Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/121
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.26.
Iktatószám: 11702/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: Győr, Arató út. 5. (2216 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Euro Generál Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24133650
Postai cím: Árpád Út 32.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Márkus Klaudia Lilla
Telefon: +36 96795767
E-mail: markus.klaudia@gyor.gov.hu
Fax: +36 96795615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Győr, Arató út 5. energetikai korszerűsítés(KEHOP)
Hivatkozási szám: EKR000328032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr, Arató út 5. épület energetikai
korszerűsítése (KEHOP) tárgyú beszerzés - vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 275195976 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Győr, Arató út 5. épületenergetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45315100-9
45321000-3
45410000-4
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Arató út. 5. (2216 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szerződés típusa: vállalkozási szerződés Az építési munkahely megjelölése: Cím: 9028 Győr, Arató út 5., 2216 hrsz., Az építési
beruházással érintett területek nagysága: Telek: 9 000 m2 Épület hasznos nettó alapterület: 1 465,51 m2 Külső nyílászáró csere és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 121 db Belső nyílászáró csere és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 45 db Külső vakolat és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1498,7 m2 Hideg padlóburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 357,8 m2 Meleg
padlóburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 361,29 m2 Falazás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 156 m2 Belső
vakolás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 725 m2 Bádogozás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 480 m Szigetelés (tető,
homlokzat) és ehhez kapcsolódó szakipari munkák : 1665,8 m2 Lépcsőkorlát és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 20,5 m
Diszperziós festés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 3558 m2 Mész festés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1960 m2
Csempe falburkolat és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 180 m2 Állmennyezet szerelés és ehhez kapcsolódó szakipari munkák:
620,28 m2 Tér- vagy járdaburkolat készítése: 30 m2 Aszfalt helyreállítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 900 m2 Kerítés
felújítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 1 klt. Melléképület külső vakolat helyreállítása és az ehhez kapcsolódó szakipari
munkák: 429,70 m2 Árnyékoló és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 52 db Udvari világítás és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 8
db Gázkazán csere és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 2 db Termosztatikus szelepfej felszerelése: 58 db Gépészeti szigetelés és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 300 m Melléképületben fűtési rendszer átalakítása: 1 klt Illemhelyek felújítása és kialakítása és
ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 4 db Klímatizálás: 2 klt Napelemes rendszer kialakítása: 27,72 kWp Lámpatestek cseréje és ehhez
kapcsolódó szakipari munkák: 155 db Vezetékek cseréje és ehhez kapcsolódó szakipari munkák 9 340 m Kapcsolók és dugaljak cseréje
és ehhez kapcsolódó szakipari munkák: 267 db Tűzvédelmi renszer kiépítése 1 klt. A munka részét képezi továbbá a teljesítés során
különösen: o - ideiglenes létesítmények (konténerek, kerítések, védőszerkezetek, lehatárolások, stb.) kialakítása, munkavégzés
körülményeinek biztosítása, a folyamatos rendeltetésszerű működés körülményeinek biztosítása, a munkaterület őrzése, építési víz- és
áramvételezés biztosítása, ideiglenes takarások és védőszerkezetek, építési anyagmozgató berendezések/gépek telepítése és
üzemeltetése, munkavégzés utáni takarítások és helyreállítások; o - építési segédszerkezetek (állványok, védőtetők, korlátok, fóliafal,
stb.) építése, kialakítása, helyszínen tartása kapcsolódó kiegészítő szerkezetekkel, illetve a szükséges épületszerkezeti (pl. tetőfedés,
stb.) megbontásokkal és helyreállításokkal együtt; o - bontott anyagok és bontási törmelékek elszállítása hulladéklerakó helyre
lerakóhelyi költséggel együtt; o - a munkavégzést követő átadási munkarészek: - átadási dokumentáció elkészítése és átadása; -
kivitelezés befejezésekor a felvonulási terület helyreállítása az eredeti/tervezett állapotnak megfelelően; - próbaüzem lefolytatása. Az
elvégzendő munka részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az
eljárás tárgyát képező építési beruházás egy egységet képez, egy helyszínen, amely összetettsége és az energiahatékonyság javítása
miatt nem bontható részekre. A műszaki, funkcionális egység miatt a részek szerinti ajánlattétel nem összeegyeztethető a műszaki,
gazdasági, jogi ésszerűséggel. Továbbá a közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt, a részajánlat biztosítása műszaki/minőségi, és a szerződés teljesítésével közvetlenül összefüggő szempontok alapján ésszerűtlen lenne, különösen a gazdasági észszerűség és a műszaki egyenszilárdság szem előtt tartása mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (min 12. max 60 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3) M/2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata 10
3 A felhívás III.1.3) M/3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (egyösszegű nettó átalányár, Ft-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00013 GYMSMKH ép.en. fejl.-ei
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06400 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Győr, Arató út 5. épületenergetikai korszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 706378229
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800208
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 274684995
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 275195976
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamos, gépészeti, burkolási, asztalosipari munkák, nyílászáró szerkezetek, bádogozási munkák, egyéb építőmesteri munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11469830244

Hivatalos név: Euro Generál Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92230213
Postai cím: Vízmű U. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22927800208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges