Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/136
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.07.17.
Iktatószám: 12119/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipkáné Szabó Gyöngyi
Telefon: +36 14714298
E-mail: gysipkane@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése vállalkozási szerződés alapján”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése vállalkozási szerződés alapján”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs közigazgatási területén található 23998/2 és 23998/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Az 1088/2014. (II.28.) Korm. határozat rögzítette a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítására vonatkozó feladatokat. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II.28.) Korm. rendelet a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítását kiemelt jelentőségű közigazgatási üggyé nyilvánította. Ennek keretében az ajánlatkérő az alábbi feladatokat várja el az ajánlattevőtől:
a) A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
b) A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése.
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
a) Sportcsarnok
- Beépített alapterület (Brutto): 3850,25 m2
- Építménymagasság: 8,69 m
Tervezett főbb funkcionális mennyiségek: Az épület keleti oldalán 424 fős fix lelátó kerül elhelyezésre, a csarnok északi és déli hosszoldalán mobil lelátók, oldalanként 448 fős, összesen 1320 férőhelyes kivitelben. A sportcsarnokot sportpadlóval kell ellátni (2205 nm).
b) Kollégium és kiszolgáló létesítmény (tantermek és étterem)
- Beépített alapterület (Bruttó): 1.868,99 m2
- Összes nettó terület teraszok nélkül: 1.527,89 m2
- Összes nettó terület teraszokkal együtt: 1.817,49 m2
- Építménymagasság: 3,04 m
Tervezett főbb funkcionális mennyiségek: A kollégium 32 db 2 fős kollégiumi szobából, ebből 4 db mozgáskorlátozottak számára használhatóan kialakított szobaegységből, továbbá 2 betegszobából, 2 db apartmanból, tanári pihenőből és vendégszobából áll. Az étterem az első, keleti épületszárnyban helyezkedik el.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 059 - 109184

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/02/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: zaev@zaev.hu
Telefon: +36 92504155
Internetcím(ek): (URL) www.zaev.hu
Fax: +36 92504188
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2123682573 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Vállalkozási szerződés módosításának dátuma: 2018.06.15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs közigazgatási területén található 23998/2 és 23998/5 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Az 1088/2014. (II.28.) Korm. határozat rögzítette a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítására vonatkozó feladatokat. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II.28.) Korm. rendelet a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítását kiemelt jelentőségű közigazgatási üggyé nyilvánította. Ennek keretében az ajánlatkérő az alábbi feladatokat várja el az ajánlattevőtől:
a) A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
b) A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése.
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
a) Sportcsarnok
- Beépített alapterület (Brutto): 3850,25 m2
- Építménymagasság: 8,69 m
Tervezett főbb funkcionális mennyiségek: Az épület keleti oldalán 424 fős fix lelátó kerül elhelyezésre, a csarnok északi és déli hosszoldalán mobil lelátók, oldalanként 448 fős, összesen 1320 férőhelyes kivitelben. A sportcsarnokot sportpadlóval kell ellátni (2205 nm).
b) Kollégium és kiszolgáló létesítmény (tantermek és étterem)
- Beépített alapterület (Bruttó): 1.868,99 m2
- Összes nettó terület teraszok nélkül: 1.527,89 m2
- Összes nettó terület teraszokkal együtt: 1.817,49 m2
- Építménymagasság: 3,04 m
Tervezett főbb funkcionális mennyiségek: A kollégium 32 db 2 fős kollégiumi szobából, ebből 4 db mozgáskorlátozottak számára használhatóan kialakított szobaegységből, továbbá 2 betegszobából, 2 db apartmanból, tanári pihenőből és vendégszobából áll. Az étterem az első, keleti épületszárnyban helyezkedik el.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/02/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/07/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2563187883
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail: zaev@zaev.hu
Telefon: +36 92 504 155
Internetcím(ek): (URL) www.zaev.hu
Fax: +36 92 504 188
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): „6.1. Teljesítési határidő:
A hiány és hibamentes teljesítés, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának, az üzembe helyezésnek és egyben a szerződés teljesítésének határideje a Vállalkozó ajánlatának megfelelően: 2018.07.20. amely kötbér terhes határidő.”
1.1. Felek az 1. pontban írtakra figyelemmel a Vállalkozási Szerződés 9. pontját az alábbi új 9.1.7. ponttal egészítik ki:
„9.1.7. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen Szerződés 5. számú mellékleteként meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért vállalkozói díj jogcímen a 9.1. pontokban írtakon felül további vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege nettó 256.637.797,-Ft azaz: nettó kettőszázötvenhatmillió-hatszázharminchétezer-hétszázkilencvenhét forint. Az NSK kijelenti, hogy a jelen pont szerinti vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a számlát az NSK nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban írt vállalkozói díjról szóló számláját a Vállalkozó az NSK által kiadott teljesítésigazolás alapján, a 90%-os Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nyújthatja be az NSK részére.”
1.2. Felek a 2. pontban írtakra figyelemmel a Vállalkozási Szerződés 9. pontját az alábbi új 9.1.8. ponttal egészítik ki:
„9.1.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Közbeszerzési Eljárás lefolytatását követően felmerült, előre nem látható körülmények miatt a jelen Szerződés 6. számú mellékleteként meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen a 9.1. és a 9.1.7. pontokban írtakon felül további vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege nettó 182.867.513,-Ft azaz: nettó száznyolcvakéttmillió-nyolcszázhatvanhétezer-ötszáztizenhárom forint. Az NSK kijelenti, hogy a jelen pont szerinti vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a számlát az NSK nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban írt vállalkozói díjról szóló számláját a Vállalkozó az NSK által kiadott teljesítésigazolás alapján, a 90%-os Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén nyújthatja be az NSK részére.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.3. Felek megvizsgálták a Kbt. 141 § (4) bekezdésének c) pontját, amely kimondja, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosulhat, ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a jelen pontban írt szerződésmódosítás tekintetében a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételek fennállnak.
1.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára - olyan körülmények merültek fel, melyeket sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjaiban foglalt feltételek teljesülnek
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2123682573 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2563187883 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben