Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.18.
Iktatószám:11692/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház;4031 Debrecen, Bartók Béla út 3. Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet;6720 Szeged, Korányi fasor 14-15. Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ;7623 Pécs, József Attila út 7., Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika;7633 Pécs, Berze Nagy János u. 7. INDIT (INtegrált Drogterápiás IntézeT)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.09.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK07122
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Jancsó László
Telefon: +36 305579058
E-mail: jancso.laszlo@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62546371
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): info@szte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.u-szeged.hu

Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sipos László
Telefon: +36 303549735
E-mail: sipos.laszlo@pte.hu
Fax: +36 72501508
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): info@pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): info@pte.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.aeek.hu/kozbeszerzesi-eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17888931
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Ész-Ker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pasaréti út 83.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bálint Adrienn
Telefon: +36 17888931
E-mail: eszker@eszker.eu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás „Az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” projekt keretén belül
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szolgáltatás „Az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” projekt keretén belül 5 rész tekintetében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.0-16-2016-00002 „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” projekt - Miskolc
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház új gyermek és ifjúságpszichiátriai épületbővítés megvalósításhoz szükséges vázlattervek, építési engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- részletes tervezői program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével
- előkészítő műszaki vizsgálatok, geodéziai felmérés
- felmérési terv és megrendelői jóváhagyásra alkalmas vázlatterv elkészítése,
- építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- a szükséges technológia tervek elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
- tervezői művezetés
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági engedélyezési eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő - a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített - tervdokumentáció létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel. A tervezési díj foglalja magában az engedélyezési folyamat lebonyolítását is.A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezett engedélyezési tervdokumentációra alapozva.A kiviteli terv díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott és árazatlan költségvetés az alábbi tartalommal:
•Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
•Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis létrehozására.A Tervezőnek az engedélyezési és a kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.Az engedélyezési,és kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.A Tervező feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:•Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon •Szükség szerint tervezői művezetés biztosítása
•A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése.
A Tervező a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.Tervezett mérnöknap: 80
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1.  20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2.  10
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3.  10
4 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.5 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 45
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 5
AK helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 2017.08.30. - 10:00, BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
AK aKbt. 53.§(6)bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.0-16-2016-00002 „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” projekt - Debrecen
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 3. Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Kenézy Gyula Kórház és rendelőintézet”-ben a gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztéséhez kapcsolódó helyiségek kialakításának, átalakításának megvalósításhoz szükséges vázlattervek és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- részletes tervezői program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével
- előkészítő műszaki vizsgálatok
- felmérési és megrendelői jóváhagyásra alkalmas engedélyezési szintű vázlatterv elkészítése;
- az összes szükséges technológia tervek elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések;
- tervezői művezetés.
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen, a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
A kiviteli terv díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott és árazatlan költségvetés az alábbi tartalommal:
• Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
• Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis létrehozására.
A Tervezőnek a kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
A kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi amennyiben szükséges, a munkák elvégzéséhez szükséges szakhatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon
• tervezői művezetés biztosítása
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A Tervező a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.
Tervezett mérnöknap: 80
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1.  20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2.  15
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3.  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 45
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 5
AK helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 2017.08.30. - 14:00, Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen, Bartók Béla út 3.
AK a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.0-16-2016-00002 „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” projekt - Szeged
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika új gyermek és ifjúságpszichiátriai épületének megvalósításhoz szükséges vázlattervek, engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- részletes tervezői program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével
- előkészítő műszaki vizsgálatok, geodéziai felmérés
- felmérési terv és megrendelői jóváhagyásra alkalmas vázlatterv elkészítése;
- építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- szükséges technológia tervek elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
- tervezői művezetés.
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági engedélyezési eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő - a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített - tervdokumentáció létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel.
A tervezési díj foglalja magában az engedélyezési folyamat lebonyolítását is.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezett engedélyezési tervdokumentációra alapozva.
A kiviteli terv díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott és árazatlan költségvetés az alábbi tartalommal:
• Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
• Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis/ létrehozására.
A Tervezőnek az engedélyezési, és kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
Az engedélyezési, bejelentési, a kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon Szükség szerint tervezői művezetés biztosítása.
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A Tervező a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.
Tervezett mérnöknap: 120
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1.  20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2.  10
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3. 10
4 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.5.  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 45
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 5
AK helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 2017.08.29. - 11:00 6720 Szeged, Szegedi Tudományegyetem Korányi fasor 14-15
AK a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.0-16-2016-00002 „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” projekt - Pécs
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7623 Pécs, József Attila út 7., Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika 7623 Pécs
József Attila út 7. új gyermek és ifjúságpszichiátriai épületének megvalósításhoz szükséges vázlattervek, építési engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- részletes tervezői program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével
- előkészítő műszaki vizsgálatok, geodéziai felmérés
- felmérési terv és megrendelői jóváhagyásra alkalmas vázlatterv elkészítése;
- építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- a szükséges technológia tervek elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
- tervezői művezetés.
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági engedélyezési eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő - a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített - tervdokumentáció létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel.
A tervezési díj foglalja magában az engedélyezési folyamat lebonyolítását is.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezett engedélyezési tervdokumentációra alapozva.
A kiviteli terv díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott és árazatlan költségvetés az alábbi tartalommal:
• Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
• Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis létrehozására.
A Tervezőnek az engedélyezési és a kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
Az engedélyezési, bejelentési, a kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon
• Szükség szerint tervezői művezetés biztosítása
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A Tervező a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.
Tervezett mérnöknap: 80
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1.  20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2. 10
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3.  10
4 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.5.  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 45
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 5
AK helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 2017.08.28. - 11:00, Pécsi Tudományegyetem 7623 Pécs, József Attila út 7.
AK a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzést indít.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-2.2.0-16-2016-00002 „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” projekt -Pécs INDIT (INtegrált Drogterápiás IntézeT
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7633 Pécs, Berze Nagy János u. 7. INDIT (INtegrált Drogterápiás IntézeT)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az INDIT (INtegrált Drogterápiás IntézeT) Közalapítvány új gyermek és ifjúságaddiktológiai épületének megvalósításhoz szükséges vázlattervek, építési engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- részletes tervezői program kidolgozása a kiíró és a kórház részvételével
- előkészítő műszaki vizsgálatok, geodéziai felmérés
- felmérési terv és megrendelői jóváhagyásra alkalmas vázlatterv elkészítése;
- építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- az összes szükséges technológia tervek elkészítése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
- tervezői művezetés.
Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének célja elsősorban az építéshatósági engedélyezési eljárás, valamint az egyéb szükséges, hatóságok által engedélyezendő - a jogszabályokban előírt tartalommal elkészített - tervdokumentáció létrehozása, a szükséges egyeztetésekkel.
A tervezési díj foglalja magában az engedélyezési folyamat lebonyolítását is.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének célja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra, valamint a szakszerű és tervszerű kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az engedélyezett engedélyezési tervdokumentációra alapozva.
A kiviteli terv díja fogalja magában a tervezői közreműködést a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során.
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott és árazatlan költségvetés az alábbi tartalommal:
• Főösszesítő, összesítő, szakági összesítő bontásban.
• Tételes költségvetés a dokumentáció mellékletét képező épület átalakítás kivitelezési feladataira vonatkozóan.
Tervező köteles egy tervkezelő adatbázis létrehozására.
A Tervezőnek az engedélyezési dokumentációt, a kiviteli terveket az Ajánlatkérőnek a dokumentációban meghatározott követelményei és a vonatkozó pontokban megadott technológiai minimumkövetelmények figyelembevételével saját ajánlatának megfelelően kell elkészítenie.
Az engedélyezési, bejelentési, a kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében a Tervezőt terhelik.
A Tervező feladatát képezi a munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
• Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon
• Szükség szerint tervezői művezetés biztosítása
• A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
A Tervező a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.
Tervezett mérnöknap: 40
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.1.  20
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.2.  10
3 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.3.  10
4 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata - hónap M.1.5.  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002
II.2.14) További információ:
Ár, mint értékelési szempont az alábbiak szerint:
Tervezés ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 45
Tervezői művezetés ajánlati ár (nettó Ft/mérnöknap) Súlyszám: 5
AK helyszíni bejárást tart, melynek helyszíne és időpontja: 2017.08.28. - 13:30, INDIT Közalapítvány, 7633 Pécs, Berze Nagy János utca
AK felhívja a figyelmet, hogy az 5. rész a Kbt.53.§(5)-(6)bek.alapján kerül megindításra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani
Kérjük, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében, és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8.,10.,12-16. §-aiban foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bek. alapján ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek.).
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján előírt Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.64.§-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek.-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3),(7) bek., valamint a Kbt. 65. §(6)-(8) bek.-ben foglaltakra.
