Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/120
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.06.24.
Iktatószám: 11481/2021
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Teljesítés helye: 1117 Budapest, Budafoki út 60. szám Műszaki Osztály;4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.;1117 Budapest, Budafoki út 60. szám Műszaki Osztály;9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.;9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: idegenrendészet, menekültügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68188616
Postai cím: Budafoki Út 60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lesták Tamás
Telefon: +36 14639170
E-mail: lestak.tamas@oif.gov.hu
Fax: +36 14639108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bevandorlas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000007872021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000007872021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: idegenrendészet, menekültügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési és műszaki ellenőrzési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000007872021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Építészeti tervezési és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése Nyírbátor és Vámosszabadi teljesítési helyszínekre
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyírbátor MÖBK 21.ép."B" szárny felújítás tervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Budafoki út 60. szám Műszaki Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás (kivitelezés) címe: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
Helyrajzi szám: 1421/1
A felújítással érintett épület jellemzői:
- Az épület külső méretei: 43,5 x 19,9 m.
- Hasznos alapterület: 1872,1 m2
- A hagyományos téglaszerkezetből álló épület – amely Régen laktanyaként funkcionált – az 1950-es években került megépítésre. Az alápincézett épület a földfelszín felett 3 szintből áll, és hagyományos ferde tetőszerkezettel rendelkezik.
- A kivitelezés alá vont épületrész – az OIF által használatba vett – az „U” alakú épület középső traktusa, amely a Rendőrség által használt épületrészektől falazási technikával két oldalon le van határolva, így működése önállóan megoldható.
- Energetikai paramétereiben, szerkezeti kialakításában a jelzett épületrész nem felel meg a jelenlegi energetikai előírásoknak.
- A kivitelezés helyszíne a Rendőrség épületrészétől mind az udvaron, mind a közterület felől kerítéssel határolt (~300 m), a belső udvar területe ~ 800 m2.
Tervezéssel érintett fejlesztések:
1) Alagsor átalakítása
2) Hátsó udvari rész felújítása
3) FBŐ körletek, elhelyezési körletek felújítása, fegyverszoba kiépítése
4) Az épület bel terében elvégezendő felújítási feladatok
5) Teljes épületrész felújítása
6) Vizesblokkok felújítása
7) Közös étkező helyiségek, teakonyhák felújítása
8) Homlokzat felújítása
9) Tetőszerkezet felújítása
10) Vagyonvédelmi rendszer kiépítése, tűzvédelmi berendezések
11) Kazánház kiépítése
A tervezési feladatok részletes ismertetése
1. Tervezési program készítése a Megrendelővel
2. A fejlesztési terület felmérése
3. Munkaközi terv készítése
4. Kiviteli tervdokumentáció készítése bútorozási tervvel (beépített bútorokra), árazott és árazatlan költségvetési kiírással az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.
Tervező köteles elvégezni minden további tervezési (tervmódosítási) feladatot, melyek az engedélyezés során, szakhatósági előírások, vagy jogszabályváltozás miatt válnak szükségessé, függetlenül attól, hogy azok szerepeltek-e a Közbeszerzési Dokumentumokban, vagy sem, ugyanakkor a projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlenek.
Tervező feladata, hogy Megrendelővel egyeztesse a tervezés során a létesítményekre, helyiségekre vonatkozó további biztonsági követelményeket, részletszabályokat. A meglévő kazánházban önálló fűtési rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan a megvalósításhoz szükséges szakhatósági engdély(ek) beszerzése, illetőleg amennyiben a tervezési feladatok végrehajtása során a Tervező észleli valamely szakhatósági engedély rendelkezésre állásának szükségességét, annak a saját költségen történő beszerzése.
Teljesítési szakaszok:
- Tervezési program elkészítésének határideje: szerződés hatálybalépésétől számított 10 naptári nap.
- Az építési ingatlan felmérése, a munkaközi terv elkészítésének és átadásának határideje: A tervezői szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári nap. A munkaközi terv Megrendelő általi véleményezése, elfogadása 3 naptári napon belül történik.
- A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és Megrendelő részére ellenőrzésre történő átadásának határideje (összes szakágra a tervek, műszaki leírások, árazott és árazatlan költségvetés): a munkaközi terv megrendelői elfogadását követő 50 naptári napon belül.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0 -10 pont. Az ár kritérium értékelési részszempontnál az opciós mennyiségre vonatkozó árat is fel kell tüntetni.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként meghatározott részszempontok esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2.1) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap) 20
2 Az M2.2) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap) 15
3 Az M2.3) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Tervezői művezetés maximum 8 mérnöknap időtartamban, a feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nyírbátor MÖBK 21.ép."B" szárny műszaki ellenőrzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás (kivitelezés) címe: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
Helyrajzi szám: 1421/1
Felújítással érintett épület jellemzői:
- Az épület külső méretei: 43,5 x 19,9 m.
- Hasznos alapterület: 1872,1 m2
- A hagyományos téglaszerkezetből álló épület – amely Régen laktanyaként funkcionált – az 1950-es években került megépítésre. Az alápincézett épület a földfelszín felett 3 szintből áll, és hagyományos ferde tetőszerkezettel rendelkezik.
- A kivitelezés alá vont épületrész – az OIF által használatba vett – az „U” alakú épület középső traktusa, amely a Rendőrség által használt épületrészektől falazási technikával két oldalon le van határolva, így működése önállóan megoldható.
- Energetikai paramétereiben, szerkezeti kialakításában a jelzett épületrész nem felel meg a jelenlegi energetikai előírásoknak.
- A kivitelezés helyszíne a Rendőrség épületrészétől mind az udvaron, mind a közterület felől kerítéssel határolt (~300 m), a belső udvar területe ~ 800m2.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény (Étv.) részletesen rendelkezik a műszaki ellenőr feladatairól és felelősségéről, valamint a tevékenység folytatásának feltételeiről. A törvényi meghatározás szerint az építési műszaki ellenőri tevékenység alapvetően az építtető helyszíni megbízottjaként az Étv. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátására, elsősorban az építés szakszerűségének, az építési terveknek való megfelelés biztosítására irányul. Az építési műszaki ellen az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartását.
A műszaki ellenőr feladatai a megbízás tartalma alapján az alábbi szakaszokat foglalja magában:
• a kivitelezési munkák megvalósításával, teljesítésével kapcsolatos feladatok,
• a műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatok,
• az utó-felülvizsgálati eljárással kapcsolatos feladatok,
• a jótállással kapcsolatos feladatok.
Műszaki ellenőri tevékenység biztosítása a kivitelezéshez kapcsolódóan a következő szakterületek (tevékenységi körök) mutatkozik igény az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint:
- Építménygépészet szakterület, jelölése a névjegyzékben ME-G;
- Építményvillamosság szakterület, jelölése a névjegyzékben ME-V;
- Magasépítési szakterület, jelölése a névjegyzékben ME-É.
A kivitelezés időtartama alatt az alábbi három szakági műszaki ellenőr kerül foglalkoztatásra:
- Gépészeti műszaki ellenőr (okleveles gépészmérnök, okleveles létesítmény mérnök, gépészmérnök, létesítmény mérnök)
- Elektromos feladatok ellátására szakosodott ellenőr (okleveles villamosmérnök, villamosmérnök)
- Építészeti műszaki ellenőr (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök)
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0 -10 pont.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként meghatározott részszempontok esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2.1) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  20
2 Az M2.2) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  15
3 Az M2.3) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vámosszabadi Bef. Ál. főépület felújítás tervezése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Budafoki út 60. szám Műszaki Osztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás (kivitelezés) címe: 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.
Helyrajzi szám: 0146/9
A felújítással érintett épület jellemzői:
- Hasznos alapterület: 3650 m2
- Az épület külső méretei: 59,74m főépület + 24,45m konyhai tag.
- Szélesség: főépület 16,65m, konyha 27,45m.
- Mértékadó fűtött alapterület: 1654m2
Az épületkomplexum a 70-es évek közepén panelos technológiával készült (földszint + 3 szint) magas tetős épület, mely építés vezetői épületként épült a közeli dunai munkálatokhoz.
Tervezéssel érintett fejlesztések:
1) Homlokzat felújítása
2) Az épületen elvégezendő felújítási feladatok
3) Közösségi és lakótéri vizesblokkok felújítása
4) Folyosói WC-k és kézmosók felújítása
5) Közös étkező helyiségek felújítása
6) Lakóhelyiségek, közös helyiségek felújítása
7) Lépcsőházak és közlekedők felújítása
8) Elektromos rekonstrukció
9) Vagyonvédelem és tűzvédelem
A tervezési feladatok részletes ismertetése
1. Tervezési program készítése a Megrendelővel.
2. A fejlesztési terület felmérése.
3. Munkaközi terv készítése.
4. Kiviteli tervdokumentáció készítése bútorozási tervvel (beépített bútorokra), árazott és árazatlan költségvetési kiírással az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.
Tervező köteles elvégezni minden további tervezési (tervmódosítási) feladatot, melyek az engedélyezés során, szakhatósági előírások, vagy jogszabályváltozás miatt válnak szükségessé, függetlenül attól, hogy azok szerepeltek-e a Közbeszerzési Dokumentumokban, vagy sem, ugyanakkor a projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlenek.
Tervező feladata, hogy Megrendelővel egyeztesse a tervezés során a létesítményekre, helyiségekre vonatkozó további biztonsági követelményeket, részletszabályokat. Amennyiben a tervezési feladatok végrehajtása során a Tervező észleli valamely szakhatósági engedély rendelkezésre állásának szükségességét, annak a saját költségen történő beszerzése.
Teljesítési szakaszok:
- Tervezési program elkészítésének határideje: szerződés hatálybalépésétől számított 10 naptári nap.
- Az építési ingatlan felmérése, a munkaközi terv elkészítésének és átadásának határideje: A tervezői szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári nap.
- A munkaközi terv Megrendelő általi véleményezése, elfogadása 3 naptári napon belül történik.
- A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és Megrendelő részére ellenőrzésre történő átadásának határideje (összes szakágra a tervek, műszaki leírások, árazott és árazatlan költségvetés): a munkaközi terv megrendelői elfogadását követő 23 naptári napon belül.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0 -10 pont. Az ár kritérium értékelési részszempontnál az opciós mennyiségre vonatkozó árat is fel kell tüntetni.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként meghatározott részszempontok esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2.1) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  20
2 Az M2.2) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  15
3 Az M2.3) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Tervezői művezetés maximum 8 mérnöknap időtartamban, a feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vámosszabadi Bef. Ál. főépület műszaki ellenőrzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás címe: 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.
Helyrajzi száma: 0146/9
Felújítással érintett épület jellemzői:
- Hasznos alapterület: 3650 m2
- Az épület külső méretei: 59,74m főépület + 24,45m konyhai tag.
- Szélesség: főépület 16,65m, konyha 27,45m.
- Mértékadó fűtött alapterület: 1654m2
Az épületkomplexum a 70-es évek közepén panelos technológiával készült (földszint + 3 szint) magas tetős épület, mely építés vezetői épületként épült a közeli dunai munkálatokhoz.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény (Étv.) részletesen rendelkezik a műszaki ellenőr feladatairól és felelősségéről, valamint a tevékenység folytatásának feltételeiről. A törvényi meghatározás szerint az építési műszaki ellenőri tevékenység alapvetően az építtető helyszíni megbízottjaként az Étv. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátására, elsősorban az építés szakszerűségének, az építési terveknek való megfelelés biztosítására irányul. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartását.
A műszaki ellenőr feladatai a megbízás tartalma alapján az alábbi szakaszokat foglalja magában:
• a kivitelezési munkák megvalósításával, teljesítésével kapcsolatos feladatok,
• a műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatok,
• az utó-felülvizsgálati eljárással kapcsolatos feladatok,
• a jótállással kapcsolatos feladatok.
Műszaki ellenőri tevékenység biztosítása a kivitelezéshez kapcsolódóan a következő szakterületek (tevékenységi körök) mutatkozik igény az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint:
- Építménygépészet szakterület, jelölése a névjegyzékben ME-G;
- Építményvillamosság szakterület, jelölése a névjegyzékben ME-V;
- Magasépítési szakterület, jelölése a névjegyzékben ME-É.
A kivitelezés időtartama alatt az alábbi három szakági műszaki ellenőr kerül foglalkoztatásra:
- Gépészeti műszaki ellenőr (okleveles gépészmérnök, okleveles létesítmény mérnök, gépészmérnök, létesítmény mérnök)
- Elektromos feladatok ellátására szakosodott ellenőr (okleveles villamosmérnök, villamosmérnök)
- Építészeti műszaki ellenőr (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök)
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0 -10 pont.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként meghatározott részszempontok esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2.1) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  20
2 Az M2.2) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  15
3 Az M2.3) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vámosszabadi Bef. Ál. raktár műszaki ellenőrzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás címe: 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.
Helyrajzi száma: 0146/9
Felépítéssel érintett épület jellemzői:
- hasznos alapterület: 1652,35 m2
- acél vázszerkezet
- fesztávolság: 25,78 m.
- hosszúság: 66,5 m.
- ereszmagasság: 5,89 m.
- rácsos tartó alsó síkja: 4,9 m.
- tető hajlásszöge: 8 fok.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény (Étv.) részletesen rendelkezik a műszaki ellenőr feladatairól és felelősségéről, valamint a tevékenység folytatásának feltételeiről. A törvényi meghatározás szerint az építési műszaki ellenőri tevékenység alapvetően az építtető helyszíni megbízottjaként az Étv. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatok ellátására, elsősorban az építés szakszerűségének, az építési terveknek való megfelelés biztosítására irányul. Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartását.
A műszaki ellenőr feladatai a megbízás tartalma alapján az alábbi szakaszokat foglalja magában:
• a kivitelezési munkák megvalósításával, teljesítésével kapcsolatos feladatok,
• a műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatos feladatok,
• az utó-felülvizsgálati eljárással kapcsolatos feladatok,
• a jótállással kapcsolatos feladatok.
Műszaki ellenőri tevékenység biztosítása a kivitelezéshez kapcsolódóan a következő szakterületek (tevékenységi körök) mutatkozik igény az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint:
- Építménygépészet szakterület, jelölése a névjegyzékben ME-G;
- Építményvillamosság szakterület, jelölése a névjegyzékben ME-V;
- Magasépítési szakterület, jelölése a névjegyzékben ME-É.
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0 -10 pont.
Az értékelés módszere:
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritériumként meghatározott részszempontok esetében a szélső értékkel korrigált arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2.1) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  20
2 Az M2.2) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  15
3 Az M2.3) alkalmassági követelményben maghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hó, max. 24 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése”
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) - (5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Min.köv.: a mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékében való szereplés, illetve nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell valamennyi rész tekintetében:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgyából (1. és 3. rész: magasépítési létesítmény felújítási és/vagy rekonstrukciós és /vagy átalakítási munkáira vonatkozó tervezési tevékenység, 2., 4. és 5. rész: magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátása) származó referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
• a teljesítés idejét/időtartamát (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
• a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségét, végzettségét igazoló okirat másolata, valamint az alkalmasság körében elvárt szakmai tapasztalatuk ismertetésére szakmai önéletrajzot.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja, egyebekben a jogosultsági kóddal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti Ajánlatkérő.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatások figyelembe vételével; az 1. és 3. résznél: magasépítési létesítmény felújítási és/vagy rekonstrukciós és /vagy átalakítási munkáira vonatkozó tervezési tevékenységből, 2., 4. és 5. résznél: magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátásából származó referenciával, ahol a hasznos alapterület elérte legalább
- az 1. és 2 rész esetében az 1400 m2-t
- a 3. és 4. rész esetében a 2730 m2-t,
- az 5. rész esetében a 1230 m2-t.
A fenti referenciakövetelmények igazolása több szerződéssel is lehetséges.
Több részre történő ajánlattétel esetén (1. és 3. rész, valamint a 2., 4. és 5. rész) ugyanazon referencia is bemutatható. Egy referenciával való igazolás esetén elegendő, ha a referencia mennyisége a részek közül a nagyobb mennyiségű résznek felel meg.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az 1. és 3. rész esetében:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 34. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
A szakemberek közötti átfedés nem lehetséges, egy szakember összesen csak egy pozíciót tölthet be.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 2., 4. és 5. rész esetében:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet V. szakma – Építési műszaki ellenőrzés 1. rész Általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű ME-É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőrrel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet V. szakma – 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 3. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű ME-G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőrrel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet V. szakma – 2. rész Szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 4. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű ME-V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező műszaki ellenőrrel.
A szakemberek közötti átfedés nem lehetséges, egy szakember összesen csak egy pozíciót tölthet be. Magasépítési létesítmény alatt az Ajánlatkérő általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkákat érti.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Tervezői/Megbízás Díj megfizetése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő előleget nem nyújt.
A Tervezői Díj esetében a tervezői feladatok elvégzéséért egy darab számla, valamint az opcionálisan igényelhető tervezői művezetés esetében egy darab számla benyújtására van mód, amelynek pénzneme: HUF. Késedelmi kötbér: a tervezési feladatok esetében kötbéralapja a tervezési feladatok elvégzéséért járó nettó Tervezői Díj, mértéke 1%/nap, a tervezői művezetés esetében a kötbér alapja az egyedi megrendelésben meghatározott Tervezői Díj, mértéke a Tervezői Díj 1%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma a nettó Tervezői Díj 20%.-a Meghiúsulási kötbér, kötbéralapja a nettó Tervezői Díj, mértéke 30%.
A Megbízási Díj esetében egy darab végszámla benyújtására van mód, amelynek pénzneme HUF. Késedelmi kötbér: napi 10 000 Ft, meghiúsulási kötbér a szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított Megbízási Díj 20%-a. A különböző jogcímeken követelt egyes kötbérek összege nem haladhatja meg a Megbízási Díj teljes nettó összegének 20%-át. A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezete (Szerződés tervezet) tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek.-nek megfelelő aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek., a 65. § (7) bek. és a 67. § (4) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66. § (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. Csatolandó továbbá az üzleti titokról szóló nyilatkozat.
5) AK a felhívásban a szerz. teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.
6) AK a szerz. teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.
7) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezetében (Szerződés-tervezet) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbeszerzési dokumentumok II. fejezete szerint.
9) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
10) FAKSZ: Buzsáki Attila 00284, Kerekes Anita 00181, Dr. Budai Zoltán 00783.
11) A Kbt. 76. § (3) bek. b) pont szerinti értékeléshez be kell mutatni az ajánlati felhívás III.1.3./M2.1) M2.2) és M2.3) pontjában meghatározott alkalmassági feltételeket teljesítő szakembernek az alkalmassági feltételt meghaladó szakmai gyakorlatát/tapasztalatát valamennyi részben. Csatolandó a bemutatott szakember által aláírt önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, EKR-ben létrehozott űrlap.
12) Az 1. és 3. részben csatolandó a Részletes ártáblázat.
13) AK a felhívás IV.2.6. pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért, az eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
14) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
15) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.
16) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás az ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.
17) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.
18) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
19) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
20) Jelen eljárás a MMIA-1.1.12/10-2020-00001 számú, „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastrukturális fejlesztése” tárgyú Európai Uniós projekt keretében valósul meg. A finanszírozás formája: előfinanszírozás. Támogatás intenzitása: 75 %.
21) AK az ajánlati felhívás megjelenésétől számított 10. és 11. napon (ha bármelyik nap vagy mindkettő hétvégére esik, akkor az azt követő első illetve második munkanapon) délelőtt 10 órától helyszíni bejárást tart.
Találkozás a helyszíneken: A két helyszín bejárása két különböző napon kerül megtartásra.
1. nap: 1. helyszín: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
2. nap: 2. helyszín: 9061 Vámosszabadi, Szúnyogháza utca 3.
A helyszíni bejárás előtt minimum 2 nappal kérjük a kapcsolattartó e-mail címére lestak.tamas@oif.gov.hu megküldeni a bejáráson résztvevők nevét, személyi igazolvány számát, valamint gépkocsi rendszámát. Ezen adatok birtokában tudjuk biztosítani az objektumok területére való bejutást.
Kérjük az e-mail tárgyába beírni a helyszínbejárás tényét, helyét, (pl. „Nyírbátor MÖBK” vagy „Vámosszabadi főépület” vagy „Vámosszabadi raktárcsarnok”), a résztvevő nevét, valamint a pályázott részt (pl. tervezés vagy műszaki ellenőrzés). Példa: Helyszínbejárás Nyírbátor MÖBK, Takács András műszaki ellenőrzés.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák