Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/134
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.13.
Iktatószám: 11828/2018
CPV Kód: 79000000-4
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők;Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők;MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. közös ajánlattevők;New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők;Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők;New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők;Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22423
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsabokorszky Ágnes
Telefon: +36 17956366
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
 
Hivatalos név: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: AK09623
Postai cím: Kerepesi út 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Beatrix
Telefon: +36 14753717
E-mail: nagybeatrix@nvsz.hu
Fax: +36 14753711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nvsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nvsz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle szerződések a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes, kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó, szolgáltatások nyújtására az NVSZ számára
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Különféle szerződések a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes, kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó, szolgáltatások nyújtására az NVSZ számára
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 259084200 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közösségi média és online kommunikációs szolgáltatások, valamint kapcsolódó nyomdai tevékenység ellátása (vállalkozási szerződés)
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak: 79810000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lakossági tájékoztató kampányok kreatív eszközeinek tervezése és médiavásárlás, online tájékoztatási tevékenység tervezése, kivitelezése, valamint különféle nyomdai szolgáltatások nyújtása. A lakossági tájékoztató kampány tervezésére és megvalósítására, valamint az online tájékoztatási tevékenység tervezésére és kivitelezésére a megrendelő szerződésben legfeljebb nettó 193.000.000 Ft keretösszeget rögzít. A szerződésben rögzített keretösszegből a kampányt a leghatékonyabb módon kell megvalósítani. A lakossági tájékoztató kampányok kreatív eszközeinek tervezése és a médiavásárlás, majd a kampánytevékenység megvalósítása együttműködésben és a megrendelő által elfogadott koncepció(k) (tervek, stratégiák, feladat meghatározások, stb.) és médiaterv, továbbá a hozzájuk tartozó részletesen alábontott költségvetések alapján valósul meg. Az elszámolás alapját is ezek a dokumentumok jelentik. A nyertes ajánlattevő e dokumentumok alapján igénybe nem vett szolgáltatások után ellenérték megtérítésére, a keretösszegből fel nem használt összegre nem jogosult.
Az egységes arculat biztosítása érdekében a promóciós eszközök biztosítása, a szakmai kiadványok nyomtatása, kapcsolódó nyomdai tevékenység nyújtása szintén a nyertes ajánlattevő feladata. A promóciós eszközök biztosítása, szakmai kiadványok nyomtatása kapcsán a nyertes ajánlattevő az alapmennyiségekre egyedi megrendelőkben meghatározott módon ütemezett szolgáltatásnyújtásra lesz köteles, míg további mennyiségekre (az alapmennyiség legfeljebb 30%-ig terjedően) a szerződés szerinti megrendelő a szerződés megkötésekor vételi (opciós) jogot köthet ki, amely szerződésben rögzített opciós mennyiségek lehívása szintén egyedi megrendelések szerint valósulhat meg.
A szerződés teljesítése során sor kerül:
a) közösségi média elemeket is tartalmazó online média kommunikációs tevékenységre,
b) médiatervezésre és vásárlásra,
c) legalább nyomtatott médium, rádió, televízió és online megjelenésre,
d) facebook és youtube megjelenésre, valamint kapcsolódó tartalomkezelési feladatok ellátására,
e) legalább 60 db, különböző lokális (helyi) nyomtatott médiumban való megjelenésre,
f) online felületen megjelenő kvíz vagy kreatív játék tervezésére és megvalósítására,
g) legalább 10 hónap időtartamban keresőmarketing megvalósítására,
h) grafikai tervezés és gyártás, továbbá ahhoz kapcsolódó nyomdai tevékenység ellátására,
i) legalább 20.0000 db, magyar nyelvű szórólap elkészítésére,
j) legalább 1.500 db, legalább 16+4 oldalas magyar nyelvű kiadvány elkészítésére,
k) legalább 1.000 db, legalább 16+4 oldalas, kétnyelvű kiadvány elkészítésére.
A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevőnek a feladatait legkésőbb a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 31.12.2018-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket, egyedi megrendelések esetén egyedi teljesítési határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.
A II.2.7) pontban foglalt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat, a megjelöltnél későbbre eshet.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései szerint feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatályba lépése a támogatási szerződés hatályba lépéséhez kötött a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból a közbeszerzési eljárás elhúzódása, a rögzített teljesítési véghatáridő mellett, a teljesítést eleve lehetetlenítené, az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 12. Mintafeladat  100
2 13. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 110
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Lásd a II.2.4) pontjában foglaltakat.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16. azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közvélemény-kutatással kapcsolatos szolgáltatások (vállalkozási szerződés)
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79320000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közvélemény-kutatás tervezése és kivitelezése együttműködésben és a megrendelő által elfogadott kutatási terv alapján valósul meg.
A szerződés teljesítése során sor kerül:
a) 3 db közvélemény-kutatás megtervezésére, megszervezésére és lebonyolítására, amelyből,
b) az egyik kutatás esetében fókuszcsoport interjúk, a másik esetben pedig kérdezőbiztossal segített, személyes kérdőíves adatfelvétel a kutatás módszere. (A kérdőíves közvélemény-kutatás esetében 1000 fős, országosan reprezentatív minta az elvárt mintaméret. A fókuszcsoport interjúk estében összesen 4 db, legalább 6 fős fókuszcsoportot kell szervezni és levezetni 1 budapesti és 3 vidéki helyszínen.)
c) a harmadik közvélemény-kutatás célcsoportja a Magyarországon működő multinacionális, valamint magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások közép- és felsővezetői. A vállalati kérdőíves közvélemény-kutatást 1000 fős mintán kell végrehajtani, telefonos kérdőív segítségével.
A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevőnek a feladatait legkésőbb a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 30.06.2018-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.
A II.2.7) pontban foglalt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat, a megjelöltnél későbbre eshet.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései szerint feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatályba lépése a támogatási szerződés hatályba lépéséhez kötött a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból a közbeszerzési eljárás elhúzódása, a rögzített teljesítési véghatáridő mellett, a teljesítést eleve lehetetlenítené, az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Késedelmi kötbér  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16. azonosítószámú projekt.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szoftverfejlesztési szolgáltatások (vállalkozási szerződés)
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobiltelefonos applikációk (2 db) fejlesztése és karbantartása.
A mobiltelefonos applikációk fejlesztése együttműködésben és a megrendelő által elfogadott tervek alapján valósul meg.
A szerződés teljesítése során sor kerül:
a) 1 db mobiltelefonos alkalmazás tervezésére, kifejlesztésére és legalább 10 hónapig tartó karbantartására. A mobiltelefonos alkalmazás célcsoportját a Magyarországon élő 16 év feletti magánszemélyek alkotják,
b) 1 db mobiltelefonos ismeretterjesztő játék alkalmazás tervezésére, kifejlesztésére és legalább 10 hónapig tartó karbantartására. A mobiltelefonos játék célcsoportját a Magyarországon élő 16-25 év közötti magánszemélyek alkotják.
A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevőnek a fejlesztési feladatait legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 90 naptári napon belül, míg a karbantartási feladatait a támogatási szerződés szerinti véghatáridőhöz igazodóan 31.12.2018-ig kell teljesítenie. (A szerződés jellegéből fakadóan a megrendelő egyéb, belső határidőket is meghatározhat a nyertes ajánlattevő számára.) Amennyiben a támogatási szerződés szerinti határidő módosításra (meghosszabbításra) kerül, a szerződés szerinti határidők, ahhoz igazodóan automatikusan módosulnak.
A II.2.7) pontban foglalt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat, a megjelöltnél későbbre eshet.
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdései szerint feltételes közbeszerzési eljárás. A szerződés hatályba lépése a támogatási szerződés hatályba lépéséhez kötött a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső okból a közbeszerzési eljárás elhúzódása, a rögzített teljesítési véghatáridő mellett, a teljesítést eleve lehetetlenítené, az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3. Késedelmi kötbér  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 100
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16. azonosítószámú projekt.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 108 - 217272
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közösségi média és online kommunikációs szolgáltatások, valamint kapcsolódó nyomdai tevékenység ellátása (vállalkozási szerződés)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: gyula.balasy@newland.hu ; kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL) http://www.newland.hu/
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: gyula.balasy@newland.hu ; kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL) http://www.newland.hu/
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: gyula.balasy@newland.hu ; kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL) http://www.newland.hu/
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 207858267
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 201084200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közvélemény-kutatással kapcsolatos szolgáltatások (vállalkozási szerződés)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: gyula.balasy@newland.hu ; kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL) http://www.newland.hu/
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: gyula.balasy@newland.hu ; kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL) http://www.newland.hu/
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9691666
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szoftverfejlesztési szolgáltatások (vállalkozási szerződés)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: gyula.balasy@newland.hu ; kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL) http://www.newland.hu/
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: gyula.balasy@newland.hu ; kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 309863831
Internetcím(ek): (URL) http://www.newland.hu/
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21383333
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők címe, adószáma az alábbiak szerint:
1. rész:
Közös ajánlattevők: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 24670827-2-43)
Lounge Design Szolgáltató Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 22715544-2-43)
MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft. (1033 Bp., Szentendrei út 95., 24710239-2-41)
2. rész:
Közös ajánlattevők: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 24670827-2-43)
Lounge Design Szolgáltató Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 22715544-2-43)
3. rész:
Közös ajánlattevők: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 24670827-2-43)
Lounge Design Szolgáltató Kft. (1123 Bp., Nagyenyed u. 16. fszt 4., 22715544-2-43)

Alvállalkozó(k) igénybe vétele: mindhárom részben a következők szerint:
1. rész:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
p2m Consulting Kft. (1062 Bp., Andrássy út 107. II/9., 14400496-2-42)
minőségbiztosítási vezető (felhívás III.1.3) M/2 d) pont)
2. rész:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Századvég Alapítvány (1037 Bp., Hidegkúti Nándor u. 8-10., 22628374-2-41)
(felhívás III.1.3.) M/1 és M/2 alkalmassági követelmények
3. rész:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
TRENDENCY ONLINE Zrt. (1094 Budapest, Mihálkovics u. 10., 23745269-2-43)
(felhívás III.1.3.) M1 és M2 alkalmassági követelemények
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)