Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/9
Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés/Mátrakapu kaland - és ökoturisztikai élménypark működéséhez , üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2015.01.23.
Iktatószám: 1180/2015
CPV Kód: 39100000-3;37400000-2;37410000-5;16160000-4
Ajánlatkérő: Hasznosi Szabadidő Egyesület
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.02.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Hasznosi Szabadidő Egyesület
Postai cím: Alkotmány út 155.
Város/Község: Pásztó-Hasznos
Postai irányítószám: 3065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gömbiczné Kanyó Beatrix Mária
Telefon: +36 32/463-488
E-mail: konyveles@aktivi.hu
Fax: -
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Szállítási szerződés
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Szállítási szerződés/Mátrakapu kaland - és ökoturisztikai élménypark működéséhez , üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak: 37400000-2
37410000-5
16160000-4

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
-
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 394 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/01/12 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/01/14 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/02/02 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
  Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III. 2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság / Az alkalmasság minimumkövetelményei
A következő helyett:
Az eljárásban műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: -a.) az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 éves (36 hónapos) időszakban összességben legalább 1 db, legalább nettó 10.000.000 HUF értékű szállítási referenciával.
A következő irányadó:
Az eljárásban műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: -a.) az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 éves (36 hónapos) időszakban összességben legalább 1 db, legalább nettó 10.000.000 HUF értékű közbeszerzés tárgya szerinti sátor (Műszaki leírás 64.sor) szállítási referenciával.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
-
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: nem
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
nem releváns
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
-
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/01/22 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ALBA Vidékfejlesztési Kft.
Postai cím: Törvényház u. 15.
Város/Község: Eger
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Kriston Alida
Címzett: Kriston Alida
Telefon: +3620/249-4242
E-mail: kozbeszerzes@albavidek.hu
Fax: -
Internetcím (URL): -