Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/143
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Meghívásos
Közzététel dátuma:2017.08.16.
Iktatószám:11196/2017
CPV Kód:45212000-6;45212224-2;45112722-2;71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
Teljesítés helye:Szilvásvárad
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Állattenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
Postai cím: Egri út 16
Város/Község: Szilvásvárad
Postai irányítószám: 3348
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Kormos Zsuzsanna
Címzett: Kormos Zsuzsanna
Telefon: +36 36564400
E-mail: menesgazd.gazdugy@t-online.hu
Fax: +36 36564401
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.menesgazdasag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.menesgazdasag.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város/Község: Felcsút
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Halmi Tamás
Címzett: Halmi Tamás
Telefon: +36 205966194
E-mail: iroda@meszaroskft.com
Fax: +36 22594017
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Árpád út 64.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Németh Zsolt
Címzett: Németh Zsolt
Telefon: +36 304661202
E-mail: osvath.katalin@eurocampus.hu
Fax: +36 36780567
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Állattenyésztés
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztése keretében kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szilvásvárad
NUTS-kód HU312
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/11/13 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kiemelt fejlesztése keretében kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák elvégzése három ütemben.
I. ütem:
Fedeles lovarda építése (Régi és Új rendezvénycsarnok készítése), épületek bontása,
Fedeles lovarda épület átalakítása (Régi rendezvénycsarnok átalakítása)
II. ütem:
Parkoló-, közmű- és útépítés, környezetrendezés
III. ütem:
Stadion építés, Lovas verseny és gyakorlópályák építése, Versenyiroda átalakítása, Zsűri torony épületének felújítása, Öltöző
épületének felújítása.
Teljes terjedelemben lásd: a TED-en megjelent 2014/S 249-440531 számú hirdetmény II.2.1) pontját.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212000-6
További tárgyak:45212224-2
45112722-2
71220000-6
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 6228000422 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 28 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
x Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. ÁFA nélkül számított vállalkozási díj HUF-ban70
1.1. az I ütem tekintetében.23
1.2. a II ütem tekintetében.23
1.3. a III ütem tekintetében.24
2. Meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett vállalkozási díj nettó értékének %-ában (min. 5%,max 30%).10
3. Jótállás időtartama (hónapban) (min. 24, max. 120 hónap).10
4. Építés-folyamat biztosítási terv.30
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 249 - 440531
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/12/27 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 227 - 412629
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/24 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
"A Vállalkozó részéről a Szerződés tárgyát képező Munkák teljesítésének határideje:
Az I. ütem tekintetében 2016. augusztus 15. napja,
A II. ütem tekintetében az arra vonatkozó kezdési értesítő Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 6 hónap,
A III. ütem tekintetében az arra vonatkozó kezdési értesítő Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 12 hónap."
Módosított szerződéses feltétel:
A Szerződés IV.2. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
"A Vállalkozó részéről a Szerződés tárgyát képező Munkák teljesítésének határideje:
Az I. ütem tekintetében 2016. augusztus 15. napja,
A II. ütem tekintetében az arra vonatkozó kezdési értesítő Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 6 hónap,
A III. ütem tekintetében pedig 2017. december 22. napja."
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Szerződés szerint a a III. ütem teljesítési határideje az arra vonatkozó kezdési értesítő vállalkozó általi kézhezvételétől
számított 12 hónap. A fenti értesítőt Megrendelő 2016. június 29. napján kézbesítette Vállalkozó részére.
A III. ütem munkaterület átadás-átvétele 2016. augusztus 24. napján megtörtént, azonban a jegyzőkönyvben rögzítésre
került, hogy a III. ütem munkaterületén található Lovas étterem egy későbbi időpontban kerül Vállalkozó részére átadásra, a
Megrendelő és a Megrendelővel korábban bérleti jogviszonyban álló, a fenti éttermet birtokban tartó Piknik'97. Bt. között
kialakult jogvita miatt, mely lehetetlenné tette a teljes munkaterület vállalkozónak való átadását. (A jogvita tárgyát az képezi, hogy a bérlő nem fogadta el Megrendelő azonnali hatályú felmondását.)
Vállalkozó a felmerült akadályra tekintettel akadályközlő bejelentést terjesztett elő. Az akadály 2017. február 23. napján
hárult el.
A szerződésmódosítás összes eleme megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt előírásoknak, figyelemmel az alábbiakra:
- a módosítást olyan körülmény tette szükségessé, melyet ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- a módosítás nem jár az ellenérték növekedésével.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2017/07/04 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
Nyertes ajánlattevőként szerződő felek:
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.)
EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Árpád út 64.)
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevőként szerződő felek a jelen hirdetményben foglaltakkal egyetértenek.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2017/08/15 (év/hó/nap)