Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.08.01.
Iktatószám:10864/2017
CPV Kód:30144200-2
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 0612347124
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Projekt szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30144200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50316000-3
További tárgyak:71500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése.
A jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, és teljes körű üzemeltetése, amely az alábbi elvégzendő feladatokat foglalja magában:
1.) 300 db -10% jegykiadó automata berendezés legyártása, leszállítása, telepítése (bontási munkák, kivitelezés), üzembe helyezés
2.) jegykiadó automaták teljes körű üzemeltetése (pénzszállítással együtt)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 181 - 313078

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2013/09/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kovacs.sandor@t-systems.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5561690409 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30144200-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50316000-3
További tárgyak:71500000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jegykiadó automaták (TVM: Ticket Vending Machine) gyártása, szállítása, telepítése és teljes körű üzemeltetése.
A jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, és teljes körű üzemeltetése, amely az alábbi elvégzendő feladatokat foglalja magában:
1.) 300 db -10% jegykiadó automata berendezés legyártása, leszállítása, telepítése (bontási munkák, kivitelezés), üzembe helyezés
2.) jegykiadó automaták teljes körű üzemeltetése (pénzszállítással együtt)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5561690409
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: kovacs.sandor@t-systems.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): - Felek a Vállalkozási szerződést kiegészítik a III.7. ponttal, amelynek tartalma az alábbi
Vállalkozó köteles a TVM központi vezérlő rendszer Webes értékesítési moduljának telepítésére és üzembe helyezésére, a meglévő hardver környezeten. Az új modul több ütemben áll éles üzembe, elsőként A) a webes értékesítési szoftver szolgáltatási hozzáférése indul, majd ezt követően B) a mobilapplikáció is, végül C) az új modul által értékesített adatok Megrendelő SAP rendszerébe történő online feladása is megvalósul, ezen időpontig ez a Vállalkozó nyilatkozata alapján történik. Ha vállalkozó a B) vagy a C) ütemmel késedelembe esik, úgy kötbért köteles fizetni. Ha a modul elindítása a Vállalkozónak felróható okból nem valósul meg, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Az új modulra vonatkozó szoftver használati engedély esetében az eredeti vállalkozási szerződés rendelkezései érvényesek, azzal, hogy az új modul elindítása időpontjától számított 24 hónap időtartamú üzemeltetés eltelte után - minden további jogcselekmény nélkül - válik időbeli korlátozás nélkülivé és visszavonhatatlanná. (ezt követően adja át vállalkozó a forráskódot). Ezen rendelkezés módosítja a Vállalkozási szerződés IX.2.2. pontját.
Ha a szerződés bármely okból megszűnik, azonban az új modul üzemeltetéséből még nem telt el 24 hónap, úgy Megrendelő dönt arról, hogy az Üzemeltetési szerződés megszűnésének időpontja, és a modul elindításától számított 24. hónap vége között eltelt időre eső havidíjak 50%-nak megfelelő összeg fejében megszerzi-e a modul szoftver használati engedélyét.
A modul részét képező ellenőri applikációt a Megrendelő jogosult a MÁV START Zrt. részére is átadni, annak érdekében, hogy a modul segítségével értékesített, a MÁV START Zrt. járataira is érvényes Díjtermékek érvényességét a MÁV START Zrt. is ellenőrizni tudja.
A modulra vonatkozó jótállás módosítja a Vállalkozási szerződés VIII.3. pontját, akként, hogy a modulra csak akkor vállal jótállást a Vállalkozó, ha a 24 hónapos üzemeltetés megvalósul, továbbá a modulra vonatkozó jótállás az egész TVM rendszerre vonatkozó jótállás időtartamával azonos.
- az Üzemeltetési Szerződést a Felek a III.12. ponttal egészítik ki, amelynek tartalma
Az új modul a TVM központi vezérlő rendszer részeként kerül üzemeltetésre. A modul működéséhez kapcsolódó mobil ellenőri készülékeket a Vállalkozó bocsátja rendelkezésre, a modul indulásának időpontjára. A készülékek nem kerülnek a Megrendelő tulajdonába, azonban az üzemeltetésből eltelt 24 hónapot követően egyoldalú jognyilatkozat alapján - külön szerződés keretében - jogosult megvenni azokat. A készülékek rendelkezésre tartását a megrendelő 24 hónapig nem jogosult lemondani.
- Üzemeltetési szerződés VII.1.1. pontjának kiegészítése, a modul üzemeltetésére és a készülékek biztosítására vonatkozó Havi nettó Üzemeltetési díj összegével
A havi nettó üzemeltetési díj az új modul működtetésére és a készülékek biztosítására vonatkozóan 2017. december 31-ig havonta 22.225.000 Ft + ÁFA, 2018. január 1-től az üzemeltetés 24. hónapja végéig 25.225.000 Ft + ÁFA, a 25. hónaptól 12.000.000,- Ft + ÁFA összegekkel emelkedik.
- Az Üzemeltetési szerződés VII.1.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az új modul működtetésére és a készülékek biztosítására vonatkozó havi nettó üzemeltetési díj az alábbi szolgáltatásokat fedezi:
- a modul biztosítása, üzembe helyezése;
- a modul használati (licenc) díja, a Vállalkozási Szerződés III.7.8. pontja rendelkezéseit figyelembe véve;
- a modul üzemeltetése;
- a készülékek Megrendelő általi használata;
- a készülékeknek az Üzemeltetési Szerződés III.12. pontja szerinti, a Vállalkozó által végzett üzemeltetése.
A Felek az Üzemeltetési Szerződés VII.2. pontját a VII.2.4. ponttal egészítik ki, amely a vonatkozó szolgáltatási szint-meghatározási szabályrendszert tartalmazza.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés teljesítése során a Vállalkozótól további szolgáltatás és áruk beszerzése vált szükségessé amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, és vállalkozó személyének változása nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból, az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal való felcserélhetőség és együttműködés miatt és a megrendelő számára jelentős hátránnyal és a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5836510809 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6495910809 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben