Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/132
Beszerzés tárgya: A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.08.01.
Iktatószám: 10811/2017
CPV Kód: 92360000-2
Ajánlatkérő: HUNGAROFEST Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NUVU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit Kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Rendezvényszervező
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HUNGAROFEST Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK15785
Postai cím: Kis Rókus utca 16-20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Pándi Márk
Telefon: +36 17888931
E-mail: pandi.mark@hungarofest.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit Kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Rendezvényszervező
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: A 2017. augusztus 20-án az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartandó tűzijáték biztonságos lebonyolításának és logisztikájának biztosítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92360000-2
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Általános információk:
Legnagyobb nemzeti ünnepünk méltó lezárásának leglátványosabb és leglátogatottabb eleme a Duna-parti tűzijáték. Ez az az esemény, ami kétségkívül az egyik legnagyobb turisztikai vonzerővel bír mind a belföldi, mind a külföldi turizmus területén.
Elvárás. hogy új látványelemek kerüljenek betervezésre és ezek lépést tartsanak az Európában tartott rendezvényekkel, valamint a műszaki, művészeti kivitelezés megfeleljen a kor követelményeinek. A pályázat során előnyt élveznek pirotechnikai vállalkozások, melyek műszakilag felkészültek a legújabb technológiák alkalmazására, ugyanakkor megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek a biztonságos kivitelezés tekintetében.
2017-ben a Duna-parti tűzijáték a következők szerint kerülne megújításra:
A pályázó kilövési helyszínek tekintetében választhatja a budapesti belváros Margit és Lánchíd vagy a Lánchíd és Erzsébet híd közötti Duna-szakasz bármelyik pontját, melyhez ajánlatkérő ajánlattevő választása szerint összesen 2 db 40 méteres és/vagy 1 db 80 méteres uszályt biztosít. Kilövési helyszín lehet még a Gellért-hegy, a gellérthegyi víztározó teteje, a pl- Citadella, és az érintett Duna hidak bármelyike. Ugyanakkor értékelési szempont a prioritásként kezelt biztonságos lebonyolítás feltételeinek megteremtésén túl a gyors és gördülékeny kivitelezés is.
Lényeges az újnak számító, attraktív műtárgyak bevonása, a vízfelület hatékonyabb kihasználása, a legmodernebb technológiák alkalmazása, és minőségi pirotechnikai eszközök használata.
Az Államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a (Alaptörvény J.cikk 1b pont)
Ünnepeljük az állam megalapítását, kifejezzük az Alapító iránti tiszteletet. .
A nap hagyományosan leglátogatottabb eseménye a budapesti tűzijáték, tekintettel a megjelentek számára. A Duna központi eleme a budapesti rendezvénynek, a tűzijátékot a Dunáról (Szabadság híd és Erzsébet híd, az Erzsébet híd és Lánchíd , a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz, uszályokról, úszó platformokról, a hidakról a Gellért-hegyről és a Citadelláról lőhetjük fel, a Duna két partjáról, a hidakról és a magasabban fekvő helyekről tekintheti meg a közönség.
Az idei ünnepi tűzijáték a megrendelő igényei szerint, biztonságban, élményében méltó kelllegyen elődeihez és az ünnephez. Időtartama minimum 25 perc. A kilövési pontok és látványdramaturgia megtervezésén túl megrendelés tárgya, a rendezvényterület egyéb állami rendezvények területét nem érintő látványterületein, a tömegbiztosítás koordinálói felé, az előzetesen is és azt követően folytatólagos szakmai tájékoztatás a tűzijáték biztosítás, a pirotechnikai biztosítás megtervezése megszervezése. Belső kommunikáció kiépítése, összehangolása kommunikációs kapcsolat megteremtése a kommunikáció megtervezése és megszervezése a nemzeti rendezvény lebonyolítását irányító Operatív Törzs felé. A megrendelés tárgya emellett a megrendelő igényei szerinti, vele egyeztetett és általa jóváhagyott (stúdiómunkával készült) zenei kompozíció, mely művészeti alkotás legalább 3 főtételből álljon, és ezek összes időtartama minimum 25 perc kell legyen.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 177870000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: A 2017. augusztus 20-án az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartandó tűzijáték biztonságos lebonyolításának és logisztikájának biztosítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92360000-2
További tárgyak: 92370000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A 2017. augusztus 20-i nemzeti rendezvény- budapesti ünnepi tűzijátékának valamint annak tömegrendezvényi, tömegtájékoztatási feladatainak megrendezése megtervezése és logisztikájának biztosítása.
A tömegrendezvény biztosítási feladatainak ellátása a rendezvényterv, az átadott biztosítási terv, operatív intézkedési terv alapján. A tűzijáték biztosításának összehangolása a kísérőrendezvények biztosításával.
A tömegrendezvény biztonságos megrendezéséhez szükséges lakossági tájékoztatási feladatok háttérinformációink összegzése és folyamatos tájékoztatás ajánlatkérő felé.
A beszerzés tárgyát befolyásoló körülmények:
A pályázat feladatainak végrehajtásához megrendelő gondoskodik a légi és nemzetközi vízi zárásról, a hatósági és intézményi szereplőkkel való kapcsolattartásról, igény szerint legfeljebb 3 uszály biztosításáról, ezek mozgatásáról és az uszályok felszerelésnek helyszínéről.
Koordináció és együttműködés elvárás a biztonsági feladatokat ellátó és vezető Operatív Törzs munkáját segítendő.
A tömegrendezvény hatósági engedélyei (nem a pirotechnikai) és a rendezvény lebonyolításához szükséges közterület-használati engedélyek beszerzése a megrendelő feladata.
Nyertes ajánlattevő feladata a tevekénységével összefüggő engedélyek és speciálisan a tűzijátékkal, veszélyes-anyag szállítással, valamint a egyéb, tevékenységével szorosan összefüggő és tárolással összefüggő jogszabályok betartása és engedélyek beszerzése.
Az illetékes minisztérium lebonyolítással megbízott szervezete a Hungarofest Kft., így a 2017. augusztus 20-i tömegrendezvény lebonyolítása, biztosítási, műszaki és háttér koordinációs rendezvényszervezői tevékenységének irányítása szoros koordinációban és együttműködésben Operatív Törzzsel a társaság feladata.
A nyertes ajánlattevőnek a tevekénységével összefüggő engedélyek és speciálisan a tűzijátékkal, veszélyes-anyag szállítással és tárolással összefüggő feladatai: a rendezvény teljes idejére vonatkozó tűz- és katasztrófavédelmi intézkedések, a tűzijáték felhasználás rendőrségi engedélyének beszerzése, a tűzijátékanyagokkal kapcsolatos tárolási engedélyek beszerzése, a veszélyes-áru szállítással kapcsolatos előírások betartása.
A nyertes ajánlattevő feladata:
A tűzijáték kivitelezés speciális engedélyezési és logisztikai feladatai az uszályok, egyéb platformok, telepítési helyszínek és a kikötők, valamint a további telepítési helyszínek őrzése, a veszélyes anyagok szállítása és telepítése, a zárt láncú kommunikáció megszervezése, a vezetési pont kiépítése, a kompozíció és a zene megtervezése, a tűzijátékhoz szükséges anyagok beszerzése, a kilövést követő mentesítés, a jogszabályok és hatósági szabályozók maradéktalan betartása és betartatása, megfelelő pirotechnikusi végzettséggel rendelkező szakemberek biztosítása.
Pirotechnikai eszközök vagyonvédelmi koncepciója:
• Telepítés/kilövés helyszíneinek teljeskörű biztosítása
• Fontos, hogy a pályázó tekintettel legyen az esetleges biztonsági sávok és lezárt területek kialakítására, figyelembe véve, hogy a kilövési pontok elhelyezkedését.
Felelősségbiztosítás: A nyertes pályázónak szerződéskötéskor rendelkeznie kell a rendezvényre szóló tűzijáték szervezéséhez és biztosításához kapcsolódó - legalább 170.000.000 HUF nagyságú - szakmai felelősségbiztosítással, amelynek időtartama kiterjed a tűzijáték lefolytatásának idejére és az elő- és mentesítési munkálatok időtartamára is.
I. A tűzijáték lebonyolítása
1. Tűzijáték rövid leírása:
Tűzijáték időtartama minimum 23 maximum 26 perc
A pályázó feladata a szervezők által kijelölt alkotói csapattal együttműködésben egy zenei kompozíció összeállítása és a pirotechnikai dramaturgiával történő összehangolása. A folyamatban szereplő szakemberek tiszteltdíja a pályázat teljes költségvetésének részét kellképezze (szakemberek, pirotechnikai dramaturgia irányítója és a zenei alkotóteam dinamikai összehangolása, az alkotói folyamat irányítása).
2. Tűzijáték helyszínek:
Budapest:
A tűzijáték helyszínéül a belvárosi Duna szakasz alkalmas helyszínei bármelyik alkalmas pontja Szabadság híd és Erzsébet híd, az Erzsébet híd és Lánchíd , a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz, a Gellérthegy és a Citadella szolgálhat, uszályok felhasználásával.
Ajánlattevő feladata, hogy a fenti tűzijáték helyszíneken belül minél több kilövési pont alkalmazására törekedjen, a tűzijáték iparban elérhető legmodernebb technológiák alkalmazásával
Az ajánlatkérőként szereplő - és a lebonyolítóként tevékenykedő - Hungarofest Kft. biztosítja a rendezvény koordinációs biztosítását, egyéb - a tömegrendezvényben érintett más területek - biztosítását és logisztikai működtetését, A tűzijáték, mint tömegrendezvény biztonsági és nem pirotechnikai műszaki feladatait. A rendezvény operatív szempontból az Operatív Törzs vezetésével kerül lebonyolításra.
3. Tartalmi megkötések:
A tűzijáték zenei, tartalmi és látványi megjelenésének illeszkednie kell a nemzeti ünnep méltóságához. Minőségében (alkalmazott tűzijáték anyagok) és látványában (művészeti értékében) illeszkedjen az évtizedes hagyománnyá vált illuminációk sorába.
4. Biztonsági irányelv:
A tűzijáték kivitelezése során elsősorban és legnagyobb hangsúllyal figyelembe veendő feltétel a BIZTONSÁG!
A tűzijáték nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot!
A tűzijátékban alkalmazni kívánt látványi és technikai elemeket, műszaki megoldásokat és biztonsági intézkedéseket úgy kell ki- illetve megválasztani, hogy a tartalmi elvárás teljesítése mellett a legnagyobb biztonságot garantálja, minimalizálja a kockázatot!
5. Elvárt Mennyiségi elvárás:
A tűzijátékban alkalmazandó tűzijáték bombák minimális száma 100mm-es kaliberű bombára vetítve az alábbi képlet alapján számolandó (a képletben bombák alatt kell érteni a mozsarakat is):
(100mm-es kalibernél kisebb, de legalább 75mm kaliberű bombák száma)x0,75³+(125mm-es kalibernél kisebb, de legalább 100mm kaliberű bombák száma)+(150mm-es kalibernél kisebb, de legalább 125mm kaliberű bombák száma)x1,25³+(200mm-es kalibernél kisebb de legalább 150mm-es kaliberű bombák száma)x1,5³+(200mm vagy annál nagyobb kaliberű bombák száma)x2,0³
A tűzijátékban felhasználandó összes tűzijáték termék 100mm-es kaliberű bombákra vetített mennyiségének a fenti képlet szerinti mutatószám szerint meg kell haladni a 4500-t.
A 150mm-es vagy annál nagyobb bombák fenti képlet szerinti értékének meg kell haladni a képlet szerinti teljes érték 25%-át.
További mennyiségi elvárás, hogy a ténylegesen fellövésre kerülő valamennyi tűzijáték termék (ide értve az összes bombát, mozsarat, rómaigyertyát, telepet) tényleges összes darabszámán belül a fentebb említett „100mm-es” kaliberre történő számításnál figyelembe vett 75, 100, 125 és 150mm-es ill. ennél nagyobb termékek tényleges aránya legalább 65% legyen, továbbá a tűzijátékképeket alkotó rómaigyertyák tényleges aránya legalább 25% legyen.
A kiírás nem határozza meg konkrétan az alkalmazandó termékek körét, de a mennyiség tekintetében egy konkrét irányszámot ad. A mennyiség tekintetében a kis kaliberű termékek körét korlátozza, és meghatározza a legnagyobb termékek minimális arányát.
II. Biztosítási feladatok
A fő feladatok:
A tömegrendezvény lebonyolítása érdekében létrehozott kommunikációs rendszer és vezetési pont a teljes - kísérőrendezvényekkel együtt értett - rendezvénysorozat biztosításának kommunikációs feladataihoz és operatív irányításához rendelt követelmény.
A pályázónak - fentiek mellett - részletesen ki kell dolgoznia a tűzijáték teljes biztonsága érdekében tett saját intézkedéseit. Az egyeztetésre, a szükséges kommunikációra illetve a tűzijáték vezetési pontra javaslatot kell tennie.
III. Kommunikációs feladatok
Nagyon lényeges, a biztonság szempontjából döntő, hogy szakszerű, teljeskörű, minden lényeges szempontra kiterjedő és egyben figyelemfelhívó legyen a lakossági tájékoztatás. Ehhez szükséges nagypéldányszámú szórólap(ok) és műsorfüzet tartalomszolgáltatása műszaki és pirotechnikai szempontból; terjesztése az eseményt megelőzően és a helyszínen; részvétel és tartalomszolgáltatás a (közszolgálati) csatornák ismertető és promóciós műsoraiban és kampányában. A lakosság tájékoztatása a tűzijátékról és a biztonsági előírásokról tömegmédiákon keresztül.
Szükségessé válhat a lezárások, a tiltott és szabad zónák ismertetése grafikai és filmes eszközökkel, továbbá a létrejött ismertető anyagok terítése, terjesztése.
Fontos, hogy a figyelemfelhívó, az eseményre mozgósító kommunikáció valós és reális műszaki tényeken alapuljon, így szükséges, hogy Vállalkozó "népszerű tudományos" stílusban és igénnyel tudjon a kommunikációhoz háttéranyagot szolgáltatni.
IV. Elvárások a pályázattal kapcsolatban
1. A teljesítéssel kapcsolatos további elvárások valamint elő-és utómunkálatok:
A rendezvény lebonyolításához elengedhetetlen, hogy az ajánlattevők a megfelelő műszaki szakértelemmel, megfelelő idejű szakmai tapasztalattal és a lebonyolításához szükséges technikai eszközökkel rendelkezzenek.
a. Technikai elvárások
A hatályos jogszabályok alapján szükséges, hogy a tűzijátékhoz használt robbanóeszközök szállítása, telepítése a lehető legmagasabb fokú biztonsági intézkedések alapján történjen. Elvárás, hogy a telepítéstől a vetőcsövek leszerelésig folyamatos szakértői és őrzési biztosítás legyen.
A tűzijátékok szervezéséhez elengedhetetlen, hogy a következő eszközök a jelentkező/jelentkezők rendelkezésére álljanak:
Telepítési helyszínenként legalább 1db és további 1db tartalék (összesen 2db) EXII-es vagy EXIII-as jármű (szükséges a rendelkezésre állás hitelt érdemlő igazolása (pl. adásvételi, bérleti (elő)szerződés vagy kivitelező nevére szóló forgalmi másolata. (EXII-es vagy EXIII-as járművek jóváhagyási igazolásainak másolata)
Az uszályok tekintetében a minimális méret meghatározás garantálja, hogy a tűzijáték telepítéséhez elég hely lesz, figyelembe véve az elvárható látvány és biztonság szempontjából.
A falmagasság meghatározása növeli a biztonságot.
A maximális merülés meghatározásával garantálható, hogy esetleges alacsony vízállás esetén is megmarad a manőverező képesség a feltételezhető telepítési helyszínek és a kilövési pontok között.
Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az által rendelkezésre bocsátandó 2 db 40 m-es és/vagy 1 db 80 m hosszúságú uszályok az alábbi feltételeket elégítik ki.
- legalább 250m² rakfelület.
- legalább 40m-es nyitott raktér hossz
- legalább 1.2m raktárkeret (raktárfal) magasság
- legfeljebb 2,5m maximális merülés.
Az úszóművek mozgatásáról, a tűzijáték telepítéséhez szükséges biztonságos parkoltatásáról, és az eszközök beemeltetéséről megrendelő gondoskodik.
A nyomon követés (GPS) a biztonságot és ellenőrizhetőséget növeli. Az uszályok tekintetében a korábbi gyakorlat szerinti kilövési ponton való elhelyezési kérdések és pontatlanságok a nyomkövetéssel megszűnnek, és az Operatív Törzs ülésén a hatóságok részére is könnyen ellenőrizhetőek, mint ahogy az az elmúlt években is történt.
Pirotechnikai eszközökkel felszerelt uszályok GPS alapú nyomon követése. Augusztus 20-án az uszályok nyomon követésének biztosítása képernyőn a vezetési ponton és az Operatív Törzs ülésén.
A tűzijáték biztonságos vezérlése és adott esetben azonnali leállítása az indító berendezés műszaki adottságaitól függ. Ezért az indító berendezéssel szemben támasztott műszaki-biztonsági követelmények az alábbiak:
- A speciális helyszínek miatt rádióvezérlésű indító berendezés szükséges.
- A berendezés frekvencia tartománya 433-434 MHz közé essen.
- legalább 60 különböző frekvencia csatornával rendelkezzen.
- automata adóteljesítmény szabályozással rendelkezzen (AGC).
- Egyedi átviteli kódrendszerrel rendelkezzen.
- Az adatátviteli csomag hossza legalább 72 bit hosszúságú, ebből legalább 40 bit a csomag épségének ellenőrzésére szolgáljon (CRC).
- A rendszer vevőazonosító kóddal rendelkezzen, mely kizárja ugyan azon rendszer más vásárlója által kelthető zavart.
- Az indítógéppel szinkronizált audió lejátszó időbeli torzulása nem lehet több 0,003%-nál.
- A berendezés tegye lehetővé az "éberség" biztonsági funkciót, azaz ha a vezérlésért felelős személy elhagyja helyét, vagy eszméletét veszti, stb. a kilövési folyamat automatikusan szakadjon meg.
- A rendszer minden egysége programozható legyen PC használata nélkül is.
- A rendszer működtethető legyen PC nélkül is.
- A rendszer MINDEN EGYSÉGE tartalmazza a működéséhez szükséges beépített akkumulátort.
- A rendszer legalább 999 indítási pozíciót tudjon megcímezni.
- Mind a vezérlő, mind a fogadó egységek kétirányú kommunikációval rendelkezzenek.
- tartalékvezérlő alkalmazható legyen a tűzijáték megszakítása, késlekedése nélkül.
- Feleljen meg a következő szabványoknak, előírásoknak: CE, EN 300 220-3, EN 301-489-3, EN 60950, 1999/5/EG (R&TTE).
2. Árajánlat megadása:
Az összesítő lapon és a felolvasólapon ajánlattevőnek az ajánlati árakat egy összegben kell megadnia. Az ajánlathoz csatolt részletes költségvetést - a műszaki leírásban meghatározott feladatoknak megfelelően - olyan módon kell elkészíteni, hogy azokban fel kell tüntetni a fő projektlépések díjait.
Főbb projektlépések
A pályázóknak az ajánlati anyagukban részletesen ki kell dolgozni a következő anyagokat, valamint ezek tételek részletese költségvetését:
Tűzijáték zenei kompozíciója. Az alkalomhoz illő, a műszaki leírásban megfogalmazott dramaturgia és az átadott anyagok szerint épül fel. Művészeti szinopszis és a zenei anyag részletes bemutatása. Művészeti jogdíjak, valamint a dramaturgia és szinopszis írásbeli és látványtervi kidolgozásának költsége. A felvétel és utómunkálatok minőségi követelményei: akusztikus felvétel és stúdiókeverés után ajánlatkérőnek a végleges zenei anyagot el kell fogadnia.
I. pont alapján:
Budapesti tűzijáték -
• Felhasznált tűzijáték anyag
• Tűzijáték látványterve
• Telepítés, telepítési eszközök és fellövés költsége
• Vezetési pont kialakítása
• Szállító járművek (szállítás) és azok nyomkövetésének költsége
• Uszályok nyomkövetésének költsége, uszályok pozíciójának képernyőn való megjelenítése augusztus 20-án a vezetési ponton és az Operatív Törzs ülésén
• Telepítési helyszínek őrzése
• Tűzvédelmi biztosítás költsége
• Rádió kommunikáció kiépítése
• Elműködtetés utáni mentesítés és takarítás költsége (a teljes területen)
II. pont alapján
• Helyszíni biztosítás
• A kísérő helyszínek biztosítása
• A kilövési helyszínek és a kísérő rendezvények biztosításának összehangolása
III. pont alapján
• Előzetes Tömegtájékoztatás
• Helyszíni tájékoztatás és kommunikáció kiépítése (A Szabadság és Margit híd közötti alsó és felső rakparti területen, valamint a Margit hídon és a Szabadság hídon)
Előzetes tömegtájékoztatási és a helyszíni tájékoztatási grafikai tervei és média terve a műszaki leírás alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 100 mm-es kalibernél kisebb, de legalább 75 mm kaliberű bombák száma 4
2 125 mm-es kalibernél kisebb, de legalább 100 mm kaliberű bombák száma 6
3 150 mm-es kalibernél kisebb, de legalább 125 mm kaliberű bombák száma 6
4 200 mm-es kalibernél kisebb, de legalább 150 mm kaliberű bombák száma 6
5 200 mm-es vagy annál nagyobb kaliberű bombák száma 8
6 2017. augusztus 20-ai tűzijáték biztonsági intézkedéseinek kidolgozottsága, megalapozottsága, kivitelezés gördülékenysége 4
7 2017. augusztus 20-ai tűzijáték megvalósítási terveinek kidolgozottsága, megalapozottsága, újdonságok, új technológiák alkalmazása 4
8 2017. augusztus 20-ai tűzijáték utómunkálatainak terveinek kidolgozottsága, megalapozottsága 4
9 2017. augusztus 20-i tűzijáték kommunikációs háttéranyag kidolgozottsága, teljeskörűsége, szakszerűsége 3
10 2017. augusztus 20-ai tűzijáték megajánlott helyszíneinek száma  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár a 2017. augusztus 20-i tűzijáték szervezésének tekintetében (nettó HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A 2017. augusztus 20-án az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából tartandó tűzijáték biztonságos lebonyolításának és logisztikájának biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/07/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NUVU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Késmárk u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13900106-2-42
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 178000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 177870000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Rádiókommunikáció bérlés, őrzés; tűzijáték utáni mentesítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NUVU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Késmárk u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13900106-2-42

Hivatalos név: PYRO-1 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi u. 19.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12663336-2-04

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/06/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/07/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges