Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.07.06.
Iktatószám:11825/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tar Attila
Teljesítés helye:9111 Tényő, 086/51 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MERKBAU Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tar Attila
Nemzeti azonosítószám: AK25462
Postai cím: Sokorópátkai út 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36209809355
E-mail: tar.attila1946@gmail.com
Fax: +36209809355
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység: mezőgazdaság, feldolgozás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Borászat kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az épület a déli oldalon két szintes kialakítású, félig a terepbe süllyesztve, lapos tetős kialakítással. A felső szint kiugrása, konzolossága által izgalmas képet mutat az épülettömeg a falu irányából és a bekötő útról nézve. Az épület melletti részek és a földszinti külső fal szőlővel futtatott betonfelülettel épülnek ki. Az épülettömeg konzolosan kiálló része fehérre vakolt. Így olyan összhatás érhető el mintha egy fehér hasáb lenne ráültetve egy szőlővel futtatott falra. A támfal bejárati részén rozsdamentes acélból készített cégfalirat is megjelenik.
Az alsó szinten található a pince főbejárata, 6 fős személyzeti öltözőblokk, raktárak, labor, iroda, a pincetér és az emeletre felvezető lépcső. A nagy belmagasságú pincetérben felülvilágítók biztosítják a természetes megvilágítást. A bor tárolása nagyméretű rozsdamentes tartályokban történik. Az irodából szemmel tartható a külső terület is. A vendégbejárat egyből a felülvilágított egykarú lépcsőhöz kapcsolódik, amin keresztül megközelíthető a felső rész.
Az emeleten 40 főt befogadó vendéglátó tér kerül kialakításra, vendég wc, melegítőkonyha, iroda és présház. A kóstolótér a pincészet központi tere ahonnan a pincébe is belátni, de déli és nyugati irányban is nagyszerű a kilátás a völgyre. A hidegebb időben a fatüzelésű kandalló is biztosítja a vendégek felmelegedését. A vendégtérhez kiváló panorámájú pergolával fedett terasz kapcsolódik. Az emeleti elegánsabb iroda kisebb tárgyalások lebonyolítására is alkalmas. A présház a gazdasági udvar és a pincetér között helyezkedik el. Ez a tér csigalépcsővel összeköttetésben áll a pincetérrel. A pincetér tartószerkezete úgy lett kialakítva, hogy később könnyűszerkezetes födém építhető bele ezzel helyet biztosítva a későbbi bortechnológiai fejlesztéseknek. A pince melletti területen későbbi fejlesztési terület rendelkezésre áll. A felső szintről a közlekedőn keresztül gazdasági udvar is megközelíthető. Erről a közlekedőről nyílnak a wc blokkok és a vendéglátó pult kiszolgálóhelyisége, ahol meleg konyhás szolgáltatás nem tervezett.
A telek nyugati oldalán grillezőterasz is kialakításra kerülhet. Az épület keleti oldalán található a gazdasági udvar, ahol a technológiának megfelelő többszintes kialakítás készül. Itt három külső tartály és kültéri gépek is helyet kapnak az épület takarásában, nem zavarva a vendégforgalmat. A bejárati zöldfelületnél föld alatti tűzi víz tároló létesül. Az épület előtti részen a megfelelő számú parkolóhely biztosított. A terület többi része füvesített, fásított.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 294812110 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Borászat kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9111 Tényő, 086/51 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület a déli oldalon két szintes kialakítású, félig a terepbe süllyesztve, lapos tetős kialakítással. A felső szint kiugrása, konzolossága által izgalmas képet mutat az épülettömeg a falu irányából és a bekötő útról nézve. Az épület melletti részek és a földszinti külső fal szőlővel futtatott betonfelülettel épülnek ki. Az épülettömeg konzolosan kiálló része fehérre vakolt. Így olyan összhatás érhető el mintha egy fehér hasáb lenne ráültetve egy szőlővel futtatott falra. A támfal bejárati részén rozsdamentes acélból készített cégfalirat is megjelenik.
Az alsó szinten található a pince főbejárata, 6 fős személyzeti öltözőblokk, raktárak, labor, iroda, a pincetér és az emeletre felvezető lépcső. A nagy belmagasságú pincetérben felülvilágítók biztosítják a természetes megvilágítást. A bor tárolása nagyméretű rozsdamentes tartályokban történik. Az irodából szemmel tartható a külső terület is. A vendégbejárat egyből a felülvilágított egykarú lépcsőhöz kapcsolódik, amin keresztül megközelíthető a felső rész.
Az emeleten 40 főt befogadó vendéglátó tér kerül kialakításra, vendég wc, melegítőkonyha, iroda és présház. A kóstolótér a pincészet központi tere ahonnan a pincébe is belátni, de déli és nyugati irányban is nagyszerű a kilátás a völgyre. A hidegebb időben a fatüzelésű kandalló is biztosítja a vendégek felmelegedését. A vendégtérhez kiváló panorámájú pergolával fedett terasz kapcsolódik. Az emeleti elegánsabb iroda kisebb tárgyalások lebonyolítására is alkalmas. A présház a gazdasági udvar és a pincetér között helyezkedik el. Ez a tér csigalépcsővel összeköttetésben áll a pincetérrel. A pincetér tartószerkezete úgy lett kialakítva, hogy később könnyűszerkezetes födém építhető bele ezzel helyet biztosítva a későbbi bortechnológiai fejlesztéseknek. A pince melletti területen későbbi fejlesztési terület rendelkezésre áll. A felső szintről a közlekedőn keresztül gazdasági udvar is megközelíthető. Erről a közlekedőről nyílnak a wc blokkok és a vendéglátó pult kiszolgálóhelyisége, ahol meleg konyhás szolgáltatás nem tervezett.
A telek nyugati oldalán grillezőterasz is kialakításra kerülhet. Az épület keleti oldalán található a gazdasági udvar, ahol a technológiának megfelelő többszintes kialakítás készül. Itt három külső tartály és kültéri gépek is helyet kapnak az épület takarásában, nem zavarva a vendégforgalmat. A bejárati zöldfelületnél föld alatti tűzi víz tároló létesül. Az épület előtti részen a megfelelő számú parkolóhely biztosított. A terület többi része füvesített, fásított.
Pinceszint
001 Pincetér 417,96
002 Raktár 20,34
003 Közlekedő 4,50
004 Raktár 9,00
005 Előtér 5,83
006 Iroda 12,42
007 Közlekedő 42,40
008 Raktár 6,53
009 Labor 4,32
010 Mosdó 1,75
011 WC 1,08
012 Öltöző 5,85
013 Zuhanyzó 2,03
014 Raktár 4,52
015 Lépcső 9,72
Pince nettó alapterülete összesen: 544,49 m2
Földszint
101 Présház 31,85
102 Fogyasztótér 84,46
103 Közlekedő 7,62
104 Előkészítő 8,74
105 Iroda 15,01
106 Takarítószertár 1,50
107 Férfi mosdó 2,40
108 Pissoire 2,10
109 Férfi WC 1,20
110 Női mosdó 3,15
111 Női WC 1,20
112 Női WC 1,20
Földszint nettó alapterülete összesen: 160,43 m2
Pince és földszint együttes nettó alapterülete: 704,92 m2

A fentiekben a beruházásra vonatkozó főbb munkanemek kerültek meghatározásra, a részletes adatokat, elvégzendő munka meghatározását a műszaki leírás, illetve a dokumentáció tartalmazza. A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban, illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges konkrét termékekre és védjegyekre hivatkozás csak az elvárt műszaki tartalom meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő elfogad más a megjelölt termék műszaki-technikai paramétereinek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 12 hónapon felül)  20
2 Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 72 óra)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű vállalkozási díj Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP3-4.2.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Borászat kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MERKBAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u.81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: miklos.gabor@merkbau.hu
Telefon: +36 77521300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77521310
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 293125991
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 294812110
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépészeti szerelési munkák részmunkái, elektromos szerelési munkák részmunkái, közmű
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MERKBAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u.81-83.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10458466-2-03

Hivatalos név: GÁDOR Építőipari Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: József A.u.4.
Város: Ászár
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2881
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10712434-2-11

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/04/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges