Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/145
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.08.18.
Iktatószám: 11591/2017
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TIGRA Kft., 99999 Informatika Kft., i-Cell Mobilsoft Zrt., M&S Informatikai Zrt., NAS Kft., NETvisor Zrt., PROFESSZIONÁL Zrt. ,SDA Stúdió Kft., SMP Solutions Kft.;LicensePort Zrt., 4iG Nyrt., CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Delta Systems Kft., Grepton Zrt., TRACO Zrt., EXE Magyarország Zrt.;RacioNet Zrt., ATOS Magyarország Kft., WEBváltó Kft.;Sysman Informatikai Zrt., Invigor Informatika Kft., Compliance Data Systems Kft., FORNAX SI Kft., S&T Consulting Hungary Kft.;T-Systems Magyarország Zrt.;Angyal Business Consulting Zrt.;BCS Business Consulting Services Kft.;T-Systems Magyarország Zrt., itelligence Hungary Kft.;S&T Consulting Hungary Kft., Symmetria Magyarország Zrt., Enterprise Communications Magyarország Kft., SDA Informatika Zrt., DOCAGE Informatikai Kft.;ERP Consulting Zrt.;Axis Rendszerház Kft., WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft., Sagemcom Magyarország Kft.;LicensePort Zrt., Business Process Consulting Zrt., EURO ONE Számítástechnikai Zrt., Symmetria Magyarország Zrt., TIGRA Kft., Noreg Kft., EXE Magyarország Zrt.;Szinva Net Zrt., Intalion Kft., NETvisor Zrt., T-Systems Magyarország Zrt., VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt.;CNW Rendszerintegrációs Zrt., i-Cell Mobilsoft Zrt., PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, USER RENDSZERHÁZ Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Invitech Megoldások Zrt., VERI2 s.r.o. Magyarországi Fióktelepe;Inter-Computer-Informatika Zrt., Sysman Informatikai Zrt., UNIOFFICE Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;TIGRA Kft., 99999 Informatika Kft., ALOHA Informatika Kft., DAMIT INFORMATIKA Kft., RacioNet Zrt., Sysman Informatikai Zrt.;WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft., Axis Rendszerház Kft., LicensePort Zrt., ViVeTech Kft.;Dimension Data Magyarország Kft., eGOV Tanácsadó Kft., Getronics Magyarország Kft., Symmetria Magyarország Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.;Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft.;KÜRT Zrt., S&T Consulting Hungary Kft., Invitech Megoldások Zrt.;SAS Institute Kft.
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedüs Tibor
Telefon: +36 17955222
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 64500000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Oracle swlicencek, DBkezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új swlicencek beszerzése és kapcs.szolgáltatások teljesítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1. részre vonatkozó információk:
1. Árubeszerzés, 2056 db árlista soron különféle Oracle szoftverlicencre és ezekhez a licencekhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 1db ellátási csomag a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint.
2. Az ajánlatkérő ebben a részben Oracle tárgykörben fogad el ajánlatot. A megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
3. A termékkörök magukba foglalják a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett Oracle szoftverlicencek bővítését, kiegészítését, meghosszabbítását, verzió-követését, cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését; szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.
4. Az érvényes ajánlattétel feltétele az eredeti gyártói cikkszám használata, melyet Ajánlatkérő a terméklistában közreadott.
5. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében (Zöld közbeszerzés) és a licenc jellegéből adódóan a licenckulcsokat elektronikus úton kell átadni. Amennyiben a licenckulcs más módon is rendelkezésre áll és azok kiszállítására kerül sor, akkor az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
6. Az adott rész szerint a beszerzés tárgya szerinti szoftverlicencek egy gyártótól származnak, és a lehetséges ajánlattevői kör a szoftverlicenceken semmilyen módosítást nem végezhet, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
7. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
8. A rész keretszáma: 5
9. Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön Oracle GOLD partneri minősítéssel, Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén az eljárni jogosultnak Engineered System viszonteladói joggal, Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön Oracle Master Distribution Agreement” szerződéssel és PSADD melléklettel, Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön Oracle GOV partneri minősítéssel rendelkeznie kell. A partneri minősítésre vonatkozó igazolások egyszerű másolati példányát a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazoláskor csatolni kell.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 1. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
11. A felhívásban használt 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése szerinti megnevezések a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálják. A közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
Intézményi igénytől függően az EU Alapokból finanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében előírtakra.
Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

II.2.1)
Elnevezés: SAP swlicencek, DBkezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új swlicencek beszerzése és kapcs.szolgáltatások teljesítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2. részre vonatkozó információk:
1. Árubeszerzés, 1402 db árlista soron különféle SAP szoftverlicencre és ezekhez a licencekhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 1db ellátási csomag a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint.
2. Az ajánlatkérő ebben a részben SAP tárgykörben fogad el ajánlatot. A megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
3. A termékkörök magukba foglalják a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett SAP szoftverlicencek bővítését, kiegészítését, meghosszabbítását, verzió-követését, cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését; szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.
4. Az érvényes ajánlattétel feltétele az eredeti gyártói cikkszám használata, melyet Ajánlatkérő a terméklistában közreadott.
5. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében (Zöld közbeszerzés) és a licenc jellegéből adódóan a licenckulcsokat elektronikus úton kell átadni. Amennyiben a licenckulcs más módon is rendelkezésre áll és azok kiszállítására kerül sor, akkor az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
6. Az adott rész szerint a beszerzés tárgya szerinti szoftverlicencek egy gyártótól származnak, és a lehetséges ajánlattevői kör a szoftverlicenceken semmilyen módosítást nem végezhet, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné..
7. A rész keretszáma: 5
8. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell az adott licencek forgalmazásához és adott esetben a szolgáltatás nyújtásához szükséges disztribútori - vagy azzal egyenértékű - minősítéssel, amelyre vonatkozó igazolás vagy gyártói nyilatkozat egyszerű másolati példányát a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazoláskor csatolni kell.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 2. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
10. A felhívásban használt 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése szerinti megnevezések a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálják. A közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
Intézményi igénytől függően az EU Alapokból finanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében előírtakra.
1. Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

II.2.1)
Elnevezés: IBM swlicencek, DBkezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új swlicencek beszerzése és kapcs.szolgáltatások teljesítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 3. részre vonatkozó információk:
1. Árubeszerzés, 5985 db árlista soron különféle IBM szoftverlicencre és ezekhez a licencekhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 1db ellátási csomag a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint.
2. Az ajánlatkérő ebben a részben IBM tárgykörben fogad el ajánlatot. A megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
3. A termékkörök magukba foglalják a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett IBM szoftverlicencek bővítését, kiegészítését, meghosszabbítását, verzió-követését, cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését; szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.
4. Az érvényes ajánlattétel feltétele az eredeti gyártói cikkszám használata, melyet Ajánlatkérő a terméklistában közreadott.
5. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében (Zöld közbeszerzés) és a licenc jellegéből adódóan a licenckulcsokat elektronikus úton kell átadni. Amennyiben a licenckulcs más módon is rendelkezésre áll és azok kiszállítására kerül sor, akkor az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
6. Az adott rész szerint a beszerzés tárgya szerinti szoftverlicencek egy gyártótól származnak, és a lehetséges ajánlattevői kör a szoftverlicenceken semmilyen módosítást nem végezhet, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné..
7. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
8. A rész keretszáma: 5
9. Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőnek külön-külön IBM Software Value Plus és Integrity in Business Partner Relationships Certification érvényes szerződéssel rendelkeznie kell, amelyre vonatkozó igazolás vagy gyártói nyilatkozat egyszerű másolati példányát a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazoláskor csatolni kell.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 3. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
11. A felhívásban használt 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése szerinti megnevezések a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálják. A közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
Intézményi igénytől függően az EU Alapokból finanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében előírtakra.
Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

II.2.1)
Elnevezés: Novell szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 4. részre vonatkozó információk:
1. Árubeszerzés, 5095 db árlista soron különféle Novell szoftverlicencre és ezekhez a licencekhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 1db ellátási csomag a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint.
2. Az ajánlatkérő ebben a részben Novell tárgykörben fogad el ajánlatot. A megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
3. A termékkörök magukba foglalják a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett Novell szoftverlicencek bővítését, kiegészítését, meghosszabbítását, verzió-követését, cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését; szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.
4. Az érvényes ajánlattétel feltétele az eredeti gyártói cikkszám használata, melyet Ajánlatkérő a terméklistában közreadott.
5. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében (Zöld közbeszerzés) és a licenc jellegéből adódóan a licenckulcsokat elektronikus úton kell átadni. Amennyiben a licenckulcs más módon is rendelkezésre áll és azok kiszállítására kerül sor, akkor az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
6. Az adott rész szerint a beszerzés tárgya szerinti szoftverlicencek egy gyártótól származnak, és a lehetséges ajánlattevői kör a szoftverlicenceken semmilyen módosítást nem végezhet, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné..
7. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
8. A rész keretszáma: 5
9. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell Micro Focus/Novell Business Partner vagy Micro Focus/Novell Solution Partner vagy SUSE Solution Partner minősítéssel, amelyre vonatkozó igazolás egyszerű másolati példányát a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazoláskor csatolni kell.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 4. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
11. A felhívásban használt 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése szerinti megnevezések a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálják. A közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
Intézményi igénytől függően az EU Alapokból finanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében előírtakra.
Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

II.2.1)
Elnevezés: SAS swlicencek, DBkezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új swlicencek beszerzése és kapcs.szolgáltatások teljesítése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 5. részre vonatkozó információk:
1. Árubeszerzés, 2018 db árlista soron különféle SAS szoftverlicencre és ezekhez a licencekhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 1db ellátási csomag a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx fájl szerint.
2. Az ajánlatkérő ebben a részben SAS tárgykörben fogad el ajánlatot. A megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
3. A termékkörök magukba foglalják a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények által korábban beszerzett SAS szoftverlicencek bővítését, kiegészítését, meghosszabbítását, verzió-követését, cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését; szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.
4. Az érvényes ajánlattétel feltétele az eredeti gyártói cikkszám használata, melyet Ajánlatkérő a terméklistában közreadott.
5. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében (Zöld közbeszerzés) és a licenc jellegéből adódóan a licenckulcsokat elektronikus úton kell átadni. Amennyiben a licenckulcs más módon is rendelkezésre áll és azok kiszállítására kerül sor, akkor az árnak tartalmaznia kell a kiszállítás költségét is.
6. Az adott rész szerint a beszerzés tárgya szerinti szoftverlicencek egy gyártótól származnak, és a lehetséges ajánlattevői kör a szoftverlicenceken semmilyen módosítást nem végezhet, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.r.
7. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
8. A rész keretszáma: 1.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy az eljárás 5. részében nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
10. A felhívásban használt 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése szerinti megnevezések a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálják. A közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, Ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az írásbeli konzultációra történő felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adat
II.2.14) További információ:
Intézményi igénytől függően az EU Alapokból finanszírozott beszerzésként is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében előírtakra.
Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 023 - 039103
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM0101-05SLIC17 Rész száma: 1 Elnevezés: Oracle swlicencek, DBkezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új swlicencek beszerzése és kapcs.szolgáltatások teljesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TIGRA Kft., 99999 Informatika Kft., i-Cell Mobilsoft Zrt., M&S Informatikai Zrt., NAS Kft., NETvisor Zrt., PROFESSZIONÁL Zrt. ,SDA Stúdió Kft., SMP Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12218778-2-42, 13854964-2-43, 24132402-2-44, 14409471-2-41, 10773305-2-42, 14023059-2-43, 13369657-2
Postai cím: Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LicensePort Zrt., 4iG Nyrt., CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Delta Systems Kft., Grepton Zrt., TRACO Zrt., EXE Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23497454-2-43,12011069-2-41,25809772-2-43,13978774-2-41,12613056-2-42,11856403-2-41,25857294-2-41
Postai cím: Fehérvári út 88. A-D ép. D. lh. 5. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: RacioNet Zrt., ATOS Magyarország Kft., WEBváltó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13846606-2-44, 10378144-2-41, 11939656-2-43
Postai cím: Hauszmann Alajos u. 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt., Invigor Informatika Kft., Compliance Data Systems Kft., FORNAX SI Kft., S&T Consulting Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12948901-2-41, 14757671-2-43, 14186163-2-41, 24278353-2-43, 11779177-2-13
Postai cím: Montevideo u. 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12928099-2-44
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM0201-05SLIC17 Rész száma: 2 Elnevezés: SAP swlicencek, DBkezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új swlicencek beszerzése és kapcs.szolgáltatások teljesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Angyal Business Consulting Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 25278150-2-41
Postai cím: Pasaréti út 52./b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: BCS Business Consulting Services Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13090403-2-43
Postai cím: Rétköz u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt., itelligence Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12928099-2-44, 10960273-2-43
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: S&T Consulting Hungary Kft., Symmetria Magyarország Zrt., Enterprise Communications Magyarország Kft., SDA Informatika Zrt., DOCAGE Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11779177-2-13, 25798555-2-41, 13835462-2-41, 11684057-2-13, 13107406-2-41
Postai cím: Puskás Tivadar út 14.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ERP Consulting Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 22969815-2-41
Postai cím: Montevideo út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM0301-05SLIC17 Rész száma: 3 Elnevezés: IBM swlicencek, DBkezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új swlicencek beszerzése és kapcs.szolgáltatások teljesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Axis Rendszerház Kft., WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft., Sagemcom Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12763742-2-41, 12048898-2-43, 10568723-2-51
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LicensePort Zrt., Business Process Consulting Zrt., EURO ONE Számítástechnikai Zrt., Symmetria Magyarország Zrt., TIGRA Kft., Noreg Kft., EXE Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 23497454-2-43,14026708-2-41,10649297-2-44,25798555-2-41,12218778-2-42,12395183-2-43,25857294-2-41
Postai cím: Fehérvári út 88. A-D ép. D. lh. 5. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Szinva Net Zrt., Intalion Kft., NETvisor Zrt., T-Systems Magyarország Zrt., VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 24962106-2-05, 23479104-2-42, 14023059-2-43, 12928099-2-44, 23477827-2-43
Postai cím: Erenyő út 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3518
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CNW Rendszerintegrációs Zrt., i-Cell Mobilsoft Zrt., PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, USER RENDSZERHÁZ Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Invitech Megoldások Zrt., VERI2 s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám: 11796770-2-43, 24132402-2-44, 13369657-2-43, 13799504-2-41, 25568509-2-13, 25745430-1-42
Postai cím: Wlassics Gy. u. 50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1181
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Inter-Computer-Informatika Zrt., Sysman Informatikai Zrt., UNIOFFICE Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12857074-2-43, 12948901-2-41, 10748743-2-43
Postai cím: Gombócz Zoltán utca 12. fsz. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM0401-05SLIC17 Rész száma: 4 Elnevezés: Novell szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TIGRA Kft., 99999 Informatika Kft., ALOHA Informatika Kft., DAMIT INFORMATIKA Kft., RacioNet Zrt., Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12218778-2-42, 13854964-2-43, 12147784-2-43, 13596789-2-06, 13846606-2-44, 12948901-2-41
Postai cím: Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft., Axis Rendszerház Kft., LicensePort Zrt., ViVeTech Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12048898-2-43, 12763742-2-41, 23497454-2-43, 23770223-2-43
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Dimension Data Magyarország Kft., eGOV Tanácsadó Kft., Getronics Magyarország Kft., Symmetria Magyarország Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12655085-2-43, 12870491-2-41, 10532782-2-41, 25798555-2-41, 12928099-2-44
Postai cím: Budafoki út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12473018-2-43
Postai cím: Csörsz u 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: KÜRT Zrt., S&T Consulting Hungary Kft., Invitech Megoldások Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11780359-2-43, 11779177-2-13, 25568509-2-13
Postai cím: Rétköz u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6000000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: KM0501SLIC17 Rész száma: 5 Elnevezés: SAS swlicencek, DBkezelők, VIR rendszerek, ezek fejlesztőeszközei bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új swlicencek beszerzése és kapcs.szolgáltatások teljesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SAS Institute Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12340279-2-43
Postai cím: Határőr út 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1122
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1500000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1500000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlati felhívás VI.3. 12. pontjaiban előírásra került, hogy „12. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdéseiben foglaltakat alkalmazza.
A 4. rész, „Novell szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.” tárgyú részben az értékelést követően a Extremal Element Korlátolt Felelősségű Társaság, (2030 Érd, Bükkfa utca 14.), Adószám: 24085702-2-13
ajánlattevő ajánlata a meghatározott 5-ös keretszámon felüli ajánlat.
Az 1.rész V.2.3) pontnál hiányzó adószámai: 12030169-2-13, 10242395-2-41
A nyertes ajánlattevők alvállalkozói:
1. rész:
1. A LicensePort Zrt., 4iG Nyrt., CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Delta Systems Kft., Grepton Zrt., TRACO Zrt., EXE Magyarország Zrt. közös ajánlattevők alvállalkozói:
AXIS Rendszerház Kft. 12763742-2-41
HUMANsoft Kft. 10239025-2-44
A bevonás célja: a szoftverlicencek szállításában és kapcsolódó szolgáltatásokban való közreműködés.
2. A Sysman Informatikai Zrt., Invigor Informatika Kft., Compliance Data Systems Kft., FORNAX SI Kft., S&T Consulting Hungary Kft közös ajánlattevők alvállalkozói:
CLARMONT I.S. Kft. 10720534-2-41
Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. 10720534-2-41
XperTeam Zrt. 23964480-2-41
A bevonás célja: tanácsadás, migrációs feladatok ellátása, integráció, felmérés, tervezés, folyamat kialakítás, tesztelés, termék támogatás, dokumentálás, minőség biztosítás, informatikai biztonság, oktatás, kiszállítás.
3. T-Systems Magyarország Zrt.
nem ismert.
A bevonás célja: projekt vezetés, projekt team-ek koordinálása, kapcsolattartás az ügyféloldali projektvezetővel, tanácsadás, szakértői feladatok ellátása, terméktámogatás, bevezetés támogatás, telepítés, konfigurálás, adat feltöltés, migrációs feladatok ellátása, integráció, üzemeltetés, hibaelhárítás, karbantartás, adatmentés, helyreállítás, rendszerfelügyelet, rendszer fejlesztés, felmérés, tervezés, folyamat kialakítás, kivitelezés, testre szabás, paraméterezés, integráció, tesztelés, dokumentálás, szoftver gazdálkodás, minőségbiztosítás, informatikai biztonság, oktatás.
2. rész:
1. Az Angyal Business Consulting Zrt. ajánlattevő alvállalkozója:
EKD Információtechnológiai és Ügyviteli Tanácsadó Betéti Társaság 20999689-2-43.
A bevonás célja: SAP projektvezetési tanácsadással összefüggő feladatok.
2. A BCS Business Consulting Services Kft. ajánlattevő alvállalkozója:
Redbridge Consulting Kft. 25197356-2-43.
RacioNet Zrt. 13846606-2-44
A bevonás célja: SAP szoftver licencekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése, PMP (Projekt Management Professional) vizsgával rendelkező szakértővel projektvezetés.
3. A T-Systems Magyarország Zrt., itelligence Hungary Kft. közös ajánlattevők alvállalkozója:
ELFIN Mérnöki Fejlesztő Szolgáltató Kft. 10942631-2-41.
A bevonás célja: projekt menedzseri tevékenység, integrációs menedzseri tevékenység, SAP IS-U rendszer modultanácsadó, migrációs szakértői tevékenység, projekt team-ek koordinálása, kapcsolattartás az ügyféloldali projektvezetővel, projektvezetés, integrációs menedzsment feladatok, követelménykezelés, pénzügyi-számviteli, logisztikai, HR, BI tanácsadási - és fejlesztői feladatok elvégzése, integrációs kapcsolatok kiépítése, koncepcionális tervezés, beállítások -, tesztelések elvégzése, támogatása, szoftverimplementációs feladatok elvégzése.
4. Az S&T Consulting Hungary Kft., Symmetria Magyarország Zrt., Enterprise Communications Magyarország Kft., SDA Informatika Zrt., DOCAGE Informatikai Kft. közös ajánlattevők alvállalkozói:
TR-CODE Kft. 13623670-3-43
LicenseCore Zrt. 25087587-2-43
A bevonás célja: projektvezetés, tanácsadás, terméktámogatás, rendszerfejlesztés, oktatás
terméktámogatás (bevezetés, integráció, migráció), rendszerfejlesztés (folyamatkialakítás, kivitelezés, testre szabás, paraméterezés, tesztelés, dokumentálás
folytatás a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek a Kbt. 148. § szerint nyújthatóak be.
A karakter korlást miatt az alvállalkozók folytatása:
2.rész:
5. Az ERP Consulting Zrt. alvállalkozói:
Adattárház Kft.,13411510-3-41
BLackSKimmer Kft.,13198233-2-42
Brainport Kft.,13067001-2-13
CDS HUN Kft. 13829003-2-43
Catalyzer Consulting Kft. 25502839-2-43
D. Stúdió Bt. 28223221-3-42
Devcomp Kft. 13469616-2-41
Ducsek Bt. 29127111-3-13
EPIKO Bt. 22537492-3-42
Erika Fashion 2000 Kft. 12526295-2-13.
GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft. 10383571-2-44
Griko Bt. 20337502-3-41
GRAPEHILL CONSULTING Szolgáltató Kft. 12444232-3-42
HG Soft Bt. 28713409-3-41.
High Quality Consulting Bt. 28692166-3-41
I.T. Sound Kft. 13597924-3-14
ILAC Consult Bt. 29068159-3-07
ISU-Globe Bt. 21892561-3-43.
KPMG Tanácsadó Kft. 12691908-2-44
Kazay Business Consulting Kft. 14816176-3-17
KeleKo Kft. 14126853-3-13
Logo-Logic Kft. 10857267-3-43.
OPTILOG Bt. 20337791-3-42
OSO 99 Bt. 20330268-3-43
Pagony Bt. 28664295-3-41
P-IT SoftLogic Kft. 23098639-3-13
Radansys Kft. 11705723-3-13
SAPFORTE Bt. 22259044-3-42
Szalo-N Bt. 29116159-3-42
SZENK Bt. 20316905-3-13
Tiger Sapport Bt. 22534262-3-13
UTECH Kft. 11386883-3-13
Vikbert Kft. 14989667-3-13
"WINTOP" Kft. 13779922-2-43
Zólyomi Szabolcs egyéni vállalkozó 62304722-3-30
A bevonás célja: Tanácsadás, Terméktámogatás, Rendszerfejlesztés, Szállító által tartott oktatás.
3.rész:
1. Az Axis Rendszerház Kft., WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft., Sagemcom Magyarország Kft. közös ajánlattevők alvállalkozói:
HUMANsoft Kft. 10239025-2-44
Winformatics Solutions Zrt. 25713424-2-42
eNoventum Labs Informatikai Kft. 25888955-2-43
ASH Szoftverház Kft. 23940165-2-43
A bevonás célja: közreműködés a szállításban és kapcsolódó szolgáltatásokban, szoftverlicencek szállítása kapcsolódó, szolgáltatások nyújtása, szoftverfejlesztés
2. A LicensePort Zrt., Business Process Consulting Zrt., EURO ONE Számítástechnikai Zrt., Symmetria Magyarország Zrt., TIGRA Kft., Noreg Kft., EXE Magyarország Zrt. közös ajánlattevők nem ismert alvállalkozót vesznek igénybe.
A bevonás célja: Terméktámogatás (bevezetés, integráció, migráció), Rendszerfejlesztés (folyamatkialakítás, kivitelezés, testreszabás, paraméterezés, tesztelés, dokumentálás), Oktatás.
3. Az Inter-Computer-Informatika Zrt., Sysman Informatikai Zrt., UNIOFFICE Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. közös ajánlattevők nem ismert alvállalkozót vesznek igénybe.
A bevonás célja: tanácsadás, migrációs feladatok ellátása, integráció, felmérés, tervezés, folyamat kialakítás, tesztelés, termék támogatás, dokumentálás, minőségbiztosítás, informatikai biztonság, oktatás, kiszállítás.
4.rész:
1. A WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft., Axis Rendszerház Kft., LicensePort Zrt., ViVeTech Kft. közös ajánlattevők alvállalkozói:
ASH Szoftverház Kft. 23940165-2-43
HUMANsoft Kft. 10239025-2-44
Bevonás célja: szoftverlicencek szállítása, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
A szoftverlicencek szállításában és kapcsolódó szolgáltatásokban való közreműködés.
2. A Dimension Data, eGOV Tanácsadó Kft., Getronics Magyarország Kft., Symmetria Magyarország Zrt., T-Systems Magyarország Zrt. közös ajánlattevők alvállalkozói:
iCONTEST Informatikai és Tanácsadó Kft. 14727872-2-41
Bevonás célja: Termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Szoftver)
Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra (Szoftver)
Kihelyezett biztonsági szolgáltatásokra (Szoftver)
Oktatási szolgáltatásra (Szoftver)
Termékszakértői konzultációra (Szoftver)
Műszaki-információtechnológiai megoldásokhoz kapcsolódó szakértői szolgáltatásokra (Szoftver)
IT biztonsági tanácsadási szolgáltatásokra (Szoftver)
Informatikai tanácsadási szolgáltatásokra (Szoftver)
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Terméktámogatás.
3. A Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft. nem ismert alvállalkozót vesz igénybe.
Bevonás célja: Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)