Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/130
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.08.
Iktatószám: 12377/2021
CPV Kód: 34121000-1
Ajánlatkérő: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Teljesítés helye: HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.08.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 11553849209
Postai cím: Salétrom Utca 3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Zoltán
Telefon: +36 52502654
E-mail: szabo.zoltan@dkv.hu
Fax: +36 52502651
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.dkv.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.dkv.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000746122021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000746122021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektromos autóbuszok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000746122021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében 12 darab új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi szóló autóbusz beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis – kültérre is telepíthető –töltőberendezések beszerzése és üzembe helyezése, tartalék alkatrészek és speciális eszközök szállítása, karbantartási feladatok ellátása, és kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Elektromos autóbuszok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34121000-1
További tárgyak: 31158000-8
34121100-2
50113000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: • 1-1 db töltőberendezés telepítése a Debrecen, Doberdó utcai és Segner téri forgalomirányító hely
• az autóbuszok, töltőrendszer, a többi eszköz, és szolgáltatás esetében Debrecen, Salétrom utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
• 12 darab új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi szóló autóbusz beszerzése és üzembe helyezése;
• az autóbuszokkal kompatibilis – kültérre is telepíthető – 12 db jármű egyidejű töltésére is alkalmas töltőrendszer telepítése az Ajánlatkérő Debrecen, Salétrom utca 3. szám alatti telephelyén (A töltőrendszer működéséhez szükséges hálózatot az Ajánlatkérő építi ki.);
• 1-1 db töltőberendezés telepítése a Debrecen Doberdó utcai és Segner téri forgalomirányító helyre;
• az ajánlati dokumentáció műszaki követelmények mellékletében meghatározott tartalék alkatrészek és speciális eszközök szállítása;
• a 12 db autóbusz átvételétől kezdődő 60 hónapos időszak alatt teljes értékű karbantartási feladatok ellátása;
• az ajánlati dokumentáció műszaki követelmények mellékletében meghatározott utasszámláló rendszer telepítése 4 db járműre;
• az Ajánlattevő által vállalt teljes értékű karbantartások feladatok körébe nem tartozó egyéb megrendelésre végzendő javítások elvégzése;
• az autóbuszokkal, töltőrendszerrel, töltőberendezésekkel és egyéb eszközökkel kapcsolatos kezelési, műszaki üzemeltetési, és tűzvédelmi oktatások elvégzése.
• az autóbuszok ajánlattevő által történő, magyarországi forgalomba helyezése, az üzembe helyezéssel felmerülő költségek viselésével együtt (műszaki felülvizsgálat, eredetiségvizsgálat, forgalmi engedély, törzskönyv, hatósági jelzések).
Ajánlattevő feladata az autóbuszok, töltőrendszer és töltőberendezések leszállítása, üzembe helyezése.
Ajánlatkérő kizárólag új, azaz első alkalommal forgalomba helyezett autóbuszok, töltőrendszer és töltőberendezések, tartalék alkatrészek, és speciális eszközök megajánlását, szállítását és telepítését fogadja el.
Az összes új autóbusznak egységes gyártmányúnak és/vagy egységes kereskedelmi névvel rendelkezőnek és egységes arculatúnak kell lennie.
Nyertes Ajánlattevőnek a járművek külső arculatára legalább 3 különböző változatra kell ajánlatot tennie úgy, hogy abban szerepeljenek (de nem feltétlenül alapszínként) Debrecen városának színei (kék, sárga). Az arculati terveket színesben, a jármű minden oldalát bemutatva, a szerződéskötéshez kell bemutatnia a nyertes Ajánlattevőnek.
A szerződéskötésig a Nyertes Ajánlattevőnek át kell adni:
• műszaki leírást,
• típusbizonyítványt,
• kezelési utasítást,
• tartozékjegyzéket,
• a megajánlott jármű állóhelyi alapterületének a méretezett rajzát, amely tartalmazza a fix utastéri ülőhelyeket is.
Az ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321) 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Ajánlattevő ajánlatában az előírt anyagokat/terméket/eszközöket helyettesítheti a műszaki specifikációban előírtnál jobb (minden egyes teljesítmény paraméterében egyenértékű vagy jobb) anyaggal/termékkel/eszközzel, amely az adott funkciónak megfelel.
A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. A megajánlott jármű hatótávolsága, az akkumulátor állományának kapacitásából, valamint SORT 2 szerint mért fogyasztási értékből számítva (min. 250 km) 20
2 5. Az autóbusz utaskapacitása 4 álló fő/m2 mennyiség alapul vételével (fő) (min. 60 fő) 10
3 6. Komplett járműre (és töltőinfrastruktúrára) vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hó, legkedvezőbb szintje: 84 hó) 10
4 7. Vázszerkezetre vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hó, legkedvezőbb szintje: 48 hó) 10
5 8. Akkumulátor állományra vállalt többlet cseregarancia (amennyiben az akkumulátor eredeti kapacitásának 65 %-a alá esik) időtartama (min. 0 hó, legkedvezőbb szintje: 60 hó) 35
6 9. Korrózióálló acélból készült fix kapaszkodó rendszer (Igen/nem) 5
7 10. Szállítási határidő (11 db jármű leszállítása és üzembe helyezése, 1-1 db töltőberendezés telepítése a Debrecen Doberdó utcai és Segner téri forgalom irányítóhelyre, tartalék alkatrészek és speciális eszközök szállítása) a szerződés hatálybalépésétől számítottan napokban (180-240 nap között értékelve, előny a rövidebb határidő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 110
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Teljesítés határideje:
- a szerződés hatálybalépésétől számított … nap (Ajánlattevő ajánlata alapján - értékelési részszempont):
• 11 db jármű leszállítása és üzembe helyezése
• 1-1 db töltőberendezés telepítése a Debrecen Doberdó utcai és Segner téri forgalom irányítóhelyre
• tartalék alkatrészek és speciális eszközök szállítása.
Ajánlatkérő előírja, hogy Nyertes Ajánlattevő köteles a fentiek szerint az ajánlatában vállalt szállítási határidőt megelőző legkésőbb 30. napig az alábbiakra:
• 1 db jármű leszállítása és üzembe helyezése
• 12 db jármű egyidejű töltésére is alkalmas töltőrendszer telepítése az Ajánlatkérő Debrecen, Salétrom utca 3. szám alatti telephelyén
• az autóbuszokkal, töltőrendszerrel, töltőberendezésekkel és egyéb eszközökkel kapcsolatos kezelési, műszaki üzemeltetési, és tűzvédelmi oktatások elvégzése.
Ajánlatkérő mindkét esetben előteljesítést elfogad.
A 12 db autóbusz átvételétől kezdődő 60 hónapos időszak alatt teljes értékű karbantartási feladatok ellátása.
Ár szempontok a következők:
1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 85
2. 60 hónapos időtartamú időszak alatt teljes értékű karbantartási feladatok ellátásának díja (teljes időszakra nettó Ft)/ Súlyszám: 20
3. Egyéb megrendelésre végzendő javítások óradíja (maximálisan: nettó 6.000.- Ft/óra)/ Súlyszám: 5
Értékelés:
Adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszerek, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1-2. és 3. részszempont esetében: fordított arányosítás;
Ajánlatkérő a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési pontszámot.
Ajánlattevőnek az 1. részszempont szerinti megajánlott ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott „Nettó ajánlati ár részletezése.xlsx” kitöltésével kell megadnia, a felolvasólapon a táblázat „Összesen” során feltüntetett értéket kell szerepeltetni.
A 2. részszempont szerinti 60 hónapos időtartamú időszak alatt teljes értékű karbantartási feladatok ellátásának díja tartalmazza az időszak alatt gyári előírásoknak megfelelő kötelező szervizeket és ciklikus javítások díját a felhasznált anyagok költségével együtt. A felhasznált anyagoknak gyári, vagy azzal egyenértékű minőségűnek kell lennie.
A 3. részszempont szerinti egyéb megrendelésre végzendő javítások során alkalmazásra kerülő óradíj az Ajánlattevő által vállalt teljes értékű karbantartási feladatok körébe nem tartozó munkavégzésre vonatkozik, függetlenül a javítások szükségessé válásának okától.
A 3. részszempont esetén az egyéb megrendelésre végzendő javításoknál alkalmazásra kerülő óradíjat (Ft/óra) értékeli Ajánlatkérő. A maximálisan megadható rezsióradíj nettó 6.000.- Ft/óra. A 6.000.- Ft/óra feletti megajánlás érvénytelen. Ajánlatkérő 0.- Ft/óra megajánlást nem fogad el. Az ajánlat érvénytelen 0.- Ft/óra megajánlás esetén is.
A 4., 6-8. részszempont esetén arányosítás.
A 4. értékelési részszempont esetében minimális elvárást határozott meg, ezért az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad és a pontozás során az Ajánlatkérő legkedvezőbb szintet veszi figyelembe.
Ajánlattevőnek a 4. részszempont szerinti megajánlott értéket a következők szerint kell meghatározni:
a/b=c
ahol:
a= a megajánlott autóbusz akkumulátor állományának kapacitása [kWh],
b= a megajánlott autóbusz SORT2 mérés szerinti fogyasztása [kWh/km],
c= megajánlott érték, a számított hatótávolság [km]
A 4. részszempont alátámasztására csatolandó a fogyasztásméréséről készült SORT2 vizsgálati jegyzőkönyv, valamint a vizsgáló laboratórium igazolása az akkreditációról.
Az 5. részszempont esetében: egyenes arányosítás.
Ajánlatkérő a 5. részszempont (utaskapacitás mértéke) esetében minimális elvárást (min. 60 fő) határozott meg, ezért az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik!
A minimum 60 fő utaskapacitást, minimum 23 db fix ülőhely biztosítása mellett kell biztosítani.
A padló speciális területét és a jármű oldalfalára szerelt felhajtható utasülések - amennyiben az utastérben ilyen megoldásúak is találhatóak - alatti padlóterületet az állóhelyi alapterület részeként kell figyelembe venni. A fedélzeten lévő 1,5 üléseket 1 ülőhelynek kell számolni.
A 6., és a 8. részszempont esetében a kötelezően előírt 60 hónapos időtartamon felül vállalt többlet időtartam kerül értékelésre.
A 7. részszempont esetében a kötelezően előírt 96 hónapos időtartamon felül vállalt többlet időtartam kerül értékelésre.
Ajánlatkérő a 6-8. értékelés részszempont vonatkozásában felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (9a) bekezdésében foglaltakra.
A 9. részszempont esetében Ajánlatkérő „igen” válasz esetén a ponthatár maximumát (10 pont), „nem” válasz esetén a ponthatár minimumát (0 pont) adja.
A 10. részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik:
Azok az ajánlatok, melyek az értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra
A 240 napot meghaladó megajánlást Ajánlatérő érvénytelennek nyilvánítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;
- továbbá Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a, különösen a 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlattételkor ki kell töltenie a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EKR rendszerben szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4), (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(1a) bekezdésében, valamint 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
A megkövetelt igazolási mód:
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és (1a) bekezdés b) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben teljesített (azaz a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett) elektromos autóbuszok és elektromos töltőberendezések szállítására vonatkozó referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év, hónap, nap pontossággal), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, a teljesített mennyiséget, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva. Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium, vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia alkalmasságát.
M/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és (1a) bekezdés b) pontja szerint az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben teljesített (azaz a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett) autóbuszok szállítására és karbantartására vonatkozó referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét [kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap)], a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, az alkalmasság megítélése szempontjából releváns teljesített mennyiséget, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva. Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium, vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia alkalmasságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő,
M/1. ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben nem rendelkezik (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett) legalább 8 darab, új elektromos autóbusz és elektromos töltőberendezés szállítására vonatkozó referenciával.
M/2. ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat évben nem rendelkezik (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett) minimum 1 darab, új autóbusz szállítására, és ahhoz kapcsolódó legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan végzett karbantartási referenciával.
Az előírt referenciakövetelmény igazolható egy vagy több szerződéssel, és ugyanazzal a referenciával is.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt M/1, M/2 alkalmassági követelménynek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben a 65. §-ának (7) bekezdése szerint kell eljárni. Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljesítési biztosíték: 5%, amely a Kbt. 134 § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén teljesítendő.
Késedelmi kötbér: szállítási ütemenként az egyes ütemekben meghatározott feladatokra (az autóbuszok, a töltőrendszer, a töltőberendezések és egyéb eszközök leszállítására és üzembe helyezésére) vonatkozó vételár összegének 0,25 %-a naponként. A késedelmi kötbér maximális összege szállítási ütemenként az egyes ütemekben meghatározott feladatokra (az autóbuszok, a töltőrendszer, a töltőberendezések és egyéb eszközök leszállítására és üzembe helyezésére) vonatkozó vételár összegének 15 %-a. A késedelmi kötbér maximálisan 60 napig kerül felszámításra.
Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a 12 db autóbusz átvételét követő 60 hónapos időszak alatt nem üzemképes az Ajánlattevő karbantartási tevékenységéből adódóan legalább 10 db jármű, a hibás teljesítési kötbér mértéke: mérési alkalmanként, azaz minden nap 7:00 órakor, a 10 darabtól viszonyított elmaradást figyelembe véve autóbuszonként, 400.000 Ft/nap.
Amennyiben a járművek üzemeltetése közben a karbantartás hiányosságaira visszavezethető műszaki hiba miatt járat kimaradás következik be, abban az esetben a kötbér mértéke nettó 20.000 Ft/kimaradt járat.
A kötbérek módosításának mértéke: a KSH által az adott évet megelőző évre közzétett fogyasztói árindex – vagy annak helyébe lépő más index – 50 %-a. Az első módosítás 2023. január 1-től történik.
Meghiúsulási kötbér: az autóbuszok, a töltőrendszer, a töltőberendezések és egyéb eszközök leszállítására és üzembe helyezésére vonatkozó nettó ajánlati ár teljes összegének 30%-a.
Jótállás: Komplett járműre és töltőinfrastruktúrára, akkumulátor állományra vállalt cseregarancia: 60 hónap + többlet jótállási időtartam.
Vázszerkezetre a jótállási kötelezettség keletkezésétől számított 96 hónap + többlet jótállási időtartam.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A közbeszerzés a ZFR-ZBP-003/001-2020. kötelezettségvállalási azonosítószámú Támogatási Szerződés keretében valósul meg támogatásból és saját pénzeszközök felhasználásával.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A Nyertes Ajánlattevő a szállítás vonatkozásában egy számla benyújtására jogosult.
A kifizetés teljesítési igazolás alapján, kiállított számla ellenében, utólag történik a Kbt. 135. § (1), (6), (10) bekezdése, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint, 30 napos határidővel. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Irányadó továbbá a Kbt. 27/A. §-a.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A hatvan hónapos időtartamú időszak alatt teljes értékű karbantartási feladatok ellátásának díja havonta, a tárgyhót követő ötödik napig kiállított számla kiállítási napját követően harminc napon belül saját pénzeszközök felhasználásával kerül kifizetésre. A havonta fizetendő díj mértéke a hatvan hónapos időtartamra vonatkozó összeg egy hatvanad része.
Az egyéb megrendelésre végzendő javítások díját a teljesítés igazolás alapján kiállított számla kiállítási napját követően harminc napon belül történik.
Az egyéb megrendelésre végzendő javításoknál alkalmazásra kerülő óradíj változtatása először 2023. január 01-től, majd a szerződés időtartama alatt évenként január 01-től lehetséges.
A módosítás mértéke a KSH által az adott évet megelőző évre közzétett fogyasztói árindex – vagy annak helyébe lépő más index – 50 %-a.
A karbantartási feladatok mellett a tartalék alkatrészek és speciális eszközök vételára és az egyéb megrendelésre végzendő javítások óradíja szintén saját pénzeszközök felhasználásával kerül kifizetésre.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőre és az elektronikus bontásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-17. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Csatolandó:
1.1. EKR-ben:
- Felolvasólap.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) és kc) alpontjában foglaltakról (Csak Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására).
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
- Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
- EEKD.
1.2. Egyéb:
- Ajánlati biztosíték Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátását igazoló dokumentum.
- Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
- Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintája. Egyéni vállalkozók esetében adószám, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám megadása kötelező.
- Közös ajánlattétel esetében együttműködési megállapodás (konzorciális szerződést
- Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részét képező „Nettó ajánlati ár részletezése.xlsx” kitöltésével kell megtennie ajánlatát. A felolvasólapon az ajánlati árként az ártáblázat nettó összesen során megadott értéket kell feltűntetniük.
- Ajánlattevőnek csatolnia kell a szakmai ajánlatot („Műszaki követelmények” dokumentum kitöltve), a dokumentációban megadottak szerint, valamint a 3. részszempont alátámasztására csatolandó a fogyasztásméréséről készült SORT2 vizsgálati jegyzőkönyv, valamint a vizsgáló laboratórium igazolása az akkreditációról.
- Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor az államháztartásról szól törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésével összhangban köteles nyilatkozni arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés teljesítése alatt a fenti tény változásáról haladéktalanul írásban tájékoztatni Ajánlatkérőt.
- Az első autóbusz üzembe helyezési időpontjára nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a jótállási időszak alatt a megajánlott járművek javítását, karbantartást biztosító saját, vagy szerződött szakszervizzel az Ajánlatkérő székhelyétől maximum 50 km-es távolságban. A fentiekről az Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkoznia kell.
- A Szerződés hatálybalépésének feltétele a ZFR-ZBP-003/001-2020. kötelezettségvállalási azonosítószámú Támogatási Szerződés fizikai megvalósítási idejének módosítására vonatkozó Támogatási Szerződésmódosítás megtörténte és hatálybalépés napja az erről szóló vevői tájékoztatás szállító részére történő átadásának napja.
2. Egyéb információk
2.1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő.
2.2. Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
2.3. Az ajánlati felhívás III.1.2. III.1.3) szerinti valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény és ezek előírt igazolási módja a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
2.4. Minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell az ajánlatba csatolni.
2.5. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést az eljárás nyertesével köti meg, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
2.6. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a irányadó, azzal, hogy konzultációra, helyszíni bejárásra nem kerül sor.
2.7. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra.
2.8. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
2.9. A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138. §-a vonatkozik. Nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával kijelenti és nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
2.10. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
2.11. Az Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2.12. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
2.13. FAKSZ: Bátyi László, lajstromszáma: 00043, dr. Paróczai Bernadett lajstromszám: 00176
2.14. Irányadó: Kbt., kapcsolódó végrehajtási rendeletek, 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet.
3. A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő számára az egységes minőség, karbantarthatóság, egységes szerviz, teljesítmény-feltételek, arculat, az egységes gépjárműpark biztosítása, valamint a töltőberendezések és az autóbuszok műszaki kompatibilitása érdekében gazdaságilag és szakmailag ésszerűtlen döntés lenne különböző gyártók, különböző típusú autóbuszainak beszerzése.
4. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont vonatkozásában 1 hónap alatt 30 napot ért.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.
A VI.3) pont folytatása:
5. Ajánlati biztosíték: 10.000.000,- Ft
Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738008-20243050-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel
Ajánlatkérő a Kbt. 41/A § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum (amennyiben az pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák