Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/44
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.02.
Iktatószám:116/2018
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tervek leszállítása: Székesfehérvár, Városház tér 1-2. Székesfehérvár, komáromi vasútvonal-Székesfehérvár, veszprémi vasútvonal-Székesfehérvár, 7-8. sz. főút elkerülő szakasza által határolt terület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.); kapcsolattartó: Ébner Balázs közbeszerzési ügyintéző
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu; kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.szekesfehervar.hu/kozbeszerzesi-palyazatok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Tervek leszállítása: Székesfehérvár, Városház tér 1-2.
Székesfehérvár, komáromi vasútvonal-Székesfehérvár, veszprémi vasútvonal-Székesfehérvár, 7-8. sz. főút elkerülő szakasza által határolt terület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása az alábbiakra vonatkozóan:
Szakági tervek elkészítése az elvárt tervi szint megjelöléssel:
• Parképítés (kiviteli terv)
• Épületek (engedélyezési és kivitelezési terv)
• Közművek (engedélyezési és kivitelezési terv)
• Út- és parkolóépítés (engedélyezési és kivitelezési terv) - a szabályozási terven (sárga színnel) jelölt „KÖu” övezetbe sorolt települési fő- és gyűjtő utak kivételével
• Záportározó tó kialakítása (vízjogi létesítési engedélyezési- és kivitelezési dokumentáció)

• Egyéb dokumentumok, vizsgálatok:
- Régészeti tanulmány és feltárás
- Geodéziai felmérés tervszakaszonként és területrészenként szükséges pontsűrűséggel
- Talajvízszint vizsgálat
- Talajmechanikai vizsgálat
- Botanikai tanulmány
- Zoológiai tanulmány (együttműködve a Völgy-Híd természetvédő egyesülettel)
- Árazatlan tervezői költségvetés szakágankénti bontásban
- Tervezői költségbecslés az előző ponthoz igazodó szakágankénti bontásban
- A tervezett létesítmények és a teljes tervezési terület várható fenntartási költségeinek tervezői költségbecslése öt naptári évre vonatkozóan évenkénti bontásban.
Az egyes telepítésre kerülő funkciók műszaki tartalmának rövid leírása
• Kutyafuttató létrehozása burkolt felületeivel, berendezési tárgyaival, növényesítésével, igény, vagy jogszabályi előírás szerinti közművesítéssel (a továbbiakban mindegyik feladathoz releváns esetben hozzáértendő az: …igény, vagy jogszabályi előírás szerinti közművesítéssel)
• Erdei/szabadtéri tornapálya létrehozása eszközeivel, burkolt felületeivel
• Gépkocsiparkoló kialakítása burkolatával, növényesítésével
• Kültéri sportpályák (röplabda, futball, kézilabda, kosárlabda) létrehozása
• Extrém sport- és görpályák létesítése, kiszolgáló felületeivel és berendezési tárgyaival
• Rendezvénytér kialakítása szükséges burkolt felületeivel, berendezési tárgyaival, növényesítésével
• Több korcsoportos játszótér létrehozása burkolt felületeivel, játszótéri és kiszolgáló elemeivel, növényesítésével
• Bemutató kertek létesítése kiszolgáló burkolt felületeivel, berendezési tárgyaival
• 2 db pavilonszerű kiszolgáló épület, amely büfé, mosdó, WC, esetleg sporteszköz tároló funkciót lát el
• Kalandpark létesítése kiszolgáló elemeivel, burkolt felületeivel és növényesítéssel
• Tó létesítése, mederkotrással, vízfeltöltési és leeresztési mederrendezéssel, növényesítéssel, kapcsolódó épített elemeivel (stégek, átereszek, zsilipek, stb.) együtt
• Erdőfoltok, erdőterületek telepítése minimum suháng méretű és minőségű faegyedekkel, egymással kötésben álló sorokban.
• Parkfa minőségű faegyedek, illetve díszítő értékű és térhatároló cserjefelületek telepítése intenzívebb használatnak kitett, parki felületeken.
• Fasorok telepítése sorfa minőségű faegyedekből a jelentősebb gyalogos tengelyek és vízfolyások mentén.
• Belső, futópályával rendelkező, sétány minőségű (térkő és gumi burkolatos) útrendszer kialakítása teljes szerkezetével, a sportfunkciók körül, azok összekapcsolásaként a teljes parki úthálózat szerves elemeként
• Külső, gyalogos sétány minőségű (szórt burkolatos) útrendszer kialakítása teljes szerkezetével az aktív funkcionális egységek körül, a vízfolyások mentén, azok összekapcsolásaként, hidas átvezetésekkel a futópályához és a teljes parki úthálózathoz kapcsolódóan
• Külső, parkerdő használatot biztosító, természetes felületű (fenyőkéreg burkolatos) gyalogos útrendszer kialakítása a sétány és a futófelületekhez kapcsolódóan, teljes szerkezeti rétegével
• KÖZMŰVESÍTÉS
- Elektromos közművek hálózatainak kiépítése, kábelfektetéssel, elektromos berendezésekkel (pl. közvilágítási kandeláberek, szükség szerint térfigyelő kamerarendszerrel) együtt.
- Szennyvízelvezetés hálózatának kiépítése
- Ivóvízellátás hálózatának kiépítése
Az érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok összes területe ~100 ha.
További információ a VI.4.3) pontban és a dokumentációban- a karakterkorlátra tekintettel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 okleveles tájépítészek (K) szakmai többlet tapasztalata (hónap) 10
2 útépítő mérnök (KÉ) szakmai többlet tapasztalata (hónap) 5
3 közműtervező (G) szakmai tapasztalata (hónap) 5
4 szenny- és csapadékvíz tervező (VZ-TEL, VZ-TER) szakmai többlet tapasztalata (hónap) 5
5 villamos hálózat tervező (V) szakmai többlet tapasztalata (hónap) 5
6 geotechnikai tervező (GT) szakmai tapasztalata (hónap) 5
7 környezetvédelmi mérnök szakmai tapasztalata (hónap) 4
8 településtervező (TT) szakmai tapasztalata (hónap) 1
9 építész tervező (É) szakmai tapasztalata (hónap) 4
10 településtervezési zöldfelületi- és tájrendezési szakterületi tervező (TK) szakmai tapasztalata (hónap) 4
11 erdész, valamint régész szakmai tapasztalata (hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 4
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát. Valamennyi érvényes részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívás kerül megküldésre.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és a II.2.6) a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltöttek, a tényleges becsült érték eltérő. Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap a tárgyalások befejezésétől. Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, az engedélyes és kiviteli tervek egységet képeznek. Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja nem kerül alkalmazásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt
kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10. és
12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok
hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a
részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
64. § rendelkezéseire.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus
elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmasság:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz
kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével -
részletes információk kérése nélkül, egyúttal ajánlatkérő ellenőrzi a tervezési szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényét a Kbt.
69. § (11) bekezdésének megfelelően.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott részvételre jelentkezők tekintetében a
nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti
nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a
nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő
benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek az
ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes
igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes
információk kérése nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus
elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu A
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Részvételre jelentkezők az alkalmassági feltételnek
való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni
Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző
utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételéről, továbbá közbeszerzés tárgya (tájépítészeti tervezés) szerinti -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a Részvételre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015.
(X.30.)Korm. rendelet 19. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági
követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a
gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt, a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha - a teljes -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a részvételi felhívás feladásának napját
megelőző utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább az 50
millió forint összeget, továbbá - a közbeszerzés tárgya (tájépítészeti tervezés)
szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a részvételi felhívás feladásának
napját megelőző utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább
a 45 millió forint összeget.
Amennyiben a részvételre jelentkező (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és
ezért nem rendelkezik teljes és közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal), úgy a
tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes és közbeszerzés tárgya szerinti nettó
árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel
kapcsán részvételre jelentkezőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek
megfelel.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes
igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes
információk kérése nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus
elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott részvételre jelentkezők az alkalmassági
feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni. M/1. Részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a)
pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett (de legfeljebb 9 éven belül megkezdett)
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- a teljesített szolgáltatás tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez
a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2. Részvételre jelentkező csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük
és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó részvételre jelentkezői nyilatkozat,
amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel
időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai
gyakorlata és adott esetben tervezői jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
(keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a
szakember nem rendelkezik az előírt tervezői, illetve mérnöki jogosultsággal.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat vagy tevékenység
ismertetését, a feladat vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az
ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az
adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati
idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett
szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésére, továbbá 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző hat évben befejezett (de legfeljebb 9 éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
a) legalább 1 db legalább bruttó 75 ha alapterületű engedélyezési szintű tájépítészeti tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával;
b) legalább 1 db bruttó 50 ha alapterületű kiviteli szintű tájépítészeti tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával.

M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 7 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (K) - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 36 hónap az adott szakterületi tervezésre vonatkozó szakmai gyakorlattal;
M/2.2. legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (KÉ) - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 36 hónap az adott szakterületi tervezésre vonatkozó szakmai gyakorlattal;
M/2.3. legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (VZ-TEL, VZ-TER) - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 36 hónap az adott szakterületi tervezésre vonatkozó szakmai gyakorlattal;
M/2.4. legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (V) - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 36 hónap az adott szakterületi tervezésre vonatkozó szakmai gyakorlattal;
Egy szakember csak legfeljebb két pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Megbízó a tervezési folyamat során kétheti rendszerességű kooperációs egyeztetést igényel, valamint legalább 3 alkalommal a közgyűlés és a lakosság tájékoztatását. A kiválasztott tervezőnek együtt kell működnie a Székesfehérvár, Nyugati elkerülő utat a Bakony utcával és a Szalontai utcával összekötő utak tervezésével megbízott tervezővel, továbbá a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által kijelölt tájvédelmi szakemberrel is. Megrendelő előleget nem biztosít. 3 db résszámla és 1 végszámla nyújtható be, melynek pontos feltételei a tárgyaláson kerülnek egyeztetésre.Irányadó továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/04/16 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A részvételi jelentkezésben a részvételi jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdésére. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
2.Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk részvételi jelentkezésben történő feltüntetését.
3.Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös részvételre jelentkezők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.
4.Formai előírások: a részvételi jelentkezést részvételre jelentkezőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk a részvételi jelentkezéshez mellékelni). A zárt csomagon „Részvételi jelentkezés - Fehérvár Tüdő”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, a részvételi jelentkezési határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. A bontás ideje és helye: 2018. április 04. napja 10:00 óra, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65-68.). A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.
5.A részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint, melyben feltüntetik a részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét.)
6.Változásbejegyzés: Részvételre jelentkező vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a részvételi jelentkezéshez csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben részvételre jelentkező vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek a részvételi jelentkezés részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§]
7.A tárgyalás menetét, szabályait az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni (Kbt. 87. § (2) bekezdés). A Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pontja a tárgyalásos eljárás jogalapja.
8. Ajánlatkérő kiköti, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), Magyar Mérnöki Kamara, továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
9.A közbeszerzési dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig.
10.Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket
alkalmazza: Ajánlati ár: fordított arányosítás, Minőségi kritérium (szakemberek): egyenes arányosítás. Pontszám: 0-10. További információ a dokumentációban.
11.A szerződéskötés időpontjára minimum 5 millió Ft/kár, minimum 15 millió Ft/év mértékű szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a nyertes ajánlattevőnek.
12.FAKSZ: dr. Bárdos Katalin, lajstromszáma:00330.; Ébner Balázs, lajstromszáma: 00326
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
II.2.4) pont kiegészítése mennyiségekre vonatkozóan.
A tervezett funkciók általános leírása
A II. ütem során sportlétesítmények, futópályák, parkolók, kiszolgáló létesítmények, rendezvénytér, fogadótér, kalandpark, görpálya, kutyafuttató, bemutató kertek, illetve záportározóként is működő tó kerül kiépítésre, valamint jelentős területek erdősítése is kapcsolódik a projekthez.
• A rendezvénytér tervezett helyigénye ~11 ha, amelyen városi ünnepségek, családi rendezvények, zenés koncertek, szabadtéri előadások, filmvetítések tarthatók, valamint az ünnepi tűzijátékok nézői számára is megfelelő felületet biztosít. A tér burkolása alkalmi használata miatt nem indokolt, alapvetően gyepes karakter dominál facsoportokkal tarkítva. A tervezett közművesítés (ivóvíz és elektromosság) ideiglenes vizesblokkok telepítését is lehetővé teszi, illetve előadások, koncertek alkalmával biztosítható a világítás és a hangosítás is. A tervezett rendezvénytér, valamint a hozzá kapcsolódó aktív funkcionális egységek kifejezetten alkalmas területként szolgál ezen nagyszabású események lebonyolítására.
• A területen 2 focipálya, 4 kézi-, illetve kosárlabdapálya, valamint 4 röplabdapálya kerül kiépítésre, ezek területigénye összesen ~2,5 ha. A II. ütem fejlesztéséhez kapcsolódik 4 futókör létesítése is, melyek együttes hossza 6000 m.
• A tervezett görpálya területigénye nagyjából 0,5 ha. A létesítmény helyszínén beton görkorcsolya- és gördeszkapályák, mobil-, vagy épített mászófalak épülnek ki, lehetőség nyílik versenyek rendezésére és egyéb extrém sportokra is.
• A ~2,6 ha kiterjedésű bemutatókertek a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének kiállítóhelyét, kilátópontot, illetve pihenőkerteket foglal magába. A kertek nem csak a hazai kertkultúra és kertépítés bemutatásának színhelyeként szolgál, hanem a magas minőségű zöldfelületi elemeit alapul véve jelentős rekreációs (pihenési, kikapcsolódási) értékkel is bír. A terület célja a hazai kert- és dísznövény kultúra gazdagságának felvillantása, térsejtjeiben egy-egy színre fokuszáló megjelenéssel. A hazai flóra természetes, növényföldrajzi alapon rendezett értékei mellett a hazai dísznövénykertészet eredményei is felmutathatók az ide látogató hazai és külföldi vendégek előtt.
• Az aktív pihenést szolgáló, korosztályokra bontható kikapcsolódási lehetőségeket biztosító kalandpark tervezett területe ~1,8 ha. A tervezett közművesítés, elektromosság és ivóvíz bevezetését foglalja magába.
• A területen két, egyenként ~0,3 ha kiterjedésű játszótér kap helyet. A funkció az aktív pihenést szolgálja, fontos szempont a korosztályos bontás, a készségfejlesztő elemek elhelyezése és a tematizálás. A területet közműfejlesztés is érinti, ivóvíz kerül bevezetésre, mely az elhelyezendő ivókutak megtáplálását biztosítja.
• Az ~1 ha kiterjedésű kutyafuttató kutyaiskolának, tréning pályának illetve agility parknak is helyt ad: nyugodt, elszeparált, színvonalas környezetet biztosít a kutyatartók és kedvenceik számára.
• A tó és környezetének létrehozása ~4,2 ha területet vesz igénybe. A tónak fontos funkciója a nagyobb esőzések idején felmerülő többlet-csapadékvíz tárolása (záportározó), mellyel hozzájárul a fenntartható vízgazdálkodáshoz is. Mindemellett központi, térszervező elem is egyben, mely passzív és aktív rekreációt tesz lehetővé.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák