Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/151
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.28.
Iktatószám:11750/2017
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye:8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/15.;8640 Fonyódliget, Virág utca 77.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.10.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gyermektáboroztatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK24272
Postai cím: Váci út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 703798356
E-mail: hegyes.peter@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erzsebetalapitvany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erzsebetalapitvany.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.tenderinnovacio.hu/aktualis-kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter cégvezető (FAKSZ, 00064)
Telefon: +36 703798356
E-mail: hegyes.peter@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter cégvezető (FAKSZ, 00064)
Telefon: +36 703798356
E-mail: hegyes.peter@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gyermektáboroztatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához szükséges generál tervezői, komplex beruházás-lebonyolítói és BREEAM tanácsadói feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési és mérnöki szerződés a Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához szükséges generál tervezői, komplex beruházás-lebonyolítói és BREEAM tanácsadói feladatok ellátására.‏
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési és mérnöki szerződés a Zánkai Erzsébet-tábor megvalósításához szükséges generál tervezői, komplex beruházás-lebonyolítói és BREEAM tanácsadói feladatok ellátására
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71248000-8
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8251 Zánka, Külterület hrsz. 030/15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladatrész:
Az Ajánlatkérő a tulajdonában lévő 8251 Zánka, Külterület 030/15, 017/5, 017/6 és 018/7 hrsz-ek alatt található meglévő gyermektábor területekhez (összesen: 905811 m2):
- Meglévő épületek bontása: Raktár - 1007 m2, műhely - 657 m2, Módszertani - 567 m2, Bölcsőde - 217 m2 épületek, Zala szálló - 1005 m2, Disco - 510 m2, Kertmozi és régi játszóterek - 700 m2
- Meglévő épületek karbantartás- felújítása: Benzinkút, Téli (1-8)és Nyári (1-4) szállás, Víztorony épületek, - 25035 m2
- Meglévő épületek felújítása és bővítése: Nyári (5-8) szállás - 9700 m2, Központi épület együttes - 3278 m2, , Közösségi épület („Sirály”) - 1887 m2, , Konyha-étterem - 7083 m2, Konyhatechnológia, Porta 22 m2, Öltöző - 132 m2, Kazánház - 409 m2, Személyzeti férőhelyek - 1400 m2, Egészségház - 1272 m2, Színház és Sportcsarnok - 3617 m2, Szolgálati férőhely- 3428 m2, , út és parkoló bővítés, továbbá kerítés - 60000 m2, telken belüli közművek felújítása, telken kívüli közmű fejlesztés, kikötő és móló teljes felújítása, vízi sport oktatás céljára is alkalmas átalakítása, meglévő saját tulajdonú szennyvíztelep technológiai és karbantartási felújítása, Kresz park,valamint közvilágítási rendszer, belső kamerahálózat, beléptetőrendszer, rádiórendszer, térhangosítás a tábor egész területén
- Új épületek tervezése: Erdei férőhelyek (1-5) - 6250 m2, Multifunkcionális rendezvény terem (csarnok) - 3715 m2, Műhely, Raktár - 2351 m2, Szolgálatii férőhely épületek - 2332 m2, óriás szaletli 800 m2, út és parkolóhálózat, kerítések, sorompók és kapuképítése - 10000 m2 valamint kertészet és parkosítás, víztorony és kapcsolódó vízhálózati rendszer, vízműtelep technológiai és karbantartási felújítása,
- Teljeskörű geodéziai felmérés,
- Állapotfelmérési fotódokumentáció;
- Bútorozási és berendezési tervek előkészítése;
kapcsolódó építési engedélyezési (építész és vonatkozó szakági-műszaki dokumentáció) és kiviteli tervek elkészítése a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Tervezett maximumok 3500 férőhely és 200 db parkolóhely.
Tervezői művezetés. - a tervezett 24 hónapos kivitelezés során folyamatosan
A fenti épületek energia menedzsment tervezése.
Az új épületek energiamodellezése.
A műszaki leírásban meghatározott BREEAM rendszer szerinti környezettudatos minősítése a szükséges szakértők bevonásával.
Beruházás-lebonyolítói és mérnök tanácsadói feladatrész:
- Komplex lebonyolítás (beleértve a belsőépítészei kialakítást és külső közműveket).
- Kockázatelemzés készítése a projekt kezdetekor, arra alkalmas legális, jogtiszta szoftver segítségével.
- A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés során a műszaki dokumentáció összeállításában való szakmai közreműködés.
- Az engedélyezési és kiviteli tervek szakmai felülvizsgálata, véleményezése.
- Folyamatos és naprakész költségellenőrzés, elszámolások.
- A létesítmény használatbavételét követően az 1. év lejártának napján bejárás szervezése.
- A beruházás műszaki és pénzügyi menedzselését végző információs rendszer felállítása és folyamatos üzemeltetése.
- A projekt előrehaladásának, az ütemezés, mérföldkövek megvalósulásának folyamatos figyelemmel követése és arról a megbízó tájékoztatása.
- A használatbavételi engedély megszerzését követő 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás lebonyolítása.
Beruházás-lebonyolítói és mérnök tanácsadói feladatrésszel összefüggésben Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott erőforrás rendelkezésre állását várja el.
A díjaknak tartalmazni kell minden utazási-, szállás-, és adminisztrációs költséget.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Ajánlattevő személyi állományának többlet szakmai tapasztalata 40
2 1.1. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 10
3 1.2. Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 10
4 1.3. Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 10
5 1.4. Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 10
6 2. Érvényes, generál tervezésre és lebonyolításra vonatkozó ISO 14001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány megléte 5
7 3. Érvényes, generál tervezésre és lebonyolításra vonatkozó ISO 50001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány megléte 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A kivitelezés esetleges elhúzódása esetén legfeljebb a kivitelezés időtartamához igazodóan azzal, hogy a hosszabbítás az ajánlati árat nem érinti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) 1.1-1.4. értékelési alszempontok esetén a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás maximális pontot kap.
2. A becsült érték adminisztratív adat.

II.2.1)
Elnevezés: Tervezési és mérnöki szerződés a Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához szükséges generál tervezői, komplex beruházás-lebonyolítói és BREEAM tanácsadói feladatok ellátására.‏‏
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71248000-8
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8640 Fonyódliget, Virág utca 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladatrész:
Az Ajánlatkérő a tulajdonában lévő 8640 Fonyódliget, Virág utca 77. szám alatt található meglévő gyermektábor területekhez (összesen: 156086 m2):
Meglévő épületek bontása: 5443 m2
Új épületek tervezése: Központi épület ( recepció, konyha étterem, üzemeltetői szállás, orvosi rendelő, közösségi épületek) - 4900 m2, Tábor férőhelyek (nyári) - 12280 m2, Tábori férőhelyek (téli-nyári) - 1519 m2, raktárak, dolgozói öltözők - 1450 m2, sport raktárak, öltözők, - 333 m2, oktatói férőhelyek (nyári) - 494 m2, kiszolgáló út és parkoló (kerítéssel, sorompókkal, kapukkal) bővítés - 15000 m2, valamint közmű létesítmények létesítmények (víz-csatorna, gáz, elektromos) tervezése a tábor egész területén., kertészet, parkosítás,
Meglévő belső kamerahálózat, rádió rendszer, beléptető rendszer felújítása, bővítése átalakítása
kapcsolódó építési engedélyezési (építész és vonatkozó szakági-műszaki dokumentáció) és kiviteli tervek elkészítése a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Tervezett maximumok 2000 férőhely és 100 db parkolóhely.
Tervezői művezetés. - a tervezett 24 hónapos kivitelezés során folyamatosan
A fenti épületek energia menedzsment tervezése
A fenti épületek energiamodellezése
A műszaki leírásban meghatározott épületek BREEAM rendszer szerinti környezettudatos minősítése a szükséges szakértők bevonásával
Beruházás-lebonyolítói és mérnök tanácsadói feladatrész:
- Komplex lebonyolítás (beleértve a belsőépítészei kialakítást és külső közműveket).
- Kockázatelemzés készítése a projekt kezdetekor, arra alkalmas legális, jogtiszta szoftver segítségével.
- A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés során a műszaki dokumentáció összeállításában való szakmai közreműködés.
- Az engedélyezési és kiviteli tervek szakmai felülvizsgálata, véleményezése, tervellenőrzése
- Folyamatos és naprakész költségellenőrzés, elszámolások.
- A létesítmény használatbavételét követően az 1. év lejártának napján bejárás szervezése.
- A beruházás műszaki és pénzügyi menedzselését végző információs rendszer felállítása és folyamatos üzemeltetése.
- A projekt előrehaladásának, az ütemezés, mérföldkövek megvalósulásának folyamatos figyelemmel követése és arról a megbízó tájékoztatása.
- A használatbavételi engedély megszerzését követő 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás lebonyolítása.
Beruházás-lebonyolítói és mérnök tanácsadói feladatrésszel összefüggésben Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott erőforrás rendelkezésre állását várja el.
A díjaknak tartalmazni kell minden utazási-, szállás-, és adminisztrációs költséget
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Ajánlattevő személyi állományának többlet szakmai tapasztalata 40
2 1.1. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 10
3 1.2. Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 10
4 1.3. Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 10
5 1.4. Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M/2.4. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 10
6 2. Érvényes, generál tervezésre és lebonyolításra vonatkozó ISO 14001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány megléte 5
7 3. Érvényes, generál tervezésre és lebonyolításra vonatkozó ISO 50001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány megléte 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A kivitelezés esetleges elhúzódása esetén legfeljebb a kivitelezés időtartamához igazodóan azzal, hogy a hosszabbítás az ajánlati árat nem érinti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) 1.1-1.4. értékelési alszempontok esetén a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás maximális pontot kap.
2. A becsült érték adminisztratív adat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében az alábbiak szerint:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10. és 12-16 §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot II rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A benyújtandó nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Alkalmasság:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül, egyúttal ajánlatkérő ellenőrzi a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MÉK) névjegyzékében szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelően (https://www.mek.hu oldalon).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni mindkét rész esetében:

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó, jelen felhívás feladásánál nem régebben kelt nyilatkozatot, az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorbaállítás.

P/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, továbbá közbeszrezés tárgya (magasépítési létesítmény és a kapcsolódó burkolt- és zöldfelületek, út és közművek tervezése, tervezési koordinációja, illetve a megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátásából, valamint környezettudatos mérnöki szakértői és épületminősítési tevékenységből) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő mindkét rész esetében, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban bármelyik, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 1. rész esetében legalább az 1,5 milliárd forint összeget, míg a 2. rész esetében legalább az 500 millió forint összeget, továbbá
- a közbeszerzés tárgya (magasépítési létesítmény és a kapcsolódó burkolt- és zöldfelületek, út és közművek tervezése, tervezési koordinációja, illetve a megvalósításához kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátásából, valamint környezettudatos mérnöki szakértői és épületminősítési tevékenységből) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az 1. rész esetében legalább a 900 millió forint összeget, míg a 2. rész esetében legalább a 400 millió forint összeget.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a magasabb alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik teljes és közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek teljes és közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni mindkét rész esetében:

M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- a teljesített szolgáltatás tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- az ellenszolgáltatás összegét;
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben tervezői jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt tervezői, illetve mérnöki jogosultsággal.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat vagy tevékenység ismertetését, a feladat vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésére, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző hat évben szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal
a) legalább 1 db, az 1. rész tekintetében legalább bruttó 30.000 m², míg a 2. rész tekintetében legalább bruttó 15.000 m² alapterületű épületbeépítést magában foglaló magasépítési beruházás tervezésére, tervezés koordinációjára, továbbá beruházás lebonyolítására, valamint környezettudatos mérnöki szakértői és épületminősítési tevékenységre vonatkozó referenciával, amely referencia esetében a tervezés legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedt, és a beruházás műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént.
b) mindkét rész esetében legalább 1 db, legalább 12 hónap időtartamon keresztül végzett, legalább 10 db különböző létesítményre vonatkozó, összesen legalább 15.000 m2 alapterületű, összesen legalább 1000 fő egyidejű befogadására és legalább 70 db személygépkocsi egyidejű parkolására alkalmas beruházáshoz kapcsolódó beruházáslebonyolítási feladatok ellátására vonatkozó referenciával.
Több részre történő ajánlattétel esetén az M/1. a) pont tekintetében egy referencia csak egy résznél mutatható be, míg az M/1. b) pont tekintetében egy referencia mindkét résznél bemutatható az alkalmasság igazolása érdekében. Ajánlatkérő egy referenciának tekinti, amennyiben ugyanazon beruházásra vonatkozó szolgáltatás több szerződés/megrendelés keretében került teljesítésre.
Egy referencia egy résznél több alkalmassági feltételnél is bemutatható
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként külön-külön
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 36 hónap az adott szakterületi tervezésre vonatkozó projektvezetői szakmai gyakorlattal;
M/2.2. legalább 1 fő vezető tervezővel, aki rendelkezik a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti TUÉ - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 36 hónap az adott szakterületi tervezésre vonatkozó szakmai gyakorlattal;
M/2.3. legalább 1 fő projektvezetővel, aki legalább 36 hónapos projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik magasépítési létesítmények megvalósítására vonatkozó beruházás-lebonyolítói területen;
M/2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti TÉ - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, valamint rendelkezik legalább 36 hónap épületek energetikai tanúsítása területén szerzett szakmai gyakorlattal;
M/2.5. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, nemzetközi környezetvédelmi épületminősítési rendszerben akkreditált minősítő (BREEAM International Assessor) szakemberrel, aki minősítőként részt vett legalább 1 db olyan projekt megvalósítás közbeni minősítésben, amely épület a megvalósítás után nemzetközi környezetvédelmi épületminősítést szerzett, és a szakember rendelkezik a tanúsító szerv igazolásával, illetve a projekt szerepel a nyilvántartó szervezet online nyilvántartásában
Egy szakember csak egy rész esetében és kizárólag egy pozícióra jelölhető, kivéve az M/2.2., valamint az M/2.5 pont szerinti szakembert, amely mindkét rész esetében megjelölhető az alkalmasság igazolása érdekében.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.
Biztosítékok: előleg-visszafizetési, teljesítési és jótállási biztosíték.
Jótállás: 3 év.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A finanszírozás tervezett forrása: hazai.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő előleg igénybevételét a tervezési feladatok tekintetében biztosítja a szerződésnek az adott tervezési feladatra vonatkozó hatálybalépése esetén, a megrendelt tervezési feladatra eső díj legfeljebb 15%-a mértékig. Az előleggel való elszámolás az adott tervezési feladatra vonatkozó részszámlákból egyenlő arányban történik.
Megrendelő a számla kézhezvételétől számítottan a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, átutalással köteles teljesíteni. Irányadóak a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében meghatározottak és az Art. 36/A §.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Tender Innováció Zrt. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 52. II. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A közbeszerzési dokumentumok letöltése az érvényes ajánlattétel feltétele.
A megadott honlapon a közbeszerzési dokumentumok letöltésének feltétele egy regisztrációs lap kitöltése, amelynek során a letöltést végző gazdasági szereplő köteles a kapcsolattartáshoz szükséges cégadatokat megadni.
2) Az ajánlatnak nyilatkozatot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) - nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3) Értékelési módszertan valamennyi rész esetében:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás.
2. Ajánlattevő személyi állománya: 1.1-1.4. minőségi értékelési szempont tekintetében egyenes arányosítás
Az értékelés részletes feltételeit, valamint az ajánlatok alátámasztására csatolandó dokumentumok meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza.
3. Tanúsítványok: abszolút értékelés.
4) Az ajánlati ár képzésénél az ajánlattevő köteles a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott árkalkulációt kitölteni és azt a felolvasólap mellékleteként aláírva az ajánlathoz csatolni.
5) Ajánlatkérő a felhívás III.1.1) pontjával kapcsolatosan rögzíti, hogy a tervezői és mérnöki nyilvántartásban való szereplés, továbbá a felhívás III.1.3) M/2. pontjával - ahol releváns - kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban való szereplés mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele. A nyilvántartásba vétel hiánya vagy elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljes időtartama alatt köteles a jogosultságok meglétét, illetve a nyilvántartásban való szereplést biztosítani. A feltételek elfogadásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
6) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezési és beruházás-lebonyolítói felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint.
7) Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján indítja meg. Amennyiben ajánlatkérő oly módon nyilvánítja eredményessé az eljárást, hogy a fedezet még nem áll rendelkezésre, úgy a szerződés hatályba lépésének feltétele mindkét rész esetében az ajánlatkérő Kuratóriumának erre vonatkozó döntése és a fedezet rendelkezésre állása. A hatálybalépés szakaszosan is történhet adott feladatrészek tekintetében.
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
9) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter (00064)
10) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
11) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke az 1. rész tekintetében 10 millió Ft, míg a 2. rész tekintetében 5 millió Ft. Az ajánlati biztosítékot utalással való teljesítés esetén a következő számlaszámra szükséges teljesíteni: 10300002-10668919-49020061.
12) Helyszíni bejárások: 09.06. 10:00 óra, Fonyódliget; 09.07. 10:00 óra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák