Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/133
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.07.12.
Iktatószám: 11698/2018
CPV Kód: 45111200-0
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, XIV. kerületben a Városliget területén, azaz a 29732/11 hrsz-on, a Hermina úttal párhuzamosan a Bethesda és a Pálma utca közti szakaszon. A teljesítés helye a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott átnézeti helyszínrajz I/B megjelölésű területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: GREEN ART Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 23303745
E-mail: gabriella.vincze@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Városliget Hermina út menti területén kutyafuttató és agility pálya kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111200-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Városliget Hermina út menti területén kutyafuttató és agility pálya kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45232100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XIV. kerületben a Városliget területén, azaz a 29732/11 hrsz-on, a Hermina úttal párhuzamosan a Bethesda és a Pálma utca közti szakaszon.
A teljesítés helye a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott átnézeti helyszínrajz I/B megjelölésű területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési feladatok:
A Városliget park rehabilitáció keretén belül az I/B kivitelezési területen mintegy 10 000 m2 kutyafuttató terület kerül megújításra a Hermina úttal párhuzamosan a Bethesda és a Pálma utca közti szakaszon.
A volt Állatorvosi Rendelő romos és használaton kívüli épületei lebontásra kerülnek a kiszolgáló közművekkel együtt.
Mintegy 5280 m2 alapterületen kerítéssel határolt, vizes élményekkel gazdagított kutyafuttató és a kutyák ügyességét fejlesztő „agility” pálya kerül kialakításra.
A kutyafuttató területét körülhatároló, 1,2 m magas, áttört kialakítású, egyedi gyártású táblás kerítés kialakítása szükséges beton alapokkal együtt.
A kutyafuttatón 4 db bejárat kiépítése szükséges.
A futtató területén belül a meglévő Pántlika étterem felé eső részben terepalakulatokkal megmozgatott játékteret, vizes csobogót szükséges kialakítani néhány ügyességi elem rendeltetésszerű beépítésével, mint pl. szlalom, híd, ugratók és dombokba rejtett alagutak.
Karbantartási feladatok:
A megajánlott (árazott költségvetésben meghatározott) termékekre vonatkozó jogszabályok és gyártói előírások szerinti tervszerű, megelőző karbantartási feladatok elvégzése.
A részletes feladatleírást a közbeszezési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16859 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés „A Városliget Hermina út menti területén kutyafuttató és agility pálya kialakítása” tárgyban
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GREEN ART Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hermánd u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 268026150
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111200-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45232100-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XIV. kerületben a Városliget területén, azaz a 29732/11 hrsz-on, a Hermina úttal párhuzamosan a Bethesda és a Pálma utca közti szakaszon.
A teljesítés helye a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott átnézeti helyszínrajz I/B megjelölésű területe.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési feladatok:
A Városliget park rehabilitáció keretén belül az I/B kivitelezési területen mintegy 10 000 m2 kutyafuttató terület kerül megújításra a Hermina úttal párhuzamosan a Bethesda és a Pálma utca közti szakaszon.
A volt Állatorvosi Rendelő romos és használaton kívüli épületei lebontásra kerülnek a kiszolgáló közművekkel együtt.
Mintegy 5280 m2 alapterületen kerítéssel határolt, vizes élményekkel gazdagított kutyafuttató és a kutyák ügyességét fejlesztő „agility” pálya kerül kialakításra.
A kutyafuttató területét körülhatároló, 1,2 m magas, áttört kialakítású, egyedi gyártású táblás kerítés kialakítása szükséges beton alapokkal együtt.
A kutyafuttatón 4 db bejárat kiépítése szükséges.
A futtató területén belül a meglévő Pántlika étterem felé eső részben terepalakulatokkal megmozgatott játékteret, vizes csobogót szükséges kialakítani néhány ügyességi elem rendeltetésszerű beépítésével, mint pl. szlalom, híd, ugratók és dombokba rejtett alagutak.
Karbantartási feladatok:
A megajánlott (árazott költségvetésben meghatározott) termékekre vonatkozó jogszabályok és gyártói előírások szerinti tervszerű, megelőző karbantartási feladatok elvégzése.
A részletes feladatleírást a közbeszezési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 268026150
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GREEN ART Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hermánd u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/03/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1 A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés szerinti Kivitelezési Feladat a jelen 1. számú Módosítás melléklete szerinti vállalkozói feladatokkal (a továbbiakban: „Pótmunkák”) egészül ki.
2 A Felek megállapodnak, hogy a Pótmunkák Vállalkozó általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítése ellenértékeként fizetendő vállalkozói díj rögzített, fix átalánydíj, amelynek összege
nettó 13.373.990,- Ft, azaz Tizenhárommillió-háromszázhetvenháromezer-kilencszázkilencven Forint.
3 A Vállalkozási Szerződés 4.2.2. az alábbiak szerint módosul:
„4.2.1. [Vállalkozói Díj mértéke] A Kivitelezési Feladat Vállalkozó általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítése ellenértékeként fizetendő Kivitelezési Díj rögzített, fix átalánydíj, amelynek összege
nettó 273.720.140,- Ft, azaz Kettőszázhetvenhárommillió-hétszázhúszezer-egyszáznegyven Forint.
A Karbantartási Feladat Vállalkozó általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítése ellenértékeként fizetendő Karbantartási Díj rögzített, fix átalánydíj, amelynek összege
nettó 7.680.000,- Ft, azaz Hétmillió-hatszáznyolcvanezer Forint + ÁFA.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1 A Felek megállapítják, hogy a Kivitelezési Feladat Vállalkozó általi teljesítése során a következő pótmunka iránti igények merültek fel:
(i) az Építési Munkaterületen a Kivitelezési Tervdokumentációban nem szereplő öntöző vezetékek és kerti csapok kerültek feltárásra, amelyek megszüntetése és a megszüntetés dokumentálása vált szükségessé,
(ii) a volt Állatorvosi Rendelő használaton kívüli épületeinek és a gyengeáramú kábeleknek a bontása során azbeszttartalmú építési hulladék keletkezett, amelynek a vonatkozó Jogszabályok és a Vállalkozási Szerződés rendelkezései szerinti elszállításáról és elhelyezéséről kellett gondoskodni.
2.2 A Felek rögzítik, hogy a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás előtt lefolytatták az elkészült Kivitelezési Feladat próbaüzemét. A próbaüzem során kiderült, hogy a Kivitelezési Feladat teljesítésével megvalósított kutyafuttató és agility pálya kapacitása nem tudja kielégíteni a várható igényeket, ezért a kapacitás bővítése érdekében további eszközök beszerzése, illetve építési munkák elvégzése vált szükségessé.
2.3 A fenti 2.1-2.2 pontokban foglaltakra figyelemmel a Felek megállapítják, hogy a jelen 1. számú Módosítás mellékletében felsorolt pótmunkák elrendelése és elvégzése szükséges a Kivitelezési Feladat teljesítésével létrejövő építmény rendeltetésszerű és a tervezett céloknak megfelelő használatának biztosításához.
3 A jelen 1. számú Módosítás 2.1-2.3 pontjaiban rögzített körülményekre tekintettel a Felek a Kbt. 197. § (1) bekezdése, valamint 141. § (2) és (3) bekezdései alapján a Vállalkozási Szerződést az alábbi tartalommal módosítják. A Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés módosítására vonatkozó tárgyalásokat korábban megkezdték, és a jelen 1. számú Módosítást a tárgyalások eredményeként létrejött szóbeli megállapodásuk írásba foglalásaként kötik meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 268026150 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 273720140 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben