Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:11252/2020
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kisvárda, ECO-park;Kisvárda, ECO-park;Kisvárda, ECO-park
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.07.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15981091
Postai cím: Szent László Utca 7-11
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor
Telefon: +36 45500700
E-mail: hivatal@kisvarda.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586012020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586012020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisvárda ECO-park interaktív fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000586012020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész interaktív elemek:
1.1. Pool:
Az elvárt felhasználói élmény:
A technológia segítségével bemutathatóak a természeti mozgások a legfiatalabb korosztálynak is, oly módon, hogy számukra is élvezhető, egyszerű legyen az információszerzés élménye. “Térdig érő” virtuális vízben a tájegységre jellemző autentikus halak úszkálnak. Természetesen elinalnak a látogató keltette fodrozódó vízben. (A vizek élővilágának bemutatása.)
1.2. Time line:
Az elvárt felhasználói élmény:
Tájegység történetét feldolgozó időrendi vonalra rendezett adatok, régészeti elemek, ökológiai lábnyomok bemutatása a felület segítségével. Az idővonal elnyúlhat a jövőbe is, megjelenítve az általunk elképzelt jövőt, annak jellegzetes elemeivel.
1.3. Turn the pages:
Az elvárt felhasználói élmény:
A tájegység jellegzetes ökológiai felépítésével foglalkozó tudományos tanulmány vagy tanulmányok, elérhetővé téve a nagyközönség számára. Lehetőség szerint tartalmazzon videót, valamint nagyfelbontású, minimum HD minőségű képanyagot a könnyebb megérthetőség szempontjából. Itt kerülnek bemutatásra a veszélyeztetett fajok. Elérhetővé tennénk többek között a „Vörös Könyvet” (Red Data Book), ami több száz veszélyeztetett állat és növényfajt tartalmaz. Az interakció érintésmentes.
1.4. Filmes játékok_bluebox:
Az elvárt felhasználói élmény:
A látogató, amellett hogy megismerkedik egy a filmkészítésben széles körben alkalmazott trükktechnikával, alkalma nyílik, hogy fotókat készítésen magáról egy izgalmas környezetben. A látogató a green- vagy bluebox felületnek köszönhetően láthatja magát az animációban.
1.5. Digitális vendégkönyv:
Az elvárt felhasználói élmény:
A digitális vendégkönyv a klasszikus vendégkönyv modernizált formája, amely alkalmazkodik a fiatalabb generáció újfajta közvetlenebb, spontánabb kommunikációjához. A videó formátum alkalmazása személyesebbé teszi mind az üzenetek készítését, mind azok megtekintését. A falra vetített mozaik videó pedig izgalmasan mutatja be az eddigi látogatók közösségét.
2. rész: multimédiás fejlesztés
2.1. „Vízterelő” multi touch table
Installáció technikai leírása:
Az interaktív Multi Touch Table, amely egy előrelépés a digitális interakcióban, lehetővé teszi a megjelenített digitális tartalom kezekkel történő manipulációját, ahelyett, hogy billentyűzetet / egeret használnánk. Forradalmasítja az interaktivitás módját, miközben új formában ad lehetőséget a másokkal való kapcsolódásra, koprodukcióra.
Installáció típusa: multi touch table
Installáció mérete: 86”, 190 x 107 cm
2.2. Végtelen láp interaktív mozgásérzékeny vetített installáció
Installáció technikai leírása:
A nagy fényerősségű vetítő izgalmas speciális effektusokat és multimédiás tartalmakat jelenít meg a padló felületén. Speciális szoftver és mozgásérzékelő kamera felhasználásával a padlón megjelenő látvány interakcióba lép a látogatóval és a legkisebb mozgásra is reagálva alakítja az élményt, irányítja a vetített eseményt.
Installáció mérete: 550 x 580 cm *360’
2.3. Tisza / tiszavirágzás interaktív mozgásérzékeny vetített installáció
Installáció technikai leírása:
A nagy fényerősségű vetítő izgalmas speciális effektusokat és multimédiás tartalmakat jelenít meg a nagyméretű felületen (itt: padló, fal). Speciális szoftver és mozgásérzékelő kamera felhasználásával a felületen megjelenő látvány interakcióba lép a látogatóval és a legkisebb mozgásra is reagálva alakítja az élményt, irányítja a vetített eseményt.
Installáció mérete: 560 x 580 cm + 550 x 310 cm (1 fal és 1 padló)
2.4. Evolúció videomapping
Installáció mérete: 1190 x 310 cm
Installáció technikai leírása:
A videomapping, vagy másnéven projection mapping a térbeli valóságot bővíti ki. A tér elemeit, a megvetített tárgyak felületét bekapcsolva a látványba szimulálja a tér átalakulását. Minél nagyobb méretű a projekció, annál teljesebb a szimuláció élménye. A nagy fényerősségű vetítőkkel izgalmas speciális effektusokat és multimédiás tartalmakat jeleníthetünk meg felületen.
2.5. Guide applikáció és kiterjesztett valóság élmény
Az applikáció rövid ismertetése:
A mobil alkalmazás segíti a látogatókat a park területén történő tájékozódásban. Segít megismerni a területet, az ottani élővilágot és a terület történetét. Mindezt nem csupán informatív, hanem játékos formában is, célozva ezzel a családokat és eltérő korosztályokat.
3.rész. szimulátorok
3.1. Zenélő lépcső
A lépcsőre lépve a lépcsőnek megfelelő hang megszólal. A megfelelő lépcsőfokok „bejárásával” komplett dallamok is lejátszhatóak. A szintetizátor hangkészlete lehetőséget ad több mint 100 hangszín megszólaltatására, vagy akár több fajta dobkészlet használatára is.
3.2. Atomerőmű
A belső helyiségben fel kell építeni egy teljes fizikai modellt. Atomreaktor, csővezetékek, turbina, generátor, villamos vezetékek és egy szimulált fogyasztó, egy világító szerkezet. Az atomreaktor hosszúkás hengerpalástját megnyitva beleláthatunk a reaktorba, ahol a fűtőelem kazetták és a szabályozó rudak láthatóak. A rudak pozíciója változtatható és fizikailag is mozognak. A modellben ezekkel lehet szabályozni a reaktor teljesítményét.
A részletes paramétereket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: interaktív elemek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, ECO-park
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész interaktív elemek:
1.1. Pool:
Az elvárt felhasználói élmény:
A technológia segítségével bemutathatóak a természeti mozgások a legfiatalabb korosztálynak is, oly módon, hogy számukra is élvezhető, egyszerű legyen az információszerzés élménye. “Térdig érő” virtuális vízben a tájegységre jellemző autentikus halak úszkálnak. Természetesen elinalnak a látogató keltette fodrozódó vízben. (A vizek élővilágának bemutatása.)
Szoftverfejlesztés elemei, szolgáltatások:
Deep mapping technológián alapuló interaktív multimédiás felület keretprogram létrehozása, amely a látogató mozgását detektálva blobb kezelő, elemző rendszerű algoritmusokon keresztül irányítja a projektált felület által megjelenített animációt, valós időben.
Objektumok, elemek létrehozása. Valós idejű fizika programozása, az objektumok mozgásának analízise alapján. Ütközés vizsgálati algoritmus kódolása. Áthatás, áttörés vizsgálat kódolása. Blobb territórium link kapcsolódás aktiválása. Link adat megjelenítése az objektumhoz kapcsolva felettes rétegen.
beüzemelés, min. 2 év support
Hardver igény:
kamera projektor + távirányító + rögzítő konzol, számítógép, Wi-Fi sugárzó, üzemeltetéshez: vezeték nélküli egér és billentyűzet, hangrendszer
Szoftver igény, szolgáltatások:
keretprogram fejlesztése
programozás, kódolás

1.2. Time line:
Az elvárt felhasználói élmény:
Tájegység történetét feldolgozó időrendi vonalra rendezett adatok, régészeti elemek, ökológiai lábnyomok bemutatása a felület segítségével. Az idővonal elnyúlhat a jövőbe is, megjelenítve az általunk elképzelt jövőt, annak jellegzetes elemeivel.
Szoftverfejlesztés elemei, szolgáltatások:
Mélység érzékelő alapú mozgás detektáló tracking program készítése.
A kép megjelenítő és az interface szinkronizálása.
Adatbázis és az interface szinkronizálásnak programozása.
beüzemelés, min. 2 év support
Hardver igény:
HDMI Wireless sugárzó, kamera, projektor + távirányító + rögzítő konzol, számítógép, Wi-Fi sugárzó, hangrendszer, üzemeltetéshez: vezeték nélküli egér és billentyűzet

1.3. Turn the pages:
Az elvárt felhasználói élmény:
A tájegység jellegzetes ökológiai felépítésével foglalkozó tudományos tanulmány vagy tanulmányok, elérhetővé téve a nagyközönség számára. Lehetőség szerint tartalmazzon videót, valamint nagyfelbontású, minimum HD minőségű képanyagot a könnyebb megérthetőség szempontjából. Itt kerülnek bemutatásra a veszélyeztetett fajok. Elérhetővé tennénk többek között a „Vörös Könyvet” (Red Data Book), ami több száz veszélyeztetett állat és növényfajt tartalmaz. Az interakció érintésmentes.
Szoftverfejlesztés elemei, szolgáltatások:
Mélység érzékelő alapú mozgás detektáló tracking program készítése.
A kép megjelenítő és az interface szinkronizálása.
Adatbázis és az interface szinkronizálásnak programozása.
beüzemelés, min. 2 év support
Hardver igény:
HDMI Wireless sugárzó, kamera, projektor + távirányító + rögzítő konzol, számítógép, Wi-Fi sugárzó, hangrendszer, üzemeltetéshez: vezeték nélküli egér és billentyűzet

1.4. Filmes játékok_bluebox:
Az elvárt felhasználói élmény:
A látogató, amellett hogy megismerkedik egy a filmkészítésben széles körben alkalmazott trükktechnikával, alkalma nyílik, hogy fotókat készítésen magáról egy izgalmas környezetben. A látogató a green- vagy bluebox felületnek köszönhetően láthatja magát az animációban.
Szoftverfejlesztés elemei, szolgáltatások:
Felhasználói alapprogram készítése.
Útvonal választó algoritmus programozása.
Képalapú alfa-kulcsos képszakítási algoritmus készítése. Objektum alapú implementálási algoritmus készítése.
Órajelhez igazított időzítés programozása. Automatikus képfelvétel készítése.
Az elkészített kép háttértár-könyvtár szinkronizálás programozása.
beüzemelés, min. 2 év support
Hardver igény:
számítógép, érintő képernyő, HDMI Wireless sugárzó, kamera, projektor + távirányító + rögzítő konzol, hangrendszer, üzemeltetéshez szükséges eszközök, Wi-Fi sugárzó
1.5. Digitális vendégkönyv:
Az elvárt felhasználói élmény:
A digitális vendégkönyv a klasszikus vendégkönyv modernizált formája, amely alkalmazkodik a fiatalabb generáció újfajta közvetlenebb, spontánabb kommunikációjához. A videó formátum alkalmazása személyesebbé teszi mind az üzenetek készítését, mind azok megtekintését. A falra vetített mozaik videó pedig izgalmasan mutatja be az eddigi látogatók közösségét.
Szoftverfejlesztés elemei, szolgáltatások:
Kép alapú felvételkészítő keretprogram készítése.
Valós idejű képmegjelenítés és rögzítés programozása. Valós idejű audio adat rögzítés.
Lejátszó, visszajátszó program készítése.
Adatbeviteli útvonal készítő program készítése.
beüzemelés, min. 2 év support
Hardver igény:
számítógép, érintőképernyő, kamera, Wi-Fi sugárzó
A részletes műszaki-szakmai paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: multimédiás fejlesztés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, ECO-park
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: multimédiás fejlesztés
2.1. „Vízterelő” multi touch table
Installáció típusa: multi touch table
Installáció mérete: 86”, 190 x 107 cm
Installáció technikai leírása:
Az interaktív Multi Touch Table, amely egy előrelépés a digitális interakcióban, lehetővé teszi a megjelenített digitális tartalom kezekkel történő manipulációját, ahelyett, hogy billentyűzetet / egeret használnánk. Forradalmasítja az interaktivitás módját, miközben új formában ad lehetőséget a másokkal való kapcsolódásra, koprodukcióra.
Hardver igény:
iiyama PROLITE TE8603MIS-B1AG 86" multitouch screen 1 db vagy azzal egyenértékű
iiyama SPC5801BB slot PC 1 db vagy azzal egyenértékű
asztal kialakítása (asztalos munka)
Szoftver fejlesztés, szolgáltatások:
Vizuális tartalom (UI design. Animációk. Effektek.)
Sound design (Hangeffektek, atmoszféra)
Fejlesztés (Futtató keretrendszer fejlesztése, kezelőfelület, beüzemelés, min. 2 év support)
2.2. Végtelen láp interaktív mozgásérzékeny vetített installáció
Installáció mérete: 550 x 580 cm *360’
Installáció elhelyezése: a terem padlózatán, az elhelyezett tárgyak felületén, illetve 360 fokban a falakon tükrözve.
Installáció technikai leírása:
A nagy fényerősségű vetítő izgalmas speciális effektusokat és multimédiás tartalmakat jelenít meg a padló felületén. Speciális szoftver és mozgásérzékelő kamera felhasználásával a padlón megjelenő látvány interakcióba lép a látogatóval és a legkisebb mozgásra is reagálva alakítja az élményt, irányítja a vetített eseményt.
Hardver igény:
Optoma GT1080 Ultra short throw projektor vagy azzal egyenértékű 2 db
Projektorrögzítő konzol vagy azzal egyenértékű 2 db
Matrox Dual Head 2 Go External multidisplay adapter vagy azzal egyenértékű 1 db
Hokuyo UST-10LX Scanning Laser Rangefinder vagy azzal egyenértékű 1 db
Mini PC 1 db
Tükörfólia / tükörtapéta 56 m2
Trust GXT 608 hangszóró vagy azzal egyenértékű 1 db
Tavirózsa modellek – mű, gyártatott 200 db
Szoftver fejlesztés, szolgáltatások:
Vizuális tartalom (Animált látványelemek elkészítése, variációk flóra és fauna témában)
Sound design (4 min Atmoszféra loop )
Fejlesztés (Futtató keretrendszer fejlesztése, beüzemelés, min. 2 év support)
2.3. Tisza / tiszavirágzás interaktív mozgásérzékeny vetített installáció
Installáció mérete: 560 x 580 cm + 550 x 310 cm (1 fal és 1 padló)
Installáció technikai leírása:
A nagy fényerősségű vetítő izgalmas speciális effektusokat és multimédiás tartalmakat jelenít meg a nagyméretű felületen (itt: padló, fal). Speciális szoftver és mozgásérzékelő kamera felhasználásával a felületen megjelenő látvány interakcióba lép a látogatóval és a legkisebb mozgásra is reagálva alakítja az élményt, irányítja a vetített eseményt.
Hardver igény:
Optoma GT1080 Ultra short throw projektor vagy azzal egyenértékű 3 db
Projektorrögzítő konzol vagy azzal egyenértékű 3 db
Matrox Dual Head 2 Go External multi-display adapte vagy azzal egyenértékű r 1 db
Hokuyo UST-10LX Scanning Laser Rangefinder vagy azzal egyenértékű 2 db
Trust GXT 608 hangszóró vagy azzal egyenértékű 1 db
Mini PC 2 db
Szoftver fejlesztések, szolgáltatások:
Vizuális tartalom (Animált látványelemek elkészítése. Interaktív particle szekvenciák. Virágok, halak, tiszavirágok – animált variációk)
Sound design (Atmoszféra, Hangeffektek, természeti hangok)
Fejlesztés (Futtató keretrendszer fejlesztése, beüzemelés, min. 2 év support)
2.4. Evolúció videomapping
Installáció mérete: 1190 x 310 cm
Installáció technikai leírása:
A videomapping, vagy másnéven projection mapping a térbeli valóságot bővíti ki. A tér elemeit, a megvetített tárgyak felületét bekapcsolva a látványba szimulálja a tér átalakulását. Minél nagyobb méretű a projekció, annál teljesebb a szimuláció élménye. A nagy fényerősségű vetítőkkel izgalmas speciális effektusokat és multimédiás tartalmakat jeleníthetünk meg felületen.
Hardver igény:
Optoma GT1080 Ultra short throw projektor vagy azzal egyenértékű 3 db
Projektorrögzítő konzol 3 db
Matrox Triple Head 2 Go External multi-display adapter vagy azzal egyenértékű 1 db
Vetített anyagot kezelő számítógép 1 db
Hangprojektor 1 db
Szoftver fejlesztések, szolgáltatások:
Vizuális tartalom (min. 8 perc hosszúságú animációs film készítése a kialakított tematika szerint (evolúció))
Sound design (Zene és hangeffektek min. 10 perc)
Beüzemelés, min. 2 év support
2.5. Guide applikáció és kiterjesztett valóság élmény
Az applikáció rövid ismertetése:
A mobil alkalmazás segíti a látogatókat a park területén történő tájékozódásban. Segít megismerni a területet, az ottani élővilágot és a terület történetét. Mindezt nem csupán informatív, hanem játékos formában is, célozva ezzel a családokat és eltérő korosztályokat.
Az alkalmazás struktúrája:
- Általános információk az ökoparkról
- Élővilág megismerése:
- Rétköz története:
- Ökopark túra:
- Kincskereső túra:
Hardver igény:
Printelt info táblák /marker. Anyaga: 5mm vastag habosított pvc 10 db
min. 1920x1080 felbontású tablet 10 db
Szoftver fejlesztés, szolgáltatások:
Fejlesztés
App UI design
10 db. AR tartalom: modellek elkészítése, rigelése. Portál.
10db AR Marker: Arculati design átültetése, markerek kialakítása, nyomdai kivitelezés.
Kutató munka és tartalom összeállítása
min. 2 év support, jótállás és rendelkezésre állás
A részletes műszaki-szakmai paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: szimulátorok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Kisvárda, ECO-park
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3.rész: szimulátorok
3.1. Zenélő lépcső
A lépcsőre lépve a lépcsőnek megfelelő hang megszólal. A megfelelő lépcsőfokok „bejárásával” komplett dallamok is lejátszhatóak. A szintetizátor hangkészlete lehetőséget ad több mint 100 hangszín megszólaltatására, vagy akár több fajta dobkészlet használatára is.
Elvárt teljesítés:
zenélő lépcső kialakítás kompletten, műszaki-szakmai leírás szerinti funkciókkal
üzembe helyezés, min. 2 év support
3.2. Atomerőmű
A belső helyiségben fel kell építeni egy teljes fizikai modellt. Atomreaktor, csővezetékek, turbina, generátor, villamos vezetékek és egy szimulált fogyasztó, egy világító szerkezet. Az atomreaktor hosszúkás hengerpalástját megnyitva beleláthatunk a reaktorba, ahol a fűtőelem kazetták és a szabályozó rudak láthatóak. A rudak pozíciója változtatható és fizikailag is mozognak. A modellben ezekkel lehet szabályozni a reaktor teljesítményét.
Elvárt teljesítés:
Atomerőmű kialakítása kompletten leírás szerint
üzembe helyezés, min. 2 év support
A részletes műszaki-szakmai paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [Kbt.62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl , amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése által hivatkozott Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, illetőleg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni. A Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra és adott esetben az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése szerinti előírás alapján. Ajánlattevő a Kbt. 64. §-a alapján élhet az öntisztázás lehetőségével a kizáró okok tekintetében. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglalt esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
Előzetes igazolás:
Az Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy megfelel a P.1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Utólagos igazolás:
A P.1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a felhívás feladását megelőző előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a
közbeszerzés tárgyából (multimédiás és/vagy informatikai eszközök és/vagy szoftverek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az igazolás tekintetében irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19.§ (3) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (multimédiás és/vagy informatikai eszközök és/vagy szoftverek szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen legalább a(z)
- 1.rész esetében nettó 9 millió forint,
- 2. rész esetében nettó 18 millió forint,
- 3. rész esetében nettó 7 millió forint
értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
M.1.
Előzetes igazolás:
Az Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy megfelel az M.1 pontban előírt alkalmassági követelménynek.
Utólagos igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 23.§, továbbá a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat: - az ismertetett szállítás tárgyát, értékét - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja) és helyét, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, - meg kell adni a szerződést kötő másik fél megnevezését, az igazolást kiállító (nyilatkozó) nevét és elérhetőségét.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész esetében:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik a felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább
- 1.rész esetében nettó 9 millió forint,
- 2. rész esetében nettó 18 millió forint,
- 3. rész esetében nettó 7 millió forint értékű
multimédiás és/vagy informatikai eszközök és/vagy szoftverek szállítása referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia több teljesített szerződésből is származhat. Egy referencia több rész esetében is igazolhatja az alkalmasságot, amennyiben az adott részre vonatkozó minimumfeltételnek a referencia megfelel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki: - késedelmi kötbér (mértéke: nettó ellenérték 0,5%-a/naptári nap, az órában meghatározott időtartamú késedelem esetén a kötbér mértéke 50.000 Ft/késedelmes óra, maximum a teljes nettó ellenérték 20%-a) - meghiúsulási kötbér (mértéke: nettó ellenérték 20%-a). Ajánlatkérő azon igények biztosítására, melyek a teljesítés elmaradásával kapcsolatosak, teljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke az ellenérték 3%-a. Ajánlatkérő továbbá a jótállási igények biztosítására, jótállási biztosítékot köt ki, melynek mértéke az ellenérték 3%-a. A részletes feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és
tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdéseiben, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése uniós támogatási forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Előleg: Ajánlatkérő 30% előleg fizetését biztosítja díjbekérő vagy előlegszámla alapján. Részszámla: legalább 50%-os teljesítési mérték (az ellenértékhez viszonyítva) esetén a teljesítéssel arányos ellenérték Végszámla: a teljesítési véghatáridőig 100%-os igazolt teljesítés esetén a fennmaradó ellenérték erejéig. A végszámla benyújtásának feltétele, hogy a teljesítés teljes egészében sikeresen megtörténjen. A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/07/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586012020/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: részenként: 200.000 HUF
A befizetés helye: ajánlatkérő fizetési számlájára
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10402142-21423509
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az igazolás módja: befizetés esetén banki átutalási igazolás másolata, egyéb esetben elektronikus okirat. Az előírásokat karakterkorlát miatt részletesen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli. 2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai ( CET) idő szerint értendő. 5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 8. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy jelen felhívás tárgya szerinti közbeszerzés többféle beszerzési tárgyat foglal magában (Kbt. 22.§ szerinti ún. vegyes beszerzés), mivel a közbeszerzés tárgya olyan összetett szolgáltatás illetőleg árubeszerzés, melynek elemei a beszerzés sajátosságaira tekintettel objektíve egymástól nem elválaszthatóak. 9. A Kbt. 76. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. A Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 10. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 11. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. 12. FAKSZ: dr. Kovács Péter (lajstromszám:00628).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/06/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges