Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/120
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.06.25.
Iktatószám:10694/2018
CPV Kód:44611600-2
Ajánlatkérő:Felcsút Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Felcsút Község belterülete: A község DK-i részén, a 811. sz. közút mellett lévő, a 2000-es évek elején épült tározó területe.;Felcsút Község belterülete: A Csóka utcának a Kossuth L. utca és a Temető utca közötti szakasza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felcsút Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16382
Postai cím: Fő út 75.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros László alpolgármester
Telefon: +36 22594036
E-mail: titkarsag@felcsut.hu
Fax: +36 22253481
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.felcsut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.felcsut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44611600-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „Felcsúton meglévő árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciójára a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44611600-2
További tárgyak:71320000-7
71322000-1
77211400-6
45110000-1
45261400-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Felcsút Község belterülete:
A község DK-i részén, a 811. sz. közút mellett lévő, a 2000-es évek elején épült tározó területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Felcsúton meglévő árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciójára a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Elvégzendő feladatok:
I. ütem:
# engedélyezési terv (geodéziai felmérés és talajmechanikai feltárással)
# hatósági eljárási díjak és illetékek
# művelési ág módosításhoz kapcsolódó költségek
# tulajdoni lapok
# kiviteli terv készítés
# tározó tér szigetelése kompletten
# hordalékfogó mederszakasz a befolyásnál
# drénrendszer kiépítése a háttérvizek elvezetésére, 300m
# vízmércelap beszerzése, felszerelése (150 cm)
# fásítás a szigeten
# vízjogi üzemeltetési engedély, megvalósulási terv
A fenti mennyiségek az indikatív terv alapján kalkulált mennyiségek.
A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 program, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására.

II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „Felcsúti Csóka utca vízrendezésére a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232130-2
További tárgyak:71320000-7
71322000-1
77211400-6
45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Felcsút Község belterülete:
A Csóka utcának a Kossuth L. utca és a Temető utca közötti szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Felcsúti Csóka utca vízrendezésére a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Elvégzendő feladatok:
II. ütem:
engedélyezési terv (geodéziai felmérés, talajmechanikai feltárás, humuszmentési terv, közműegyeztetés) 1 db
hatósági eljárási díjak és illetékek 1 db
tulajdoni lapok 19 db
területvásárlás 10 db
kiviteli terv készítés 1 db
1-0-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (övárok, 114 m) 228 m3
1-1-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (folyóka, 200 m) 100 m3
1-0-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (levezető ág, 245 m) 245 m3
2-0-0 jelű ág földmunkája, 500 m-en belűli elszállítással (övárok, 670 m) 1 340 m3
hordalékfogó lezáró fogakkal 2 db
DN 50 csőáteresz (8+22+12 m) 42 m
mederlap burkolat, betonba rakva, két sor magasan 268 m2
fásítás 261 db
folyókaelem, betonba rakva 200 m
közműkiváltás 4 db
vízjogi üzemeltetési engedély, megvalósulási terv 1 db
A fenti mennyiségek a megrendelői követelmények alapján készült tájékoztató mennyiségek.
A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15 program, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7369 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a „Felcsúton meglévő árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciójára a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 303715377
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66510611
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 149503000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44611600-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
További tárgyak:71322000-1
77211400-6
45110000-1
45261400-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Felcsút Község belterülete:
A község DK-i részén, a 811. sz. közút mellett lévő, a 2000-es évek elején épült tározó területe: Hrsz: 02/3; 02/4; 08; 09/16; 09/17.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Felcsúton meglévő árvízcsúcs csökkentő tározó rekonstrukciójára a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére Felcsúton (I. és II. ütem) TOP-2.1.3-15-FE1 pályázati forrásból”
Elvégzendő feladatok:
I. ütem:
# engedélyezési terv (geodéziai felmérés és talajmechanikai feltárással)
# hatósági eljárási díjak és illetékek
# művelési ág módosításhoz kapcsolódó költségek
# tulajdoni lapok
# kiviteli terv készítés
# tározó tér szigetelése kompletten
# hordalékfogó mederszakasz a befolyásnál
# drénrendszer kiépítése a háttérvizek elvezetésére, 300m
# vízmércelap beszerzése, felszerelése (150 cm)
# fásítás a szigeten
# vízjogi üzemeltetési engedély, megvalósulási terv
A fenti mennyiségek az indikatív terv alapján kalkulált mennyiségek.
A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 148902000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz-és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi u. 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: HU
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 303715377
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66510611
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/05/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:
2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE
Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.
Vállalkozói díj (szerződéses ár) :
nettó 149.503.000 HUF + ÁFA

azaz nettó száznegyvenkilencmillió-ötszázháromezer HUF + ÁFA, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.

Jelen 1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE
Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.
Vállalkozói díj (szerződéses ár) :
nettó 148.902.000 HUF + ÁFA
azaz nettó száznegyvennyolcmillió-kilencszázkettőezer HUF + ÁFA, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.
Ajánlati ár bontása táblázatból az alábbi tételek kerülnek ki:
hatósági eljárási díjak és illetékek nettó 360 000
művelési ág módosításhoz kapcsolódó költségek nettó 220 000
tulajdoni lapok nettó 21 000
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A projekt megvalósítása során a hatósági díjak engedélyes általi megfizetése célszerűbb megoldásnak bizonyult, mint a Vállalkozó általi megfizetése.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 149503000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 148902000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben