Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/139
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.07.20.
Iktatószám: 12027/2018
CPV Kód: 79342000-3
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (tájékoztatásul: H-1134 Budapest, Váci út 45/B) továbbá a projekt végrehajtását szükségszerűen érintő egyéb magyarországi (adott esetben kivitelezési) helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: New Land Media Kft.;MyAd Marketing Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK00149
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stratégiai beszerzési csoport
Telefon: +36 14368202
E-mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: : „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” elnevezésű projektben kommunikációs és ügynökségi szolgáltatások ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
: „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” elnevezésű projektben kommunikációs és ügynökségi szolgáltatások ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (tájékoztatásul: H-1134 Budapest, Váci út 45/B) továbbá a projekt végrehajtását szükségszerűen érintő egyéb magyarországi (adott esetben kivitelezési) helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés a "Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató
hálózat kialakítása" elnevezésű projektben kommunikációs és ügynökségi szolgáltatások
ellátása tárgyában, maximum nettó 40.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, különös tekintettel
az alábbi feladatok: a - "Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat
kialakítása" elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) kommunikációjához szükséges
kreatív és média stratégia, kreatív tervezés és gyártás, médiatervezés és médiavásárlás,
valamint a kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások ellátása.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/11/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14969 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” elnevezésű projektben kommunikációs és ügynökségi szolgáltatások ellátására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: New Land Media Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MyAd Marketing Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2, HU3, HU1 A teljesítés helye: Ajánlatkérő mindenkori székhelye (tájékoztatásul: H-1134 Budapest, Váci út 45/B) továbbá a projekt végrehajtását szükségszerűen érintő egyéb magyarországi (adott esetben kivitelezési) helyszínek.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés a "Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató
hálózat kialakítása" elnevezésű projektben kommunikációs és ügynökségi szolgáltatások
ellátása tárgyában, maximum nettó 40.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, különös tekintettel
az alábbi feladatok: a - "Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat
kialakítása" elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) kommunikációjához szükséges
kreatív és média stratégia, kreatív tervezés és gyártás, médiatervezés és médiavásárlás,
valamint a kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások ellátása.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/11/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: New Land Media Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagyenyed u. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MyAd Marketing Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 9.1. pontjának utolsó előtti mondata helyébe az alábbi szöveg lép:
„A jelen Szerződés - a 9.2. pont szerinti kivétellel - 2018. október 31-éig tartó határozott időre jön létre”
A Szerződés 9.3. pontja hatályát veszíti.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Jelen szerződésmódosításhoz a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján nem szükséges új közbeszerzési eljárás lefolytatása, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges. A szerződésmódosítás az alábbi okból vált szükségessé:
A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer kivitelezési munkálatai és éles indulása többször is átütemezésre került. A projekt 2018. június 1-vel lépett be abba a fázisba, amikortól már éles üzemben küld objektív ágon nem csak figyelmeztető, hanem bírsághatározatokat. A tömegtájékoztatás is ettől a dátumtól indulhatott meg, azonban az ehhez elengedhetetlenül szükséges médiatervezési és vásárlási feladatok a szerződés eredeti határidejéig nem bonyolíthatóak le.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 40000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben