Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/102
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.27.
Iktatószám: 10839/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: CDHT Hotel Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 1. (hrsz. 570/5)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: CDHT Hotel Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26278414241
Postai cím: Vérhalom Utca 12-16. 13019/0/I/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szöllősi Péter Mihály
Telefon: +36 203893626
E-mail: tihany@cdht.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.witzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.witzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tihanyi hotel – bontási kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR001314902021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya a 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 1. alatti 570/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lévő korábbi szállás épületek és kiszolgáló épületek bontási munkáinak elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tihanyi hotel – bontási kivitelezési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45111000-8
45111100-9
45111200-0
45111213-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 1. (hrsz. 570/5)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás tárgya a 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 1. alatti 570/5 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lévő korábbi szállás épületek és kiszolgáló épületek bontási munkáinak elvégzése. A terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, földtani veszélyforrásnak tekinthető területen helyezkedik el.
Az ingatlanon található épületeket évek óta nem használják, ezért erősen leromlott állapotúak, ennek okán felújításuk és átépítésük nem lehetséges, vagy nem lenne gazdaságos megoldás. Ez alól kivételt képez József főherceg kastélya és annak közvetlen környezete, amely mostani állapotában érintetlenül megtartandó, így tárgyi közbeszerzési eljárás nem érinti.
A bontandó épületek listája és közelítő méretei jelenlegi állapotban:
Hotel épület:
• bruttó szintterület, szintenkénti megosztásban: 58 + 1673 + 617 + 4 x 596 + 116 = 4848 m2
• monolit vasbeton vázas épületrendszer, monolit vasbeton lemezes és előregyártott födémpallós födémekkel
• az épület 7 szintes lapostetős kialakítású
o pinceszint: gépészet
o földszint: konyha-étterem, recepció, közösségi helyiségek, előadóterem
o 1. emelet: gépészeti szint
o 2-5. emelet: lakó szintek
o 6. emelet: liftgépház, szolgálati lakás
Személyzeti szálló (erdei szálláshely):
• bruttó szintterület: 488 + 488 = 976 m2
• az épület kétszintes nyeregtetős kialakítású, téglalap alaprajzú szállás épület
Tároló:
• bruttó szintterület: 76 m2
• az épület alacsony hajlású tetős kialakítású
• földszintes kialakítású, részben könnyűszerkezetes építmény
Apartman:
• bruttó szintterület: 164 m2
• földszintes kialakítású, könnyűszerkezetes építmény
• 5 lakóegységből álló épület
Gépészeti épület:
• bruttó szintterület, szintenkénti megosztásban: 734 + 310 = 1044 m2
• lapostetős kialakítású, monolit és előregyártott vasbeton vázas épület, tégla kitöltő falazattal
• az épület kétszintes, földszint + 1 emelet kialakítással
Vasbeton medence
• bruttó alapterület: 39 m2
• a terep síkjából kiemelkedő szerkezet
• kis vízmélységű, ~ 30 cm szerkezeti vastagsággal rendelkező gyerekmedence
Büfé:
• bruttó szintterület: 77 m2
• az épület alacsony hajlású tetős kialakítású
• földszintes kialakítású, részben könnyűszerkezetes építmény
Kis raktár:
• bruttó szintterület: 56 m2
• az épület földszintes, félig földbe süllyesztett, alacsony igényszintű, 3 traktusból álló tároló
• elsősorban kertészeti eszközök tárolására és javítására szolgált
Összes bontandó bruttó szintterület: 7.280 m2
A bontási munkákat az OTÉK vonatkozó pontjai, valamint az MSZ 14399 szerinti technológiai és munkavédelmi követelményeknek megfelelően kell végezni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekébentörtént, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-3 db projekt) 10
2 2.2. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (földtani veszélyforrás) 10
3 2.3. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (nemzeti park) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.5) pontban rögzített minőségi értékelési szempontok teljes elnevezései a következők:
• 2.1. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-3 db projekt)
• 2.2. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli olyan bontási kivitelezési szakmai tapasztalata, amely olyan épületre vonatkozott, ami földtani veszélyforrás területen valósult meg (0-3 db projekt)
• 2.3. Az M.2.1) pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli olyan bontási kivitelezési szakmai tapasztalata, amely olyan épületre vonatkozott, ami Nemzeti Park területén valósult meg (0-3 db projekt)
AK felhívja a figyelmet, hogy a felhívás II.2.5) pont 2.1-2.3. minőségi értékelési szempontok tekintetében egy szakmai tapasztalatot (projektet) az értékelés során csak egyszer vesz figyelembe, azaz egy szakmai tapasztalat (projekt) csak egy értékelési szempont tekintetében mutatható be.
AK a felhívás II.2.7) pontjában a szerződés időtartama alatt 130 naptári napot ért

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20416 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Tihanyi hotel – bontási kivitelezési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● a Kbt. 70. § (2a) bekezdés szerinti száznyolcvan napos ajánlati kötöttség lejártát követően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem tartotta fenn ajánlatát [Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pont].;
A Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja megállapítani, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy a 70. § (2a) bekezdés szerinti száznyolcvan napos ajánlati kötöttség lejártát követően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem tartotta fenn ajánlatát.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14292990208
Postai cím: Somfalvi Út 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990208

Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12525689241
Postai cím: Madarász Viktor Utca 47-49. 1. lház. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689241

Hivatalos név: CSIPKE-DESIGN Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14332993213
Postai cím: Hosszúbereki Útja 5.
Város: Monor
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332993213

Hivatalos név: LIMER-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13655617209
Postai cím: Madárbirs Utca 21.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13655617209

Hivatalos név: Földházi Földmunkagép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13567563242
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13567563242

Hivatalos név: Register-System Épitménybontó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12196018243
Postai cím: Dózsa György Utca 105
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12196018243

Hivatalos név: REKONTIV Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23946570243
Postai cím: Lakatos Út 61-63. 154452/20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23946570243

Hivatalos név: Geo Nord Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23797455205
Postai cím: 520 hrsz.
Város: Berente
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3704
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23797455205

Hivatalos név: Renesis Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13482246219
Postai cím: Horváth Mihály Utca 16
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13482246219

Hivatalos név: Akku Gyűjtő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26160977213
Postai cím: Csákány Utca 25
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26160977213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges