Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/16
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.01.23.
Iktatószám: 1208/2019
CPV Kód: 44613000-0
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.;MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Barcs Metál Tanácsadó, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;Barcs Metál Tanácsadó, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dolányi Sándor alezredes, mb. parancsnok
Telefon: +36 14012320
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelem.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tábori Zuhanykonténer és WC konténer beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000203142018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződések / Tábori Zuhanykonténer és WC konténer beszerzése, a KEHOP-1.6.0-15-2018-00027 azonosítószámú projekt keretében, az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör: Zuhanyzó konténerek beszerzése: 3 db
2. részajánlati kör: WC konténerek beszerzése: 3 db
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (KKD) 2. sz. mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 22960000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Zuhanyzó konténerek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés / Tábori Zuhanykonténer beszerzése, a KEHOP-1.6.0-15-2018-00027 azonosítószámú projekt keretében, az alábbiak szerint:
Zuhanyzó konténerek beszerzése: 3 db
- Szabványos 20 lábas hajózási konténer méreteiben és kialakításával – ISO 668 / 1CC szabvány szerinti méretekkel.
- hegesztett acél teherviselő vázszerkezet
- min. 3 emelet magasságban egymásra rakatolható
- alsó emelőpontokba illeszthető menetes talpak
- Külső burkolat anyaga: hullámosított acéllemez, vagy hasonló jellegű és teherviselő képességű burkolat.
- falak és mennyezet belső burkolata fehér színű laminált faforgácslemez, a falakon körben vízálló műanyag falburkolattal. A padló belső felülete vízálló PVC.
- elektromos rendszer bekötése
- fűtőberendezéssel felszerelve
- szellőztető berendezéssel
- 6 db akril zuhanyfülke, három oldalról zárt, zuhanyfüggönnyel, hideg-meleg vizes csappal, gégecsöves zuhanyfejjel, zuhanytartóval, szappantartóval
- Négy db akril mosdó, hideg-meleg vizes csappal, a mosdók fölött a falra piperetükör és polc, illetve az elektromos berendezések között említett borotválkozó lámpa, a mosdók mellett törölköző tartó
- 1 db 300 literes, álló, gyors feltöltésű villanybojler
- Vízvezetékrendszer és szennyvízelvezetés beépítése.
- Ki kell alakítani külső szennyvízelvezetést, víz bekötési pontot.
- A beépített eszközöknek rendelkeznie kell Minőségi Tanúsítvánnyal és Kezelési Utasítással
- A konténereknek valamennyi tétel esetében új gyártásúaknak kell lennie.
- A konténereknek CSC plakettel nem kell rendelkeznie.
- A konténereken az ISO 6346 szabvány előírásai szerinti azonosítást és jelölést nem kell alkalmazni.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (KKD) 2. sz. mellékleteként kiadott Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (a kötelező 12 hónapon felül, min. további 0 hónap, max. további 48 hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2018-00027
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: WC konténerek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44613000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés / Tábori WC konténer beszerzése, a KEHOP-1.6.0-15-2018-00027 azonosítószámú projekt keretében, az alábbiak szerint:
WC konténerek beszerzése: 3 db
- Szabványos 20 lábas hajózási konténer méreteiben és kialakításával – ISO 668 / 1CC szabvány szerinti méretekkel.
- hegesztett acél teherviselő vázszerkezet
- min. 3 emelet magasságban egymásra rakatolható
- alsó emelőpontokba illeszthető menetes talpak
- Külső burkolat anyaga: hullámosított acéllemez, vagy hasonló jellegű és teherviselő képességű burkolat.
- falak és mennyezet belső burkolata fehér színű laminált faforgácslemez, a falakon körben vízálló műanyag falburkolattal. A padló belső felülete vízálló PVC.
- elektromos rendszer bekötése
- fűtőberendezéssel felszerelve
- szellőztető berendezéssel
- 6 db WC fülke, tolózáras (’wc-záras’) ajtóval, vízöblítéses kerámia WC –vel, víztartállyal, WC papír tartóval felszerelve.
- 2 db pissoir, szeméremfallal elválasztva, nyomógombos vízöblítő berendezéssel felszerelve.
- Négy db akril mosdó, hideg-meleg vizes csappal, a mosdók fölött a falra piperetükör és polc, illetve az elektromos berendezések között említett borotválkozó lámpa, a mosdók mellett törölköző tartó
- Vízvezetékrendszer és szennyvízelvezetés beépítése.
- Ki kell alakítani külső szennyvízelvezetést, víz bekötési pontot.
- A beépített eszközöknek rendelkeznie kell Minőségi Tanúsítvánnyal és Kezelési Utasítással
- A konténereknek valamennyi tétel esetében új gyártásúaknak kell lennie.
- A konténereknek CSC plakettel nem kell rendelkeznie.
- A konténereken az ISO 6346 szabvány előírásai szerinti azonosítást és jelölést nem kell alkalmazni.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (KKD) 2. sz. mellékleteként kiadott Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama (a kötelező 12 hónapon felül, min. további 0 hónap, max. további 48 hónap)  2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2018-00027
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zuhanyzó konténerek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Barcs Metál Tanácsadó, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13444945
Postai cím: Drávapart 3.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
E-mail: barcsmetal@t-online.hu
Telefon: +36 82565341
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82565341
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11482831214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11829000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12330000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Barcs Metál Tanácsadó, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13444945
Postai cím: Drávapart 3.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11482831214

Hivatalos név: Mobilbox Konténerkereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11271217
Postai cím: Montevideo u. 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12270516241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: WC konténerek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Barcs Metál Tanácsadó, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13444945
Postai cím: Drávapart 3.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
E-mail: barcsmetal@t-online.hu
Telefon: +36 82565341
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 82565341
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11482831214
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10209000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10630000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mobilbox Konténerkereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11271217
Postai cím: Montevideo u. 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12270516241

Hivatalos név: Barcs Metál Tanácsadó, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13444945
Postai cím: Drávapart 3.
Város: Barcs
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7570
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11482831214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges