Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.08.02.
Iktatószám:12452/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest XIII. kerület, Váci u. 57-61.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nimród-Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK01251
Postai cím: Béke tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bácsi Zoltán
Telefon: +36 13403575
E-mail: bacsizoltan@bp13.hu
Fax: +36 14524143
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp13.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Bp. XIII. ker. Váci út 57-61. szám alatti iskolaépület homlokzat- és tetőfelújítására, valamint nyílászáró cseréjére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés a Bp. XIII. ker. Váci út 57-61. szám alatti iskolaépület homlokzat- és tetőfelújítására, valamint nyílászáró cseréjére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, Váci u. 57-61.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fővárosi védettség alatt álló iskolaépület homlokzatának, tetőszerkezetének és tetőfedésének felújítása, valamint nyílászáró cseréje.
Az U alaprajzú épület alápincézett földszint + 3 emeletes, magas tetős kialakítású, a Déryné utca felőli tornatermi épületrész csak pince földszint és 1 emeletes, magas tetős, de itt a funkcióból adódódóan nagyobbak a szintmagasságok.
A kivitelezési munkák ütemezése során figyelembe kell venni, hogy az épületben két speciális nevelési igényű iskola üzemel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6990 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A fővárosi védettség alatt álló iskolaépület homlokzatának, tetőszerkezetének és tetőfedésének felújítása, valamint nyílászáró cseréje.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nimród-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentlászlói út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 769120467
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, Váci út 57-61.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fővárosi védettség alatt álló iskolaépület homlokzatának, tetőszerkezetének és tetőfedésének felújítása, valamint nyílászáró cseréje.
Az U alaprajzú épület alápincézett földszint + 3 emeletes, magas tetős kialakítású, a Déryné utca felőli tornatermi épületrész csak pince földszint és 1 emeletes, magas tetős, de itt a funkcióból adódódóan nagyobbak a szintmagasságok.
A kivitelezési munkák ütemezése során figyelembe kell venni, hogy az épületben két speciális nevelési igényű iskola üzemel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 507420351
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nimród-Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentlászlói út 36-38.
Város: Szentendre
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 1.1. pontjának a módosításkor hatályos szövegrésze:
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Bp. XIII. ker. Váci út 57-61. szám alatti iskolaépület homlokzat- és tetőfelújításának, valamint nyílászáró cseréjének megvalósítását.
helyébe az alábbi szöveg lép:
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Bp. XIII. ker. Váci út 57-61. szám alatti iskolaépület Déryné köz, illetve a Váci út felé eső homlokzati oldalának, az ezen homlokzati oldalakra eső nyílászáróknak, valamint az épület teljes tetőszerkezetének (fedélszék, és tetőfedés) felújítását.
A szerződés 3.1. és 3.2. pontjainak eredeti szövege:
3.1. A szerződés szerinti nettó vállalkozói díj - a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján: 699.473.152,- Ft + 69.647.315,- Ft (10%) tartalékkeret, összesen 769.120.467,- Ft; azaz nettó hétszázhatvankilencmillió-százhúszezer-négyszázhatvanhét forint, mindösszesen bruttó 976.782.993,- Ft (27 % áfával).
3.2. A Megrendelő kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 69.647.315,- Ft tartalékkeretet biztosít, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerint. A tartalékkeret a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.
helyébe az alábbi szöveg lép:
3.1. A szerződés szerinti nettó vállalkozói díj - a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján: 461.291.228,- Ft + 46.129.123,- Ft (10%) tartalékkeret, összesen 507.420.351,- Ft; azaz nettó ötszázhétmillió-négyszázhúszezer-háromszázötvenegy forint, mindösszesen bruttó 644.423.846,- Ft (27 % áfával).
3.2. A Megrendelő kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására nettó 46.129.123,- Ft,- forintos tartalékkeretet biztosít, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerint. A tartalékkeret a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.
A szerződés 4.5. pontjának eredeti szövege:
4.5. A Megrendelő előleget biztosít / nem biztosít (a Vállalkozó igénye esetén), legfeljebb a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 200 M Ft erejéig, azaz 139.894.630,- Ft összegre.
helyébe az alábbi szöveg lép:
4.5. A Megrendelő előleget biztosít / nem biztosít (a Vállalkozó igénye esetén), legfeljebb a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 200 M Ft erejéig, azaz 92.258.246,- Ft összegre.
A Szerződés 2., 3., 5., 6. számú mellékletei helyébe, jelen szerződés módosítás mellékletei lépnek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint nemzeti „nyílt” feltételes közbeszerzési eljárást folytatott le a Budapest, XIII. kerület Váci út 57-61. szám alatti iskolaépület (a továbbiakban: Iskola) homlokzat- és tetőfelújítása, valamint nyílászáró cseréje tárgyban, amely a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint indult, mivel a beruházás megvalósításához az épület egy része felett vagyonkezelői jogokat ellátó Közép-Pesti Tankerületi Központ pénzügyi hozzájárulása szükséges. A Megrendelő kikötötte, hogy a közbeszerzés fedezetéül szolgáló forrásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása a Kbt. 53. § (4)-(6) bek., a 75. § (2) bek. a) pontja, illetve a 131. § (9) bek. szerinti oknak minősül.A Megrendelő megkereste a Közép-Pesti Tankerületi Központot, hogy a vagyonkezelői kötelezettségei körében az iskolaépület felújításához a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlati ára 43 %-nak (használati arány Önkormányzat: 57 %, Tankerület: 43 %) megfinanszírozásával, a használattal arányosan járuljon hozzá. A Közép-Pesti Tankerületi Központ válaszul mindössze arról tájékoztatta a Megrendelőt, hogy forrás hiányában nem áll módjában hozzájárulni a munka finanszírozásához.
A Megrendelő, mint a közvagyonnal felelősen gazdálkodó tulajdonos, az elutasító válasz ellenére megvizsgálta, hogyan tudja az Iskola biztonságos működését elősegítő módon a rendelkezésére álló forrásból a beruházást megvalósítani, melynek eredményeképpen úgy döntött, hogy csökkentett műszaki tartalommal, saját forrásból, a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján elvégezteti a munkát.
Tekintettel arra, hogy a szerződést kizárólag az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalommal lehet megkötni, a szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Felek VI/1/98/2018. számon 2018. április 20. napján megkötötték.
A fentiek és a használati arányok alapján a Szerződés műszaki tartalmát módosítani szükséges úgy, hogy a szerződés tárgya kizárólag a Déryné köz, illetve a Váci út felé eső homlokzati oldal, illetve az ezen homlokzati oldalakra eső nyílászárók, valamint az épület teljes tetőszerkezetének (fedélszék, és tetőfedés) felújítása. A tetőfelújítás műszaki tartalma nem megosztható.
A műszaki tartalom és ehhez kapcsolódóan a szerződéses vállalkozási díj arányos csökkentésének szükségessége a Feleken kívülálló okból, a vagyonkezelő Közép-Pesti Tankerületi Központ XIII. kerületi Önkormányzattal kötött átadás-átvételi megállapodásában foglaltak vagyonkezelő általi megszegése miatt állt elő, így a szerződés módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
A vállalkozási díj csökkentésével egyidejűleg a Szerződés előlegre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása is szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 769120467 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 507420351 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben