minta) (előny a nagyobb) 20
18. Mikrobiológiai termosztát
18.1. 140 °C-os sterilitási program (előny a megléte) 20
18.2. Állítható légkeverés 0-100 %-ig (természetes és mechanikai légáramlás) (előny a megléte) 20
19. CO2 termosztát
19.1. A készülék aljába integrált párásító tálca (nem kivehető) leeresztő csappal (előny a megléte) 20
19.2. Beépített 180 C°-os önsterilező rendszer (előny a megléte) 20
20. Automata Gram festő készülék
20.1. Egy ciklusban megfestett lemezek száma (min. 12 - max. 36 lemez) (előny a több) 20
20.2. A készüléken citocentrifuga rotor használható (előny a megléte) 20
6. részre vonatkozó II.2.5. pont folytatása:
11. Mintakezelő és szortírozó automata
11.1. Szortírozó teljesítmény (min. 1000 - max 2000 minta/óra) (előny a nagyobb) 20
11.2. Bemeneti egység induló kapacitása min. 200 - max 400 primer cső (előny a nagyobb) 10
11.3. Aliquot készítés teljesítménye min. 400 -max 600 cső/óra (előny a nagyobb) 10
12. Vizelet automata
12.1. A megajánlott vizeletcsík automata kapacitása ( min. 200 -max. 250 minta/óra) (előny a több) 20
12.2. A megajánlott vizeletüledék automata kapacitása (min. 100 - max. 130 minta/óra) (előny a több) 20
III.2.2.pont folytatása:
Késedelmes fizetés esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
A mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás, támogatás mértéke: 100,00000 %
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák