Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/121
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.26.
Iktatószám: 10921/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Teljesítés helye: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. (HRSZ: 13062)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mirror Clean Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Nemzeti azonosítószám: AK22293
Postai cím: Horánszky utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palóczné Kovács Beáta
Telefon: +361 3274050
E-mail: paloczne.beata@jezsuita.hu
Fax: +36 13274056
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.parbeszedhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium oktatási infrastruktúra fejlesztésének kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium oktatási infrastruktúra fejlesztésének kivitelezése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 418890000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium oktatási infrastruktúra fejlesztésének kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
További tárgyak: 45214200-2
45200000-9
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. (HRSZ: 13062)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• 1 db Multifunkciós közösségi épület építése jelenlegi éttermi épülethez kapcsolva nyaktaggal, a jelenlegi műhelyszintre építve.
• 6 db terem (3 db tanterem és 3 db közösségi tér funkciójú terem) építése 2 emelet ráépítésével a Szent József megnevezésű, meglévő épületre.
• Energetikai projektelemként 10 kW fotovoltaikus rendszer telepítése, valamint a fenti, új építésű épületrészekben levegő-víz hőszivattyú rendszerű fűtés, valamint hővisszanyerővel ellátott szellőzés kialakítása.
Közbeszerzés mennyisége:
• 10 kW fotovoltaikus rendszer telepítése.
• Szent József épület: a jelenlegi 2 emeletre 2 új emelet ráépítés, tervezetten 669,32 m2 összterülettel, melyből 613,05 m2 új építés, és 56,27 m2 külső menekülőlépcső ill. lépcső.
• A Szent József 2 új emelet ráépítésének főbb paraméterei:
o Levegő/víz hőszivattyú fűtési teljesítménye: 31,08 kW, hűtési teljesítménye 30,9 kW. Az új épületrész fűtési hőteljesítmény igénye Qf= 18,11 kW, hűtési teljesítmény igénye Qh= 37,7 kW, kültéri és beltéri egységgel.
o A tervezett 6 db légkezelő légszállítása egyenként V=450 m3/h ΔP=220 Pa.
o Alapozás: a tervezett bővítés az épületen az alapozást nem érinti, új alapozással csak a tervezett külső lépcsőnél szükséges, itt vasbeton gerendával összefogott pontalapok készülnek.
o Teherhordó falak, pillérek: A bővítendő épületrész teherhordó rendszere vasbeton pillérvázas. A külső és belső kitöltő falak Porotherm 38 K falazóblokkból készültek 8 cm rátett hőszigeteléssel. A merevítőfalak vasbetonból készültek.
o A tartópillérek 30x30 cm keresztmetszetű vasbeton pillérek, a merevítőfalak 20 cm vastag vasbetonfalak. A kitöltő falazatok Porotherm 38-as kézi falazóblokkból készülnek 8 cm rátett homlokzati szigeteléssel.
o Födémszerkezet: Monolit vasbeton födém.
o Tetőszerkezet: Acél tartószerkezet.
o Kémény nem készül.
o Homlokzati nyílászárók, ablakok, kijárati ajtók: A meglévő épületrészeknél alkalmazott karakterrel, műanyag szerkezetű, fehér színű termékek. Fokozott légzárású ajtókról, ablakokról van szó, a kellő levegő utánpótlás biztosítása érdekében a tokokra szerelt szellőző szerelvényeket kell készíteni elzárható/szabályozható kivitelben
o A déli homlokzati síkon található ablakfelületek külső oldalát fényvisszaverő réteggel kell bevonni a hősugárzás mértékének csökkentése érdekében
o Külső menekülő „tűzlépcső” anyagai,szerkezete: korlát: tűzi horganyzott fémkorlát, a monolit vasbeton lépcső nem lesz színezve vagy burkolva. A betonozás elkészítésekor a felületeket acél simítóval le kell húzni, majd a még nedves anyagra korrund szórás készítendő a csúszásveszély megakadályozására
• Új építésű, multifunkciós közösségi tér épület létesítése: 402,64 m2, valamint hozzá kapcsoltan 101,14 m2 fedett nyitott tér
• Az új multifunkciós közösségi tér alatt lévő műhelyszint megerősítése (felújítás): 299,90 m2, valamint 115,35 m2 fedett nyitott tér
• Az új építésű, Multifunkciós közösségi tér épület főbb paraméterei:
o VRV hőszivattyú: a fűtési hő teljesítmény igény: Qf=13,7 kW, hűtési hő teljesítmény igény: Qh= 12,9 kW. A beépíteni kívánt keresztáramú szellőző berendezés fűtési hő teljesítmény igénye Qf=19 kW, hűtési hő teljesítmény igénye Qh= 22,7 kW. A légkezelő berendezés fűtési és hűtési energiával egy külön álló VRV hőszivattyú berendezés gondoskodik, fűtési teljesítménye 19,2 kW hűtési teljesítménye 26,9kW