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számláját/számláit,
- pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő; a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában, ill. 60. §-ában foglaltaknak megfelelően.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
M/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
- a szakember szakmai tapasztalatát és szakképzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
- szakképzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Amennyiben a szakemberek rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet szerinti jogosultságokkal, annak meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is.
Amennyiben a szakemberek (ahol releváns) rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultságokkal, abban az esetben a bemutatott szakemberek az önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az elérési út megjelenítése nem szükséges.
Az ajánlathoz csatolni kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről.
Igazolási mód: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel minden rész tekintetében külön-külön azzal, hogy egy szakember csak egy rész tekintetében vonható be:
M.1.1. 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.1.2. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.1.3. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel,
M.1.4. legalább 1 fő rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel, vagy szakértővel, aki szakmérnöki képesítéssel és legalább 36 hónapos rehabilitációs szakmérnöki gyakorlattal rendelkezik.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel az 1. rész, a 3. rész, a 4. rész, a 5. rész tekintetében külön-külön. azzal, hogy egy szakember csak egy rész tekintetében vonható be:
M.1.5. legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakember egy részen belül több pozícióra is jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében: Késedelmi kötbér napi mértéke: a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó megbízási díj 2 %-a naptári naponta. Max a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Hibás telj.kötbér: a hibás telj. érintett teljesítési részre vonatkozó nettó tervezési díj 10%-a, felső határa mindösszesen a teljes Szerződés szerinti nettó ellenszolg. 10%-a. Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§), mértéke Szerződés szerinti teljes nettó ellenszolg. 20 %-a.Tervezői művezetés esetében teljesítés igazolás kiállítása és számla benyújtása havonta történik.
Telj. biztosíték: a nettó tervezési díj 5%-a. Rendelkezésre állási biztosíték: a nettó tervezési díj 5%-a. A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról AT-nak ajánlatukban nyilatkozniuk kell.A finanszírozás formája: utófinanszírozás. Nyertes AT a teljesítés során a 2. rész:1 db részszámlát és egy végszámlát, az 1.,3.,4.,5. rész: 2 db részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/09/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/10/24 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/09/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Ész-Ker Kft. (BBT Irodaház) 1026 Budapest, Pasaréti út 83. III. emelet Tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak aKbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni Kbt. 66.§ (5) szerint.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (AT) nyilatkozatát Kbt.66.§(2) és (4) -re (ajánlati nyilatkozat). Kbt.47.§(2)alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt.66.§ 2) szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
3. AK jelen eljárásban előírja a Kbt.66.§(6)szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. AK AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M/1.).
5. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6. AK felhívja AT- figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bek-ben foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bek. alapján AK a közbesz. dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bek. szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 73. § (4)-(5) bek-ben foglaltakról.
7. Értékelés: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára minden részszempont esetében: 0-10 pont. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1.,2. részszempont esetében AK a fordított arányosítás módszerét, 3-6. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
8. AK kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) mind AT, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
9. AT köteles - legkésőbb a szerz. köt. időpontjára - a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra vonatkozó (tervezői feladatok ellátása) felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra:1,2,4.,5, rész tekintetében: 50 M Ft/év és 20 M Ft/káresemény, a 3. rész tekintetében:150 M Ft/év és 50 M Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítás.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az előírt felelősségbiztosítással legkésőbb a szerz. köt. időpontjára rendelkezni fog.
10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó József (lajstromszáma: 00480).
11. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK (Megbízó) számára megismerhetővé teszi és a Kbt.143.§(2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről AT-t (Megbízót) haladéktalanul értesíti.
12. Hiánypótlás: Kbt.71.§, figyelemmel Kbt.71.§(5)-(6)-ra.
13. Irányadó idő: valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
14. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell vennie az ajánlattételi határidő lejártáig.
15. Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel).Z
16. Kbt.54.§értelmében,az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához.
17. Konzorciumi megállapodás értelmében az alábbi Tagok meghatalmazták a Konzorciumvezetőt (ÁEEK) a projektben felmerülő valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatásával.
3. rész: Szegedi Tudományegyetem
4. rész: Pécsi Tudományegyetem
18. A szerződéses feladatok teljesítési időtartama 30 hónap azzal, hogy legkésőbb a Projekt fizikai befejezésének TSZ rögzített dátumáig, azaz 2020. április 30-ig, a TSZ módosítása esetén a jóváhagyott módosított fizikai befejezés dátumáig, de legkésőbb:
a jogerős használatba vételi engedély kiadásáig (1.,3.,4.,5.rész);
a szakhatósági eljárások lezárásáig tartanak. (2. rész)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák