Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2017.08.18.
Iktatószám:11916/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17. hrsz. 0404/6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.09.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08394
Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harsányi István
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.veszprem.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://veszpremkozbeszerzes.hu/edocman-categories-list-2017/170011 (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Józsefhegyi u. 28-30., G. ép. I/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08394
Postai cím: Óváros tér 9. III. emelet 312. iroda
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Harsányi István
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88 549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez kapcsolódó, a Látványkifutó IV. (Régi teve kifutó), az Operatív központ (Gazdasági udvar), a Dzseláda ház és boncoló, az Oktatóház, tudás háza, valamint a Teve ház és kifutó létesítmények tervezési- és kivitelezési feladatainak ellátása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez kapcsolódó, részben a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet alapján veszélyes állatfajnak minősülő állatok tartására és bemutatására szolgáló építmények, a Látványkifutó IV. (Régi teve kifutó), az Operatív központ (Gazdasági udvar), a Dzseláda ház és boncoló, az Oktatóház, tudás háza, valamint a Teve ház és kifutó létesítmények tervezési- és kivitelezési feladatainak ellátása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron. A beruházás a kivitelezés időszakában a közcélú forgalomra megnyitott, üzemelő létesítmény területén valósul meg.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez kapcsolódó, a Látványkifutó IV. (Régi teve kifutó), az Operatív központ (Gazdasági udvar), a Dzseláda ház és boncoló, az Oktatóház, tudás háza, valamint a Teve ház és kifutó létesítmények tervezési- és kivitelezési feladatainak ellátása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:71240000-2
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213
A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17. hrsz. 0404/6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztéséhez és bővítéséhez kapcsolódó, a Látványkifutó IV. (Régi teve kifutó), az Operatív központ (Gazdasági udvar), a Dzseláda ház és boncoló, az Oktatóház, tudás háza, valamint a Teve ház és kifutó létesítmények tervezési- és kivitelezési feladatainak ellátása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron az alábbi tervezési és kivitelezési munkák elvégzésével:
Látványkifutó IV. (régi teve kifutó):
építészeti, szakági munkák kiviteli terveinek elkészítése: 1 db
földkiemelés sziklás talajban: 70 m3
helyszíni betonozási munkák: 50 m3
betonacél szerelése:15 t
horganyzott acélszerkezet beépítése: 5 t
zsaluzási munkálatok: 52 m2
lapostető szigetelése: 130 m2
fa szerkezetű és borításű épület építése: 15 m3
PVC és KPE csővezeték fektetése földárokba, földmunkával: 140 m
akna, szennyvíztároló és szikkasztó kivitelezése: 13 db
villamos védőcső szerelése földárokba:145
villanypásztor telepítése: 720 m
nettó alapterület: 39,08 m2

Operatív központ (Gazdasági udvar):
építészeti, szakági munkák kiviteli terveinek elkészítése: 1 db
épület, istálló bontás:2 400 m3
kerítések, karámok bontása:400 m3
földkiemelés sziklás talajban:780 m3
helyszíni betonozási munkák:1 950 m3
betonacél szerelése:180 t
horganyzott acélszerkezet beépítése:30 t
zsaluzási munkálatok:4 500 m2
homlokzati csőállvány készítése: 1 100 m2
fix felülvilágító kupola beépítése:21 db
hűtőkamra beépítése:4 db
falazási munkálat:1 070 m2
oldalfal- és mennyezetvakolat készítés: 4 600 m2
homlokzati hőszigetelés készítés:950 m2
lapostető szigetelése:1 465 m2
hideg- és ipari padló burkolat készítése:1 600 m2
oldalfal és mennyezet glettelése, festése:4 000 m2
műanyag gyephézagos burkolat készítése:650 m2
murvás út készítése:950 m2
fa szerkezetű és borításű épület építése:15 m3
PVC és KPE csővezeték fektetése földárokba, földmunkával:850 m
akna, szennyvíztároló és szikkasztó kivitelezése:21 db
villamos védőcső szerelése földárokba: 570 m
napelem telepítése:16,66 kW
nettó alapterület:1247,54 m2
Dzseláda ház és boncoló:
építészeti, szakági munkák kiviteli terveinek elkészítése:1 db
földkiemelés sziklás talajban:300 m3
helyszíni betonozási munkák:500 m3
betonacél szerelése:90 t
horganyzott acélszerkezet beépítése:15 t
zsaluzási munkálatok:1 700 m2
homlokzati csőállvány készítése:700 m2
fix felülvilágító kupola beépítése:8 db
hűtőkamra beépítése:3 db
oldalfal- és mennyezetvakolat készítés:1 100 m2
homlokzati hőszigetelés készítés:500 m2
lapostető szigetelése:558 m2
hideg- és ipari padló burkolat készítése:500 m2
oldalfal és mennyezet glettelése, festése:140 m2
murvás út készítése:850 m2
nettó alapterület:448,36 m2
Oktatóház, tudás háza:
földkiemelés sziklás talajban:350 m3
helyszíni betonozási munkák:300 m3
betonacél szerelése:50 t
horganyzott acélszerkezet beépítése:3 t
zsaluzási munkálatok:650 m2
fix felülvilágító kupola beépítése:7 db
falazási munkálat:130 m2
oldalfal- és mennyezetvakolat készítés:600 m2
homlokzati hőszigetelés készítés:250 m2
lapostető szigetelése:387 m2
hideg- és ipari padló burkolat készítése:400 m2
oldalfal és mennyezet glettelése, festése:860 m2
fa szerkezetű és borításű épület építése:10 m3
PVC és KPE csővezeték fektetése földárokba, földmunkával:550 m
akna, szennyvíztároló és szikkasztó kivitelezése:15 db
villamos védőcső szerelése földárokba:200 m
napelem telepítése:16,66 kW
nettó alapterület:261,59 m2
Teve ház és kifutó:
földkiemelés sziklás talajban:500 m3
helyszíni betonozási munkák:100 m3
betonacél szerelése:15 t
horganyzott acélszerkezet beépítése:2 t
zsaluzási munkálatok:98 m2
lapostető szigetelése:160 m2
murvás út készítése:100 m2
fa szerkezetű és borításű épület építése:30 m3
PVC és KPE csővezeték fektetése földárokba, földmunkával:160 m
akna, szennyvíztároló és szikkasztó kivitelezése:2 db
villamos védőcső szerelése földárokba:85
villanypásztor telepítése:1 440 m
nettó alapterület:59,2 m2

A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ütemterv (műszaki és pénzügyi ütemtervek) kidolgozottsága  10
2 Felelős műszaki vezetők szakmai tapasztalata  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: : Nettó vállalkozói díj / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésérének - több mint 2 hónapos - elhúzódása miatt a munkaterület átadására a tervezett időpontban nem kerül sor, a szerződésben rögzített, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére és lezárására előírt határidők időarányosan és automatikusan meghosszabbításra kerül, azzal, hogy amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötését követő 6 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő tárgyalások során, amennyiben az árajánlatok és a fedezet összege alapján szükséges, Ajánlatkérő tárgyalni kíván a jelen felhívás II.2.4) pontjában meghatározott egy kivitelezési feladatok opcionális tételként történő meghatározásának lehetőségéről, az opció gyakorlásának részletes feltételeiről. Tekintettel arra, hogy csak az árajánlatok ismeretében kerül Ajánlatkérő abba a helyzetbe, hogy egyes kivitelezési feladatok opcionálissá minősítéséről döntsön, Ajánlatkérő előzetesen nem határozza meg, hogy mely kivitelezési feladatokat minősíti opcionálisan megrendelendőnek. Ajánlatkérő a II.2.4) pontjában meghatározott kivitelezési feladatokat abban az esetben és olyan mértékben minősíti opcionálisan megrendelendő tételnek, ha az ajánlatok szerinti ellenszolgáltatás teljesítésére nem nyújt megfelelő fedezetet a támogatás összege.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia. Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia. A kizáró okok igazolása körében benyújtandó dokumentumok keltezése nem lehet régebbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján: valamennyi - az ajánlat benyújtásakor élő számlájára vonatkozó - számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatának eredeti vagy egyszerű másolati példányát, az alábbi kötelező tartalommal:
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t,
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás a pénzforgalmi számlaszám(ok)on,
attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt. Olyan pénzforgalmi számla esetén, ami megszűnt, a számla megszűnéséről pénzügyi intézményi igazolás, vagy erre vonatkozó kifejezett - cégszerűen aláírt - nyilatkozat csatolandó.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján: az előző két lezárt üzleti évre vonatkozó, a saját vagy jogelőd számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolóból, illetőleg egyszerűsített éves beszámolóból a mérleg és eredménykimutatás benyújtása. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján (11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlap) megismerhetők, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, és a beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti mérleg szerinti eredményéről.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, miszerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan minősül az ajánlattevő, ha:
P.1. Bármely, az ajánlat benyújtásakor élő pénzügyi intézményének a nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti - 30 napot meghaladó sorban állása volt.
P.2. A számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolója alapján az előző két lezárt üzleti éve mindegyikében az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye negatív volt. Amennyiben a szükséges irattal azért nem rendelkezik, mert a gazdasági szereplő a megadott időszakon kívül kezdte meg működését, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmasságát igazolhatja a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) működési ideje alatt elért, minimálisan 450 M Ft árbevételről szóló nyilatkozattal. A "lezárt" üzleti év meghatározása során a beszámoló elfogadásának az időpontját tekinti Ajánlatkérő mérvadónak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített (műszak átadás-átvétellel lezárt) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú építési referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a értelmében a 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, a szerződésbeli ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium (közös ajánlattevők) vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban - amennyiben annak benyújtását Ajánlatkérő előírja - adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.)
M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján: a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek, képzettségüknek ismertetése az alábbiak szerint: az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, továbbá csatolni kell a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése, ennek megfelelően: az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat (kivitelezés/beruházás ismertetése, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
M.3. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
M.4. Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványát, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, miszerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt), a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munkák kivitelezése) szerinti referenciával/referenciákkal, amely(ek) megfelel(nek) az alábbi követelményeknek:
a) legalább 900 m² alapterületű építmény kivitelezésére vonatkozott;
b) magában foglalt legalább 20 t összetömegű, állattartásra szolgáló, horganyzott acél szerkezetet építését;
c) magában foglalt legalább 1000 m PVC és KPE csővezeték fektetését földárokba;
d) magában foglalt legalább 750 m villamos védőcsőszerelést földárokba;
e) magában foglalt legalább 1 db, a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet alapján veszélyes állatfajnak minősülő, a rendelet hatálya alá tartozó állatkerti emlős állatfaj tartására és bemutatására alkalmas, legalább 500 m² alapterületű állatkerti létesítmény kivitelezését;
f) magában foglalt 16,66 kW teljesítményű napelem beépítését;
g) magában foglalt legalább 1200 m hosszú villanypásztorrendszer kiépítését, szerelését;
h) az a)-g) pontok szerinti munkák valamelyike esetében a beruházás a kivitelezés időszakában a közcélú forgalomra megnyitott, üzemelő létesítmény területén valósult meg.
Az a)-h) alpontokban előírt feltételek több (de legfeljebb 6 db) bemutatott referencia alapján is igazolhatók, azaz az M.1. alkalmassági követelmény alpontjaiban meghatározott valamennyi követelménynek való megfelelés egy vagy több referenciával is igazolható, azzal a megkötéssel, hogy egy adott alponton belül előírt mennyiségi meghatározásra vagy tárgyra vonatkozó követelmény több, bemutatott referencia mennyiségének, tárgyának összevonásával nem igazolható.
Ajánlatkérő az állatkert (állatkerti) kifejezés alatt az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott fogalmat érti.
Az alkalmassági feltétel keretében a)-f) alpontokban meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik.
Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éves (60 hónapos) időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nincsen:
a) legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 1. rész szerinti, legalább "MV-É" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező, felelős műszaki vezető szakember (projektvezető);
b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész szerinti, legalább "MV-M" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető szakember;
c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész szerinti, legalább "MV-ÉG" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető szakember;
d) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 2. rész szerinti, legalább "MV-ÉV" kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető szakember;
e) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I. Tervezés, 2. rész 2. pontja szerinti „É” szakterületi jelölésű (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes) szakképesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező tervező szakember.
vagy
más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-e) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel,
vagy
amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-e) alpont szerinti felelős műszaki vezetői, illetve tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra (a-e) pontok szerinti feladatkör) jelölhető, a szakemberek között az átfedés megengedett, azzal a megkötéssel, hogy legalább három szakember bemutatása kötelező.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésére, miszerint ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M.1.-M.2. alkalmassági minimumkövetelmény előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték: A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában írtak szerint. Nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésekor bocsátja rendelkezésre és a szerződés aláírásától kezdődően a műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig terjedő időtartamra fenntartja és azt a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon biztosítja. A teljesítési biztosíték a szerződés teljesítését, illetve a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényeket biztosítja, a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése nem történik meg, a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a biztosíték folyamatos biztosítása. Amennyiben nyertes ajánlattevő nem ad új biztosítékot, ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése nem történik meg, a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a biztosíték folyamatos biztosítása. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosulása, módosítása esetén Vállalkozó köteles a biztosíték meghosszabbítását annak lejárta előtt 15 nappal igazolni Megrendelő részére. A teljesítési biztosíték nyújtására vagy meghosszabbítására megállapított határidő elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani. Ajánlattevőnek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
Jólteljesítési biztosíték: Nyertes ajánlattevő a nettó teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő mértékben a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosítékot a közbeszerzési dokumentációban meghatározott módon a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja. A jólteljesítési biztosíték a nyertes ajánlattevő hibás teljesítésével összefüggő, valamint a jótállási és szavatossági kötelezettségeinek teljesítését biztosítja. A jólteljesítési biztosítéknak a kivitelezés lezárását követő, a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője által igazolt sikeres műszaki átadás-átvétel (teljesítésigazolás) időpontjától kell rendelkezésre állnia az utófelülvizsgálati eljárás lezárásától számított 30. naptári napig. Az érvényes jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állása a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáról rendelkező jegyzőkönyv aláírásának a feltétele. a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontjában írtak szerint, a végszámlából történő visszatartás formájában (amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni), illetve a biztosíték teljesíthető az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, azaz: nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték nyújtására megállapított határidő elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesítési biztosítékból biztosítékigényét kielégíteni, azt lehívni. Ajánlattevőnek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) teljesítési határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem napjától számított, a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,1 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Az érintett nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 24 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak) a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza. Amennyiben valamely jogszabály hosszabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetre, mint az ajánlattevő által megajánlott jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt időtartam az alkalmazandó.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy a teljesítési és jóteljesítési biztosítékokat az előírt határidő(k)ben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. A részletes szabályokat az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése szerint - az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti. Az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezetét a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról szóló 1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján megítélt támogatás biztosítja.
Ajánlatkérő a munka megkezdéséhez a nyertes ajánlattevő erre irányuló igénye esetén a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegben előleget biztosít a vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a szerződés hatályba lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előleg elszámolására minden egyes részszámlában, az adott teljesítés arányában kerül sor. Az előlegszámla benyújtására - amennyiben a nyertes ajánlattevő előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.
A nyertes ajánlattevő - erre vonatkozó igény esetén - 1 db előlegszámlát nyújthat be és a 322/2015. (X.30.) Korm sz rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:
Előleg, a számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 20%;
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén), a számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 25 % (előleg részarányos értékével csökkentve);
2. fizetési ütem (a szerződéses érték 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), a számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 20 % (előleg részarányos értékével csökkentve);
3. fizetési ütem (a szerződéses érték 65 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 20% (előleg részarányos értékével csökkentve);
4. fizetési ütem (a szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 10 % (előleg részarányos értékével csökkentve);
5. fizetési ütem (a szerződéses érték 85 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 10 % (előleg részarányos értékével csökkentve);
6. fizetési - végszámlázási - ütem (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén), számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve): 15 % (előleg részarányos értékével csökkentve).
A részszámlák összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
A vállalkozói díj megfizetésére a vállalkozó általi teljesítés és a műszaki ellenőr javaslata alapján a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla ellenében átutalással kerül kifizetésre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-a és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet szerint. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § rendelkezései szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amikor az utalással a bank a Megrendelő bankszámláját megterheli.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a;
- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.;
- az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Projekttársaság létrehozása nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
- az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet;
- Vállalkozó a szerződés teljes időtartamára köteles folyamatosan rendelkezni MSZ 28001 (OHSAS 18001) szabvány szerinti bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerrel, vagy a fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási előírások maradéktalan betartására vonatkozó a vállalkozó által működtetett fenti minőségbiztosítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek részletes, tartalmilag a fenti szabványok előírásainak mindenben megfelelő rendszerrel. A rendszerrel legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell nyertes ajánlattevőnek. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti rendszer meglétének a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (5) bekezdése alapján tárgyalást tart, azzal, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben Ajánlatkérő a döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket, és az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés Ajánlatkérő általi megküldésével áll be.
Ajánlatkérő tárgyalást tart a szerződéstervezetről, a szerződéses feltételekről (szükség szerint a közbeszerzési műszaki leírásról is), valamint az ellenszolgáltatás összegéről, ajánlattevők megajánlásairól. A műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő tárgyalások körében, amennyiben az árajánlatok és a fedezet összege alapján szükséges, Ajánlatkérő tárgyalni kíván a jelen felhívás II.2.4) pontjában meghatározott egy kivitelezési feladatok opcionális tételként történő meghatározásának lehetőségéről, az opció gyakorlásának részletes feltételeiről. Tekintettel arra, hogy csak az árajánlatok ismeretében kerül Ajánlatkérő abba a helyzetbe, hogy egyes kivitelezési feladatok opcionálissá minősítéséről döntsön, Ajánlatkérő előzetesen nem határozza meg, hogy mely kivitelezési feladatokat minősíti opcionálisan megrendelendőnek. Ajánlatkérő a fentieket meghaladóan nem határoz meg olyan elemet, amelyről nem tárgyal. A tárgyalásokon A szerződéstervezet feltételeire vonatkozóan ajánlattevők módosító javaslattal élhetnek. Ajánlattevőnek a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát az ajánlatában kell elhelyeznie.
Ajánlattevőt cégjegyzésre jogosult vagy jognyilatkozat és az eredeti ajánlathoz képest eltérő vállalások tételére és írásban történő megerősítésére felhatalmazott személy képviselheti. A tárgyalások folyamán az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani. Ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, azonban szükség esetén több tárgyalási fordulót is tarthat. A tárgyalások folyamán az Ajánlatkérő a felhívást és dokumentációt, az Ajánlattevő jogosult az ajánlatát módosítani azzal, hogy a tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy
- az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
- az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőket egy végleges ajánlat írásban és zártan történő beadására hívhatja fel. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a végső ajánlat megtételének időpontja a tárgyalás megkezdésének napjával megegyező napon későbbi időpont, vagy a tárgyalás megkezdésének napjától eltérő későbbi napon is lehet.
Amennyiben valamely ajánlattevő nem él szerződésmódosítási javaslattal és az ajánlattevő a tárgyalási forduló időpontjában a távolmaradása előzetes kimentése nélkül nem jelenik meg, vagy előzetesen úgy nyilatkozik, hogy azon nem kíván részt venni, abban az esetben Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a (korábbi) ajánlatát módosítás nélkül fenntartja, vállalva annak következményét, hogy a tárgyalási forduló során a feltételek olyan módon változhatnak, amelyek folytán a korábbi ajánlat adott esetben érvénytelennek minősül.
Amennyiben nem került sor végleges írásbeli és zárt ajánlattételi felhívásra, úgy Ajánlatkérő az utolsó tárgyalás alkalmával azt megelőzően ismerteti az anyagi fedezet összegét, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát.
Ha ajánlattevő a tárgyalások végeztével végleges írásbeli ajánlatot nem tesz, az általa az eljárás során korábban tett ajánlatára áll be az ajánlati kötöttség a tárgyalások lezárásakor.
Ajánlattevőnek a tárgyalások befejezésekor végső ajánlata szerint nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésére, kivéve, ha végleges ajánlatot nem nyújt be, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot tartalmazta a legutoljára tett ajánlata, amennyiben a felhívás és a dokumentáció változatlan tartalommal került véglegesítésre. Ajánlatkérő a tárgyalásokról jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyv egy példányát ajánlattevő részére ajánlatkérő átadja, vagy két munkanapon belül megküldi.
A tárgyalás helye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. II. emelet Komjáthy terem.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2017/09/11 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/11/21 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. II. emelet Komjáthy terem
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő, az ajánlattevő, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen, akik képviseleti joguk igazolásaként kötelesek a jelenléti ívet aláírni. Az ajánlat felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek. Az ajánlatok bontása során Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-ában foglaltak alapján jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100,amely minden részszempont esetében azonos.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. számú értékelési szempont: Ütemterv (műszaki és pénzügyi ütemtervek) kidolgozottsága
A részszempont vonatkozásában az ajánlatokban benyújtásra kerülő Ütemterveket (műszaki és pénzügyi ütemtervek) az Ajánlatkérő értékeli, az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározott tartalmi elemek alapján, megállapítja az ütemterv kidolgozottsága részszempontok vonatkozásában kiosztható belső pontszámokat. Ajánlatkérő a kiosztott belső összpontszámok közötti tényleges különbséget vetíti rá egyenes értékarányosítással az eljárást megindító felhívásban rögzített 1 - 100 ponttartományra [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont bb) alpont - KÉ 2016. december 21.].
2. számú értékelési részszempont: Felelős műszaki vezetők szakmai tapasztalata
Az ajánlatok összehasonlításának alapját a szerződés teljesítésében részt vevő, a jelen felhívás III.1.3) M.2 pont a)-d) alpontja vonatkozásában megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összesített, a megadott feladatkörben szerzett szakmai tapasztalata: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap során megvalósult (teljesített), legalább nettó 500 M Ft értékű, az adott szakember által igazolt kategória szerinti feladatkörben, építésirányítói pozícióban (felelős műszaki vezető és/vagy építésvezető) vezetett építési beruházások összesített darabszáma. Amennyiben az ajánlattevő ugyanazon szakembert több, az III.1.3) M.2 pont a)-d) alpontja szerinti pozícióra is jelöli, a szakember által igazolt szakmai tapasztalat (felelős műszaki vezetéssel érintett építési beruházás) függetlenül az ellátott felelős műszaki vezetői kategóriától, csak egy alkalommal vehető figyelembe. A szakmai tapasztalat számát a felolvasólapon, annak részletes ismertetését pedig a szakmai önéletrajzban kell feltüntetni. Az „Felelős műszaki vezetők szakmai tapasztalata” minőségi szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont bb) alpont - KÉ 2016. december 21.]. Ajánlatkérő a maximálisan (legkedvezőbbként) előírt 10 db kedvezőbb (magasabb) mérték megajánlása esetén is a pontszámításkor a maximálisan megajánlható vállaláshoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot. Amennyiben ajánlattevő nem jelöl meg egyetlen, előírt tárgyú szakmai tapasztalatot, az értékelési pontszáma 1 értékű lesz.

3. számú értékelési szempont: Nettó vállalkozói díj (Ft)

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás teljes körű kivitelezésére megajánlott, HUF-ban kifejezett egyösszegű átalányárnak minősülő nettó vállalkozói díj képezi. Az értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont ba) alpont - KÉ 2016. december 21.].
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le. Ajánlatkérő a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 50/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet és a Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás támogatásának biztosításáról szóló 1329/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján támogatásban (Támogatás) részesült. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a Támogatásra vonatkozó támogatási szerződés nem kerül megkötésre, vagy a Támogatáskezelő a beszerzési igényt nem fogadja el, vagy a Támogatást csak olyan összegben ítélik támogatásra érdemesnek, mely összeg - 100%-os támogatási intenzitás mellett - nem nyújt fedezetet a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben - felfüggesztő feltételként − rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet biztosító támogatási szerződés rendelkezésre nem áll (a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja), vagy amíg a Támogatáskezelő a beszerzési igényt el nem fogadja, ennek hiányában azon a napon, amikor ajánlatkérő a szükséges fedezet rendelkezésre bocsátásáról döntést hoz. Amennyiben a szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötését követő 6 hónapon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tette. Kérjük a kitöltött és aláírt visszaigazolást visszajuttatni a vig.levente@standarp.hu és egyidejűleg a kozbeszerzes@gov.veszprem.hu e-mail címekre. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi, azaz e-mailben, visszajuttatja a fenti módon a hiánytalanul kitöltött és aláírt visszaigazolást az Ajánlatkérő részére. Kérjük, folyamatosan ellenőrizze az elérhető dokumentumokat, mert minden változás, kiegészítő tájékoztatás is itt érhető el, amellett, hogy az érdeklődő gazdasági szereplők (akik ezt jelezték, és ajánlatkérő tudomással bír) részére közvetlenül elektronikusan is megküldi, azonban ajánlatkérő nem vállal felelősséget a rendszerben található dokumentumok, az ajánlattételhez szükséges információk megismeréséért.
3. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban történik.
4. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek).
5. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat - a Kbt. 69. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett - az alábbiak szerint bírálja el:
a) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata [Előzetes ellenőrzés] során elfogadja az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére ajánlattevő nyilatkozatát, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a 71. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni
b) Ajánlatkérő az a) alpont szerinti bírálat eredményeként megfelelőnek ítélt ajánlatot tevő ajánlattevőkkel tárgyal
c) Ajánlatkérő a tárgyalásokat követően a végleges ajánlatokat az ajánlati felhívás szerinti értékelési szempontok alapján értékeli,
d) Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - illetve az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt - felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolások benyújtására
e) A d) alpont szerint benyújtott dokumentumok körében Ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok bírálatát és szükség szerint a Kbt. 71. § -72. § szerinti bírálati cselekményeket alkalmazza.
7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8. A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet vagy személyt és az eljárást megindító jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az ajánlatban csatolni kell kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 65. § (8)-(11) bekezdéseire.
Közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján együttesen is megfelelhetnek az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek.
9. Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak az ajánlatkérő általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti az ajánlatkérő. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
10. A nyertes ajánlattevő által a III.1.3). pont M.2. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására megjelölt szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az előírt kategória szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságnak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
11. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló megállapodást, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
12. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
13. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Bank - eredménykimutatás és árbevétel vonatkozásában az üzleti év fordulónapján érvényes hivatalos devizaárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) szerinti munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: munkanapokon 9:00-től 16:00 óráig, illetve pénteken 9:00-től 12:00 óráig. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
15. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
16. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
17. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
18. A Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Ajánlatkérő ésszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti negyedik napot tekinti. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ahhoz, hogy az ajánlatkérő észszerű időben képes legyen válaszolni az ajánlattevők által megküldött kiegészítő tájékoztatás-kérésekre szükségszerű, hogy ezek észszerű időben érkezzenek be az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás-kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti hatodik napon az ajánlatkérőhöz beérkezik.
19. Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést 1 példányban papíralapon és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) xls vagy xlsx formátumban. Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként tételesen beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot - amennyiben a hiánypótlás után sem felel meg ennek az árazott költségvetés - érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést minden költségvetési tétel tekintetében beárazással kitöltve, az ajánlathoz csatolni kell. Eltérés esetén a nyomtatott verzió az irányadó. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a „0”, vagy negatív értéket tartalmazó költségvetési sorok, továbbá a ki nem töltött költségvetési sorok - amennyiben a hiánypótlás után sem felel meg ennek az árazott költségvetés - az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. A költségvetés javítása a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges.
20. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű terméket, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Az egyenértékűség körében Ajánlatkérő jogosult dönteni az ajánlatok bírálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a szerződés eredeti műszaki tartalmától való eltérésre (melynek többek között részét képezi a közbeszerzési műszaki leírás és a nyertes ajánlattevő szakmai ajánlata is) kizárólag a Kbt. releváns rendelkezéseire, illetve a szerződéstervezetben rögzítettekre figyelemmel van lehetőség. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során egyenértékű vagy jobb megoldást kíván alkalmazni, úgy arra kizárólag az Ajánlatkérő, mint Megrendelő illetve a műszaki ellenőre előzetes írásbeli hozzájárulásával van mód a korábbiakban hivatkozott jogszabályi illetve szerződéses rendelkezések szerinti feltételekkel. A nyertes ajánlattevő felelősségét képezi, hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen szükséges egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem csatolja az egyenértékűség alátámasztására szükséges dokumentumokat - és/vagy a műszaki tartalom változtatásának egyéb feltételei nem állnak fenn -, úgy a nyertes ajánlattevő az eredeti szerződéses műszaki tartalom teljesítésére köteles.
21. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a feladat megvalósítására vonatkozó, a közbeszerzési műszaki előírásokkal összhangban elkészített szakmai ajánlatot. Ennek keretében nyújtandó be az organizációs terv az alábbi tartalommal:
# A munkaterület és az organizációs területek feltüntetése helyszínrajzon.
# Részletes leírás a beépítésre kerülő építési anyagok, a keletkező hulladékok, valamint munkák során igénybe venni kívánt gépek és berendezések helyszínen történő mozgatásáról, tárolásáról.
# A kivitelezés során keletkező különböző típusú hulladékok elszállításának és kezelésének hulladék fajtánként történő ismertetése.
# A tervezett ideiglenes víz- és energiavételi helyek kiépítési módjának és helyének részletezése, feltüntetése.
# A telepítésre kerülő felvonulási létesítmények (mobil WC, konténer) mennyiségének és a telepítés helyének ismertetése.
# Forgalomtechnikai terv. A fentiek alapján a rögzített organizációs területen fel kell tüntetni: a deponálási területet, a felvonulási területet (iroda konténerek, szociális feltételek biztosítása, gépkocsi parkolás stb.), logisztikai megoldásokat (közlekedési útvonalak, anyagmozgatási tervek, útcsatlakozás stb.).
GANTT diagram az alábbiak szerint:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közbeszerzés tárgyára vonatkozó napi részletezettségű pénzügyi és műszaki ütemtervet (Gantt diagramot), amelyben az ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges tevékenységet szerepeltetni olyan részletességgel, hogy a számlák kibocsátásnak üteme, arányossága és összege pontosan összeegyeztethető legyen a műszaki készültséggel; valamint az ütemtervnek tartalmaznia kell az adott tevékenység megnevezése mellett a kapcsolódó emberi erőforrásigényt. A tevékenységek felbontása olyan szintű és meghatározású legyen, hogy lehetővé tegye az egymással párhuzamosan folyó feladatok időben történő követését (lehetőség szerint szintenként, jellemző szint- és épületegységenként).
A csatolt műszaki és pénzügyi ütemterv szabatosan és átláthatóan kell, hogy felölelje a tevékenységek (rész-, és összevont tevékenységek) sorrendjét, kapcsolatát, azok költségigényeit, a kapcsolódó pénzügyi ütemezést (összeg, százalékos műszaki készültség, kibocsátási határnap). Az ütemterv pénzügyi ütemezése vonatkozó részében csak ténylegesen elkészült vagy a tevékenységek (rész-, és összevont tevékenységek) százalékosan meghatározott készültségi fokának megfelelő költség elszámolása szerepeltethető.
Az ütemtervnek a számlázási ütemeket, előlegszámlát (adott esetben), részszámlákat és végszámlát tartalmaznia kell. Az ütemterv elkészítéséhez az Ajánlattevők Microsoft Project, Microsoft Excel, Project Director, Project Libre vagy más az ütemterv elkészítésére alkalmas hasonló programot használhatnak. (http://www.projectlibre.com/product/projectlibre-open-source, illetve https://sourceforge.net/projects/projectlibre/ )
Az ajánlati költségvetésben szereplő minden tételt hozzá kell rendelni, valamely az ütemtervben szerepeltetett munkafolyamathoz, és ezt a hozzárendelést egyértelműen meg kell határozni a költségvetési tételeknél vagy külön kimutatásban. Az ütemterv maximális terjedelmének vonatkozásában az Ajánlatkérő nem szab korlátot. A tevékenységek ismétlődhetnek. Az ütemtervnek valamennyi munkafázisra ki kell terjednie az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációban foglaltak figyelembe vételével, továbbá figyelemmel kell lenni a kivitelezésre vonatkozó hatályos jogszabályokra és előírásokra.
Az ütemtervben szerepeltetni kell minden, a megvalósításhoz műszakilag-technológiailag szükséges tevékenységet, mely a kiadott dokumentációban (árazatlan költségvetés, műszaki leírás, tervek) szerepel, valamint a jelen pontban meghatározott kötelező tartalmakat.

Az ütemterv elkészítése során ajánlattevőknek az alábbi teljesítési határidőkre kell figyelemmel lennie:
A munkaterület átadásának tervezett (az ütemterv elkészítése során is figyelembe veendő) napja: a szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 3. munka nap. A szerződés hatálybalépésétől függően, tervezetten: 2017. szeptember 30. A szerződés teljesítésének határideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja): 2018. szeptember 30.
Közbenső (kötbérterhes) teljesítési határidők (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja):
# Operatív központ (Gazdasági udvar): 2018. szeptember 30.
# Dzseláda ház és boncoló: 2018. szeptember 30.
# Teve ház és kifutó: 2018. március 31.
# Látványkifutó IV. (Régi teve kifutó): 2018. március 31.
# Oktatóház, tudás háza: 2018. június 29.
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és Ajánlatkérő részére történő átadásának határideje: a szerződés hatályba lépést követő 60. nap.
Vállalkozó előteljesítésre csak a Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén jogosult.
22. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani.
23. A nyertes ajánlattevő az Áht.41. § (6) bekezdésére tekintettel legkésőbb a szerződés megkötésekor átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyilatkozatnak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya, vagy a szervezet átláthatóságának igazolatlansága a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
24. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
25. Ajánlatkérő a Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján eljárva a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 200 millió forint, a káresemény összege legalább: 100 millió forint. Az ajánlathoz csatolni kell vagy a már meglévő és megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási kötvény egyszerű másolatát, vagy amennyiben az ajánlattevő ilyennel az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik, akkor szándéknyilatkozatot, arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő a nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti. Az Ajánlattevőnek, közös ajánlat esetén a képviselőnek, nyertessége esetén a szerződés teljes ideje alatt megfelelő felelősségbiztosítást kell fenntartani. A biztosításnak ki kell terjednie a jelen projektre, az alvállalkozók tevékenységére is, és fedezetet kell nyújtani az általuk okozott valamint az építkezéssel összefüggő esetlegesen bekövetkező károk megtérítésére, beleértve a harmadik személynek okozott károk megtérítését is.
26. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt Amennyiben igen, abban az esetben be kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát.
27. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
28. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlattételi dokumentációban közli a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményeket, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
29. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban csatolt nyilatkozat akkor alkalmas joghatás kiváltására, ha azt az Ajánlatkérő által elérhető adatok, valamint az ajánlatban becsatolt dokumentum (pl.: aláírási címpéldány, meghatalmazás stb.) alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy személyek teszik, illetve - a 2014. március 15-ét követően tett nyilatkozatok esetében - az megfelel a Ptk. 6:7. §-ban foglaltaknak.
30. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
31. Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását - nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.

32. A tervezés és kivitelezési feladatok együtt megrendelésének indoka, hogy pontatlan közműnyilvántartás áll csak rendelkezésre, kizárólag a kivitelezés során fog az ajánlatkérő rendelkezésére állni az érintett terület pontos közműtérképe, így a részletes terveket csak a kivitelezés során lehet elkészíteni. erre tekintettel munkaszervezési szempontok miatt célszerű a kiviteli terveknek vállalkozó általi elvégzése.
33. Ajánlatkérő 2017. augusztus hó 24. napján 10:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart, a találkozó helyszíne: Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft., 8200 Veszprém, Kittenberger u. 17. Ajánlattevő a bejárást megelőző nap 15:00 óráig írásban a jelen felhívás 1) pontjában meghatározott kapcsolattartó címére vagy a faxszámra, vagy elektronikus címre jelezze a helyszíni bejáráson való részvételét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a helyszínbejárás (helyszín megtekintése) során helyszíni konzultációra, kiegészítő tájékoztatás megadására nem került sor.

34. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Részében meghatározott szabályok szerint jár a Kbt. 113. § (6) bekezdésében és a Kbt. 114. § (2), (6) és (13) bekezdésében foglalt eltérésekkel, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint.

35. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Víg Levente (lajstromszám: 00354)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/08/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges