Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/176
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.10.02.
Iktatószám: 12002/2017
CPV Kód: 45212212-5
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fertődi Építő é s Szolgáltató Zrt.;Magyar Építő Z rt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés versenyuszoda építése tekintetében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés versenyuszoda építése tekintetében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, hrsz. 7083, 7090/2, 7082
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Versenyuszoda építéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a
kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.
Meghatározó paraméterek:
1. Előkészítés:
o a beruházás megvalósításához szükséges összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése,
o a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése,
o minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.
2. Építés:
o Létesítm ények:
7090/2 hrsz alatti ingatlanon lévő építmény bontása
7500 m2 össz alapterületű, 3 szintes 800 fős lelátóva l rendelkező FINA szabályoknak megfelelő 10 pályás versenyuszoda
kapcsolódó létesítményekkel (evezős tanmedence, összekötő nyaktag, környezetrendezés, beléptető és vagyonvédelmi rendszer,
parkoló építés), eszközbeszerzéssel.
A feladat részletes ismertetését az a jánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben
szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű
teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 246 - 449080

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/12/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fertődi Építő é s Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar krt. 13 .
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
E-mail: fesz@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) http://www.fesz.hu/
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Magyar Építő Z rt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail: info@magyarepito.hu
Telefon: +36 14672700
Internetcím(ek): (URL) https://www.magyarepito.hu/hu/
Fax: +36 14672707
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4400970254 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ának előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/09/27 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, hrsz. 7083, 7090/2, 7082
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Versenyuszoda építéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és a
kivitelezési munkálatok teljes körű elvégzése.
Meghatározó paraméterek:
1. Előkészítés:
o a beruházás megvalósításához szükséges összes engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése,
o a beruházás megvalósításához szükséges összes engedély beszerzése,
o minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készíttetése.
2. Építés:
o Létesítm ények:
7090/2 hrsz alatti ingatlanon lévő építmény bontása
7500 m2 össz alapterületű, 3 szintes 800 fős lelátóva l rendelkező FINA szabályoknak megfelelő 10 pályás versenyuszoda
kapcsolódó létesítményekkel (evezős tanmedence, összekötő nyaktag, környezetrendezés, beléptető és vagyonvédelmi rendszer,
parkoló építés), eszközbeszerzéssel.
A feladat részletes ismertetését az a jánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben
szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű
teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4650000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fertődi Építő é s Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipar krt. 13 .
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: HU
E-mail: fesz@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Internetcím(ek): (URL) http://www.fesz.hu/
Fax: +36 99511879
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Magyar Építő Z rt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail: info@magyarepito.hu
Telefon: +36 14672700
Internetcím(ek): (URL) https://www.magyarepito.hu/hu/
Fax: +36 14672707
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás dátuma: 2017/07/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződő felek a
vállalkozási szerződés 5.1 pontját a határidőre vonatkozóan alábbiak szerint módosítják:
„5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített kivitelezési feladatokat 2019 március 31.-ig, a tervezési
feladatokat 2017. augusztus 15.-ig köteles maradéktalanul teljesíteni.”
3.2 A szerződő felek a vállalkozási szerződés 7.1 és 7.2 pontját a Vállalkozói díjra vonatkozóan az alábbiak szerint módosítják:
7. Vállalkozói díj
„7.1. Felek rögzít ik, hogy a Vállalkozói Díj tartalmazza a 2. pontban szereplő munkának és feladatoknak a teljes műszaki
tartalmára vonatkozó és a teljesítési határidőre történő szerződésszerű teljesítésének valamennyi díját és költségét.
7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően Vállalkozói Díjat az a lábbi
egyösszegű átalányárban határozzák meg:
nettó 4 650 000 000,- (azaz négymilliárd-h atszázötvenmillió) Ft + ÁFA
amelyből
nettó 194 000 000,- (azaz százkilencvennégymillió) Ft + ÁFA, amely a tervezési feladatok ellenértéke és
nettó 4 456 000 000,- (azaz négymilliárd-négyszázötvenhatmillió) Ft + ÁFA a kivitelezési feladatok ellené rtéke
(a továbbiakban együttesen: „Vállalkozói Díj”)”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A tervezés során fontos sportszakmai szemponttá vált, hogy az új versenyuszoda a lehető legközelebb kerülhessen a meglévő
épülethez. Ennek oka, hogy a régi épületben található 25 méteres medence látja el a bemelegítő medence funkcióját. A két
épület távolsága azonban csak további közmű kiváltásokkal (többek között középnyomású gázvezeték, víznyerő kút áthelyezés,
szennyvízvezeték kiváltás) csökkenthető 30 méterrel.
Az épület áthelyezésével kapcsolatos közműkiváltások többlet tervezést igényelnek, mely a projekt időtartamát (tervek,
engedélyek beszerzése, kivitelezés) 3 hónappal megnöveli.
Az engedélyezési tervdokumentáció alaprajzi elrendezéséne k kidolgozása során a sportszakmai szempontok figyelembe
vételével kerültek meghatározásra az egyes funkciók, azok helyigénye, egymáshoz való kapcsolódása, illetve lefolytatásra
kerültek a szakhatósági egyeztetések is.
Ez alap
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4400970254 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4650000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben