Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/141
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.14.
Iktatószám:11155/2017
CPV Kód:45212000-6
Ajánlatkérő:Csurgó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Csurgó Város közigazgatási területe, ezen belül 989/182 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.09.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csurgó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01657
Postai cím: Széchenyi tér 2.
Város: Csurgó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csók Eszter
Telefon: +36 82471388
E-mail: cse.terseg@csurgo.hu
Fax: +36 82471095
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csurgo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csurgo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://deakui.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Deák Krisztina
Telefon: +36 74510225
E-mail: deakugyvediiroda@tolna.net
Fax: +36 74510224
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://deakui.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 2.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Deák Krisztina
Telefon: +36 74510225
E-mail: deakugyvediiroda@tolna.net
Fax: +36 74510224
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://deakui.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csurgói Élményfürdő és Szálloda kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezése és üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Csurgói Élményfürdő és Szálloda kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezése és üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Csurgói Élményfürdő és Szálloda kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezése és üzemeltetése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
További tárgyak:45212172-2
71220000-6
92610000-0
98341100-6
39313000-9
39315000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Csurgó Város közigazgatási területe, ezen belül 989/182 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építési beruházás főbb műszaki paraméterei:
Az uszoda szolgáltatásai (medencék, wellness részleg, öltözők, kültéri medencék) újabb szolgáltatásokkal bővül, mely bővítés az öltözők és előcsarnok átépítésével jár. Az épületbővítés keleti irányban történik újabb szárnnyal. A fürdőépület keleti végéhez csatlakozik egy 42 szobás szálloda elsősorban a sportkomplexum vendégei részére.
A tervezendő épületeknek szerves kapcsolatban kell lennie az uszodával, valamint az összes épületen keresztül fedett átjárást kell biztosítani a sportcsarnokhoz. A tervezett fürdőépület hasznos alapterülete 3000 m2, szálloda hasznos alapterülete 3300 m2.
Fürdőépület főbb paraméterei:
• belső térben 21 m2 vízfelületű termálmedence
• belső térben 11 m2 vízfelületű babapancsoló
• belső térben 93 m2 vízfelületű élményfürdő medence csúszdával és élmény elemekkel
• szabadtéren 231 m2 vízfelületű élményfürdő medence csúszdával és élmény elemekkel
• szabadtéren 35 m2 vízfelületű gyermekmedence csúszdával és élmény elemekkel
• egyéni öltöző 270 szekrénnyel, kabinokkal
• vizes gyógyászati részleg 2 tangentoros box-szal, 2 iszapoló box-szal, 2 mofetta kabinnal, 3 férőhelyes súlyfürdővel
• gyógyászati részleg 1 reumatológiai rendelővel, 4 ágyas fizioterápiás teremmel, 2 massage szobával, egyéni gyógytorna szobákkal
• előcsarnok, közönségforgalmi wc csoport
• Büfé beltéri és teraszos fogyasztótérrel
• iroda és személyezeti szociális blokk.
• épület üzemeltetési helyiségei.
4 csillagos szálloda paraméterei:
• 42 szoba egység 84 fő elhelyezésére, elsősorban 2 ágyas szobákban illetve lakosztályokban
• 160 férőhelyes étterem, 300 adagos konyhával
• büfé, bár
• 3 db kisebb terem előadás, szabadidő-eltöltés céljára
• előcsarnok, közönségforgalmi wc csoport
• szállodai raktár
• mosoda
• személyzeti szociális blokk,
• iroda részleg
• épület üzemeltetési helyiségei.
Az ajánlattevő feladatát képezi az élményfürdő és a szálloda vonatkozásában a geotermikus energia hasznosításának kialakítása, valamint teljes bútorzatának és tárgyi eszközeinek legyártása, beszerzése, szállítása, be- vagy felszerelése, telepítése, valamint a belső építészeti feladatok ellátása. Az eszközök részletes listáját és leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A fenti adatok tájékoztató jellegűek. A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése.
Az üzemeltetés főbb paraméterei: A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beruházás eredményeként létrejövő Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum (uszoda, élményfürdő, szálloda) teljes körű üzemeltetése 20 éves időtartamra a következő tevékenységeket folytatására: szálloda-, fürdőüzemeltetés, szálláshely szolgáltatás, vendéglátás szolgáltatás. A nyertes ajánlattevő köteles a létesítményeket rendeltetésszerűen használni, azt rendszeresen karbantartani, a szokásos és rendeltetésszerű használattal felmerülő javítási munkálatokat pedig saját költségén elvégezni, valamint köteles a Létesítmények azok átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról gondoskodni.
A nyertes ajánlattevő az üzemeltetés időtartama alatt a bérleti díjon kívül a Létesítmények valamennyi költségét viseli, amely magában foglalja a közüzemi díjakat, víz, villany, gáz, és az esetleg felmerülő egyéb költségeket is.
A nyertes ajánlattevő köteles elvégezni valamennyi, általa használatra/üzemeltetésre átvett, valamint a feladathoz igénybevett, saját tulajdonát képező vagyontárgy/létesítmény karbantartását. A nyertes ajánlattevő karbantartási kötelezettségének szakvállalattól elvárható gondossággal köteles eleget tenni. A karbantartás költségei nyertes ajánlattevőt terhelik. Ha a nyertes ajánlattevő a karbantartás keretében értéket növelő beruházást hajt végre, akkor a szerződés érvényessége alatt, illetve megszűnése után azok értékét és az értéknövelő hatás megtérítését az ajánlatkérőtől semmilyen jogcímen nem követelheti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Név: Személyi állomány („É” tervező) a jogosultság megszerzéséhez szükségest meghaladó tervezési tapasztalata (hó)  20
2 Üzemeltetési ajánlat- Vegyszerfogyasztás (nettó Ft/év) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 261 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A nyertes fel-inak vol-e,komplexitása,egymással való szerves kapcsolata, a techn-i rendsz.ek összetettsége, ezek kapcsolódása, egymásra épülése, a szoros határidők miatt a r.aj.lehetővé tétele gazd-lag ésszerűtlen.Az ép. és az üzemeltetés egyben a létesítmények megvalósításából eredő gar. és üzem-i kockázatok teszik szükségessé, amelyek így a váll-i old-on merülnek az üzemeltetési id. alatt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Kbt. 62. § (1) és (2)
A Kr. II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolni. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában a Kr. 15. §-a szerint kell az ESPD-mel kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állásáról. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
El nem bírált módosítás esetén, csatolni kell változásbejegyzési kérelmet és egyéb igazolást. Nyilatkoznia kell a változásbejegyzési eljárásról.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi keltezésű az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Kbt. 64.§ (1) és (2) öntisztázás lehetősége.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
322/2015. Kr. 21. § (1) bekezdése
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (a Magyar Mérnöki Kamara), illetőleg területi szervei nyilvántartásában, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében (Magyar Építész Kamara, ill. területi szervei), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
A Kr. 1. § (1) - (2) bek. alapján kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (4)-(5) bekezdésére figyelemmel kell eljárni.
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1)-P.3) Ajánlatkérő a Kr. 2. § (1) c) alapján elfogadja a 2. § (5) szerint az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az ESPD IV. részének α szakaszát kitölteni az az azt követő részletes adatokat nem kell feltüntetni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívása alapján a Kr. 1. § (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz.
A Kr. IV. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek. (A Kr. 19. § (7) bek. irányadó e tekintetben.)
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. 19. § (6) megfelelően irányadó.
A Kbt. 69.§ (4) alapján felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést.
P.1) A Kr. 19. § (1) a) alapján valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan, valamennyi pénzügyi intézményétől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot - attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
- volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.
A vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számla vonatkozásában igazolást is csatolni kell..
P.2.A Kr. 19.§(1)b) alapján a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évéről szóló beszámolót. Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.
Az utolsó 3, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától számított elmúlt három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti az ajánlatkérő.
Ha az ajánlattevő a P.2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyából (magasépítés, tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.
P.3) A Kr.19.§(1)c) alapján a felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából (magasépítés, tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.2), P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló ill. az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a Kr.19.§(3) alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás mutatkozott.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben adózott eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés, tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 1.500 000 000 HUF.
