Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/138
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.19.
Iktatószám: 12693/2018
CPV Kód: 45231300-8
Ajánlatkérő: "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye: Kecskemét, Lajosmizse, Városföld, Orgovány, Kerekegyháza, Tiszakécske, Nyárlőrinc, Bugac, Bugacpusztaháza, Kiskunfélegyháza, Izsák Tass, Tiszaalpár, Kunbaracs, Fülöpháza, Lakitelek, Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás, Fülöpjakab, Dunavecse, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Szabadszállás települések
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: AK17743
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Polyák Csaba
Telefon: 76/513-513/2161
E-mail: polyak.csaba@kzhorizontal.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kekviz.projektkronika.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kekviz.projektkronika.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Technológiai szerelési és építési munkák tervezése és kivitelezése a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához kapcsolódóan a FIDIC „Sárga” könyv alapján”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Technológiai szerelési és építési munkák tervezése és kivitelezése a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához kapcsolódóan a FIDIC „Sárga” könyv alapján”
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 269851495 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Technológiai szerelési és építési munkák tervezése és kivitelezése a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához kapcsolódóan a FIDIC „Sárga” könyv alapján”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232100-3
További tárgyak: 45232150-8
45232151-5
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét, Lajosmizse, Városföld, Orgovány, Kerekegyháza, Tiszakécske, Nyárlőrinc, Bugac, Bugacpusztaháza, Kiskunfélegyháza, Izsák Tass, Tiszaalpár, Kunbaracs, Fülöpháza, Lakitelek, Gátér, Pálmonostora, Petőfiszállás, Fülöpjakab, Dunavecse, Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Szabadszállás települések
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési munkák a szükséges engedélyeztetésekkel:
- a szükséges vízjogi létesítési és építési engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek megszerzése;
- kivitelezési dokumentáció elkészítése
Vízkezeléshez kapcsolódó feladatok:
- Nyomásfokozó szivattyú csere Kecskemét I. sz. telepen;
- Meglévő technológia fejlesztése klórdioxidos biztonsági utófertőtlenítéssel (műszerek leszállítása, vegyszeradagoló helyiségek vagy vegyszeradagoló kezelőépületek kialakításával, helyszíni szerelési munkák elvégzésével, a vízkezelő berendezés beüzemelése-, üzempróbái)
Kecskemét I. és II. sz. vízműtelepeken,
Új ivóvíz vezeték hálózat kiépítéséhez kapcsolódó feladatok
- Kút nyersvíz vezeték kiépítése Orgovány vízműtelepen (150 fm)
Rekonstrukció
- Meglévő csomópontok újra szerelvényezése: összesen 143 db tolózár cseréje
- Tűzcsapcsere: összesen: 97 db
Próbaüzem lefolytatása: a vízjogi létesítési engedély(ek)ben foglaltak szerint
Tekintettel arra, hogy a jelen eljárás tárgyát képező beruházás a FIDIC „Sárga könyv” alapján valósul meg, ezért a fenti mennyiségek és a dokumentációban szereplő mennyiségek tájékoztató jelleggel kerültek meghatározásra. A nyertes ajánlattevő által elkészítendő kivitelezési dokumentáció alapján a tényleges mennyiségek módosulhatnak. A próbaüzem időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít.
A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember ivóvíz tisztítástechnológiai fejlesztési munkák területen szerzett műszaki vezetői szakmai tapasztalati ideje (nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" című, KEHOP-2.1.4-15-2016-00005 azonosító számú program
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Technológiai szerelési és építési munkák tervezése és kivitelezése a "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program" megvalósításához kapcsolódóan a FIDIC „Sárga” könyv alapján
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628-4-03
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 273085096
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 269851495
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési munkák a szükséges engedélyeztetésekkel, tervezői művezetés - egyes részfeladatai;
Vízellátó rendszer fejlesztési munkáinak (építés, vízkezeléshez és víztermeléshez kapcsolódó feladatok, rekonstrukció, meglévő csomópontok újraszerelvényezése, tűzcsapkerék) egyes részfeladatai;
Vízkezelő technológiai építési munkák (meglévő technológia fejlesztése, klórdioxidos biztonsági utófertőtlenítés és biztonsági technológiai fertőtlenítés kiépítése, vegyszeradagoló helységek kialakítása, gépek és berendezések helyszíni összeszerelése, beüzemelése, hálózati nyomásfokozó szivattyú cseréje, frekvenciaváltós hajtás szabályzás kiépítésével, technológiai szerelési munkák) egyes részfeladatai;
Vízvezeték (új ivóvíz hálózat kiépítéséhez kapcsolódó feladatok, kút nyersvíz vezeték, bekötővezeték, egyéb vezetékek és szerelvények) építési munkáinak egyes részfeladatai;
Próbaüzemi munkák és dokumentációk elkészítésének egyes részfeladatai;
Egyéb (szükség esetén) kapcsolódó munkák egyes részfeladatai:
Előkészítő és befejező, rekultivációs munkák egyes részfeladatai
Geodéziai munkák egyes részfeladatai
Minőségbiztosítási, minőségellenőrzési munkák, vizsgálatok, próbák, mérések - egyes részfeladatai
Munkavédelmi, tűzvédelmi munkák egyes részfeladatai
Tájékoztató táblák (építés-bontás) egyes részfeladatai
Szükség esetén szakfelügyeletek, közműkiváltások egyes részfeladatai
Bontási - helyreállítási munkák egyes részfeladatai
Terület előkészítő munkák, fel/levonulás, depóniahely kialakítás - egyes részfeladatai
Út, burkolat bontási, építési, helyreállítási munkák egyes részfeladatai
Szükség esetén forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai
Építés közbeni ideiglenes létesítmények (építés-bontás) egyes részfeladatai
Szükség esetén dúcolási munkák egyes részfeladatai
Szükség esetén víztelenítési munkák egyes részfeladatai
Zsaluzás, állványozás egyes részfeladatai
Irtás, föld- és sziklamunkák egyes részfeladatai
Mély-magasépítési, szakipari munkák - egyes részfeladatai
Akna- és műtárgyépítési munkák, helyszíni beton- és vasbeton munkák, vízépítési munkák egyes részfeladatai
Lakatos munkák egyes részfeladatai
Technológiai, épületgépészeti szerelések egyes részfeladatai
Elektromos, irányítástechnikai munkák egyes részfeladatai
Kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése egyes részfeladatai
Szükség esetén kiegészítő talajmechanikai, geotechnikai munkák, fúrások, vizsgálatok - egyes részfeladatai
Szállítási, fuvarozási munkák egyes részfeladatai
Építési és rekonstrukciós munkák járulékos, kapcsolódó munkáinak egyes részfeladatai
Őrzés-vagyonvédelem egyes részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 301.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11097875-2-44

Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628-4-03

Hivatalos név: Soltút Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kecskeméti út 34.
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/03/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges