Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/129
Beszerzés tárgya: Nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.07.27.
Iktatószám: 10782/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Vasas Sport Club
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: AK18741
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
Telefon: +36 13294074
E-mail: m.toth@vasassc.hu
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: egyesület
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Kézilabda csarnok felújítása és kiszolgáló fejépület átalakítása, bővítése a Vasas Sport Club részére tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Kézilabda csarnok felújítása és kiszolgáló fejépület átalakítása, bővítése a Vasas Sport Club részére tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1199987394 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Kézilabda csarnok felújítása és kiszolgáló fejépület átalakítása, bővítése a Vasas Sport Club részére tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212000-6
45212200-8
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz: 26085/1123
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vasas SC Fáy utcai területén meglévő, 1975 körül épült kézilabdacsarnok és fejépület részleges átalakítása, bővítése, teljes felújítása és energetikai korszerűsítése - a tenderterv alapján készített engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével és módosított építési engedély megszerzésével, kiviteli tervezéssel és kivitelezéssel. A kivitelezést a 2012-ben, a csarnoképülethez csatlakoztatva épült kézilabda edzőcsarnok folyamatos üzemeltetésének biztosítása mellett kell megvalósítani.
Az ajánlatkérő az alábbi feladatok elvégzését várja el az ajánlattevőtől:
a) A módosított építési engedély megszerzése a tenderterv alapján készített engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével
b) A vállalkozó által készített kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
c) Az épület használatbavételi engedélyének megszerzése;
d) Pályahitelesítési engedély megszerzése az alábbi sportágakban:
o kézilabda: MKSZ minősítés NBI mérkőzések,
o röplabda: MRSZ minősítés NBI, Challange Kupa, CEV Kupa versenyek,
o futsal: MLSZ minősítés NBI mérkőzések rendezésére.
A meglévő csarnoképületben az előbbiekben felsorolt versenyek, sportmérkőzések, valamint rendezvények tartására alkalmas, sportparketta burkolatú 1160,5 m2 multifunkciós pálya és a pályaterület növelése érdekében a kétoldali, vasbetonszerkezetű lelátó részbeni visszabontása, valamint az északi oldal 1.emeleti közlekedőről induló új könnyűszerkezetes fix lelátó építése után összesen 505 fős nézőtér (ebből 2 mozgássérült) kialakítása, új lehajtható lelátó székekkel. A vasbetonszerkezetű lelátók alatti beépített alapterület növelése, öltözőkkel és szertár/raktár funkciójú területekkel.
A csarnokhoz csatlakozó fejépület részleges bontása, új vasbeton szerkezetű hozzáépítésekkel történő bővítése, funkcionális átalakítása. A tervezett fejépületben a csarnokot kiszolgáló funkciók (öltözők, szertár, közönségforgalmi és oktatókabinet területek), valamint a 2.emelet bővítésével sportrehabilitációs centrum kerül elhelyezésre, új lift telepítése, az épület akadálymentesítése, komplett épületgépészeti és elektromos felújítás a gépészeti helyiségek és berendezések tetőszintre telepítésével.
A beruházás mennyiségi jellemzői:
Meglévő beépített terület: 3529,46 m2, tervezett bruttó össz. szintterület: 4640,38 m2, tervezett építménymagasság: 13,25 m. Tervezett összes beépített terület 4099,05 m2, csarnok: 2321,73 m2, fejépület: 1777,32 m2.
Bontás: bontandó komplett épületrészek 268 m2 beépített terület továbbá értékmegőrző bontás; amelyekben vázkitöltő falak, aljzatok, padozatok vasbetonszerkezetek, tetőrétegrendek bontása 1258 m3; továbbá homlokzat, fal és padlóburkolatok, tetőhéjalások, nyílászárók bontása 2066 m2, valamint épületgépészet és elektromos hálózatok bontása; a bontás során keletkező építési törmelékből kb. 4,5 tonna azbeszttartalmú építőanyag;
A jelen beruházással érintett épületek (felújított kézilabdacsarnok és átalakított fejépület) együttes maximális befogadóképessége: 1000 fő;
Épületszerkezeti kialakítás:
Csarnoképület: földszinten monolit vasbetonszerkezetű, emelettől acél rácsostartós szerkezetű csarnok
- külső épülethatároló burok elbontása,
- meglévő törtvonalú, rácsostartós acélszerkezet kiegészítése az új függőleges homlokzati síkra
- új szendvicspaneles homlokzatburkolat építése hőhídmentes alumínium nyílászárókkal, acél tartó vázszerkezettel, mélyalapozással
- meglévő vasbeton szerkezetű lelátók visszabontása 1-1 üléssorral
- meglévő lelátó alatti területek beépítése az új homlokzati síkig
- edzőcsarnok felőli végfalon a csarnok 1. emeleti közlekedőszintjéről indulóan tűzfal építése,
- csarnok északi oldal 1.em. közlekedőszintről induló könnyűszerkezetes új lelátó építése
- csarnok tetőhéjalás bontása, motoros hő- és füstelvezető felülvilágító kupolák elhelyezése, új trapézlemez fedésű tető rétegrend kialakítása, acélszerkezetek tűzvédő bevonattal történő ellátása
- belső burkolatok részbeni cseréje (a meglévő műkő és mészkő burkolatok felújítása) sportparketta burkolat bontása, megnövelt pályaterületen új építése, szükség szerint akusztikai és ütközésvédő burkolatok elhelyezése
- víz-csatorna rendszerek teljes felújítása, átépítése, új szellőzőrendszer kiépítése, meglévő gázvezeték hálózat átalakításával gázüzemű csarnokfűtő berendezések cseréje
- teljes erősáramú rendszer felújítása és gyengeáramú rendszer kiépítése
- televíziós közvetítésre alkalmas sportvilágítás és hangosítás
- sportfunkciók ellátásához szükséges teljes sporttechnológiai felszereltség
Fejépület: előregyártott vasbeton vázas, kitöltő falas szerkezetű épület
- épületszerkezetek bontása, válaszfalak és gépészet és elektromos hálózat teljes bontása
- épület kontúr kiegészítése többszintes új épületrészekkel és részbeni szintráépítéssel monolit vasbeton vázas szerkezettel, mélyalapozással
- új hőszigetelt szendvicspaneles homlokzatburkolat építése acél tartószerkezettel, hőhídmentes alumínium nyílászárókkal, mélyalapozással, a tetőszinten részben perforált kivitelben
- teljes tetőhéjalás építése, új csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
- belső gipszkarton szerkezetű válaszfalak építése, a vizes helyiségcsoportok, tűzgátlási és akusztikai előírások szerinti kialakítással.
- teljes belső víz-csatorna, belső gázvezeték hálózat és berendezések cseréje, új kazánház és HMV rendszer kiépítése,
- teljes új elektromos (erős- és gyengeáram) rendszerek kiépítése,
- belső burkolatok: (a meglévő műkő és mészkő burkolatok felújítása, kiegészítése) minden egyéb hideg és melegburkolat cseréje
Organizáció: organizációs helyszínrajzon jelölt területen Ajánlattevő által felvonulási terület céljára igényelt terület megadása Ajánlattevő feladata. A Vasas üzemeltetés jelű területen az üzemeltetési funkciók folyamatos ellátása érdekében Megrendelő raktár és szaniterkonténereinek fogadására alkalmas terület kialakítása, a konténerek áthelyezése Ajánlattevő feladata és egyben a fejépületben történő helyszíni munkavégzés feltétele.
További információkat a műszaki leírások tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Műszaki-szakmai ajánlat 50
2 1.1 Organizációs terv minősége 25
3 1.2 Műszaki ütemterv megfelelősége 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) (tartalékkeret összege nélküli nettó vállalkozási díj a tervezésre és a kivitelezésre) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
4136 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kézilabda csarnok felújítása és kiszolgáló fejépület átalakítása, bővítése a Vasas Sport Club részére tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/07/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár utca 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14776355-2-44
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1199987394
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villamos felelős műszaki vezetői tevékenység ellátása, tervezés, munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása.
Felvonulás, ideiglenes melléklétesítmények részmunkái, durva tereprendezés, földmunka részfeladatai, mélyépítés részfeladatai, tartószerkezeti részmunkák, építészeti részmunkák, lift szállítás és szerelési részmunkái, belsőépítészeti részfeladatok, útépítés részmunkái, szennyvízelvezetés részmunkái, vízellátás részmunkái, sporttechnológia részmunkái, épületgépészeti részmunkák, erősáram részmunkái, biztonságtechnikai rendszerek részmunkái, IT rendszerek részmunkái, AV rendszerek részmunkái, tűzjelző részmunkái, kültéri elektromos munkálatok részfeladatai.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár utca 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14776355-2-44

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/07/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges