Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/117
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2021.06.21.
Iktatószám:11230/2021
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:Mátészalka Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.08.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátészalka Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731807215
Postai cím: Hősök tere 9.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felföldi Botond
Telefon: +36 44501358
E-mail: fotanacsado@mateszalka.hu
Fax: +36 44501360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mateszalka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000665812021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000665812021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hősök tere és környezete megújítása - Tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR000665812021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71400000-2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervpályázat tárgya a Mátészalka városközpontjában lévő Hősök tere és környezetének megújítása az alábbi fő fejlesztési elemekkel:
Hősök tere és környezete felújítása; térburkolatok bontása, új térburkolatok kialakítása; zöldfelületek bontása, új zöldfelületek, közpark kialakítása; fény és víz-játék kialakítása, favédelem és fasor kialakítása; új közlekedési felület kialakítása, meglévő átalakítása közel 25.000 m2-en.
A részletes feltételeket a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: táj - és kertépítészet tervezési területű („K” jelű) tervező (266/2013. (VII. 11.) Korm rendelet)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
- Környezeti kialakítás, térszervezés
- Térberendezés
- Tervezési feladat és funkció
- Költségek
Az értékelés részletezését a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2021/08/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A díjak legnagyobb összege (bruttó): 6.000.000,- Ft. A díjak legkisebb összege (bruttó) 1.500.000,- Ft. A megvétel legkisebb összege (bruttó): 500.000,- Ft
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A pályaművek díjazására és megvételére összesen bruttó 14.320.000,- Ft áll rendelkezésre.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

dr. Hanusi Péter
Zsigmond László
Lengyelné Kedves Szilvia
Tárkányi Ákos
Kovács Sándor
Karádi Gábor Lajos
Vincze Attila

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Az eljárás lebonyolítására irányadó jogszabályok: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény, a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet. (EKR rendelet)
2. A pályázati dokumentáció az EKR-ben történő regisztrációt követően térítésmentesen letölthető.
3. A pályaművek titkosságának biztosítása érdekében a bírálóbizottság csak a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra pályázók adatait.
4. Az eljárás során minden kommunikáció a kiíró és a pályázók között anonim módon történik, a titkosság és esélyegyenlőség elvének szem előtt tartásával.
5. Az eljárás során az EKR rendszeridő irányadó.
6. A tervpályázaton pályázónként csak egy pályaművel lehet részt venni, az előírt kizáró okokat a tervpályázati dokumentáció és a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 24. § (8)-(9) bekezdései tartalmazzák.
7. A 310/2015. (X. 28.) Korm. rend. 19. § (4) bekezdése alapján a pályázati dokumentáció a Magyar Építész Kamara (MÉK) honlapján is közzétételre kerül.
8. A pályaműveket az EKR rendelet előírásainak megfelelően elektronikus formában az EKR-en keresztül kell benyújtani. Az elektronikus úton az EKR-en keresztül benyújtott pályamű mellett a Pályázó köteles továbbá a tervpályázati dokumentációban részletezettek szerint papír formátumú tervlapokat készíteni.
9. Az elektronikus formában az EKR-ben feltöltött pályaművek benyújtásának határideje a felhívás IV.2.2) pontjában szereplő időpont, a tervlapokat tartalmazó csomag beérkezési határideje pedig - a 310/2015. (X. 28.) Korm rendelet 22. § - ban foglaltaknak megfelelően - 2021.09.02. nap 16.00 óra.
A benyújtás időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, egyrészt amikor a pályamű teljes egészében elektronikusan az EKR rendszerbe feltöltésre és benyújtásra került, másrészt a tervlapokat tartalmazó csomag postai- vagy futárszolgáltatás útján beérkezett, tehát mindkét határidőt betartotta a Pályázó. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a papír alapú tervlapokat tartalmazó csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.
10. A papír alapú tervlapokat tartalmazó küldeményt kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai, vagy regisztrált gyorspostai küldeményként, vagy futár szolgáltatás igénybevételével nyújthatók be, a következő címre a titkosság szabályainak betartásával:
Dr. Dombi Ügyvédi Iroda
1027 Budapest, Frankel Leó utca 4. IV. emelet.
Feladó megnevezése: „Hősök tere és környezete megújítása" kert és városépítészeti tervpályázat (Egyéb megnevezés kizáró ok!)
A küldeményen egyedi azonosítót tilos feltüntetni!
11. A pályaművek és felhasználásuk: A díjazott és megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői a pályamű beadásával a szerzői műre vonatkozó korlátlan, kizárólagos, minden felhasználási módra kiterjedő, korlátlan területi felhasználási engedélyt megadják, mely magában foglalja a tervek átdolgozására illetve tovább tervezésére vonatkozó jogot is.
12. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakra.
13. A Bírálóbizottság döntése alapján a Kiíró 2021.10.04. napon tervezi a pályázat eredményét kihirdeti. (Az eredményhirdetés tényleges időpontjáról Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül értesítést küld a pályázók részére.) Helyszín: Polgármesteri Hivatal Mátészalka (4700 Mátészalka, Hősök tere 9. sz.)
Ajánlatkérő a zárójelentést az EKR rendszeren keresztül is megküld, az eredményhirdetést követően haladéktalanul.
14. A 310/2015. (X.28). Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték - az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (1) és (2) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak irányadóak. A kérdések feltevésének határideje: 2021.07.07. nap.
15. Amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése és a 18. § szerinti kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja nem kerül kiadásra. Az ajánlattételre felhívni javasolt pályázó kizárása esetén a bírálóbizottság a rangsorban következő pályázót ajánlhatja ajánlattételre felhívni a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban. A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a tervpályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak. A bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a tervpályázat megismétlésének és lebonyolításának módjára.
16. Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és jogi szakértő: dr. Fejér Bernát, Lajstromszám: 00144.VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben