Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/113
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.06.14.
Iktatószám: 10983/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Ráckeve Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Megrendelő székhelye (2300 Ráckeve, Szent István tér 4)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.07.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ráckeve Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730899213
Postai cím: Szent István Tér 4
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Józsefné
Telefon: +36 24523333
E-mail: muszak@rackeve.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rackeve.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000773092022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000773092022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Savoyai kastély – Tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000773092022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés a ráckevei Savoyai-kastély és kastélypark felújításához, új apartmanház építéséhez és kapcsolódó közterületi rendezéshez szükséges tervezési feladatok ellátására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Savoyai kastély – Tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye (2300 Ráckeve, Szent István tér 4)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a ráckevei Savoyai-kastély és kastélypark felújításához, új apartmanház építéséhez és kapcsolódó közterületi rendezéshez szükséges tervezési feladatok ellátására az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.
A tervezés tárgya
• a ráckevei Savoyai-kastély és kastélypark felújítása (négycsillagos szálláshely és rendezvényközpont)
• új látogatóközpont és kiállítótér létrehozása
• új apartmanház építése
• kapcsolódó közterületi rendezés
• a kastélypark
Tervezői feladat:
• Teljeskörű építési engedélyezési és kiviteli terv készítése a Savoyai kastély felújítása és földalatti kiállítótérrel való bővítése tárgyában
• Teljeskörű építési engedélyezési terv készítése az alábbiak vonatkozásában:
o Új szállásépület a kastély mellett
o Kastélypark zöldfelületi kialakítása, egyéb, a környezetben található zöldfelületi rendezés
A Savoyai-kastély és Árpád híd közötti szakaszon a Kossuth Lajos utca korszerűsítése: kétoldali járda felületek komplex megújítása, és az érintett utcaszakaszon tájépítészeti elemek, utcabútorok, burkolatok, közvilágítás, meglévő gyenge- és erősáramú hálózatok földkábelekkel történő kiváltásának tervezése
• Közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban
A tervezés során kiemelten szükséges kezelni a védett műemléki értékek megőrzését, rekonstrukcióját és bemutatását.
Az új épületrészeket illeszkedő, de kortárs módon kell megfogalmazni, a műemlék kastélyépület tiszteletben tartásával. Az épület mutasson értékálló megoldásokat, amely fenntartható – gazdasági, társadalmi, egészségi, energetikai és klímavédelmi szempontból egyaránt –, környezettudatos, gazdaságosan üzemeltethető és karbantartható, ugyanakkor magas használati komforttal bír külső és belső designban egyaránt.
Helyszín:
• Kastély és kastélypark: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 95. (hrsz.: 75), hrsz 2954/1 a kastélypark
• A kastély és a Soroksári Duna-ág közöti zöldterület: hrsz.: 52, 53
• Kossuth Lajos utca: hrsz.: 62 /1, 62 /2
Szintterület:
Meglévő kastélyépület: 3094 m2, , ebből pinceszinten 664 m2
Új épületrész: 4836 m2, , ebből pince szinten: 3049 m2
Az engedélyes és kiviteli terveket a meglévő kastélyépület és az új épületrész vonatkozásában BIM (Building Information Modeling) használatával kell elkészíteni, engedélyes tervek esetén LOD 200-as szinten, kiviteli tervek esetén LOD 300-as szinten.
A további információkat és feladatokat a tervezési program és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A felhívás III.1.3) M/2.1 pontja szerinti szakember műemléki épületek terén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max. 36 hónap)  10
2 2. A felhívás III.1.3) M/2.2 pontja szerinti szakember műemléki épületek terén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max. 36 hónap)  10
3 3. A felhívás III.1.3) M/2.3 pontja szerinti szakember műemléki épületek terén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min 0 – max. 36 hónap) 10
4 4. Legalább egy fő DLA fokozatú tervezőnek a szerződés teljesítésébe történő bevonása (igen/nem) 10
5 5. A felhívás III.1.3) M/2.1 pontja szerinti szakember BIM alkalmazásával történő építészeti engedélyes és/vagy kiviteli tervezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-12 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 295
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Teljeskörű kiviteli terv készítése az alábbiak vonatkozásában:
- Új szállásépület a kastély mellett
- Kastélypark zöldfelületi kialakítása, egyéb, a környezetben található zöldfelületi rendezés
- A Savoyai-kastély és Árpád híd közötti szakaszon a Kossuth Lajos utca korszerűsítése: kétoldali járda felületek komplex megújítása, és az érintett utcaszakaszon tájépítészeti elemek, utcabútorok, burkolatok, közvilágítás, meglévő gyenge- és erősáramú hálózatok földkábelekkel történő kiváltásának tervezése
Az opció megrendelése a szerződéskötést követő 110 naptári napon belül lehetséges. Az opciós mennyiségre vonatkozó teljesítési határidő megegyezik az alapmennyiséghez tartozó kiviteli tervek teljesítési határidejével.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy:
A tervezési feladatok több részben történő megvalósítása esetén az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció nem biztosítaná a tervezés tárgyát képező műemléki épület felújítás, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó beruházási elemek célszerű, gazdaságos, valamint egységes koncepció mentén történő megvalósítását.
A II.2.7) pont szerinti határidő naptári napban értendő. A tervezési ütemezés részletesen a szerződéstervezetben kerül rögzítésre, amely a megrendelői véleményezés és az engedélyezési eljárás időtartama alapján eltérhet. Tervezőnek a kivitelezési közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatai a fenti határidőn túl látandók el.
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:
Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, Súlyszám: 37
Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 13

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, azaz nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel:
SZT1) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) is irányadók.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az 1-3. és 5. értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények vonatkozásában az alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges (M.2. pontban foglalt) dokumentumokat az ajánlattevőknek már az ajánlatban be szükséges nyújtaniuk.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is].
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.

Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét, szakmai tapasztalatát, igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása, továbbá a jogosultság első megszerzésének időpontja])
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M/1.1. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább egy darab legalább 2.300 m2 szintterületű műemléki épület felújítására vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó referenciával.
M/1.2. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább egy darab legalább 3000 m2 szintterületű új szállásépület engedélyes és/vagy kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
M/1.3. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább egy darab műemléki homlokzat melletti mélyépítéses technológiával készült legalább 400 m2 területű alépítmény (terepszint alatti építmény) engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
M/1.4. a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább egy darab műemléki épület felújításának BIM-ben való tervezésére (engedélyezési és/vagy műszaki kiviteli terv) vonatkozó referenciával.
Kiviteli terv elkészítése alatt a teljes – szakági tervekre is kiterjedő – kivitelezési tervdokumentáció elkészítése értendő.
Szintterület alatt az összes építményszint bruttó alapterülete értendő.
Az előírt követelményeknek történő teljesítés alkalmassági követelményenként legfeljebb 1-1 db referencia felhasználásával igazolható.
M/2. legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik
M/2.2 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik
M/2.3 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület) tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik
M/2.4 legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti K [Táj- és kertépítészeti tervezési terület] tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlatkérő az M/2.1 - M/2.4. pontokban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal való egyenértékű végzettséget és szakmai tapasztalatot elfogadja.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: — az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
— az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet,
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik.
Ajánlatkérő a tervezési feladatok vonatkozásában 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának a lehetőségét biztosítja.
A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér, valamint teljesítési, biztosíték. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén a Megrendelő a teljesítés meghiúsulására hivatkozhat.
Jótállás: a szerződés teljesítésétől számított 60 hónap
A részletes szabályok a Szerződéstervezetben kerültek rögzítésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/07/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b)-(1c) és (4) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az értékelés szempontjai:
Az 1.-3. és 5. értékelési szempont vonatkozásában a ponthatárok közötti pontszám meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) – 1. sz. melléklet A.1.ab) pontjában szereplő egyenes arányosítás.
Az 1-3. értékelési szempont esetében a 36 hónap műemléki épületek terén szerzett többlet szakmai tapasztalat és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 36 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A minimálisan megajánlható értékét 0 hónap.
Az 5. értékelési szempont esetében a 12 hónap BIM alkalmazásával történő építészeti engedélyes és/vagy kiviteli tervezésben szerzett többlet szakmai tapasztalat és az afeletti többlet hónap megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 12 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál és 12 hónapként kerülnek figyelembevételre az értékelés során és egységesen 10 pontot kapnak. A minimálisan megajánlható értékét 0 hónap.
A 4. értékelési részszempont esetén: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B.pontja szerinti pontozás,
A 4. értékelési részszempont esetén amennyiben ajánlattevő vállalja legalább egy fő DLA fokozatú tervezőnek a szerződés teljesítésébe történő bevonását abban az esetben az értékelés során adható pontszám felső határának megfelelő 10 pontot kap, amennyiben nem vállalja abban az esetben az értékelés során adható pontszám alsó határának megfelelő 0 pontot kap.
Az „Ár” szempontok esetén a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. 60. szám, 2020. 03.25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás
3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. A Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
6. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
7. Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, legalább 100 000 000 HUF/kár és minimum 250 000 000 HUF/év kártérítési limitű tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
8. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében. (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
9. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti időtartam alatt ajánlatkérő 30 naptári napot ért.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Panácz István, lajstromszám: 00037.
11. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
• a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 13. §-ának megfelelően a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában,
• az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
• a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
12. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az M.2. pont szerinti, illetve a megajánlott további szakember(ek) nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval fog(nak) rendelkezni.
13. Ajánlattevő köteles a dokumentáció mellékletét képező ajánlati ár bontását (árazatlan költségvetést) beárazni és beárazva ajánlatához csatolni.
14. A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
15. Az ajánlat felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák