Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.07.28.
Iktatószám:10694/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1., 3/1. hrsz., 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5., 2716. hrsz., 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32., 739. hrsz.;9400 Sopron, Győri u. 15.5729/6. hrsz., 9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4., 4127/5 hrsz., 8200 Veszprém, Kórház u. 1., 5083. hrsz.;2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., 5737/8. hrsz., 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., 8404. hrsz., 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., 2302. hrsz.;6500 Baja, Rókus u.10., 3509 hrsz., 5000 Szolnok, Tószegi út 21., 5872/5. hrsz., 6000 Kecskemét, Nyíri út 38., 2385/19. hrsz.;4400 Nyíregyháza, Szt. István út 68. 3503/1 hrsz, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4 2488/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.09.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://eljarasok.csendesconsulting.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Csendes Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Nádor tér 5-6. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kaffka Diána
Telefon: +36 703223727
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Csendes Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József Nádor tér 5-6. 3. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Kaffka Diána
Telefon: +36 703223727
E-mail: kozbeszerzes@csendesconsulting.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás beszerzése az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szolgáltatás beszerzése
Az egészségügyi intézmény fogalom meghatározása: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontja szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés alapján tervezési szolgáltatás beszerzése a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház vonatkozásában
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71251000-2
További tárgyak:71242000-6
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223, HU222, HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1., 3/1. hrsz., 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5., 2716. hrsz., 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32., 739. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata valamennyi építési helyszín esetében: a) tervezéshez szükséges minden nemű alapadat beszerzése, felmérése; felmérési dokumentációk készítése a felújítással érintett szakterülethez kapcsolódóan (építészet, épületgépészet, elektromos hálózat, gyengeáramú hálózat, tűzoltó hálózat) fényképes dokumentációk készítése; ajánlatkérő igényeinek részletes műszaki feltárása tervkészítés előtt és annak előrehaladása során; végleges tervezési program egyeztetése ajánlatkérővel és annak elkészítése; az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki, technológiai dokumentáció elkészítése; vázlatterv készítése; minden egyéb, szükséges szakvélemény, dokumentum beszerzése, elkészítése; engedélyezési szintű tervdokumentáció / engedélyezési tervdokumentáció elkészítése Zala Megyei Szent Rafael Kórház (ZMSZRK) műtő építés esetében; kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban) elkészítése; árazatlan és árazott költségvetési kiírás elkészítése; tervezői művezetés; a műszaki leírásban meghatározott közbeszerzési eljárások bonyolítása során közreműködés; ajánlatkérői igényekhez igazítottan szükségessé váló a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos feladatok elvégzése. Az építésügyi hatósági eljárásban való részvétel.
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, 1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
A ZMSZRK esetében a nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes alapterület:177 m2
A szükséges átalakítási, felújítási munkák belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok kialakítása); gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzeti WC-k, kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése a kórtermekbe (O2, vákuum); padlóburkolatok cseréje; helyiségek kifestése; kórtermi ajtók beépítése; szükség szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram).
A ZMSZRK esetében az építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes alapterület: 205m2. A bővítés során meg kell tervezni a műtő bővítés építészeti kivitelezését; a gépészeti (vízbekötések, szennyvíz elvezetések), elektromos rendszer (erős és gyenge áram/, orvosi gáz rendszer, vákuum rendszer, légkezelő rendszer) kivitelezést; a lapos-tetőre telepített jelenlegi légtechnikai berendezések áttelepítését; a műtőblokk jelenlegi légkezelését ellátó berendezések kapacitásának átalakítását, szükség esetén új légkezelő berendezés beépítését; az új épületrész integrálását a jelenlegi tűzjelző és épületfelügyeleti rendszerbe.
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház esetében a nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes alapterület: 529,11m2. A szükséges felújítási munkák: 30 ágyas egység kialakítása, 10 ágyas egység kialakítása, 10 műtő és kiszolgáló helyiségeinek a kialakítása.