o A tervezendő légkezelő légszállítása V=3100 m3/h-ra és H=570Pa.
o Szerkezet: Alapozás: nagyobbrészt meglévő megmaradó. A két belső 159x38cm keresztmetszetű pillér alatt a téglafalat vb pillérre kell cserélni, alatta mon vb teherelosztó alapszélesítés készítendő. A külső pillérek alatt csömöszölt beton pontalapok készülnek.
o Külső pillérek: monolit vasbeton árkádoszlopok 44x44cm négyzetes, 38x80cm téglalap, illetve 44cm vastag változó szélességű Porotherm falazóblokkból
o Belső pillérek: monolit vasbeton oszlopok 38cm vastagságban, változó szélességben. Alagsorban 199cm szélességben a fal kibontásával új vb pillér készül.
o Külső teherhordó falak: 44cm vtg Porotherm falazat, illetve 30cm vtg porotherm
o falazóblokk külső 10, vagy 14cm polisztirol hőszigeteléssel. A lábazatnál 38cm vtg porotherm klíma falazat készül a kőburkolat számára visszaléptetett homlokzati síkkal.
o Belső teherhordó falak: 38cm vtg km, vagy porotherm falazóblokkból kétoldali vakolattal
o Alagsor fölötti födém: 20cm vtg monolit vb födémlemez (max 600cm fesztávra) alulról feltöltésre megépítve, illetve 10cm vasalt aljzatbeton a 420, vagy annál kisebb fesztávoknál
o Földszint fölötti födém: 20cm vtg monolit vb gombafödém (max600 fesztávra)
o - a nagyterem fölött: monolit vb alulbordás födém 30-40cm bordamagassággal, fölötte 15cm vtg monolit vb fejlemezzel
o Külső nyílászárók: Hőhídmentes alu tokszerkezetű hőszigetelt üvegezésű ajtók és ablakok sötétszürke színű tok és szárnyszerkezettel, elvárt hőátbocsátási tényező min. 1,1W/m2K, vagy annál jobb.
o Belső nyílászárók: Utólag beszerelt fa tokszerkezetű nyílászárók - jellemzően belső ajtók tömör, illetve mélyen üvegezett kialakításban
o Kémény nem készül. Frisslevegő bevezető létesül 66x40cm belső keresztmetszettel, fölső részén fix zsalus gépészeti légbevezető elemmel.
o Külső térburkolat: Kiselemes beton térkő burkolat
Fentieknek megfelelően összesen 1015,69 m2 új építésű, 299,9 m2 felújítandó és 272,76 m2 fedett és nyitott tér kerül kivitelezésre.
Az új épületrészekben el kell végezni a kapcsolódó akadálymentesítési és tűzrendészeti átalakításokat
Az új épületrészekben vagyonvédelmi rendszer kiépítése szükséges.
A meglévő, belső lift használata a kivitelezés során nem megengedett.
Az építési beruházás építési engedély köteles munka!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama a kötelező 24 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: (24 hónap felett) 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 h 10
2 Az M/2/1 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 10
3 Az M/2/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 5
4 Az M/2/3 alkalmassági feltételre megjelölt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (0-48 hónap között kerül értékelésre) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.1-15-2016-00032.
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mirror Clean Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos u. 34.
Város: Budajenő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2093
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22723156-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 346819677
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 418890000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nyertes ajánlattevő igénybe vesz alvállalkozót építészeti, szakipari, statika, tartószerkezet, épületgépészet, épületgépészeti FMV., elektromos munkák, épületvillamossági FMV., tűzjelző, napelemes rendszer feladatok ellátására.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mirror Clean Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos u. 34.
Város: Budajenő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2093
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22723156-2-13

Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi út 37. 2/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12513712-2-05

Hivatalos név: Szerkezet és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sárfű u. 3. fszt./1/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1156
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23947980-2-42

Hivatalos név: MB-SZER Épületgépészeti Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budai József u. 56.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3529
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12635087-2-05

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges