Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/51
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.04.04.
Iktatószám: 1193/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Swietelsky Magyarország Kft.;Záév Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22714
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1-3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szondy Szilvia
Telefon: +36 94900138
E-mail: szondy.szilvia@haladas.eu
Fax: +36 94520329
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.haladasstadion.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.haladasstadion.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentác
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentác
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212224-2
További tárgyak: 45212225-9
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Kivitelezés tekintetében:
H-9700 Szombathely, Rohonci út 3., Hrsz. 3643/1., 3645., 3606., 3518/2., 3643/2. helyrajzi szám
Tervezés tekintetében:
H-9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében. A szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 019 - 029015

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/01/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irinyi József utca 4-20 B. ép. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Záév Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 13151055861 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Kivitelezési és tervezési szerződés 1. számú módosítás dátuma:2016. december 30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/03/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212224-2
További tárgyak: 45212225-9
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Kivitelezés tekintetében:
H-9700 Szombathely, Rohonci út 3., Hrsz. 3643/1., 3645., 3606., 3518/2., 3643/2. helyrajzi szám
Tervezés tekintetében:
H-9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében. A szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13151055861
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Irinyi József utca 4-20 B. ép. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Záév Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés 1.2. pontja: Vállalkozó a tervezési feladat részeként, szakaszos tervszolgáltatással kiviteli tervdokumentációt köteles készíteni, a beépítendő anyagokat, az elvégzendő munkanemeket és mennyiségeket is tartalmazó árazott és árazatlan költségvetéssel együtt (a továbbiakban együttesen: „Tervdokumentáció”), valamint megvalósulási dokumentációt köteles készíteni. A Tervdokumentáció alapját az 1.1 pontban hivatkozott mellékletek, továbbá a tervegyeztetések során, vagy azokat követően a Megrendelő, illetve a Közreműködő által adott utasítások képezik. A kiviteli terveket és a megvalósulási tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az Épköz. rendelet és az Épkiv. rendelet 1. sz. melléklete előírásainak is. Kivitelezési munka csak és kizárólag a Megrendelő által írásban jóváhagyott kiviteli terv alapján, a szükséges hatósági bejelentések illetve engedélyek megléte esetén kezdhető meg és folytatható. Amennyiben a kiviteli tervezés, vagy a kivitelezés során a meglévő építési engedély módosítása válik szükségessé, úgy a Vállalkozó a jelen szerződés keretében, többlet díj igény nélkül elkészíti a módosításhoz szükséges építési engedélyezési tervdokumentációt is.
A jelen szerződés módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés 1.2. pontjában írtakra hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a kivitelezés során a jogerős építési engedély, illetve az annak alapjául szolgáló építési engedélyezési tervdokumentáció módosítása vált szükségessé, amelyre tekintettel a Felek, 2016.09.21. napján „Megállapodás” elnevezésű szerződést (a továbbiakban: „Megállapodás”) írtak alá.
A Megállapodásban a Felek rögzítették, hogy a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően elkészített módosított építési engedélyezési tervdokumentáció alapján az eljáró építési hatóság által kiadott építési engedély határozat jogerőre emelkedését követően a Szerződés műszaki tartalmának módosulása tárgyában, Kbt. 141. §-ában írtaknak megfelelő, külön okiratba foglalt szerződés módosítást írnak alá.
A Felek egyezően rögzítik, hogy a módosított építési engedély határozat 2016.11.18. napján jogerőre emelkedett.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13151055861 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13151055861 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben