Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.09.
Iktatószám:12268/2020
CPV Kód:45212221-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:6720 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 76-110.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei Út 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilagyi Orsolya
Telefon: +36 302191069
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SZVSE Sporttelep rekonstrukció- II eljárás
Hivatkozási szám: EKR000061542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212221-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SZVSE Sporttelep rekonstrukció – II. eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212221-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: 6720 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 76-110.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő salakburkolatú atlétikai pálya felújítása és kiegészítő jellegű bővítése az alábbiak szerint:
- meglévő futópálya bővítése 8 sávosra az atlétikai pályákra vonatkozó szövetségi előírások alapján (teljesen új alépítmény). A meglévő „Futópálya” jelenleg 6-, a célegyenesben 8 sávos salakburkolatú pálya, amit a jelen beruházás keretében a szabványos atlétikai pályára vonatkozó szövetségi előírások alapján 8 sávosra bővülne két teljesen új sáv bővítésével.
- a jelenleg salakburkolatú fűvel benőtt „A” szektor új alépítményi szerkezetének megvalósítása és új gumiburkolat kiépítése, magasugrásra alkalmas pályarész kialakítása
- salakburkolatú fűvel benőtt „B” szektorban rúdugrásra alkalmas pálya kiépítése, vizesárok cseréje
- új „távol és hármasugró” pálya elhelyezése
- Kalapács-diszkoszvető és gerelyhajító pálya átépítése, a régi sporteszközök bontása, tereprendezés
- pálya jelölés és vonalazás
A fenti feladatok magukban foglalnak bontási, alépítményi munkákat, földmunkákat, aszfaltburkolat, pályaburkolat elhelyezését, vízelvezetést.
A beszerzés nem építési engedély köteles. A kivitelezés eredményeképpen kialakított pályának meg kell felelnie az IAAF 1. osztályú minősítés szabványainak, melyre tekintettel a kivitelezés megfelelősségét és a pálya hitelesítését a Magyar Atlétikai Szövetség végzi el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11383 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZVSE Sporttelep rekonstrukció – II. eljárás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31561833
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 139_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 298888888
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212221-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212221-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: 6720 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 76-110.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő salakburkolatú atlétikai pálya felújítása és kiegészítő jellegű bővítése az alábbiak szerint:
- meglévő futópálya bővítése 8 sávosra az atlétikai pályákra vonatkozó szövetségi előírások alapján (teljesen új alépítmény). A meglévő „Futópálya” jelenleg 6-, a célegyenesben 8 sávos salakburkolatú pálya, amit a jelen beruházás keretében a szabványos atlétikai pályára vonatkozó szövetségi előírások alapján 8 sávosra bővülne két teljesen új sáv bővítésével.
- a jelenleg salakburkolatú fűvel benőtt „A” szektor új alépítményi szerkezetének megvalósítása és új gumiburkolat kiépítése, magasugrásra alkalmas pályarész kialakítása
- salakburkolatú fűvel benőtt „B” szektorban rúdugrásra alkalmas pálya kiépítése, vizesárok cseréje
- új „távol és hármasugró” pálya elhelyezése
- Kalapács-diszkoszvető és gerelyhajító pálya átépítése, a régi sporteszközök bontása, tereprendezés
- pálya jelölés és vonalazás
A fenti feladatok magukban foglalnak bontási, alépítményi munkákat, földmunkákat, aszfaltburkolat, pályaburkolat elhelyezését, vízelvezetést.
A beszerzés nem építési engedély köteles. A kivitelezés eredményeképpen kialakított pályának meg kell felelnie az IAAF 1. osztályú minősítés szabványainak, melyre tekintettel a kivitelezés megfelelősségét és a pálya hitelesítését a Magyar Atlétikai Szövetség végzi el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 394863212
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31561833
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 139_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti szerződő féltől további építési munkák beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben. A szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett szolgáltatásokkal való felcserélhetőség és együttműködés miatt és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 298888888 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 394863212 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A kivágott fák tuskózása során, a terveken nem jelölt elektromos kábelek szakítása történt számos ponton. Ezen meglévő vezetékekről a közbeszerzési műszaki dokumentáció nem tartalmazott sem rajzos, sem szöveges adatot . A munkaterület átadáskor a műszaki leírás szerint lefolytatott egyeztetésen sem kerültek ezek megjelölésre, így azok elhelyezkedését nem lehetett a munkaszervezés során figyelembe venni és nem lehetett intézkedéseket tenni megvédésükre, a nyomvonalak a szabvány szerinti megjelöléssel nem rendelkeztek. Az elektromos vezetékek átszakítása miatt az atlétikai és labdarúgó centerpálya világítása (ideértve a gerelyhajító és dobópálya területét is) nem működik. A több ponton történt szakítás miatt a sérülések balesetveszélyesek. A kiálló kábelek, földelőszondák azonban veszélyesek és a további kivitelezéseket akadályozza. Az átszakított vezetékek elbontása szükséges annak érdekében, hogy a kivitelezési munkát szakszerűen és teljeskörűen el lehessen végezni. A szakított kábelek első megítélésre az 1970-es években kerülhettek lefektetésre, mind anyaguk, mind az akkor alkalmazott technológia oly mértékben elavult, hogy javítással a rendeltetésszerű működés nem állítható helyre, ezért új kábelhálózat kiépítése szükséges. A működőképes világítási rendszer a pálya használhatósága tekintetében elengedhetetlen, mivel a szabadidős tevékenység az őszi és téli időszakban pályavilágítás nélkül korlátozott ezáltal az atlétikai pálya kihasználtsága jelentős mértékben csökken.
A földrétegek leszedését követően több ponton beton alaptestek a közepükből kiálló fémtestekkel kerültek elő. Feltételezhető, hogy egy korábbi világítási hálózat vagy lelátórendszer alaptestei. A kiálló részek rendkívül balesetveszélyesek, eltávolítása emiatt indokolt és annak érdekében, hogy a kivitelezési munkát szakszerűen és teljeskörűen el lehessen végezni, szükséges.
A régi salakburkolat leszedését követően nem volt található az atlétikai pálya alatt átvezető védőcső rendszer, ami a gyengeáram és a középső élőfüves felület modern szabályozható öntözőrendszer kialakításának alapja és működésének feltétele, azaz a kialakítható pálya a jelenleg érvényben lévő atlétikai szabványok szerinti versenyek megrendezésére nem tud teljes egészében alkalmas lenni, csak korosztályos versenyek egyes atlétikai szakágakat és a tömegsportot szolgálja ki.
A szükséges élőfű ápolás csak drága utólagos beruházással valósulhatna meg pl. pálya alatt átvezető irányított fúrás kivitelezésével, mely a kialakítandó pályatest részleges elbontását eredményezné.
A meglévő világítási oszlopok működéséhez szükséges földkábel kialakítása mindenképpen indokolt, de az energiaellátás javítása sem biztosítja a meglévő világítási rendszer jelenleg érvényben lévő sportpályavilágitás fényerő, egyenletesség, káprázás és egyéb minimális feltételeit sem, mivel a jelenlegi földkábelek keresztmetszete és erezete nem felel meg az elvártaknak, azaz a pályavilágítás a jelenleg érvényben lévő atlétikai szabványok szerinti versenyek megrendezésére nem elégséges.
Amennyiben ezen szakágak a kivitelezést az elkészült gumiborítású pálya után valósulna meg, akkor jóval költségesebb kivitelezési megoldást szükséges választani, valamint az elkészült atlétikai pálya ismételt bontása szükséges, mely esetben a szerződésben megjelölt jótállási kötelezettség ekörben nem érvényesíthető.
A költségvetés tartalmazta a régi több helyen erősen korrodálódott kerítés elbontását. Az időközben kialakult járványügyi helyzetre tekintettel megkövetelt, távolságtartást biztosító rendelkezések a kerítés megléte nélkül nem biztosíthatóak sem az edzések, sem az esetleges versenyek ideje alatt. Amennyiben a zártkapus sportrendezvények helyett ismét lehetőség van a nézős sportesemények megrendezésére, a versenyzőkön kívül a nézők elkülönítése is szükséges lehet, mely szintén nem biztosított.
Sporttechnológiai szempontból kategóriás versenyek megrendezésének is feltétele a versenyzők és nézők elkülönítése valamilyen lehatárolással.
A kivitelezési munka szerződésszerű elvégzéséhez szükséges pótmunka keretében az előkerült és a kivitelezési munkálatokat akadályozó, egyben balesetveszélyes akadályok bontása.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben