Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/81
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.07.11.
Iktatószám: 12556/2014
CPV Kód: 45316100-6;45317000-2;45310000-3;34928500-3;50232110-4;71356400-2;71334000-8
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország, Pécs közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Magay Miklós
Telefon: +36-72533800
E-mail: kozbeszerzes@ph.pecs.hu
Fax: +36 72212049
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Pécs város közigazgatási területén belül, tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján, építési beruházás (kivitelezés) közvilágítás korszerűsítés megvalósítására.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország,
Pécs közigazgatási területe
NUTS-kód: HU231
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Pécs város közigazgatási területén belül, tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján, építési beruházás (kivitelezés) közvilágítás korszerűsítés megvalósítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316100-6
További tárgyak: 45317000-2
45310000-3
34928500-3
50232110-4
71356400-2
71334000-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Nyertes vállalkozó feladata:
A közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati régió (E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.) és a Megrendelő, valamint az országos fő közlekedési utak kezelője (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóság) általi jóváhagyatása az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte az ajánlattételi dokumentációba előírtak figyelembevételével.
A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az alábbiak:
Új LED-es világítótestek felszerelése:
ODYSSEY LED 21W BX FG 4000K világítótest felszerelése 234 db
ODYSSEY LED 21W CX FG 4000K világítótest felszerelése 5 db
ODYSSEY LED 21W EX FG 4000K világítótest felszerelése 199 db
ODYSSEY LED 21W NX FG 4000K világítótest felszerelése 7 db
ODYSSEY LED 31W BX FG 4000K világítótest felszerelése 498 db
ODYSSEY LED 31W CX FG 4000K világítótest felszerelése 83 db
ODYSSEY LED 31W EX FG 4000K világítótest felszerelése 189 db
ODYSSEY LED 43W BX FG 4000K világítótest felszerelése 386 db
ODYSSEY LED 43W EX FG 4000K világítótest felszerelése 1 db
ODYSSEY LED 56W BX FG 4000K világítótest felszerelése 122 db
ODYSSEY LED 56W EX FG 4000K világítótest felszerelése 28 db
ODYSSEY LED 56W NX FG 4000K világítótest felszerelése 5 db
ODYSSEY LED 72W BX FG 4000K világítótest felszerelése 127 db
ODYSSEY LED 72W EX FG 4000K világítótest felszerelése 4 db
DEXO 2x16LED/4500lm/37W/SYM5098 világítótest felszerelése 10 db
DEXO 2x16LED/6100lm/53W/SYM5098 világítótest felszerelése 25 db
ERS1 BXBX4000K 54W világítótest felszerelése 47 db
ERS1 CXBX4000K 67W világítótest felszerelése 163 db
ERS2 EXBX4000K 94W világítótest felszerelése 9 db
ERS2 GXBX4000K 118W világítótest felszerelése 31 db
ERS2 GXEX4000K 118W világítótest felszerelése 13 db
ERS3 KXEX4000K 159W világítótest felszerelése 40 db
NANOLED LF2/16LED/2200lm/19W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 174 db
NANOLED LF2/16LED/3000lm/27W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 172 db
NANOLED LF2/16LED/3800lm/40W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 24 db
NANOLED LF2/24LED/3400lm/28W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 11 db
NANOLED LF2/24LED/4500lm/41W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 94 db
NANOLED LF2/24LED/5200lm/50W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 37 db
NANOLED LF2/8LED/1100lm/10W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 204 db
NANOLED LF2/8LED/1500lm/14W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 352 db
NANOLED LF2/8LED/1900lm/20W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 113 db
NANOLED LF2/8LED/2500lm/29W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 világítótest felszerelése 76 db
PILZEO/LF/16LED/3000lm/26W/4250K/5068/AKZO 900 világítótest felszerelése 16 db
PILZEO/LF/16LED/3800lm/38W/4250K/5068/AKZO 900 világítótest felszerelése 19 db
TECEO 1/16LED/2200lm/19W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 166 db
TECEO 1/16LED/3000lm/27W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 217 db
TECEO 1/16LED/3800lm/40W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 170 db
TECEO 1/24LED/4100lm/41W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 115 db
TECEO 1/24LED/5800lm/58W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 339 db
TECEO 1/32LED/6100lm/53W/4250K/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 335 db
TECEO 1/32LED/7700lm/75W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 218 db
TECEO 1/40LED/7600lm/65W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 732 db
TECEO 1/40LED/9700lm/95W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 256 db
TECEO 1/48LED/11600lm/113W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 208 db
TECEO 1/48LED/9100lm/78W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 248 db
TECEO 2/56LED/13600lm/130W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 137 db
TECEO 2/64LED/15600lm/148W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 124 db
TECEO 2/72LED/13700lm/115W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 103 db
TECEO 2/72LED/17600lm/173W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 135 db
TECEO 2/96LED/23000lm226W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 világítótest felszerelése 2 db
A korszerűsítés keretében 7.023 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) kerül felszerelésre. Nyertes vállalkozó feladata a meglévő 7.023 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint. A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon nyertes vállalkozónak biztosítani kell a közlekedést.
A kiviteli tervek jóváhagyását követően (a dokumentációban részletezetteknek megfelelően) nyertes vállalkozó feladata mindösszesen 7.023 db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelése, ekként a szerződés teljesítése során várhatóan a kivitelezési szerelési intenzitásnak el kell érnie legalább az átlagos heti ~1.000 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelési intenzitást. Az egyenértékű megajánlás tekintetében a dokumentációban foglaltak szerint kell eljárni.
Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 900000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 110 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Értékelési részszempont.
1. Késedelmi kötbér (véghatáridőre): Ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni a teljesítési véghatáridő elmulasztása esetén a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) minimum 0,10%-a/napnak megfelelő forint összegben, minden késedelmesen eltelt nap után. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a minimum a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 0,10%/nap késedelmi kötbér vállalásánál alacsonyabb vállalás az Ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségéhez vezet. A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális mértéke összesen 15 nap lehet. A késedelmi kötbér maximális mértékének (15 nap) elérése esetén Ajánlatkérő a vállalkozási szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja. Ajánlatkérő a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 1,00%/nap mértéket elérő vagy meghaladó mértékű késedelmi kötbér (a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb) vállalás esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
Értékelési részszempont.
2. Meghiúsulási kötbér: A szerződés Ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetére meghiúsulási kötbért kell fizetnie az ajánlatban tett (értékelési részszempontra) vállalásának megfelelően. A késedelemi kötbér maximált mértékének (15 nap) elérése a 16. napon megnyitja Ajánlatkérő jogát a meghiúsulási kötbér követelésére is. A meghiúsulás kötbér mértéke, mint értékelési részszempont esetében a legalacsonyabb vállalás a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 5,00 %-a lehet (a vállalás kedvezőtlenebb –alacsonyabb- nem lehet), míg a vállalás felső határa a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 15,00 %-ig terjedhet. A 15,00%-ot elérő vagy meghaladó mértékű (a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb) vállalás esetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
3. Teljesítési biztosíték:(teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték) melynek összege a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 1 %-a, amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőig teljesíthető.
4. Jótállási időszakra vonatkozó, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: melynek összege a teljes nettó ellenszolgáltatás (teljes nettó szerződéses összeg) 1 %-a, amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőig teljesíthető.
5. Előleg visszafizetési biztosíték: A Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás maximum 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, az igényelt előleg összegével megegyező forint összegű előleg visszafizetési biztosíték ellenében. Az előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőig teljesíthető.
Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell biztosítania nyertes vállalkozónak.
Értékelési részszempont:
6.Jótállás:
Jótállás a LED világítótestekre és tápegységekre:
Ajánlattevő megajánlásnak megfelelően, minimum 12 hónap (Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján) és maximum 60 hónap (Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján).
Ajánlattevőt a szerelés körében a törvényes jótállási kötelezettség terheli.
A jótállás kezdő időpontja a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételének időpontja.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.
A késedelmes teljesítés okán érvényesített meghiúsulás esetében a fizetendő és a nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesítendő összes kötbér összege, nem lehet több mint a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő saját forrásból, banki hitelből biztosítja.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.;
- A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet;
- A 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény;
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Előleg:
Ajánlatkérő (Megrendelő) a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás maximum 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja (amennyiben Vállalkozó előleget kíván igénybe venni) Ajánlatkérő (Megrendelő) javára szóló, az igényelt előleg összegével megegyező forint összegű előleg visszafizetési biztosíték ellenében. Amennyiben Ajánlattevő előleget vesz igénybe, akkor az előleg elszámolása oly módon történik, hogy az Ajánlattevő a kivitelezési munkálatok során benyújtott részszámlákban arányosan köteles az előleg teljes összegével elszámolni.
A számlázás, a számla kifizetése:
Előleg:
Ajánlattevő (abban az esetben, ha Ajánlattevő előleget kíván igénybe venni) jogosult előleg igénylés esetén 1 db előlegszámlát (előlegbekérőt) Megrendelőnek (Ajánlatkérőnek) benyújtani.
Számlázás:
Ajánlattevő (Vállalkozó) a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően az igazolt teljesítést követően jogosult mindösszesen 4 db részszámlát, illetve 1 db végszámlát benyújtani az alábbiaknak megfelelően:
Kiviteli tervezés folyamatában:
Ajánlattevő jogosult részszámlát benyújtani az elkészített, és a jóváhagyásra kötelezettek által jóváhagyott kiviteli tervek átadását követően.
Kivitelezés folyamatában:
Ajánlattevő a szerződés teljesítése során jogosult részszámlát benyújtani 25%-os, 50%-os és 70%-os kivitelezői (műszaki) készültsége esetén, a végszámla a teljes beruházás sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be.
A részszámlák összege a nyertes ajánlattevő vállalkozói díjára vetítve kerül megállapításra a műszaki készültségi foknak megfelelően.
A vállalkozási díj kifizetése:
Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást banki átutalással teljesíti, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) – (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást banki átutalással teljesíti a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen eljárást megindító (ajánlattételi) felhívás V.4.16. pontjával összhangban a nyertes ajánlattevőnek a teljesítés során bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, ISO 9001minőségirányítási és MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási vagy ezekkel egyenértékűen működő rendszereknek megfelelően kell eljárnia.
Nyertes ajánlattevőnek a zöld szempontok okán vállalnia kell, hogy
- nyertes vállalkozónak a környezetvédelmet, a környezettudatosságot és a hulladékkezelést kiemelt szempontként kell kezelnie a szerződés teljesítése során;
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmassági igazolásában a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés keretében építőipari kivitelezési tevékenységet végző az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak nem felel meg. Azaz az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmassági igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-c) és f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont)
A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 10. § szerint kell eljárnia.
Ajánlattevőnek a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok fenn nem állása vonatkozásban (saját maga tekintetében) nyilatkozatot kell csatolnia, amelyben megadja az építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozó kamarai névjegyzéki számát is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatnak a felhívás feladási időpontját követően keletkezett nyilatkozatnak kell lennie.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
P1) A számlatulajdonos valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak-:
• a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
• számlaszám(ok) feltüntetése;
• arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 365 napban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorban álló tétel, ha volt, akkor hány alkalommal;
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)
P2) Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző utolsó, három lezárt üzleti év ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek tekintetében az éves beszámoló egy részének benyújtása (eredmény kimutatás), ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Abban az esetben, ha az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására az utolsó három lezárt üzleti évi mérleg szerinti eredményét tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) származó nettó árbevételt kell nyilatkozat formájában igazolniuk.
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében előírtakra is)
P3) Nyilatkozat az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) szerinti -általános forgalmi adó nélkül számított– összes árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az előző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek (időszak) közbeszerzés tárgya (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) szerinti nettó árbevételéről kell nyilatkozni.
(Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont.)
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített P1)-P3) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1)-P3) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésével összhangban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P1) és a P2) pontban előírtak kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésben előírtakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) A becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a számlatulajdonos bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 365 napban egynél több alkalommal 15 napot meghaladó időtartamú sorban-állás volt,.
Ajánlatkérő a „sorban-állás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2) Ajánlattevő letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) származó nettó árbevételének megkövetelt mértéke 400.000.000,-Ft.
P3) Az előző három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartamban összesen nem éri el legalább a nettó 500.000.000,- Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az előző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek (időszak) közbeszerzés tárgya (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) szerinti nettó árbevételének összegének el kell elérni legalább a nettó 400.000.000,-Ft összeget.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/a-b)
Referencia igazolás csatolása az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 60 hónapban (feladási- időpont hó/naptól számított megelőző 60. hónap /napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb munkákról.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
- szerződést kötő másik fél megnevezését;
- az ellenszolgáltatás nettó összegét;
- a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Abban az esetben, ha az M.1./a) vagy b) pontban előírt referencia munkát konzorciumban teljesítette a referenciát bemutató szervezet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő), akkor Ajánlatkérő csak a referenciát bemutató szervezet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) által (konzorciumi megállapodás alapján) ténylegesen elvégzett munkákat és a referenciát bemutató szervezetet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) megillető ellenszolgáltatási összeget (M.1./a) esetén) és darabszámot (M.1.)/a) és b) esetén) veszi figyelembe.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Továbbá a Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket (szervezeteket) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek– meg kell nevezni. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. A felelős műszaki vezető szakember(ek) esetén a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban szereplés ellenőrzését az Ajánlatkérő végzi el az illetékes szakmai szervezet (Kamara) által vezetett nyilvántartáson keresztül. Ekként a felelős műszaki vezetőként bemutatott szakember(ek) az önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető.
Amennyiben a felelős műszaki vezetőként bemutatott szakember rendelkezik a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számmal, de nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges.
III.2.3. M2/a) pontjával összefüggésben:
Abban az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/II. Rész/8.2. pontjában előírt (MV-VI „B” kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.
M3/a-b) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján az előírt tevékenységre vonatkozó ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványa vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítványa vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti környezetvédelmi intézkedéseinek leírása és egyenértékűség indokolása.
M4) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján az előző évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról és a vezető tisztségviselői létszámról készült kimutatás benyújtása nyilatkozat formájában.
M5) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéséhez rendelkezésre álló eszköz bemutatása nyilatkozat formájában olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A nyilatkozatnak megfelelően csatolandó a bemutatott gép/eszköz tekintetében az eszköznyilvántartó karton és a forgalmi engedély másolata is.
A becsatolt nyilatkozatban meg kell jelölni a rendelkezésre álló eszközök, típusát, illetve annak tényét is, hogy az adott eszköz saját tulajdonban áll-e vagy bérelt, vagy lízingelt eszköz. Bérelt vagy lízingelt eszköz esetén csatolni kell a bérleti vagy a lízing szerződést is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is.
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M1-M5) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a M1-M5) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1.)
a) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, összesen egy darab közvilágítás kivitelezés tárgyában a közlekedés biztosítása mellett elvégzett, LED fényforrással üzemelő világítótest(ek) kivitelezési (közvilágítás kivitelezési munkák a LED fényforrással üzemelő világítótest(ek)- lámpatest(ek) és fényforrás egysége(k)- szállítására és felszerelésesére, és üzembe helyezésére referenciával, amely referencia tartalmazott kiviteli tervezést is, és a megvalósítási értéke elérte minimum a nettó 500.000.000,-Ft összeget, és legalább 5.000 db LED fényforrással üzemelő világítótest(ek) kivitelezésben (közvilágítás kivitelezési munkák a LED fényforrással üzemelő világítótest(ek)- lámpatest(ek) és fényforrás egysége(k)- szállítására és felszerelésesére, és üzembe helyezésére) történő megvalósítását tartalmazta.
Az M.1.)/a) pontban megkövetelt referencia esetében a megvalósítás érték alatt Ajánlatkérő a LED fényforrással üzemelő világítótest(ek) kivitelezési (közvilágítás kivitelezési munkák a LED fényforrással üzemelő világítótest(ek)-lámpatest(ek) és fényforrás egysége(k)- szállítására és felszerelésesére, és üzembe helyezésére) munkáinak elvégzésért járó ellenszolgáltatást érti.
b) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, összesen egy darab közvilágítás kivitelezés-korszerűsítés tárgyában elvégzett olyan referenciával, ahol a szerződés teljesítésének ideje alatt minimum 4 naptári héten keresztül átlagosan heti legalább 350 db közvilágítási világítótest - fényforrás és lámpatest - felszerelését kellett elvégezni.
Az M.1.)/a) pontban előírtak igazolására bemutatott referencia az M.1.)/b) pontban előírtak igazolására (illetve fordítva) is szolgálhat annak teljeskörű megfelelősége esetén. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés utolsó mondatára tekintettel Ajánlatkérő megjelöli, hogy az M.1.)/a) pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének a LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezése (közvilágítás kivitelezési munkák keretében a LED fényforrással üzemelő világítótest-lámpatest és fényforrás egysége- szállítása és felszerelése, és üzembe helyezése) és kiviteli tervezése konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmassági feltételt igazol, míg az M.1.)/b) pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének a közvilágítási világítótest - fényforrás és lámpatest – felszerelésére vonatkozó konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmassági feltételt igazol.
M2)
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) minimum 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel. A szakembernek továbbá rendelkeznie kell legalább 1 db minimum nettó 200.000.000,-Ft-os összeget elérő közvilágítás korszerűsítés kivitelezése során szerzett szakmai tapasztalattal;
b) 1 fő felsőfokú minőségbiztosítási és/vagy minőségirányítási és/vagy minőségügyi és/vagy minőségmenedzsment szakmérnöki végzettségű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettségű szakemberrel, akinek az építési beruházások minőségbiztosítása terén az előírt végzettség megszerzését követően szerzett, legalább 36 hónapos szakmai tapasztalata van;
c) 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú munkavédelmi szakmérnöki végzettségű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónapos építőipari szakmai tapasztalattal;
d) minimum 4 fő, legalább a 72/2003. (X.29.) GKM rendelet mellékletében a 3.1. pontban előírt FAM tevékenység végzéséhez szükséges és a 3.2. pontban meghatározott valamint a 3.3. pontban írt KIF-2 szerelői jogosultsággal rendelkező szakemberekkel. A szakembereknek továbbá rendelkezniük kell köz és térvilágítási szerelési szakterületen egyenként legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal (gyakorlattal);
Egy szakember maximum 2 különböző alkalmassági pozícióra jelölhető.
M3/a)
Nem rendelkezik közvilágítás tervezés tevékenységi körre érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek leírásával.
M3/b)
Nem rendelkezik közvilágítás kivitelezés tevékenységi körre érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek leírásával.
M4) Nem rendelkezik az előző évben minimum 1 fő vezető tisztségviselői és minimum 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal;
M5) Nem rendelkezik legalább a közvilágítási kivitelezési munkálatok elvégzéséhez az alábbi a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökkel, gépekkel:
- legalább 4 db a teljesítés során igénybe vehető érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, működőképes olyan szerelőkosaras felépítménnyel rendelkező autóval, amely legalább 12 méter emelőmagasságú vagy gémkinyúlású;
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
1. Egyösszegű vállalkozói díj-kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF) 60
2. Jótállási idő LED világítótestekre és tápegységekre (egész hónapokban megadva. Minimum 12 hónap vállalható, maximum 60 hónap értékelendő) – (hónap) 10
3. Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva –minimum 0,10%-nap vállalható és maximum 1,00%/nap értékelendő-) –(%/nap minden késedelmesen eltelt nap után) 15
4. Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó ellenszolgáltatás %-ában, két tizedes jegyig megadva –minimum 5,00% vállalható és maximum 15,00% értékelendő-) (%) 15
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/07/30 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára 100.000,- Ft + ÁFA, amelyet a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles Ajánlatkérőnek megfizetni a szerződéskötés időpontjáig bezárólag. Az átutalást Ajánlatkérő [OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11731001-15478706 számú számlájára kell teljesíteni „Közvilágítás fejlesztés- dokumentáció ellenértéke” hivatkozás feltüntetésével
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/07/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
  Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/07/30 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: PRV Dunántúl Kft. 7622 Pécs, Jogász u. 6. II. em. 5. sz.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok bontása a Kbt. 62. § (1) bekezdés alapján történik, az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra a Kbt. 62. § (3)-(4) illetve (6)-(7) bekezdése is alkalmazandó.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
-
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján is, előzetes telefonon történt bejelentkezés után, az eljárást felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig az „A” melléklet II. pontjában megjelölt címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09.00-14.00 óra között, pénteki munkanapokon 09.00–12.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 10.00 óráig vehető át. A dokumentáció átvételét megelőzően elektronikus igénylést kell elektronikus levélben az onk.kozbesz@gmail.com e-mail címre megküldeni az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére. Az igénylést környezetvédelmi szempontból elektronikus levélben kéri az Ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza a hirdetmény iktatási számát, a szerződés tárgyát, az igénylő nevét, székhelyét (illetve postán történő igénylés esetén a postacímet, ahová postai küldeményként a dokumentáció megküldhető), a kapcsolattartó nevét, az igénylő telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, ahová az eljárással kapcsolatos iratok megküldhetőek. A személyes igényléshez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Ha az igénylő a dokumentáció megküldését kéri, ebben az esetben a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. számú értékelési részszempont esetében:
Fordított arányosítás:
A pontértékek kiosztása a fordított arányosítás módszerével történik. Tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő az részszempontra megajánlott legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire (az 1.részszempontra tett megajánlás vonatkozásában) pedig a részszempontra megajánlott legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2-4. számú értékelési részszempont esetében:
Egyenes arányosítás:
A pontértékek kiosztása az egyenes arányosítás módszerével történik, tekintettel arra, hogy a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. számú értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a jótállási idő (LED világítótestekre és tápegységekre) vállalás legkedvezőbb szintje 60 hónap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja, valamint a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján jótállási garancia vállalása 12 hónapnál kedvezőtlenebb nem lehet. Az ajánlattevő által vállalt és megajánlott jótállás időtartama valamennyi teljesítési helyszín tekintetében egységes és érvényes vállalásnak minősül. Az egyes teljesítési helyszínek között különböző jótállási időpontok vállalására nincs lehetőség – ebben az esetben az ajánlat érvénytelennek minősül.
A 3. számú értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a késedelmi kötbér vállalható minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) a teljes nettó ellenszolgáltatás 0,1 %/nap minden késedelmesen eltelt nap után. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a napi késedelemi kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó ellenszolgáltatás 1%/nap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja.
Az 4. számú értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a meghiúsulási kötbér vállalható minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján meghiúsulási kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó ellenszolgáltatás 15%-a, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja.
A késedelmi kötbérre, a meghiúsulási kötbérre tett vállalásokat kettő tizedes jegyig kell megadni, ha kevesebb tizedes jeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedes jegyeket nullával veszi figyelembe, ha több tizedes jeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedes jegyet – csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül – nem veszi figyelembe. A jótállás időtartamára tett vállalást egész hónapokban kell megadni. A tört hónapokat tartalmazó megajánlást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.
Abban az esetben, ha a 2., 3., 4. számú értékelési részszempont esetén Ajánlattevő az előírt minimálisan megajánlást el nem érő vállalást tesz az ajánlatban, azt az Ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
Részletes ismertetést az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. pont és a III.2.3. pontban megjelölt alkalmassági feltételek.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani a Kbt. 59. §-a alapján, melynek összege 3.000.000,-Ft.
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11731001-15478706 számú fizetési számlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó– kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő bank vagy biztosító által vállalt garanciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – kézfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával kívánja nyújtani, akkor az igazolási dokumentum eredeti példányát kéri az ajánlatkérő az ajánlatba becsatolni. Abban az esetben, ha az ajánlati biztosítékot ajánlattevő átutalással kívánja teljesíteni, akkor az átutalásról szóló igazolást kell az ajánlathoz csatolni.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
V.4.1.
A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az ajánlattevők viselik.
V.4.2.
Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján valamennyi példányszámot (1 eredeti papíralapú + az egy eredeti papíralapú példánnyal mindenben megegyező három elektronikus példányt) tartalmazó zárt csomagolásban, 1 eredeti valamint három az eredeti ajánlattal mindenben megegyező elektronikus formátumú példányt .pdf kiterjesztésben továbbá az árazott költségvetést .xls kiterjesztésben is CD vagy DVD adatrögzítőn csatolni kell.
Az ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az „Eredeti” példány. Amennyiben a papír alapon benyújtott „Eredeti” példány és az elektronikus formátumban benyújtott ajánlati példány között eltérés van, az ajánlatkérő a papír alapon benyújtott „Eredeti” példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlati példányokat tartalmazó csomagon szerepeltetni kell legalább a következőket: „Pécs város közigazgatási területén belül, tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján, építési beruházás (kivitelezés) közvilágítás korszerűsítés megvalósítására.”,,Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!”
Postai kézbesítés esetén fel kell tüntetni a következő szöveget is „Iktatóban nem bontható fel azonnal a címzetthez továbbítandó”
V.4.3.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
V.4.4.
a) A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az ajánlatban meg kell jelölni. Nemleges tartalom esetén a nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (5) bekezdésével összhangban a Kbt. 55. § (6) bekezdése a) pont utolsó fordulatában előírt „alvállalkozóként megjelölésre került” kitételre.
V.4.5.
Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdésre tekintettel az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
V.4.6.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján.
V.4.7.
Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő/alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
V.4.8.
Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell:
- az esetleges el nem bírált, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
- a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást.
V.4.9.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. § (5) és a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint.
V.4.10.
Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során az alkalmassági feltételekkel kapcsolatos bármely érték, adat, előírás forintra történő átszámítása esetén az átszámítás alapját a referenciák III.2.3./M1/a) és a III.2.3./M2/a pontban előírt szakember tekintetében elvárt referencia esetében a teljesítés napja, a III.2.2./P2) és P3) pont esetében az üzleti év fordulónapja a többi alkalmassági előírás esetében az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB hivatalos deviza árfolyama képezi. Amennyiben ezen a napon nem tesznek közzé MNB hivatalos deviza árfolyamot, akkor az azt követő első hivatalos közzététel képezi az átszámítás alapját. Az alkalmazott árfolyamot az ajánlatban közölni kell nyilatkozat formájában.
V.4.11.
Ajánlattevőnek nyertessége esetén a jelen projektre vonatkozóan a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő meglévő építés-szerelési felelősségbiztosítását ki kell terjesztenie a szerződéskötés időpontjára oly módon, hogy a káreseményenkénti limit mértékének el kell érnie legalább a 10 millió Ft/káreseményt, az éves limitmértékének el kell érnie legalább a 200 millió forintot.
vagy
ajánlattevőnek a jelen projektre új a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő építés-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződéskötés időpontjára oly módon, hogy annak a káreseményenkénti limit mértékének el kell érnie legalább a 10 millió Ft/káreseményt az éves limit mértékének el kell érnie legalább a 200 millió forintot.
Az építés-szerelési felelősségbiztosítással kapcsolatos további követelmények:
A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie legalább (fedezet kiterjesztésére vonatokozó záradék):
- harmadik személynek okozott személyi sérülésre és dologi károkra;
- alvállalkozókra;
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a vonatkozó kötvényt vagy fedezetigazolást a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg vagy amennyiben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel se tud szerződni, akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ugyancsak ajánlatkérőt illeti meg.
V.4.12.
Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként a műszaki leírás és a közbeszerzési eljárás iratanyaga alapján, annak figyelembevételével a szakmai ajánlat részeként az ajánlatukat részletező és alátámasztó szakmai ajánlatot kell készíteniük, melynek részei a „Megvalósítási térbeli és időbeli műszaki- kivitelezés-folyamati és kivitelezéstechnológiai-ütemezési terv” (létszám-ütemtervvel együtt) napi bontásban, feltüntetve a számlázási tervet is, a „Pénzügyi ütemterv”, a „Helyszíni térbeli organizációs terv és leírás” és a beárazott Tételes költségvetés(ek) és főösszesítő. A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül – a dokumentációban részletezetteknek megfelelően – a szerződés hatálybalépésének napjára tekintettel kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizálni köteles az ütemtervet. Az ütemtervek összehasonlíthatósága érdekében a szerződés hatálybalépésének időpontját az ajánlattételi határidőt követő 25. nappal kérjük figyelembe venni (vagy ha ez a nap munkaszüneti napra esik, abban az esetben az azt követő első hivatalos munkanapot kérjük figyelembe venni)
Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) .xls kiterjesztésben és .pdf kiterjesztésben és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell. A szakmai ajánlat összeállítására és azon belül az árazott költségvetés(ek) elkészítésére vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a szakmai ajánlattal összefüggésben az ajánlattevők figyelmét arra, hogy minden olyan ajánlat érvénytelennek minősül, amelyik megajánlása vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik, vagy nem teljesíti a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott minimális feltételeket, minimális tartalmi követelményeket vagy a hatályos KDB joggyakorlatnak nem felel meg vagy az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával járna, figyelemmel a Kbt. 67. § (7) és (8) bekezdésében előírtakra. Ajánlatkérő a szakmai ajánlat (a „Megvalósítási térbeli és időbeli műszaki- tervezés/kivitelezés-folyamati és kivitelezéstechnológiai-ütemezési terv” és a „Helyszíni térbeli organizációs terv” és a „Pénzügyi ütemterv” és a „Tételes költségvetés(ek)) esetében a dokumentációban és a felhívásban előírt tartalmi elemeinek meglétét és azok műszaki megfelelőségét és a szerződéses előírásoknak való megfelelőségét, továbbá a dokumentáció előírásainak való megfelelőségét vizsgálja ezért felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 67. § (7)-(8) bekezdésében előírtakra.
A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes követelményeket, előírásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
V.4.13.
Jelen közbeszerzési eljárás során különösen a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet és a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
V.4.14.
Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdés utolsó fordulata alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítást is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
V.4.15.
Az ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra tekintettel az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, az tekinti, aki az érdeklődését írásban Ajánlatkérőnek jelzi. Ezért írásban ezen gazdasági szereplőnek meg kell adni a nevét és az e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
V.4.16.
A nyertes ajánlattevő – a szerződéskötés feltételeként- köteles legkésőbb a nyertesként történő kihirdetéstől a szerződéskötés időpontjáig terjedő időszakban
- közvilágítás tervezési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét valamint közvilágítás tervezési tevékenységre vonatkozó MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványát Ajánlatkérőnek átadni egyszerű másolatban.
- közvilágítás kivitelezési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét valamint közvilágítás kivitelezési tevékenységre vonatkozó MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványát Ajánlatkérőnek átadni egyszerű másolatban.
Az ajánlatkérő az ISO 9001 és az MSZ 28001 tekintetben elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó intézkedések egyéb bizonyítékait (ISO 9001 esetén) illetve a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések (MSZ 28001 esetén) egyéb bizonyítékait, egyenértékű leírását is.
Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az V.4.16. pontban előírtaknak megfelelő dokumentumokat, igazolásokat legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
V.4.17.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel
V.4.18.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a teljesítés során elkészített szerzői jogi oltalom alá eső alkotáson (terveken) az ajánlatkérő határozatlan idejű, kizárólagos (korlátozás nélküli), harmadik személynek is átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed a terv, alkotás átdolgozására is.
V.4.19.
Irányadó idő:
Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
V.4.20.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.1. pontjában megadott szerződést biztosító mellékkötelezettségek vetítési alapja a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás összege. Ajánlatkérő e tekintetben rögzíti, hogy jelen beruházás esetében nem kíván tartalékkeretet meghatározni és biztosítani.
V.4.21.
A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján az „A” melléklet I. pontjában megadott címre (ezzel egyidejűleg a kérdéseket szerkeszthető formában az [onk.kozbesz@gmail.com] email címre is meg kell küldeni). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 122. § (5) bekezdésében és a Kbt. 45. § (1) bekezdésében foglaltakra.
V.4.22.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében előírtakkal összhangban közli, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra.
V.4.23.
Ajánlatkérő a III.2.3./M1/b) pontban előírt „4 naptári héten keresztül átlagosan” előírás alatt azt érti, hogy a teljesítés során legalább 4 egymást követő naptári héten keresztül a kivitelező átlagosan legalább az előírt mennyiségű közvilágítási világítótest –fényforrás és lámpatest - felszerelését végezte el. Azaz amennyiben a bemutatott referencia a minimális 4 naptári hétre vonatkozó szerelési intenzitást igazol, akkor 4 egymást követő naptári hét alatt a felszerelt világítótestek számát osztani kell néggyel, amely kiadja az átlagos szerelési intenzitás darabszámát, amely értéknek el kell érnie az alkalmassági feltételnél előírt darabszámot. Amennyiben Ajánlattevő négynél több egymás utáni héten keresztül mutatja be a szerelési intenzitást, akkor értelemszerűen a bemutatott hetek számával (amely nem lehet kevesebb négynél) kell elosztani a felszerelt világítótestek számát, amely értéknek el kell érnie az alkalmassági feltételnél előírt darabszámot.
V.4.24.
Ajánlatkérő közli, hogy az eljárást megindító felhívás II.3. pontjában megadott teljesítési határidő alatt a szerződés hatálybalépésétől számított 110 naptári napot érti.
V.4.25. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatok leadására (postai vagy futárszolgálat vagy személyesen) munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09.00-14.00 óra között, pénteki munkanapokon 09.00–12.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 10.00 óráig van lehetősége az ajánlattevőknek.
V.4.30. Ajánlatkérő adatszolgáltatása alapján a kiviteli terveket 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban kell elkészítenie Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 45. naptári napig.
V.4.31. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a beruházást saját forrásból, hitel felvétellel kívánja megvalósítani. Figyelemmel arra, hogy a fedezet biztosítására vonatkozó hitelfelvételi közbeszerzési eljárás jelen közbeszerzési eljárással párhuzamosan fog futni, ezért Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a hitelfelvételi eljárás eredménytelenségét Ajánlatkérő a Kbt. 66.§ (1) bekezdésében, Kbt. 76.§ (1) bekezdés d) pontjában vagy Kbt. 124.§ (9) bekezdésében írt körülménynek tekinti, tekintheti.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/07/09 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5. sz.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
Telefon: +36 72511608
E-mail: onk.kozbesz@gmail.com
Fax: + 36 72511607
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5. sz.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
Telefon: +36 72511608
E-mail: onk.kozbesz@gmail.com
Fax: + 36 72511607
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5. sz.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
Telefon: +36 72511608
E-mail: onk.kozbesz@gmail.com
Fax: + 36 72511607
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------