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház esetében a nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes alapterület:451m2. A szükséges felújítási munkák:2. emelet Fül-orr-gégészeti műtőblokk: műtő átalakítás, felújítás; Dél-keleti épületszárny 2. emelet egy része: 4db 2 ágyas fürdőszobás kórterem +1 db 1 ágyas akadálymentes kórterem +1db adminisztrációs helyiség átalakítás, felújítás. A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M/2.1) pontjában bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) 10
2 A felhívás III.1.3. M/2.1) pontjában bemutatott szakember rendelkezik egészségügyi intézményi épülettel kapcsolatos (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalattal 5
3 A felhívás III.1.3. M/2.2) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
4 A felhívás III.1.3. M/2.3) pontjában bemutatott szakember, (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
5 A felhívás III.1.3. M/2.4) pontjában bemutatott szakember, (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
6 A felhívás III.1.3. M/2.4) pontjában bemutatott szakember rendelkezik egészségügyi intézményi épülettel kapcsolatos (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalattal 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00004
II.2.14) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. Építészeti és műszaki tervezési felelősségbiztosítás legalább 9,7 m Ft/káresemény, legalább 19,4 m Ft/év. Kbt.134.§(2) biztosíték: nettó tervezési díj 5 %-a, az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.134.§(5) szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés alapján tervezési szolgáltatás beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Csolnoky Ferenc Kórház vonatkozásában
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71251000-2
További tárgyak:71242000-6
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221, HU213 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri u. 15.5729/6. hrsz., 9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4., 4127/5 hrsz., 8200 Veszprém, Kórház u. 1., 5083. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata tervezési feladatok ellátása az alábbi helyszíneken:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe 375 m2. A felújítás során a betegszobák és az ellátó helyiségek felújítása valósul meg: padlóburkolat cseréje, 1 napos betegellátó osztályon nővérpult készítése és elhelyezése, nőgyógyászati satelite műtőhöz betegút és a műtői személyzet útjának szétválasztása, központi betegfelvétel és adminisztrációs helyiség kialakítása, szükség esetén kórtermek festése, mázolása, a fürdőhelyiségek teljeskörű felújítása.
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe 802 m2. „A” épület 6. emeletén kialakításra kerül két műtőteremből álló blokk, valamint a kórtermek és kiszolgáló helyiségek felújítására kerül sor: 2db műtő + kiegészítő helyiségek: 300 m2, 2db kétágyas kórterem: 40 m2, 2 db négyágyas kórterem: (ez a terület felújított, minimális felújítási igénye van) 72 m2, orvosi szoba, vizsgálók, iroda, mellékhelyiségek, előterek 336 m2, lépcsőház + lift előtér: 54 m2.
Csolnoky Ferenc Kórház,
A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe 498 m2. Az elkülönített egység létrehozásához az alaprajzi elrendezés lényegi megváltoztatása nem szükséges. A felújítás során a betegszobák és az ellátó helyiségek felújítása valósul meg.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő feladata valamennyi építési helyszín esetében: a)a) Tervezéshez szükséges minden nemű alapadat beszerzése, felmérése. Felmérési dokumentációk készítése a felújítással érintett szakterülethez kapcsolódóan (építészet, épületgépészet, elektromos hálózat, gyengeáramú hálózat, tűzoltó hálózat) fényképes dokumentációk készítése; Ajánlatkérő igényeinek részletes műszaki feltárása tervkészítés előtt és annak előrehaladása során; Végleges tervezési program egyeztetése Ajánlatkérővel és annak elkészítése; Az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki, technológiai dokumentáció elkészítése; Vázlatterv készítése; Minden egyéb, szükséges szakvélemény, dokumentum beszerzése, elkészítése; Engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése; Kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban) elkészítése; Árazatlan költségvetési kiírás és árazott költségvetési kiírás elkészítése; Tervezői művezetés; A műszaki leírásban meghatározott közbeszerzési eljárások bonyolítása során közreműködés; Ajánlatkérői igényekhez igazítottan szükségessé váló, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos feladatok elvégzése.