P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nyilatkozata alapján a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a nettó 2.000.000.000 HUF-ot ésa közbeszerzés tárgyából (magasépítés, tervezés) az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 1.500.000.000 HUF- ot.
Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző üzleti évében elért teljes, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1) és P.2) pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P.3) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015.Kr.(Kr.) 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolni az alkalmassági követelményeknek, elegendő az ESPD IV. részének α szakasza szerint nyilatkozni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívás alapján a Kr. 1.§ (2)-nek megfelelően, a Kr. IV. fejezetében (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
A Kr. 24. § (2) bekezdése megfelelően irányadó.
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolni szükséges
M1) Kr.21.§(2)a) alapján a felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett legjelentősebb ép.beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, mely tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és tel.száma és e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, a minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a kezdés és a teljesítés befejezésének (a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) az építési beruházás mennyiségét,
e) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén a Kr. 22. § (5) irányadó.
M2) Kr.21.§(2)b) pontja alapján a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, annak megjelölésével, hogy a szakembert milyen pozícióra kívánja bevonni. Továbbá csatolni kell a végzettségét vagy képzettségét igazoló okiratot, valamint az adott szakember által saját kezűleg aláírt a szakmai tapasztalatot is tartalmazó önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot. Amennyiben releváns, a szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
Amennyiben a szakember névjegyzékbe vétele megtörtént, kérjük a nyilvántartási számot is megadni.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M2) (A)-(D) pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői, illetve tervezői jogosultsággal.
M3) Kr.21.§(2)f) pontja alapján azon környezetvédelmi intézkedések leírása, melyeket az ajánlattevő a szerződés teljesítése során alkalmazni tud bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány egyszerű másolatának csatolásával figyelemmel Kr.24.§(4)re.
Kr.24.§(2) szerint, ha a MKIK vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Azokban az esetekben, amelyekben a Kr.28.§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett:
(A) legalább 2.400 m2 nettó szintterületű önálló építmény kivitelezésére vagy felújítására vonatkozó referenciával, és
(B) olyan magasépítés körébe tartozó önálló építmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amelynek során meglévő épület vagy szerkezetkész épületből kialakításra került szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épület; és
(C) új közfürdő építésére és/vagy meglévő közfürdő felújítására vagy szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épület építésére vonatkozik és a kivitelezésben résztvevő gazdasági szereplő látta el az üzemeltetési feladatokat is legalább 6 hónapig; és
(D) közfürdő építésére és/vagy felújítására vagy szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épület építésére és/vagy felújítására vonatkozik, amelynek során geotermikus energia hasznosításának kialakítására sor került az épület hűtése és/vagy fűtése vonatkozásában.
Az önálló építmény fogalmát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. Kr. 1. sz. mellékletének 93. pontjában meghatározottak alapján alkalmazza az ajánlatkérő.
A felújítás fogalmát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. Kr. 1. sz. mellékletének 36. pontjában meghatározottak alapján alkalmazza az ajánlatkérő.
A szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épület fogalmát a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. Kr. 2.§-ában meghatározottak alapján alkalmazza az ajánlatkérő.
A közfürdő fogalmát a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. Kr. 1.§ (2) és (3) bekezdéseiben meghatározottak alapján alkalmazza az ajánlatkérő.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ára.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
(A) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) építészeti műszaki tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
(B) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
(C) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-ÉG” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
(D) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-ÉV” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
A szakemberek esetében elvárás a felsőfokú végzettség Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházás kivitelezésre (vagy ezzel szakmailag egyenértékű tevékenységre) vonatkozó és akkreditált környezetvédelmi vezetési rendszerrel (EMAS, ISO 14000-es sorozat), vagy az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kés.kötbér: 0,1 %, Megh.kötbér: 10 %. Jótállás: 60 hónap. Telj.bizt.: 5 %. Jót.bizt.: 5 %. Ép.ber finanszírozási feltételei: 30% előleg; 5 részszámla és végszámla (25 %; 45 %; 60 %; 75 %; 90 %; 100% készültség) 322/2015. Kr. 32/A. § és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése szerint 30 napos fiz.hat. Art.) 36/A. §-a alk. 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján fordított adózás. Késedelmes fizetés Ptk. 6:155. § és 2016. évi IX. törvény. Üzemeltetési biztosítékai: Késedelmi kötbér: 50.000,- Ft, 100.000,- Ft, 250.000,- Ft. Meghiúsulási kötbér: 10.000.000,- Ft Az üzemeltetés finanszírozási feltételei: bérleti díj: minden év szeptember 30. napjáig Uszoda 200.000,- Ft+Áfa/hó, a többi esetében 1.érvre 10 000 000.- Ft + ÁFA/év, a 2. évre: 20 000 000.- Ft + ÁFA/év, a 3. évtől: 30 000 000.- Ft +ÁFA/év. Ptk.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/09/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/09/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Deák Ügyvédi Iroda; 7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fszt. 2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (2), (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentációt legalább 1 ajánlattevőnek/megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie (ez az ajánlattétel feltétele), a cégnév, székhely (postacím) e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó megküldésével kell, regisztrálni, ami alapján a dokumentáció hozzáféréséhez szükséges jelszót az ajánlatkérő nevében eljáró megküldi. Regisztráció/igénylés/kiegészítő tájékoztatás kérése: a Deák Ügyvédi Iroda I.3.) megadott elérhetőségein. 2. A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. 3. Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú pld-ben, és egy elektronikus pld-ban kell zártan benyújtani. Az elektronikus pld-t a ajánlat eredeti pld-ról készített, jelszó nélkül olvasható, pdf kiterjesztésű fájl(ok)ban, lezárt CD-n vagy DVD-n kell benyújtani. 4. Nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekre (eredetben); (4) és (6) -bek-re, nemlegesség esetén is. 5. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bemutatott új gazdasági szereplő tekintetében max 1-szer fog újabb hiánypótlást elrendeli (Kbt. 71. § (6) bek.). 6. Az ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (5) bekezdésével. 7. Pontszám: 0-100. Az ajánlati ár és a vegyszerfogyasztás fordított és a személyi állomány tapasztalata felülről történő arányosítás. A személyi állomány tapasztalata esetén a legkedvezőbb 60 hó. Elvárt min: 24 hó, 24 hó alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.(Kbt. 77. § (1). 8. Írásbeli kapcsolattartás: Kbt. 41§-a szerint. Ennek megfelelően az ajánlatkérő csak és kizárólag a hivatkozottaknak megfelelő formában tett nyilatkozatokat tudja elfogadni! 9./ Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg a P.1-3, és M.1-3. 10. A nyertesnek a szerződéskötésig rendelkezni kell: a) 322/2015.Kr.26. § alapján építési munkákra vonatkozóan, legalább 100MFt/káresemény, és 500MFt/kárév mértékű felelősségbiztosítással (építésbiztosítással). b) 322/2015.Kr.11. § alapján legalább 2.000.000,- HUF/káresemény és legalább 5.000.000,- HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítással. Legkésőbb a szerződés megkötéséig mindkét pont teljesülését igazolni kell, ellenkező esetben az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes visszalépett a szerződés megkötésétől és a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte. 11./A IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap, csak a hirdetményi minta miatt van 2 hónap. 12./FAKSZ: dr. Bakó Zoltán 00782, Dr. Deák Krisztina 00235; 13./A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 14./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot. 15./ Az irányadó jog és idő: Magyarországon irányadó jog és idő. 16./Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bek e)-t.17./ A II.2.7) pontban a szerződés teljes (kivitelezési és üzemeltetési) időtartama került meghatározásra. Az uszoda tekintetében az üzemeltetési feladatokat 2018. január 1. napjától kell ellátnia a nyertes ajánlattevőnek. Az építési beruházás teljesítési határideje: 21 hónap (a szerződés aláírásától számítva). 18./ Az ajánlatkérő jelen eljárás keretében magasépítés körébe tartozó építmények kivitelezése alatt olyan építési munkákat ért, amelyek általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányultak. 19./ Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, annak el nem fogadását/az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák