Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2007/107
Beszerzés tárgya:Tájékoztató az eljárás eredményéről; Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága tájékoztatója az eljárás eredményéről (10845/2007); Szolgáltatás; Szolgáltatás; Szolgáltatási kategória: 14
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (14-es minta) KÉ - hatályon kívüli
Eljárás fajtája:Gyorsított tárgyalásos
Közzététel dátuma:2007.09.19.
Iktatószám:10845/2007
CPV Kód:70.33.00.00-3; 45.21.00.00-2; 45.21.61.13-9
Ajánlatkérő:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt; Future-FM Létesítménygazdálkodási Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####107-C1.rtf#### 

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága tájékoztatója az eljárás eredményéről (10845/2007)

Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Címzett: Kiss Ágnes Katalin
Cím: Steindl Imre utca 8.
Postai irányítószám: HU–1054
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 301-8254
Telefax: 331-4986
E-mail: –
Internetcím (URL): –

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) A SZERZŐDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: 14

II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓMENKLATÚRA

II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
70.33.00.00-3
További tárgyak: 
45.21.00.00-2
45.21.61.13-9
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG)
A Szombathely 020 hrsz. alatti 800 fő fogvatartott és 350 fő személyzet elhelyezésére alkalmas intézet kialakítása és üzemeltetése PPP-konstrukcióban a nyertes ajánlattevő finanszírozásában.

II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
23 875 000 000 forint
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: X
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerűsített eljárás: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE

V.1.1) A nyertes ajánlattevő neve és címe

A szerződés száma: –
Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt.–Future-FM Létesítménygazdálkodási Zrt. által alkotott konzorcium
Szervezet/Személy: Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt
Címzett: Peresztegi Imre
Cím: Kossuth út 9–11.
Postai irányítószám: 8900
Város/Község: Zalaegerszeg
Ország: Magyarország
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –

Szervezet/Személy: Future-FM 
Létesítménygazdálkodási Zrt.
Címzett: –
Cím: Fogarasi út 5.
Postai irányítószám: 1148
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: –
Telefax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.1.2) A szerződés értékére, valamint a legalacsonyabb és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra vonatkozó információk (áfa nélkül)
Az ellenszolgáltatás összege: 1 965 124 000 forint/év
A legalacsonyabb: 1 965 124 000 forint/év /
a legmagasabb: 2 159 181 418 forint/év
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Pénznem: HUF
V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK

V.2.1) Valószínűsíthető-e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
informatika, élelmzés, pénzügyi-gazdasági koordinátor,munkáltatás-képzés, biztonságtechnika, őrzés-védelem
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X

V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe (adott esetben)
– KFKI-LNX Hálózat Integrációs Zrt. – 1135 Budapest, Hun u. 2.
– P-Dussmann Kft. – 1088 Budapest, Rákóczi út 1–3.
– Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. – 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
NEM: X
IGEN: –

VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2006/04/25 (év/hó/nap)

VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 3

VI.5) A SZERZŐDÉST MEGHIRDETTÉK-E AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJÁBAN?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, adja meg a hirdetményre vonatkozó hivatkozást
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében:
2006/S 10-011264 (év/hó/nap:) 2006/01/17
VI.6) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: X
IGEN: –
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot: –

VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK

1) A szerződéskötés tervezett időpontja (adott esetben): 2006. május 25.
2) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: középvállalkozás.
3) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben):
Kész Közép-európai Építő és Szerelő Kft. – 6721 Szeged, Szilágyi u. 2.
Magyar Épületszerelő Zrt. – 1097 Budapest, Koppány u. 13–15. alkotta konzorcium
4) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlat száma:
1. Kipszer FT Rt.–Kipszer ESZ Rt. konzorcium, Magyarország, 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
2. Kész Közép-európai Építő és Szerelő Kft. – 6721 Szeged, Szilágyi u. 2., Magyar Épületszerelő Zrt. – 1097 Budapest, Koppány u. 13–15. alkotta konzorcium, Magyarország
3. Zalai Általános Építési Vállalkozó Rt. – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 9–11., Future-FM Létesítménygazdálkodási Zrt. – 1148 Budapest, Fogarasi út 5. által alkotott konzorcium, Magyarország

VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2007/09/14 (év/hó/nap)EGYÉB KÖZLEMÉNYEK