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, 1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Teljesítési részhatáridők:
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Csolnoky Ferenc Kórház vonatkozásában Felmérési tervdokumentáció: szerződéskötéstől 20 nap, engedélyezési szintű tervdokumentáció: szerződéskötéstől 60 nap, kiviteli tervdokumentáció: szerződéskötéstől 130 nap, tervezői művezetés az építési munkák megkezdésétől a sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás lezárásáig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M/2.1) pontjában bemutatott szakember, szakmai többlet tapasztalata (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) 10
2 A felhívás III.1.3. M/2.1) pontjában bemutatott szakember rendelkezik egészségügyi intézményi épülettel kapcsolatos (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalattal 5
3 A felhívás III.1.3. M/2.2) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
4 A felhívás III.1.3. M/2.3) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
5 A felhívás III.1.3. M/2.4) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
6 A felhívás III.1.3. M/2.4) pontjában bemutatott szakember rendelkezik egészségügyi intézményi épülettel kapcsolatos (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalattal 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00004
II.2.14) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. Építészeti és műszaki tervezési felelősségbiztosítás legalább 9,4 m Ft/káresemény, legalább 18,8 m Ft/év. Kbt.134.§(2) biztosíték: nettó tervezési díj 5 %-a, az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.134.§(5) szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés alapján tervezési szolgáltatás beszerzése a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a Szent Borbála Kórház és Szent Lázár Megyei Kórház vonatkozásában
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71251000-2
További tárgyak:71242000-6
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212, HU211, HU313 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., 5737/8. hrsz., 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3., 8404. hrsz., 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., 2302. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata valamennyi építési helyszín esetében az alábbiakban felsorolt dokumentumok elkészítése: a) Tervezéshez szükséges minden nemű alapadat beszerzése, felmérése. Felmérési dokumentációk készítése a felújítással érintett szakterülethez kapcsolódóan (építészet, épületgépészet, elektromos hálózat, gyengeáramú hálózat, tűzoltó hálózat) fényképes dokumentációk készítése; Ajánlatkérő igényeinek részletes műszaki feltárása tervkészítés előtt és annak előrehaladása során; Végleges tervezési program egyeztetése Ajánlatkérővel és annak elkészítése; Az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki, technológiai dokumentáció elkészítése; Vázlatterv készítése; Minden egyéb, szükséges szakvélemény, dokumentum beszerzése, elkészítése; Engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése; Kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban) elkészítése; Árazatlan költségvetési kiírás és árazott költségvetési kiírás elkészítése; Tervezői művezetés; A műszaki leírásban meghatározott közbeszerzési eljárások bonyolítása során közreműködés; Ajánlatkérői igényekhez igazítottan szükségessé váló, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos feladatok elvégzése.
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, 1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Szent Borbála Kórház: A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe: 549 m2. Az egynapos sebészet fejlesztése az „L” ép IV. emelet, jobb szárnyában található Onkológiai O. átalakításával valósul meg. Felújítási munkák: kórtermek festése, mázolása, a fürdőhelyiségek szükség szerinti felújítása, IV. emelet fölötti terasz szigetelésdiagnosztikai vizsgálata.
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház: A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe: 966 m2. Az egynapos sebészet fejlesztés a Szülészet- Nőgyógyászat- Csecsemő és Gyermeko. / „B” ép 3. szintjén valósul meg, ahol a műtők és kiszolgáló helyiségei (3+1 műtő) 611 m² + kórtermek (8 db kórterem) 228 m2 + orvosi szobák, vizsgáló, kezelő, nővérállás 127 m² (7 darab) kapnak helyet. Fejlesztés tárgya: 3. szint műtők és kórtermek mobília és belsőépítészeti átalakítása, kórtermek: belsőépítészeti felújítás és átalakítás.
Szent Lázár Megyei Kórház: A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe 300 m2. Az egynapos sebészet fejlesztése az intézmény Rendelőintézetének, északi szárnyának 3. emeletén valósul meg 2 új műtő és kiszolgáló helyiségek, valamint 8 ágyas fektető részleg kialakításával. A felújítás során szükséges munkák: belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok kialakítása), gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása /beteg és személyzeti WC-k, kézmosók, szükség esetén fürdők/, orvosi gázrendszer kiépítése, padlóburkolatok cseréje, helyiségek kifestése, szükség szerinti elektromos átépítések.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Teljesítési részhatáridők: felmérési tervdokumentáció: szerződéskötéstől 20 nap, engedélyezési szintű tervdokumentáció: szerződéskötéstől 60 nap, kiviteli tervdokumentáció: szerződéskötéstől 130 nap, tervezői művezetés az építési munkák megkezdésétől a sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás lezárásáig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M/2.1) pontjában bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) 10
2 A felhívás III.1.3. M/2.1) pontjában bemutatott szakember rendelkezik egészségügyi intézményi épülettel kapcsolatos (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalattal 5
3 A felhívás III.1.3. M/2.2) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalata 10
4 A felhívás III.1.3. M/2.3) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
5 A felhívás III.1.3. M/2.4) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
6 A felhívás III.1.3. M/2.4) pontjában bemutatott szakember rendelkezik egészségügyi intézményi épülettel kapcsolatos (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalattal 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00004
II.2.14) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. Építészeti és műszaki tervezési felelősségbiztosítás legalább 9,85 m Ft/káresemény, legalább 19,7 m Ft/év. Kbt.134.§(2) biztosíték: nettó tervezési díj 5 %-a, az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.134.§(5) szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés alapján tervezési szolgáltatás beszerzése a Bajai Szent Rókus Kórház, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet és a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Or
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71251000-2
További tárgyak:71242000-6
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU322 A teljesítés fő helyszíne: 6500 Baja, Rókus u.10., 3509 hrsz., 5000 Szolnok, Tószegi út 21., 5872/5. hrsz., 6000 Kecskemét, Nyíri út 38., 2385/19. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata tervezési feladatok ellátása az alábbi helyszíneken: Bajai Szent Rókus Kórház: A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe 191,96m2. A fejlesztés tárgya a 3db kórteremmel már működő egynapos sebészeti osztály további 1db 4 férőhelyes kórteremmel való bővítése.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet (JNkSZMK) : A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe 726,6m2. A fejlesztés tárgya a meglévő műtő átalakítása, valamint fektető osztály kialakítása, mely összesen 8 db kórterem átalakításával történik.
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (BkMK): Az építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes területe 2430m2. Az egynapos sebészet fejlesztése egy új egynapos sebészeti épület felépítésével valósul meg. A megvalósítandó projekt elemei: 1db 2 szintes épület (3 műtő, 38 ágy), összesen mintegy nettó 2340m2, összekötő folyosó nettó 90m2, utak, parkolók, járdák építése kb. 1000m2, közműépítés, parkrendezés.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Teljesítési részhatáridők: Bajai Szent Rókus Kórház, a JNkSZMK: felmérési tervdokumentáció szerződéskötéstől 20 nap, engedélyes szintű tervdokumentáció szerződéskötéstől 60 nap, kiviteli tervdokumentáció szerződéskötéstől 130 nap, tervezői művezetés az építési munkák megkezdésétől a sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás lezárásáig.
BkMK: Vázlatterv elkészítése: szerződéskötéstől 30 nap, engedélyezési tervdokumentáció: szerződéskötéstől 90 nap, kiviteli tervdokumentáció: szerződéskötéstől 180 nap, tervezői művezetés az építési munkák megkezdésétől a sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás lezárásáig.

Nyertes ajánlattevő feladata valamennyi építési helyszín esetében az alábbiakban felsorolt dokumentumok elkészítése: a) Tervezéshez szükséges minden nemű alapadat beszerzése, felmérése. Felmérési dokumentációk készítése a felújítással érintett szakterülethez kapcsolódóan (építészet, épületgépészet, elektromos hálózat, gyengeáramú hálózat, tűzoltó hálózat) fényképes dokumentációk készítése; Ajánlatkérő igényeinek részletes műszaki feltárása tervkészítés előtt és annak előrehaladása során; Végleges tervezési program egyeztetése Ajánlatkérővel és annak elkészítése; Az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki, technológiai dokumentáció elkészítése; Vázlatterv készítése; Minden egyéb, szükséges szakvélemény, dokumentum beszerzése, elkészítése; Engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése/ Engedélyezési tervdokumentáció BkMK vonatkozásában; Kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban) elkészítése; Árazatlan költségvetési kiírás és árazott költségvetési kiírás elkészítése; Tervezési művezetés; A műszaki leírásban meghatározott közbeszerzési eljárások bonyolítása során közreműködés; Ajánlatkérői igényekhez igazítottan szükségessé váló, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos feladatok elvégzése; Az építésügyi hatósági eljárásban való részvétel.
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, 1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M/2.1) pontjában bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) 10
2 A felhívás III.1.3. M/2.1) pontjában bemutatott szakember rendelkezik egészségügyi intézményi épülettel kapcsolatos (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalattal 5
3 A felhívás III.1.3. M/2.2) pontjában bemutatott szakember, (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
4 A felhívás III.1.3. M/2.3) pontjában bemutatott szakember, (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
5 A felhívás III.1.3. M/2.4) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
6 A felhívás III.1.3. M/2.4) pontjában bemutatott szakember rendelkezik egészségügyi intézményi épülettel kapcsolatos (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalattal 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00004
II.2.14) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. Építészeti és műszaki tervezési felelősségbiztosítás legalább 27,7 m Ft/káresemény, legalább 55,4 m Ft/év. Kbt.134.§(2) biztosíték: nettó tervezési díj 5 %-a, az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.134.§(5) szerint.

II.2.1)
Elnevezés: 2Tervezési szerződés alapján tervezési szolgáltatás beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemei Oktatókórház, Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza és Mátészalka telephely vonatkoz
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71251000-2
További tárgyak:71242000-6
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71247000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323, HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Szt. István út 68. 3503/1 hrsz, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4 2488/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat ellátása: SZSZB Megyei Kórházak és Egyetemei Oktatókórház Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes terület: 451m2. 2db műtő kerül kialakításra, a szeptikus műtő és aszeptikus műtő kialakítása tartalmazza: a meglévő kubaturában történő felújítási munkákat. Az ápolási egység kivitelezése során egy 10 ágyból álló fekvő rész kerül kialakításra 370 m2en.
Mátészalka telephely A nem építési engedély köteles tevékenységgel érintett tervezés összes terület: 447m2. 1db új műtő kerül kialakításra. Munkálatok: a vezetőképes PVC padlóburkolat készítése, a fali csempeburkolatot (mennyezetig), a szükséges aljzatolási és felületképzési munkálatokat, automata ajtók beépítése, épületgépészeti szerelvények felszerelése a bemosakodóban, steril légtechnika kiépítése, leválasztott elektromos hálózat építése, sugárvédelem kiépítése, statívok részére alapkiépítés, állmennyezet készítése is a munkafolyamat része. 8 ágyból álló fekvő rész kialakítása 225 m2-en. Kiszolgáló egységek és orvosi szobák kialakítása kb. 150 m2en.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Teljesítési részhatáridők: SZSZB Megyei Kórházak és Egyetemei Oktatókórház Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza és Mátészalka telephely: Felmérési tervdokumentáció szerződéskötéstől 20 nap, engedélyezési szintű tervdokumentáció szerződéskötéstől 60 nap, kiviteli tervdokumentáció a szerződéskötéstől 130 nap, tervezési művezetés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
Nyertes ajánlattevő feladata valamennyi építési helyszín esetében az alábbiakban felsorolt dokumentumok elkészítése: a) Tervezéshez szükséges minden nemű alapadat beszerzése, felmérése. Felmérési dokumentációk készítése a felújítással érintett szakterülethez kapcsolódóan (építészet, épületgépészet, elektromos hálózat, gyengeáramú hálózat, tűzoltó hálózat) fényképes dokumentációk készítése; Ajánlatkérő igényeinek részletes műszaki feltárása tervkészítés előtt és annak előrehaladása során; Végleges tervezési program egyeztetése Ajánlatkérővel és annak elkészítése; Az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki, technológiai dokumentáció elkészítése; Vázlatterv készítése; Minden egyéb, szükséges szakvélemény, dokumentum beszerzése, elkészítése; Engedélyezési szintű tervdokumentáció elkészítése; Kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban) elkészítése; Árazatlan költségvetési kiírás és árazott költségvetési kiírás elkészítése; Tervezői művezetés; A műszaki leírásban meghatározott közbeszerzési eljárások bonyolítása során közreműködés; Ajánlatkérői igényekhez igazítottan szükségessé váló, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos feladatok elvégzése.
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, 1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M/2.1) pontjában bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) 10
2 A felhívás III.1.3. M/2.1) pontjában bemutatott szakember rendelkezik egészségügyi intézményi épülettel kapcsolatos (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalattal 5
3 A felhívás III.1.3. M/2.2) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
4 A felhívás III.1.3. M/2.3) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
5 A felhívás III.1.3. M/2.4) pontjában bemutatott szakember (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) többlet tapasztalata 10
6 A felhívás III.1.3. M/2.4) pontjában bemutatott szakember rendelkezik egészségügyi intézményi épülettel kapcsolatos (lásd közbeszerzési dokumentumok 12. pont) tapasztalattal 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00004
II.2.14) További információ:
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. Építészeti és műszaki tervezési felelősségbiztosítás legalább 6,1 m Ft/káresemény, legalább 12,2 m Ft/év. Kbt.134.§(2) biztosíték: nettó tervezési díj 5 %-a, az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.134.§(5) szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet (továbbiakban Kr.) 1.§(1)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4)bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§, 10.§, 12.§-16.§ szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §). A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál. Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Ajánlattevőnek előzetesen az EEKD IV. részének alfa pontjának kitöltésével kell igazolnia alkalmasságát. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásban ellenőrzi, valamint a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolnia ajánlattevőnek.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) az ajánlatához csatolnia kell a Kr. 1.§(1)bek.e szerinti, kitöltött EEKD-t.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 19. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6) - (8), (11) és Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
P1. Ajánlattevő csatolja a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi közbeszerzési rész esetében valamennyi pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak - hogy a jelen felhívás feladása napján fennálló pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e. A nyilatkozat keltezése nem lehet régebbi jelen felhívás feladásánál. A már megszűnt számlák vonatkozásában a pénzügyi intézménynek nem kell nyilatkoznia.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell valamennyi az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben fennálló pénzforgalmi számlájáról és arról, hogy az egyes számláit mely pénzügyi intézmények vezetik továbbá arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet vagy vezetett részére az eljárást megindító felhívás feladása napján fennálló pénzforgalmi számlát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi közbeszerzési rész esetében, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik, a jelen felhívás feladása napján fennálló pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Sorba állítás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.
A Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - a P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadóak még a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M1. Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja és a Kr. 21. § (3a) bek. alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben teljesített, a közbeszerzés tárgyából származó legjelentősebb szolgáltatás nyújtására vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a bemutatott szakemberekkel milyen jogviszonyban áll, továbbá szerepeltetni kell egy összesítő táblázatot a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében legalább az alábbi tartalommal: szakember neve, képzettsége/végzettsége, releváns szakmai gyakorlat időtartama (év/hó/nap), kamarai nyilvántartási száma. Csatolni kell a szakemberek gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratok másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó/nap) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a felhívásban előírt M.2. alkalmassági feltétel egyes pontjaiban meghatározott releváns tapasztalatokat. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő elfogadja az érvényes - és nem szüneteltetett és nem felfüggesztett - névjegyzékbe vételt is az M2. pont vonatkozásában. Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi teljesítésben is részt vett, az egyes teljesítések során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több teljesítésben is részt vett.
Az M/2. pont szerint bemutatott szakemberek más alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatható. Részenként legalább 3 különböző szakember bemutatását írja elő Ajánlatkérő. Az M/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, valamint elegendő az is, ha közülük egy megfelel. Az M/2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, valamint elegendő az is, ha közülük egy megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik közbeszerzési részenként külön-külön a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben, legalább 1 darab közbeszerzés tárgya szerinti, szerződésszerűen teljesített (engedélyes és/vagy kiviteli tervezési szolgáltatás nyújtása) referenciával, a referencia tárgyát képező épület (Étv.2.§10) bruttó alapterülete az 1. rész esetében legalább 1000m2, a 2. rész esetében legalább 1250m2, a 3. rész esetében legalább 1300 m2, a 4. rész esetében legalább 2500m2, 5. rész esetében legalább 650m2. Amennyiben ajánlattevő egyszerre több közbeszerzési részre is kíván ajánlatot tenni, úgy alkalmas az ajánlattevő, ha a megpályázni kívánt részek közül a legmagasabb mennyiségi követelménynek megfelel.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni részenként külön-külön
M/2.1) 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet I. melléklet I/2. rész pontjában (266/2013.) meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői, vagy azzal egyenértékű jogosultság (É/korábban É1) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő építészeti tervezési szakterületre vonatkozó végzettséggel és építészeti tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakembert;
M/2.2. 1 fő, a 266/2013.-ban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői, vagy azzal egyenértékű jogosultság (T) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó végzettséggel és tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakembert;
M/2.3. 1 fő, a 266/2013.-ban meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői, vagy azzal egyenértékű jogosultság (V) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó végzettséggel és építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakembert;
M/2.4. 1 fő, a 266/2013.-ban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervezői, vagy azzal egyenértékű jogosultság (G) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó végzettséggel és építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakembert.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1997. évi LXXVIII. törvény, 7/2006. (V.24.) TNM rendelet, 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet, 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, 322/2015 (X.30.) Korm.rendelet, 2015. évi LVII. törvény, 253/1997. (XII. 20.) Korm.rendelet, 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján történik: Kbt. 135. § (1), (5) (6) (11) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 2003. évi XCII. törvény 36./A §. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Fedezet azEFOP-2.2.0-16-2016-00004 projekt alapján, intenzitás: 100%. A finanszírozás módja: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti úgynevezett utófinanszírozás. Kötbér: késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó tervezési díj 1%a/nap, kötbérmaximum: 20%, hibás teljesítés: az adott részteljesítés nettó díjának 10 %-a, teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: 20%. A részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/09/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Csendes Consulting Kft., 1051 Budapest, József Nádor tér 5-6. 3. em.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A II.1.5) pontban feltüntetett szám a felhívás feladásához szükséges technikai szám, nincs valós információ tartalma. Valamennyi rész:Az értékelési szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-10 pont. Pontszámok kiosztásának módszere: 1, 3-5. részszempont: egyenes arányosítás. 2. és 6. részszempont: pontkiosztás (igen/nem) 7. értékelési részszempont: fordított arányosítás. Kbt.77.§(1) szerint legkedvezőbb szint 1-6. értékelési részszempont: 60 hónap. Az értékelés rendszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok (KD) tartalmazzák. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. AK nem ír elő ajánlati biztosítékot. AK nem teszi lehetővé, és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35§-ában foglalt feltételek irányadók. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2., III.1.3. A KD elérhető az I.3) pont szerinti oldalon. A KD Kbt.57§(2)bek. szerinti letöltését az ajánlattevőnek (AT) cégszerűen aláírt nyilatkozat AK részére történő megküldésével (faxon +36 17002293 vagy e-mail-en kozbeszerzes@csendesconsuling.hu) kell igazolnia. A nyilatkozatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig kell az AK rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az AK a kiegészítő tájékoztatást a KD-t letöltő AT-nek megküldhesse. Az eljárásban a közép-európai idő az irányadó. A Kbt. 47§(2)bek. alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.Az ajánlat Kbt.68§(2)bek. szerint benyújtott egy eredeti papír alapú példányának a Kbt.66§(2)bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia részenként. AT-nek (közös ATk-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell részenként Kbt.66.§(5)(6) szerint, Kbt.66.§(6) esetében nemlegesen is. AT-nek (közös ATk-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(4)tekintetében. AK előírja a 322/2015.(X. 30.)Korm.rendelet 8.§(2) szerinti névjegyzékében szereplést. A felelősségbiztosítás szerződéskötéskor történő rendelkezésre állásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
1. rész Teljesítési részhatáridők: Zala Megyei Szent Rafael Kórház Felmérési tervdokumentáció szerződéskötéstől 25 nap, engedélyezési (SBO épület műtő kialakítás) és engedélyes szintű tervdokumentáció („A” Hotel főépület - osztály kialakítás) tervdokumentáció szerződéskötéstől 90 nap, kiviteli tervdokumentáció szerződéskötéstől 180 nap, tervezői művezetés az építési munkák megkezdésétől a sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás lezárásáig. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Felmérési tervdokumentáció szerződéskötéstől 20 nap, engedélyes szintű tervdokumentáció szerződéskötéstől 60 nap, kiviteli tervdokumentáció szerződéskötéstől 130 nap, tervezői művezetés az építési munkák megkezdésétől a sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás lezárásáig.
Valamennyi rész esetében: Jelen szerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 27 hónap, de legkésőbb a projekt fizikai befejezésének napja (várhatóan: 2020. január 5.), a fizikai befejezés időpontjának módosítása esetén legkésőbb a módosított időpont vagy ha jogerős használatba vételi engedély/ egyéb esetekben a szükséges szakhatósági engedélyek kiadása későbbi, akkor a jogerős használatba vételi engedély/ szakhatósági engedélyek kiadásáig tart.
Közhasználatú építmény: 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2. § 9. pont szerinti definíció.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák