Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/138
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.07.19.
Iktatószám:11428/2018
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Budapest, X. ker. Maglódi út 89-91.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nagybányai Humán Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK02464
Postai cím: Maglódi út 89-91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bodnár Attila főigazgató
Telefon: +36 14327515
E-mail: foigazgato@bajcsy.hu
Fax: +36 14327774
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajcsy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bajcsy.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Neonatológiai szakorvosi ellátás
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Neonatológiai szakorvosi ellátás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Budapest, X. ker. Maglódi út 89-91.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán neonatológiai szakorvosi tevékenység végzése, naponta 24 órában (az újszülöttek szülőszobai ellátása, valamint újszülött osztályos ellátása beleértve az újszülöttek gyermekgyógyászati vizsgálatát és ellátását, a kötelező védőoltások beadását, kezelések és vizsgálatok elrendelését, pathológiás szüléseknél részvétel és újszülött-ellátás), a szerződés időbeli hatálya alatt. Az ellátott esetek teljes körű és jogszabályok szerinti kódolása és az ellátott, bekódolt esetek adatlapjának validálása, a szakorvosi dokumentáció elkészítése. Az újszülött részleg részlegvezetői feladatainak ellátása. A visszarendelt, vagy más okból érkezett újszülötteknek és gyermekeknek a csecsemő- és gyermekambulancián történő ellátása, erről a dokumentáció elkészítése. A szolgáltatás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1434 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szolgáltatási (személyes közreműködői) szerződés)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/01/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nagybányai Humán Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szebeni u. 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1212
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 102834800
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85100000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Budapest, X. ker. Maglódi út 89-91.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán neonatológiai szakorvosi tevékenység végzése, naponta 24 órában (az újszülöttek szülőszobai ellátása, valamint újszülött osztályos ellátása beleértve az újszülöttek gyermekgyógyászati vizsgálatát és ellátását, a kötelező védőoltások beadását, kezelések és vizsgálatok elrendelését, pathológiás szüléseknél részvétel és újszülött-ellátás), a szerződés időbeli hatálya alatt. Az ellátott esetek teljes körű és jogszabályok szerinti kódolása és az ellátott, bekódolt esetek adatlapjának validálása, a szakorvosi dokumentáció elkészítése. Az újszülött részleg részlegvezetői feladatainak ellátása. A visszarendelt, vagy más okból érkezett újszülötteknek és gyermekeknek a csecsemő- és gyermekambulancián történő ellátása, erről a dokumentáció elkészítése. A szolgáltatás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 125229934
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nagybányai Humán Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szebeni u. 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1212
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosítás tárgya
1.Szerződő felek a szerződéstervezet IVV.2. pontját az alábbiakra módosítják:
„2./ A Szolgáltatási díj: 5.480 nettó Ft/óra.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 3. A szerződésmódosítás indokaként szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi dolgozók bérét szabályozó 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében rögzített illetmény illetve bértábla az ajánlattételi időszakhoz képest előre nem várt mértékben módosult (461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bek. c) pontja, valamint a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint), és a hivatkozott jogszabályváltozások a releváns illetmények tekintetében 21,8 %-al emelkedett az egészségügyi dolgozók illetményalapja. Szerződő felek a jogszabályváltozásban rögzített mértékkel megegyező mértékű díjemelést kívánnak a szerződésmódosításban rögzíteni, az ellátás biztonságát garantálandó
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 102834800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 125229934 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az eredeti szerződésnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.
Jelen szerződés módosítást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben