Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/128
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.05.
Iktatószám:12176/2019
CPV Kód:60172000-4
Ajánlatkérő:Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye:Magyarország A megrendelő telephelye: Zánkai Erzsébet Tábor: 8251 Zánka, Külterület 030/15 hrsz. A műszaki leírás szerinti helyszínek( Beregsurány, Budapest)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Valton-Master Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
Ajánlatkérő típusa:Alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27806346
Postai cím: Váci Út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Greska Szlávna
Telefon: +36 13010695
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erzsebettaborok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erzsebettaborok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Alapítvány
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Buszok bérlése 2019. évre
Hivatkozási szám: EKR000328892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60172000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére 2019 évre.”
Vállalkozási szerződés keretében buszok beszerzése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére szükséges szállítások lebonyolítása érdekében 2019 évre.
A szezon alatt igénybe venni kívánt járművek száma a műszaki leírás szerint.
A járművezető személyzetet ajánlattevőnek kell biztosítani.
I. Határon túli gyerekek érkezése a Zánkai Erzsébet-táborba, számukra szervezett buszos utazás
A Zánkai Erzsébet-táborba történő utaztatás esetén 5 (öt) darab 50 (ötven) szállítható fő kapacitású (+sofőr) jármű rendelkezésre állása szükséges a 2019.07.14 és 2019.08.23. közötti időszakban.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az 5 (öt) db igénybe vett járműmennyiség mellett opcionálisan +2 (kettő) db azonos felszereltségű buszt igénybe vegyen egyedi megrendelés alapján a szerződés időtartalma alatt.
II. Horvátországi magyar gyerekek számára szervezett buszos utazás Zánkáról a Fővárosi Nagycirkuszig.
2019.08.23. napján a Zánkai Erzsébet-tábor helyszínéről a Fővárosi Nagycirkuszhoz 2 (kettő) darab 50 (ötven) szállítható fő kapacitású (+sofőr) jármű rendelkezésre állása szükséges.
A megadott útvonal, megállóhelyek és menetrend tájékoztató jellegűek, változtatásának jogát az Ajánlatkérő fenntartja. A szerződés folyamán a pontos indulási/érkezési időpontok az egyedi megrendelőkben kerülnek rögzítésre, nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) ennek megfelelően kell rendelkezésre állást biztosítania.
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása ajánlattevő kötelezettsége az ajánlatában meghatározott időtartam alatt.
Elállási idő: Ajánlatkérő a díjmentesen történő elállás lehetőségét fenntartja az ajánlattevő által megajánlott időtartam alatt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- a szolgáltatással kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségek,
- autópálya díj, biztosítási, kiállási költségeket, hibaelhárítási költségeket és kockázatot.
Az elszámolás alapját a ténylegesen teljesített kilométer képezi.
Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23331000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Buszok bérlése 2019. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60172000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Magyarország
A megrendelő telephelye: Zánkai Erzsébet Tábor: 8251 Zánka, Külterület 030/15 hrsz.
A műszaki leírás szerinti helyszínek( Beregsurány, Budapest)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Buszok bérlése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére 2019 évre.”
Vállalkozási szerződés keretében buszok beszerzése az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány részére szükséges szállítások lebonyolítása érdekében 2019 évre.
A szezon alatt igénybe venni kívánt járművek száma a műszaki leírás szerint.
A járművezető személyzetet ajánlattevőnek kell biztosítani.
I. Határon túli gyerekek érkezése a Zánkai Erzsébet-táborba, számukra szervezett buszos utazás
A Zánkai Erzsébet-táborba történő utaztatás esetén 5 (öt) darab 50 (ötven) szállítható fő kapacitású (+sofőr) jármű rendelkezésre állása szükséges a 2019.07.14 és 2019.08.23. közötti időszakban.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az 5 (öt) db igénybe vett járműmennyiség mellett opcionálisan +2 (kettő) db azonos felszereltségű buszt igénybe vegyen egyedi megrendelés alapján a szerződés időtartalma alatt.
II. Horvátországi magyar gyerekek számára szervezett buszos utazás Zánkáról a Fővárosi Nagycirkuszig.
2019.08.23. napján a Zánkai Erzsébet-tábor helyszínéről a Fővárosi Nagycirkuszhoz 2 (kettő) darab 50 (ötven) szállítható fő kapacitású (+sofőr) jármű rendelkezésre állása szükséges.
A megadott útvonal, megállóhelyek és menetrend tájékoztató jellegű, változtatásának jogát az Ajánlatkérő fenntartja.
A szerződés folyamán a pontos indulási/érkezési időpontok az egyedi megrendelőkben kerülnek rögzítésre, nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) ennek megfelelően kell rendelkezésre állást biztosítania.
Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása ajánlattevő kötelezettsége az ajánlatában meghatározott időtartam alatt.
Elállási idő: Ajánlatkérő a díjmentesen történő elállás lehetőségét fenntartja az ajánlattevő által megajánlott időtartam alatt.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket:
- a szolgáltatással kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettség költségek,
- autópálya díj, biztosítási, kiállási költségeket, hibaelhárítási költségeket és kockázatot.
Az elszámolás alapját a ténylegesen teljesített kilométer képezi.
Részletes feltételek a műszaki leírás szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Meghibásodás esetén cserejármű biztosítása - határideje (óra) (max1 óra, minimum 5 óra; kevesebb jobb) 5
2 2. Teljesítésre megajánlott autóbuszok átlag életkora (hónap), (minimum 1 hónap, maximum 87 hónap; kevesebb jobb)  5
3 3. Adott utazás időpontjától, ajánlatkérő részére rendelkezésre álló elállási idő (óra) (max 24 óra, minimum 72 óra; kevesebb jobb)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft/km) Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az igénybe vett járműmennyiség mellett opcionálisan +2 (kettő) db azonos felszereltségű buszt igénybe vegyen egyedi megrendelés alapján a szerződés időtartalma alatt.
Az opcionális joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron kell biztosítani. Egyebekben az opciós jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet 11.§(5)bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazd.szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
II.1.5) és II.2.7) pontban megj. határidő szerződés szerint. Telj.határidő:2019.07.14 és 2019.08.23.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Buszok bérlése 2019. évre
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Master Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60279664
Postai cím: Hegyalja Út 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: karossy.fruzsina@valtonmastercar.hu
Telefon: +36 305257542
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24741983243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23331000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Valton-Master Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60279664
Postai cím: Hegyalja Út 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24741983243

Hivatalos név: Five Stars Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33889595
Postai cím: Szállás Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28083269242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges